Lapeš František

Prošlupní zařízení víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263505

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horňák Bohuslav, Suchánek Bořivoj, Slezák Adolf, Lapeš František, Zgarba Milan, Nosek Stanislav, Modrijan František, Kuba Zdeněk

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, víceprošlupního, prošlupní, tkacího, zařízení

Text:

...celého prošlupního zařízení.Příkladné provedéní prošlupního zařízení podle vy~ nálezu je znázorněno na výkresoch, kde obr. 1 představu~ c Jříčn řez rošiunim zařízením v bokorvsu V )010 ze J I , Iuznvřcného rošlupu a obr. 2 příčný řez prošlupním zaří~Ve skříni l n obr. 1 ~, opatřené svisle uspořádaným víkem 3 s připojenými šrouby 1, je otočně uložen vačkou vý hřídel E, opatŕený soustavou v jednom směru vzájemné pootočených obvodových vaček...

Pohonné ústrojí zanašečů útkové příze víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262921

Dátum: 11.04.1989

Autori: Horňák Bohuslav, Lapeš František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, zanašečů, příze, pohonné, útkové, ústrojí, víceprošlupního, tkacího

Text:

...a tim výrazné zvýšení životnosti ložisek řetězových kol. Další výhodou je značné snížení hlučnosti a možnost ustavení řetězu bez předpěti. Řešení také uožňuje snadnou montáž i demontáž zakřive. ných uzaviracich dílů tvořícíoh vnější vodicí dráhu ře tězu.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr l představuje schematícký pohled na pohonné ústrojí zanašečů útkové přize v půdorysu se znázorněním ŕetězu v poloze stávající a...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Lapeš František, Crhonek Oldřich, Modrijan František, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, strojů, dopravního, vedení, textilních, řetězů

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nespěšný Zbyněk, Suchánek Bořivoj, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Lapeš František, Kříž Vladimír, Modrijan František

MPK: D03C 5/00

Značky: tvorbě, prošlupu, tkacích, strojích, zařízení

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Elektrická poklopová žíhací pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 246939

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lapeš František, Hladil Otakar, Kakáe Karel

MPK: F27B 11/00, C21D 9/673

Značky: žíhací, poklopová, elektrická

Text:

...šíři okrajového ořezu a tím i množství odpadu.Výše uvedené nedostatky odstraňuje elektrická poklopová žíhací pec podle vynálezu, kde nad horním čelem každé čočkové konvekční desky, nasunuté na nosné válcové vložce, upevněné v podstavci elektrické poklopové žíhací pece, je uložena kovová ochranná vyrovnávací podložka.Výhodou elektrické poklopové žíhací pece podle vynálezu je zajištění požadované kvality spodních čel ocelových svitkú, což...

Zařízení pro vedení nápichového klínu pod tkací rovinou víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252611

Dátum: 17.09.1987

Autori: Horňák Bohuslav, Požár Vojmír, Lapeš František

MPK: B03D 47/26

Značky: víceprošlupního, tkací, klínu, rovinou, zařízení, tkacího, nápichového, stroje, vedení

Text:

...výkresech, kde na obr. 1 je podélný řez zařízením pro vedení nápichového klínu, na obr. 2 je příčný řez vedení nápichového klínu.Zařízení pro vedení nápichového klínu podle obr. l a 2 sestává z tělesa l vedení, v němž je vytvořena drážka 3 ve tvaru U k vedení nápichového klínu Ä, v jehož spodní části je vybrání 5. Nápichový klín Q je posuvný v otvoru Ž článku É článkověho řetězu 1. Jednotlivé články É jsou spojený momooíčepů Q .Na bočních...

Osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251733

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lapeš František, Bureš Josef, Dánielová Jiřina, Skopový Jiří

MPK: D03D 51/28

Značky: tkacího, osnovní, stroje, zarážka

Text:

...mimo spínací plochu je v plášti umístěgšçyäaúrovní izolační hmoty oddělující vzájemné jednotlivé platiny.Výhodou osnovní zarážky je, že při stejném počtu součástíse zvětší tuhost osnovní zarážkyäa tím se sníží její poruchovost v provozu a možnost poškození při manipulaci.Příkladné provedení je znázorněno na přiloženýoh výkresoch. obr. 1 znázorňuje kontaktní lištu, obr. 2 znázorňuje kontaktní lištu v příčném řezu a obr.3 představuje dotykovou...

Organické rozpúšťadlo a/alebo riedidlo farieb a lakov a/alebo jeho zložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240329

Dátum: 15.06.1987

Autori: Doležal Miroslav, Pohanka Josef, Hájek Jan, Lapeš František, Albrecht Jaroslav, Brandstätter Miroslav, Šlegr Josef, Modrijan František, Malášek Jaromír, Kakáe Karel

MPK: C09D 7/00

Značky: organické, farieb, riedidlo, rozpúšťadlo, lakov, zložka

Text:

...C 5 až C 6,1 až 60 hmot. cyklických ketuónov C 5 a Cu,0,1 až 20 0/0 hmot. aldehydov C 5 až C 6,0,1 až 10 hmot. vody.jednou z rozhodujúcich vlastností roz 4.púšťadiel a riedidiel je ich prchavost. Preväčšinu druhov farieb a lakov sa požaduje široký teplotový rozsah prchavosti, ktorýje msožné dosiahnut prípravou vhodnéhodidla. Frakciu predných alkoholových podielov je výhodné používat ako tažšiu prchavú zložku zmesného rozpúštadla...

Filtr k odlučování kapalných aerosolů ze vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240021

Dátum: 01.06.1987

Autori: Smiták Vincenc, Lapeš František

MPK: B01D 45/08

Značky: vzduchu, aerosolů, kapalných, filtr, odlučování

Text:

...021 rohože profilovanými lopatkami je zamezeno rovněž možností zapálení či propálení filtru při provozu kuchyně. Sběrná nádobka a lopatky svým jednoduchým profilovým tvarem umožňují jejich snadné čištění.Filtr k odlučovaní kapalných aerosolů je znázorněn naobr. l až 4, kde obr. l zobrazuje bokorys filtru podle vynálezu,umístěného svisle,v řezu s vyznačením maximálního úhlu sklonu čelní roviny lopatek od svislice, obr. 2 zobrazuje uspořádání...

Dávkovací zařízení útkové nitě do zanašečů na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 250082

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedlák Zdeněk, Lapeš František, Tenora Pavel, Suchánek Bořivoj

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: tkacím, nitě, víceprošlupním, útkové, stroji, zanašečů, zařízení, dávkovací

Text:

...ústrojí 5, B.Pro zvýšení zásoby útkové -niti 8 pro každé dávkovací ústrojí 5, 6 a tím vyloučení zastavování tkacího stroje z důvodu vyčerpání zásoby útkové niti 8 může být ke každé krížové cívce 14 přiřazena neznázorněná zâsobní cívka. Začátek útkové niti na této zásobní cívce může být spojen s koncem útkové niti 8 na krížové cívce 14.Trojice nosných kol 1 je v maximální možné míře opásána tažným pásem 2, k němuž jsou ve shoudných...

Pohon, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228476

Dátum: 15.07.1986

Autori: Modrijan František, Brabec Zdeněk, Bezděk Miloslav, Lev Stanislav, Lapeš František, Jansa Miloš, Musil Petr

Značky: pohon, textilní, stroje, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu, zejména pro textilní stroje. Podstatou vynálezu je, že motor je opatřen dvěma řemenicemi, které jsou neustále v záběru se dvěma řemenicemi umístěnými na ose poháněného stroje, které je možno dvěma spojkami odpojovat a připojovat ke vstupnímu hřídeli poháněného stroje a tím měnit otáčky poháněného stroje z technologických na provozní. V případě poruchy pak dochází k odpojení obou spojek a k zabrzdění poháněného stroje,...

Zařízení pro signalizaci nepřeneseného útku na víceprošlupním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 223633

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jansa Miloš, Lapeš František, Jílek Josef, Tenora Pavel

Značky: nepřeneseného, zařízení, tkacím, víceprošlupním, signalizaci, útku, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění vyšší citlivosti a spolehlivosti zařízení a následného zastavení tkacího stroje při nepřeneseném útku. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že po délce spodní části opěrné lišty je mezi ní a antifrikční tkaninou elektroizolační podložka, opatřená ve své stykové straně se zanášeči podélnou drážkou s horním kontaktem. Dolní kontakt je upraven v místě podélné drážky na antifrikční tkanině, přičemž nejméně dolní kontakt je...

Transportní zařízení zejména tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222423

Dátum: 15.09.1985

Autori: Tenora Pavel, Lapeš František

Značky: tkacího, transportní, zejména, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru textilních strojů. Účelem vynálezu je odstranit dynamické rázy v řetězu použitém na oválové dráze. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že alespoň část délky mostníku je mimo spojnici os výkyvného uložení svého článku. Vynálezu lze využít v celé šíři strojírenství. Předmět vynálezu je vyobrazen na obr. 2.

Pohon zejména pro tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224244

Dátum: 01.09.1984

Autori: Modrijan František, Jansa Miloš, Lapeš František, Lev Stanislav, Musil Petr, Bezděk Miloslav, Brabec Zdeněk

Značky: pohon, tkací, zejména, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon, zejména pro tkací stroje, dvěma elektromotory, vyznačující se tím, že na hřídeli poháněného stroje (1), opatřeného první brzdou (2), je upevněna první řemenice (3), která je v záběru s druhou řemenicí (4), upevněnou na hřídeli prvního motoru (5), na němž je upevněna i třetí řemenice (6), která je v záběru se čtvrtou řemenicí (7) upevněnou na hnané části spojky (8), jejíž hnací část je pevně spojena s hřídelem druhého motoru (9),...