Larsen Robert

Spôsob syntézy 3,5-disubstituovaných-2-(fenyl alebo pyridyl)-pyridínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284805

Dátum: 02.11.2005

Autori: Corley Edward, Rossen Kai, Pye Philip, Davies Ian, Larsen Robert

MPK: C07D 213/24, C07C 251/30, C07D 213/61...

Značky: pyridyl)-pyridínov, spôsob, syntézy, 3,5-disubstituovaných-2-(fenyl

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3,5-disubstituovaných-2-(fenyl alebo pyridyl)-pyridínov všeobecného vzorca (I) reakciou zlúčeniny všeobecného vzorca (II) so zlúčeninou všeobecného vzorca (III). 3,5-Disubstituované-2-(fenyl alebo pyridyl)-pyridíny všeobecného vzorca (I) sú vhodné na liečbu chorôb sprostredkovaných COX-2.

Spôsob výroby triazolyltryptamínových zlúčenín a medziprodukty na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284495

Dátum: 08.04.2005

Autori: Verhoeven Thomas, Larsen Robert, Chen Cheng

MPK: C07D 403/06, C07D 403/04

Značky: spôsobu, spôsob, zlúčenín, vykonávanie, výroby, medziprodukty, tohto, triazolyltryptamínových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob uzavretia kruhu pri výrobe triazolyltryptamínových derivátov (III) je postup, katalyzovaný katalyzátorom na báze paládia, pri ktorom sa nechá reagovať substituovaný ortojódanilín s chráneným 1-alkinolom. Postup sa vykonáva pri vyššej teplote, napríklad 100 °C v bezvodom inertnom rozpúšťadle, ako DMF v prítomnosti príjemcu protónov, napríklad Na2CO3 alebo trialkylamínu a bez prítomnosti trifenylfosfínu, chloridu lítneho alebo tetrabutyl...

Spôsob výroby diarylpyridínov a jeho medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283811

Dátum: 12.01.2004

Autori: Larsen Robert, Pye Philip, Journet Michel, Rossen Kai, Davies Ian, Gerena Linda

MPK: C07D 213/00

Značky: diarylpyridínov, spôsob, výroby, medziproduktov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby diarylpyridínov všeobecného vzorca (I), ktorý zahŕňa dvojkrokovú konverziu Weinrebovho amidu na ketosulfón z ľahko dostupných východiskových materiálov
spôsob výroby ich medziproduktov. Diarylpyridíny všeobecného vzorca (I) sú účinnými inhibítormi cyklooxygenázy-2.

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín a medziprodukty tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280887

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rossano Lucius, King Anthony, Larsen Robert, Lo Young Sek

MPK: C07D 257/04, C07D 257/02

Značky: zlúčenín, tohto, spôsobu, medziprodukty, tetrazolylbifenylových, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby tetrazolylbifenylových zlúčenín všeobecného vzorca (II), kde P predstavuje trifenylmetyl, terc.-butyl, alkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, metyltiometyl, fenylalkoxymetyl s 1 až 4 atómami C v alkoxyle, p-metoxybenzyl, 2,4,6-trimetylbenzyl, 2-(trimetylsilyl)etyl, tetrahydropyranyl, piperonyl alebo benzénsulfonyl a Q je H, alkyl s 1 až 4 C, hydroxymetyl, tri[(C1-4)organo]silyloxymetyl, hydroxyalkyl s 1 až 4 C, formyl, acyl s...