Lankočí Aleš

Kolejový tahač

Načítavanie...

Číslo patentu: 267884

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kopec Svatopluk, Kršek Petr

MPK: B61J 3/12

Značky: tahač, kolejový

Text:

...distanćní kostky, jež zapadají do vybrání vytvorených ve spodní částí zátěže.Výhodou kolejového tahače podle vynálezu je, že pohony jsou umístěné nad hnacími nápravami ve vybráních zátěže, takže jsou velmi dobře prístupné prakticky ze tří stran, takže pro montáž či demontáž částí nebo celého pohonu je možno použít jeřâb nebo jiná zdvihadla. Pro údržbu pohonu nemusí mít kolejíšté montážní kanál. Další výhodou je, že celý pohon i s rámkem...

Zátěž, zejména kolejového tahače

Načítavanie...

Číslo patentu: 264621

Dátum: 14.08.1989

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr, Kopec Svatopluk

MPK: B61C 13/00, B61C 15/04

Značky: tahače, zátěž, kolejového, zejména

Text:

...tahače s částečným řezem, na obr. 2 je půdorys zátěže,na obr. 3 je řez zátěží vedený rovinou A-A z obr. 2, na obr. 4 je pohled vedený směrem-P- z obr. 3, na obr. 5 je pohled vedený směrem -R- z obr. 3, na obr. 6 je půdorys zátěže bez betonových bloku s naznačenou ocelovou výztuží železobetonové desky, na obr. 7 je řez vedený rovinou E-B z obr. 6 a na obr. 8 je řez vedený rovinou C~C z obr. 6.Zátěž, zejména kolejového tahače podle vynálezu je...

Dvounápravový podvozek, zejména hutního kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261325

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12

Značky: zejména, vozidla, kolejového, dvounápravový, podvozek, hutního

Text:

...Rovněž je výhodou to, že rám kolejového vozidla není zatižen krutem, což se příznivě odrâží v jeho dimenzi a jeho konstrukcí. Řešení je zvláště výhodné v těžkých hutních provozech a v provozech závodních drah, kde značné snižuje nároky na údržbu vlastního kolejového vozidla a kolejového svršku.Na priložených výkresech je znázorněno příkladné provedení dvounápravového podvozku podle vynálezu, kde na obr. 1 je nárys kolejového vozidla, na obr....

Zařízení pro zkoušky pohonu naklápění nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 236328

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kršek Petr

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: pojízdného, mísiče, pohonů, zkoušky, zařízení, nádoby, naklápění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce zařízení s ohledem na jednoduchost jeho výroby a na možnost provedení zkoušek bez nároků na stabilní místo v hale provozu. Uvedeného účelu se dosáhne převedením lana (l), jehož jeden konec je upevněn na nádobě (2) pojízdného mísiče pod dvě převáděcí kladky (3), (4), jež jsou upevněny na traverse (5), na které jsou uspořádána závaží (7). Převáděná větev lana (l) mezi oběma převáděcími kladkami (3), (4) je...

Těleso rámu dvojosého neodpruženého podvozku hutního vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236373

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

MPK: B61F 1/00, B65G 41/02

Značky: neodpruženého, hutního, těleso, dvojosého, podvozku, rámu, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je vyřešení konstrukce rámu podvozku s lepši přizpůsobivostí nerovnému kolejišti. Uvedeného účelu se dosáhne proměnlivým průřezem obou podélníků (l), které jsou navzájem spojené dvěma dvojicemi vnějších a vnitřních příčníků (3), (4), které jsou navzájem spojeny dvěma krajními a jedním středním nosníkem (5), (6) uzavřeného skříňového profilu. Vnitřní příčníky (4) jsou v místě podélné osy příčníku navzájem spojeny s hlavním...

Podvozek hutního vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236036

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12

Značky: vozíků, hutního, podvozek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce podvozku vozíku s ohledem na ustavování funkčních ploch rámu vozíku do horizontální roviny. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním čepu 6 kola 3 horní dvojice kol do svislé desky 7, jež je spojena šrouby se stojinou 9 rámu 1, opatřeného dolní dvojicí pojezdových kol. V horní ploše svislé desky 7 jsou vytvořeny závitové otvory se šrouby 12 jež procházejí otvory vytvořenými v horní pásnici 13 rámu 1 a otvory v...

Převáděcí závěsná kladnice, zejména pro zkušební zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234569

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B66C 1/10

Značky: zatížení, kladnice, zejména, zkušební, převáděcí, závěsná

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce kladnice s ohledem na optimální převedení zkušebního lana při její nejnižší výšce. Uvedeného účelu se dosáhne pevným spojením postranních štítů (1, 1´) pevnými čepy (2, 2´), na jejichž vyčnívajících koncích jsou upraveny závěsy kladnice. Každý závěs je tvořen dvěma pásy (4, 4´), jež jsou u svého jednoho konce pevně spojeny závěsným čepem (6) a u svého druhého konce mají vytvořeny otvory, kterými jsou...

Nosný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228853

Dátum: 15.08.1986

Autori: Klečka Boris, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Kršek Petr

MPK: B22D 41/12

Značky: mísiče, rotační, zejména, nosný, prstenec, nádoby, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, jež sestává z dutého válce, jež je svou čelní plochou připevněn k nádobě pojízdného mísiče, a na jehož vnějším povrchu jsou vytvořeny dvě funkční válcové plochy, po stranách opatřeny nákružky, kde mezi funkčními válcovými plochami je upraven ozubený věnec, přičemž na vnitřním povrchu dutého válce je u jeho konce, který je blíže k nádobě, vytvořena příruba, vyznačený tím, že...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 232300

Dátum: 15.06.1986

Autori: Láncoš Josef, Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

MPK: B22D 41/12, C21C 1/06

Značky: mísiče, pojízdného, hrdlo, rotační, zejména, vylévací, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce hrdla s ohledem na pevnost nádoby a s ohledem na jeho odolnost vůči teplotnímu zatížení při nalévání nebo vylévání tekutého kovu z nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojice zalomených žeber (2,3) ke stranám oválného otvoru v plášti (1) nádoby. Horní hrany dvojic žeber (2´), (2), (3´), (3) jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy (4, 5) a jejich konce jsou navzájem spojeny dolním plechem...

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226698

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kršek Petr, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš

Značky: ustavení, zařízení, předehřevu, pánve, vozíků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu, tvořené jednak plošinou tvaru obdélníkové desky, která je svým středem otočně uložena spodní plochou na rámu vozíku a jednak dvojicí stojanů průřezu písmene T, kde stojiny stojanů jsou připevněny svými horními konci k vodorovným přírubám, jejichž vzájemná vzdálenost odpovídá rozteči úložných ploch na pánvi, svislá osa plošiny prochází těžištěm prázdné vyzděné pánve uložené na vozíku, přičemž ve...

Odnímatelné víko nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 228243

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr, Láncoš Josef

Značky: nádoby, pojízdného, odnímatelné, víko, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce víka pro zachycení sil působících na konce nádoby od vyzdívky při jejím optimálním tvaru. Uvedeného účelu se dosáhne spojením obvodu základního dílu víka tvaru kulového vrchlíku s přírubou mezikruhového tvaru. Poloměr zakřivení základního dílu víka je totožný s poloměrem kulového zakřivení vnitřního povrchu konce nosného prstence připevněného k nádobě pojízdného mísiče a kulového zakřivení boční plochy...

Zařízení pro uchycení odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221471

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Láncoš Josef

Značky: odnímatelného, nádoby, zařízení, uchycení, víka, mísiče, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením zajišťovacího dílu (5) mezi čelní dosedací plochu konzol (4), připevněných k vnitřní straně pláště (2) nádoby a dosedací plochu víka (3). V desce zajišťovacího dílu (5) je prostrčen šroub (7) zašroubovaný v závitovém otvoru vytvořeném v v odnímatelném víku (3) pod každým...

Zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221470

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Kuchař Antonín, Koláček Jaromír

Značky: nádoby, pojízdného, upevnění, zařízení, víka, odnímatelného, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro upevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka (3) do prstence (1), jenž je uspořádán uvnitř pláště (2) nádoby mísiče. Víko {3) má po svém obvodu vytvořena obdélníková vybrání a k vnitřní straně pláště (2) nádoby jsou...

Těleso rámu víceosého podvozku hutního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226500

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: víceosého, hutního, rámu, těleso, podvozku

Zhrnutie / Anotácia:

Těleso rámu víceosého podvozku hutního vozu pro přepravu velmi těžkých břemen, zejména pojízdného mísiče, je tvořeno hlavním příčníkem skříňovitého uzavřeného podřezu, připojeného svými konci k podélníkům profilu skříňovitého uzavřeného podřezu, k jejichž koncům jsou po obou stranách hlavního příčníku, ve vzdálenosti odpovídající použitým základním podvozkům, připevněny vedlejší příčníky skříňovitého uzavřeného průřezu, přičemž pásnice hlavního...

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 226484

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lankočí Aleš, Kopec Svatopluk, Láncoš Josef, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: vylévací, zejména, hrdlo, pojízdného, nádoby, rotační, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vylévací hrdlo rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, sestává z oválného otvoru, vytvořeného v plášti nádoby, po jehož stranách jsou připevněny k plášti nádoby dvojice dvakrát zalomených žeber, kde rovina procházející každým žebrem je kolmá na podélnou osou nádoby a horní hrany dvojic žeber jsou navzájem spojeny horním a bočními plechy, přičemž každé žebro, jehož střední díl je vodorovný, se ve středu své délky dotýká nejvyšší...

Zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádob pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 221743

Dátum: 15.05.1985

Autori: Lankočí Aleš, Koláček Jaroslav, Kršek Petr

Značky: nádoby, rotační, zejména, pojízdného, zařízení, nádob, naklápění, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení uspořádání a konstrukce nádoby pojízdného mísiče tak, aby docházelo k nejmenšímu přídavnému zatížení otočného uložení nádoby při nejvýhodnějších provozních vlastnostech a při nejmenší prostorové náročnosti. Uvedeného účelu se dosáhne uložením válcového konce nádoby 2 pojízdného mísiče na válečky 3. Tato nádoba 2 je opatřena funkčními válcovými plochami mezi nimiž je vytvořeno řetězové ozubení 6 opásáno řetězem 7,...

Zařízení pro připevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 218500

Dátum: 15.03.1985

Autori: Koláček Jaromír, Kršek Petr, Lankočí Aleš

Značky: víka, odnímatelného, pojízdného, připevnění, nádoby, zařízení, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro připevnění odnímatelného víka nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení spolehlivého spojení víka s nádobou při provozu mísiče a snadnou demontáž víka při opravách vyzdívky nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vložením odnímatelného víka mísiče do prstence, který je upraven uvnitř pláště nádoby mísiče se kterým tvoří jeden celek. Odnímatelné víko má po svém obvodu vytvořená jednak obdélníková vybrání a...

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 224995

Dátum: 01.12.1984

Autori: Hýl Zdeněk, Kopec Svatopluk, Kršek Petr, Koláček Jaromír, Lankočí Aleš

Značky: mísiče, zařízení, pojízdného, otočné, rotační, nádoby, zejména, uložení, vahadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vahadlo zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče tvořen dvěma dvojicemi válcových kladek, z nichž každá dvojice je otočně uložena na jednom konci tělesa vahadla, upraveného na ložisku, kterým prochází čep připevněný v konzole, jež je součástí kolébky podvozku, vyznačené tím, že ložisko (12) vahadla (10) je kloubové, přičemž střed křivosti funkčních kulových ploch tohoto ložiska (12) leží uprostřed mezi osami...

Zařízení pro zachycení axiálního zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214442

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kršek Petr, Koláček Jaromír, Kuchař Antonín, Lankočí Aleš

Značky: zařízení, nádoby, mísiče, axiálního, pojízdného, zachycení, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zachycení axiálního zatížení pojízdného nosiče a jeho účelem je vyřešení uložení nádoby na válečcích a zachycení jejich axiálního zatížení pomocnými kladkami. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojic vahadel s válečky na rám podvozku. Na válečcích je svými odvalovacími plochami uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče. Jedna odvalovací plocha je po stranách opatřena nákružky, o jejichž boky jsou opřeny vodící...

Opěrný prstenec rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214441

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kuchař Antonín, Foldyna Lubomír, Kršek Petr, Lankočí Aleš, Láncoš Jozef, Koláček Jaromír

Značky: nádoby, rotační, prstenec, zejména, opěrný, mísiče, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká opěrného prstence rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče. Účelem vynálezu je vyřešení konstrukce opěrného prstence pro jeho jednoduchou údržbu a pro přenos radiálních a axiálních sil. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením válcového osazení na dutém válci, na kterém je nasazen ozubený věnec, jehož krajní část má na svém vnějším povrchu vytvořenou funkční válcovou plochu. V čelní ploše dutého válce jsou vy tvořeny drážky...

Zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214440

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kuchař Antonín, Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

Značky: naklápění, pojízdného, rotační, nádoby, zařízení, mísiče, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro naklápění rotační nádoby, zejména nádoby po jízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení konstrukce a uspořádání tohoto zařízení tak, aby docházelo k co nejmenšímu přídavnému zatížení otočného uložení nádoby. Uvedeného účelu se dosáhne vytvoře ním dvojitého řetězového ozubení na válcovém konci nádoby mezi funkčními válcovými odvalovacími plochami, uloženými na válečcích kolébky uloženém v kulovém ložisku, mostu...

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 227417

Dátum: 01.06.1984

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

Značky: mísiče, osového, pojízdného, nádoby, zatížení, zařízení, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče je tvořeno nákružkem, kterým je opatřen vnější povrch nosného prstence nádoby a který prochází průběžnou drážkou vytvořenou v pohyblivém tělese tvaru koule, jež je uloženo v kulové dutině nosného tělesa, které je spojeno s podvozkem pojízdného mísiče, přičemž ve středu pohyblivého tělesa je vytvořen svislý průchozí otvor, do něhož je vsazen čep, jehož konec, vyčnívající z pohyblivého...

Zařízení pro otočné uložení rotační nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214578

Dátum: 30.03.1984

Autori: Mašlonka Ivan, Koláček Jaromír A Kuchař Antonín, Hýl Zdeněk, Lankočí Aleš, Kršek Petr

Značky: rotační, nádoby, mísiče, uložení, otočné, pojízdného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro otočné uložení rotační nádoby pojízdného mísiče a jeho účelem je vyřešení uložení nádoby na válečcích a zajištění jejich styku s odvalovací plochou na nádobě při rovnoměrném rozložení zatížení působícího na válečky. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním dvou dvojic válečků ve dvou rovinách. Na válečcích je uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče. Dvojice válečků jsou uloženy na koncích ramene. Ramena první dvojice...

Zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213539

Dátum: 01.03.1984

Autori: Kršek Petr, Mašlonka Ivan, Hýl Zdeněk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír A Kuchař Antonín

Značky: otočné, zařízení, zejména, uložení, mísiče, pojízdného, rotační, nádoby

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro otočné uložení rotační nádoby, zejména nádoby pojízdného mísiče, sestává z válečků, které jsou uspořádány ve dvou rovinách rovnoběžných se svislou rovinou proloženou osou kulového ložiska kolébky podvozku pojízdného mísiče a kolmou na podélnou osu nádoby a na kterých je svými odvalovacími plochami uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče, vyznačené tím, že v každé rovina jsou uspořádány vždy dvě dvojice válečků (1) uložených na...

Zařízení pro přenos osového zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 222597

Dátum: 01.02.1984

Autori: Burda Petr, Kopec Svatopluk, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír, Kršek Petr

Značky: pojízdného, prenos, mísiče, nádoby, zařízení, osového, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení přenosu všech sil působících ve směru podélné osy mísiče z nádoby na podvozek a opačně. Uvedeného účelu se dosáhne uložením nákružku 16, kterým je opatřen nosný prstenec 3 nádoby 4, do průběžné drážky vytvořené v pohyblivém tělese 5 tvaru koule, jež je uloženo v pevném tělese 6, které je spojeno s podvozkem 2 mísiče. Ve středu pohyblivého tělesa 5 je vytvořen svislý průchozí otvor, do něhož je vsazen čep 14, jehož...