Lanta Jiří

Zařízení k ovlivňování délky útku u tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266875

Dátum: 12.01.1990

Autori: Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Augusta František, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, strojů, délky, prošlupem, tkacích, ovlivňování, vlnitým, zařízení

Text:

...ve formě časově upraveného signálu k činnosti krokového elektromotoru 21, včetně směru otáčcní. jak bude blíže vysvětleno pozdějí.Podćl pohybové dráhy 4 útkových zanašečů 3 mezi ntístem E ukončení navíjení cívky 10 útkových zanašečü 3 a místem F oddělování útkové zásoby 12 od ovinů cívky 10 se prostírá naržžka 22, tvořící ovládací prostředky pro blokovací prostředky v útkových zanašečích 3.Tyto blokovací prostředky, sloužící k...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266057

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Augusta František, Mikulecký Karel

MPK: D03C 13/00

Značky: pohyblivých, pohon, zařízení, stroje, prvků

Text:

...dimenzováno podlenich ve vzájemné podobnosti. Tyto pohyblivé prvky a kyvné páky jsou v dalším označovány podle potřeby jako první pohyblivý prvek l, druhý pohyblivý prvek 3, první kyvnápáka 3 a druhá kyvná páka 1.Podle obr. 1 jsou použíty dvouramenné kyvné páky 3, 4 plochého tvaru, které jsou uloženy łňsnř k nnhň nn mfnrnñ pnvuňm hnríznnrňlnfm hřĺdull G Ink, žn )nłIuh nnn k lňřnní ju nhodná n qumnlzlkuu Uuuu híĺdvlv 3. PřiLom je vždy kratší,...

Způsob soukání útku do útkových cívek zanašečů tkacích strojů s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 263272

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikulecký Karel, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, cívek, vlnitým, tkacích, zanašečů, útku, způsob, prošlupem, soukání, útkových

Text:

...zásobník §. opačná větev dráhy 3 probíhá vevlnitém prošlupu 1, v jehož jednotlivých dílčích prošlupech jsou známým způsobem ukládány jednotlivé útky Q, nasoukaná na útkových cívkách,uspořádaných v jednotlivých zanašečích, takže unašeč l přijde po projití vlnitým prošlupem 1 do místa 5 s vyprázdněnou útkovou cívkou. V této poloze zachytí zanašeč l svým neznázorněným zachycovačem přední konec útku Q, vedeného od pevné předlohové cívky 5 přes...

Zařízení pro přivádění útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 259688

Dátum: 17.10.1988

Autori: Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/34

Značky: útku, přivádění, zařízení

Text:

...Tyto útky 5 jsou přiváděny jednotlivěk.útkovým zanašečům 3 z nehybně uspořádaných předlohových návinu 55 ktoré jsou na výkresu znázorněny v počtu dvou kusů, i když jejich počet býváy v praxi větší Každému ütku 5, vedoucímu od příslušného předlohového návinu 5, je přiřazena jedna foukací tryska Q pro postup 259688né dopravování volných konců Ag útků A prostřednictvím vodicího ústrojí 1 do polohy napříč k pohybové dráze ga útkových zanašečů...

Zařízení pro pohon pohyblivých prvků stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259468

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín

MPK: D03C 13/00

Značky: zařízení, stroje, pohyblivých, prvků, pohon

Text:

...kyvné páky EQ, která je z pohledu na výkres zřejmá jako nejbližší, vybíhá od osy 5 otáčení vlevo, přičemž se směrem k volnému konci nejdříve nahoru a dolů rozšiřuje a poté od největší šířky zužuje zpět, zhruba ke středu šířky. V místě spojování okraju má pak volný konec tohoto druhého ramene ggg upravenou radiální unášecí část. Tuto radiální unášecí část tvoří nahoru směřující hák 1, jehož vnitřní stěna přechází nejspodnějším koncem Z ve...

Zařízení pro nanášení útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 256698

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lanta Jiří, Augusta František, Zábrodský Zdeněk, Lindenthal Antonín, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: zařízení, nanášení, útku

Text:

...a foukací trysku ll uspořádány dva pevne vodiče,které jsou dle potřeby dále označovány jako první pevný vodič lâa a druhý pevný vodič lâb,sloužící k vedení útku 2 spojujícího předlohový návin lg s útkovým zanašečem l napříč v ose působení foukací trysky ll. Dále je zde bočně otevřený usměrñovací kanál lg pro usměrnění volného konce ga neseného vzduchovým proudem do žádaného směru a za místem g spojování je pak uspořádána sací hubice ll pro...

Zařízení pro navíjení útkových cívek tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254882

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/26

Značky: prošlupem, cívek, tkacího, navíjení, stroje, zařízení, útkových, vlnitým

Text:

...cívku, prostředky pro převzetí útková cívky a její přidržení během navíjení atd., která však mohou pracovat na sobě nezávisle a pouze během provozu dostávají impuls k zahájení a ukončení navíjení, jak níže uvedeno. V daném příkladu jsou první a druhé navíjecí ústrojí lg a lg uspořádána svými rovnoběžnými osami otáčení ve vertikální rovině, která je stejně vzdálena jak od prvního přímého úseku §, tak 1 od druhého přímého úseku 6 oválné dráhy 3...

Zařízení k podávání útku od stacionární cívečnice na útkové cívky zanašečů u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253510

Dátum: 12.11.1987

Autori: Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel, Augusta František, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, stroje, zařízení, tkacího, zanašečů, podávání, stacionární, cívečnice, cívky, víceprošlupního, útkové

Text:

...bodu Q podání je uspořádán v místě útkových cívek najíždějicích zanaäečů 3 do soukaci sőny Q soukaci dráhy Q. No obloukové vnější atěně zakřivenáho kanálu 1 je vytvořena podélná ětěrbína 2 pro vyaunování útku g ze zekříveného ka ná 1 u A v průběhu jeho soukáni na útkovou civku zansěečů 3 postu pujícich směrem do prošlupu łj. Zanašeče 3 se pohybuji rovnoměr 253 510nourrychlostí v nekonečné dráze 1 a procházejí prošlupem L 1, kde je útek g...

Přemisťovací zařízení s posuvnými přenašeči útkových cívek u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252572

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: útkových, posuvnými, přemisťovací, víceprošlupních, přenášecí, tkacích, zařízení, cívek, strojů

Text:

...cĺvky Ä, Ä V obou úsecích lg, łl dávkovaci dráhy Ä jsou ve stejném okamžiku přejímány a předávány. Oba přenášeče ll, ll tvoří v úsecích lg, ll posuvný vratný pohyb, jehož rychlost je poloviční vůči rychlosti pohybu zanášečů l, ł. V obou ůsecích lg, ll dávkovací dráhy Ä obsahující též odvalovacĺ kotouče g s chapači 2 při přenosu útkových cívek Ä, 3 je ke každé soukací hlavici Q přiřazen vždy z každého úseku lg, ll jeden odvalovaci kotouč 5...

Zařízení pro výběrové zadržování a uvolňování útkových nití u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251437

Dátum: 16.07.1987

Autori: Augusta František, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: uvolňování, útkových, stroje, zadržování, výběrové, zařízení, nití, tkacího

Text:

...zájmem o přehlednost, jednak tím, že funkční uspořádání zařízení na tomto stroji je všeobecně známé nebo je pro odborníka nasnadäe Třeba také upozornít na to,~že kvůli snadné rozpoznatelnosti jsou součástí zařízení nakrssleny bez ohledu na skutečně rozměry, popřněřítko.Nejdříve bude popsáno provedení zařízení podle vynélezu znázorněnő na obr. 1 až 4. Podle obr. 1 a 2 obsahuje zařízení ni ové svěrky 1 v příkladně zvolenén počtu šesti kusů pro...

Zařízení pro přivádění útkových cívek k útkovému navíjecímu ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250964

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří

MPK: D03D 47/34

Značky: útkových, přivádění, útkovému, navíjecímu, zařízení, ústrojí, cívek

Text:

...ll dvou sousedieich zanašečů g.Jak lépe vidět na obr. 3 až 5, je mezi ramena elektromagnetu 3, nesoucí magnetické pöly §, g vložen výplñový prvek § 2 magnetický nevodivého materiálu, na němž je upravena podélná vodici část §. S touto podélnou vodici části§ pak koresponduji vodici protičásti g, vytvořené vždy na útkových civkách l, na straně protilehlé k elektromagnetu 5. Nestejnojmenné magnetické póly §, Q elektromagnetu A jsou uspořádány...

Zařízení pro přivádění útkových nití u tkacího stroje s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249339

Dátum: 12.03.1987

Autori: Záborský Zdeněk, Lanta Jiří, Mikulecký Karel, Lindenthal Antonín, Augusta František

MPK: D03D 47/26, D03D 47/34

Značky: vlnitým, zařízení, nití, útkových, prošlupem, přivádění, tkacího, stroje

Text:

...5 na straně druhé.draze, ktera zčásti probíhá paralelné k plnicímu pásmu 5 mezi jeho vstupem 5 a výstupem §. Vynález se však vztahuje na zařízení pro přivádění útkových nití Ž z nehybně uspořádanýth předlohových cívek k plnění útkových nosičů Z, pohybujících se v uvedeném plnicím pásmu 3. Následující popis bude proto omezen jen na objasnění k tomuto potrebných opatření. Zařízení pro přivádění utkových nití 5 je uspořádáno uvnitř...

Zařízení k soukání útku do zanašečů ze stacionárních cívek u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249291

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Augusta František, Mikulecký Karel, Zábrodský Zdeněk

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: zanašečů, cívek, stacionárních, tkacího, víceprošlupního, zařízení, útku, soukání, stroje

Text:

...6.opatřena vlastním rotačním pohonem ll. Stacionární cívky 1 jsou umístěny nad nekonečnou dráhou ł zanášečů 3 před jejich vstupem g do dávkovacĺ dráhy 3.Každá soukací jednotka Ž jeV dávkovacím úseku 5, zabírajícím větší část dávkovací dráhy 3, se uskutečñuje soukání útku Q na útkovou cívku g, otočně uloženou v pohybujících se zanášečích g neustále přes dávkovací úsek 4 dávkovací dráhy A a postupujíci dále do nekonečné dráhy ł zanášečů 3.V...

Zařízení k vytváření prošlupu a zásoby volných osnovacích nití u tkacích strojů, zejména u strojů s postupujícím prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237642

Dátum: 16.02.1987

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03C 5/02

Značky: zařízení, tkacích, osnovacích, prošlupu, nití, strojů, volných, vytváření, zásoby, zejména, prošlupem, postupujícím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvorbu prošlupu a zásobu volných nití pro vytváření prošlupního klínu. U vysokých pracovních rychlostí je třeba zmenšit otevírání prošlupu a snížit hmotnost součástí k jeho tvorbě. Proto v rovině kolmo ležící na základní rovinu osnovních nití před tvorbou prošlupu, je uspořádán výkyvný vodič s vodicím očkem. Výkyvný vodič s osnovní volnou nití se vzhledem k její rovině pohybuje kolmo a před prošlupem vytváří klín silovým polem,...

Zařízení pro tvorbu kmitavého pohybu vícečlenného mechanismu stroje, zejména u prošlupního či přírazového ústrojí tkacího stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237641

Dátum: 16.02.1987

Autori: Lanta Jiří, Mikulecký Karel

MPK: D03C 5/02

Značky: pohybu, mechanismu, prošlupního, zejména, přírazového, stroje, tvorbu, tkacího, stavu, ústrojí, zařízení, kmitavého, vícečlenného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší výsledný zdvižný pohyb ovládaných členů vícečlenného mechanismu silami umístěnými nejméně ve dvou bodech ne sobě pohybově závislými ovládacími prostředky. Účelem vynálezu je snížení rázového namáhání, snížení zdvihů ovládaných prostředků, snížení funkčních členů a zjednodušení mechanismů. Zařízení obsahuje soustavu funkčních členů, přeháněných v za sebou daných úsecích nejméně dvěma ovládacími prostředky. Funkčními členy odpružené...

Zařízení k soukání útkové nitě do útkových cívek ze stacionární cívečnice u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247637

Dátum: 15.01.1987

Autori: Augusta František, Lindenthal Antonín, Lanta Jiří, Zábrodský Zdeněk, Mikulecký Karel

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: soukání, cívek, zařízení, strojů, nitě, útkové, víceprošlupních, cívečnice, tkacích, stacionární, útkových

Text:

...zhruba umístěny v linifmi, v níž jsou od sebe vzdálenyV předem určené rozteči łâ, která teoreticky nemusí být neustále stejná.Volbou rozdílných rozteči ł 6 nepohyblivých magnetů g, lze měnit rychlost rotaoe V průběhu jednoho soukaoího cyklu. Polerita pőlu g, g nepohyblivých magnetů g je stŕídavá. Kombinací unášivého pohybu zanašečů g a účinku magnetického pole od nepohyblivých magnetů § se vytvoří moment, který uděluje útkovým cívkám i...