Laňka Zdeněk

Pětiminutový strobovač pro signální hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269478

Dátum: 11.04.1990

Autori: Laňka Zdeněk, Žejglic Vladimír, Jelínek Miroslav, Vilam Jaromír

MPK: G04G 3/02, G04C 21/36, G04C 23/18...

Značky: hodiny, pětiminutový, strobovač, signální

Text:

...mínutových impulzů.Výhoda takového uspořádání strobovače oproti kontaktnímu snímání je to, že ke konstrukcí může být použit podružný hodinový strojek s nízkým příkonem. Oproti elektronickému řešení potom má tu výhodu, že nepotrebuje napájecí zdroj, zvláště potom zdroj záloho vací.Na přípojeném výkresu je pŕíkladné uspořádání strobovače podle vynálezu v blokovém schematu. Ke vstupním svorkám l a g je připojen krokový motor à, na...

Zapojení linkového spínače pro podružné hodiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265817

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laňka Zdeněk, Vilam Jaromír, Žejglic Vladimír

MPK: G04C 13/00

Značky: spínače, hodiny, zapojení, linkového, podružné

Text:

...bezproudově . tedy nedochází k opolování kontaktů. Dále zapojení obsahuje jediný výkonnvý tranzistorový spínací obvod s ochranami, zapojení tedy není nákladné.Na přiloàeném výkresu je schéma zapojení podle vynálezu,kde l a g jsou vstupní svorky pro liohé a sudé impulsy, Q je napájecí zdroj napětí. Ke vstupu g je připojen spínací tranzis~ tor 3 s relé Q v kolektorovém obvodu. Relé § má tři přepínací kontakty gł, gg a Qg. Kontakty gg n...

Zapojení elektromagnetu v docházkových kontrolních hodinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 265816

Dátum: 14.11.1989

Autori: Laňka Zdeněk, Vilam Jaromír, Žejglic Vladimír

MPK: H03K 17/26

Značky: docházkových, elektromagnetů, hodinách, kontrolních, zapojení

Text:

...straně konkaktu mikrospínuře g, jehož rozpíhaoí strana je spojene odporom 3 s kladným polom zdroje 4a jehož střed je spojen s kondenzátorem Q. K zápornému polu elektromagnetu ł je anadou připojen tyristor 6 a ke kladnému polu druhý odpor 7, který je v sérii se třetím odporom Q, při čemž do společného bodu odporů 1 a Q je katodou pŕipojena Zenerova dioda 9 a ko lektorovým vývodem optron QQ, jehož katodový vývod je spojen s bázi...

Zapojení přijímače časového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263908

Dátum: 12.05.1989

Autori: Vilam Jaromír, Čermák Ján, Žejglic Vladimír, Buzek Ota, Laňka Zdeněk, Jelínek Miroslav

MPK: G04G 7/02

Značky: prijímače, signálu, zapojení, časového

Text:

...přináší při poměrně jednoduchosti přípustné zpoždění hodin až o 0,5 sekundy, aníž by bylo narušeno následné zavěšení na rádíový signál. Kromě toho obsahuje převodník na logicky signál potřebný k řízení hlavních hodin a sice převodník z napětí na střídu impulsů, který sevyznačuje jednak rozsahem linearity, jednak tím, že bez rádíoveho signálu poskytuje výstupní signál stejný, jak při zavěšeuní hodin. Tím je v případě ztráty rádiového...

Zapojení pro tříbodovou indikaci velikosti vstupního napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252294

Dátum: 13.08.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: G01R 19/165, G01R 19/16, G01R 17/02...

Značky: vstupního, indikaci, zapojení, napětí, velikostí, tříbodovou

Text:

...diody Ž. Tyto dvě luminiscenční diody A, 5 jsou přemostěny třetí luminiscenční diodou Q, jejíž anoda je připojena k anodě druhé luminiscenční diody 2 a katoda ke katodě první luminiscenční diody 5. Spoločný bod katod první a třetíluminiscenční diody 3, Q je přes první odpor 1 připojen na druhousvorku gĺurčenou pro připojení zdroje zápornějšího referenčního napětí Už. Společný bod anod druhé luminiscenční diody Ž a třetí luminiscenční diody Q...

Zapojení neinvertujícího regulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 235103

Dátum: 15.02.1987

Autor: Laňka Zdeněk

MPK: H03K 5/00

Značky: regulátoru, neinvertujícího, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení neinvertujícího regulátoru, to jest neinvertujícího čtyřpólu s proporcionálním a integračním přenosem. Řešení je provedeno tak, že ke vstupní svorce neinvertujícího zesilovače jsou připojeny čtyři informační větve: první a druhý sčítací odpor připojené ke vstupním svorkám, RC větev připojená k zemnicí svorce a odpor kladné zpětné vazby. Zapojení podle vynálezu je určeno k použití v regulační technice tam, kde by jinak...

Zapojení pro stupňovou regulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 248768

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malec Václav, Laňka Zdeněk

MPK: G05F 1/66

Značky: zapojení, regulaci, stupňovou

Text:

...pouze nižší váhy.Na přiloženém výkresu je uvedeno blokově schéma zapojení podle vynálezu.Řízaný zdroj 1 impulsů s řídicím vstupem l regulační odchýlky je svým výstupem Q připojen na čítací vstup 5 váhového vratného čítače Ž s hlavními výstupy g. Pomocný výstup § posouvacích ímpulsů váhověho vratného čítače § je připojen na sériový vstup 1 posuvného regi stru Q s paralelními výstupy gg.Při použití konkrétního regulátoru jalového výkonu...

Fázovací článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248512

Dátum: 12.02.1987

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

MPK: H03H 11/16

Značky: fázovací, článek

Text:

...jl, který je na integrační článek g připojen svým invertujícím vstupom. Mezi výstupom operačního zesilovače 3 a jeho neinvertujícín vstupom je zepojen odporový dě 1 ič,vtvořený druhým odporom ąg a třetím odporom 13. Výstup operačního zesilo~ vače jl.je zároveň výstupom 3 fázovacího článku.j Ne vstupní svorku l fázovacího článku je přivedeno vstupní sinusové napětí gl. Na invertujícín vstupu operačníno zesilovače jl se pak objeví...

Zapojení tvarovače pilového průběhu napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 236025

Dátum: 01.02.1987

Autori: Laňka Zdeněk, Smolík Antonín

MPK: H03K 4/08

Značky: zapojení, průběhu, pilového, napětí, tvarovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení tvarovače pilového průběhu napětí z proudových impulsů, jehož jádrem je Millerův integrátor, přičemž paralelně k integrační kapacitě je připojena trasa kolektor - emitor vybíjecího tranzistoru, jehož báze je vstupem tvarovače. Zapojení podle vynálezu je určeno zejména pro obvody fázového řízení tyristorů.

Zapojení pro kmitočtově závislé omezení proudu statického měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231733

Dátum: 15.07.1986

Autori: Křiváček Ladislav, Laňka Zdeněk

Značky: proudu, kmitočtu, zapojení, kmitočtově, statického, omezení, závislé, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro kmitočtově závislé omezení proudu statického měniče s regulátorem proudu, k jehož výstupu je připojen zatěžovací obvod a řeší problém omezení proudu spojitě v závislosti na kmitočtu. Účelu se dosahuje tím, že k výstupu statického měniče kmitočtu je připojen vstup kmitočtového detektoru, jehož výstup je spojen se vstupem nastavovacího obvodu žádané hodnoty proudu statického měniče kmitočtu a výstup nastavovacího obvodu...

Způsob rozpouštěcího žíhání výkovků z vysocelegovaných austenitických železoniklochromových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229863

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kordula Miroslav, Laňka Zdeněk, Taubr Josef

MPK: C21D 1/26

Značky: rozpouštěcího, výkovků, slitin, vysocelegovaných, austenitických, železoniklochromových, způsob, žíhání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozpouštěcího žíhání výkovků z vysocelegovaných austenitických železoniklochromových slitin s dosažením rovnoměrné a jemnozrnné mikrostruktury provedeným dvoustupnově ve dvou pecích tak, že v první peci se vsázka předehřeje a v druhé peci se po rychlém přesazení vsázky dokončí ohřev na konečnou teplotu žíhání, přičemž v první peci se výkovky předehřívají po dobu 40 až 160 minut na teplotu 920 až 980 °C a v přehřáté druhé...

Zapojení měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223225

Dátum: 15.03.1986

Autori: Malec Václav, Laňka Zdeněk

Značky: proudu, reálné, měřiče, složky, jalové, zapojení, čidla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky proudu a řeší problém zvýšení přesnosti při měření nesinusových průběhů proudu. Problém je řešen tak, že u měřiče nebo čidla jalové nebo reálné složky, jehož jádrem je synchrodetektor, opatřený vstupními svorkami pro vstup signálu sinusového napětí, je k těmto svorkám výstupem připojen proudový filtr pro relativní zdůraznění základní harmonické složky signálu proudu, opatřený...

Zapojení pro indikaci stejnosměrného napětí, zejména pro indikaci napětí akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 218995

Dátum: 15.06.1985

Autori: Malec Václav, Laňka Zdeněk

Značky: zejména, akumulátorových, indikaci, stejnosměrného, napětí, batérií, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro indikaci stejnosměrného napětí, zejména pro indikaci napětí akumulátorových baterií, kde řeší optickou signalizaci dodržení a překročení požadovaného napěťového rozmezí s přesností nejméně jednoho procenta. Problém je řešen paralelním připojením odporového děliče napětí a zdroje referenčního napětí ke vstupu, přičemž výstupy děliče a zdroje jsou napojeny na vstupy převodníku napětí-střída impulsů, k jehož výstupu je...

Zapojení pro přizpůsobení statického měniče kmitočtu s přirozenou komutací k zátěži

Načítavanie...

Číslo patentu: 217000

Dátum: 15.02.1985

Autori: Křiváček Ladislav, Laňka Zdeněk

Značky: komutaci, měniče, zátěží, přizpůsobení, zapojení, přirozenou, statického, kmitočtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro přizpůsobení statického měniče kmitočtu s přirozenou komutací k zátěží, tvořené oscilačním obvodem indukčního tavicího nebo ohřívacího zařízení. Účelu se dosahuje tím, že jedna z částí oscilačního obvodu, tvořeného induktorem a oscilační kondenzátorovou baterií, je opatřena odbočkami , k nimž je pomocí soustavy spínačů připojen statický měnič kmitočtu s přirozenou komutací, přičemž k ovládacím svorkám spínačů jsou...

Zapojení elektronické ochrany trakčních a napájecích baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 217870

Dátum: 15.11.1984

Autori: Laňka Zdeněk, Malec Václav

Značky: ochrany, napájecích, trakčních, elektronické, zapojení, batérií

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektronické ochrany trakčních baterií, kde řeší signalizaci poklesu napětí trakční baterie za provozu pod nominální hodnotu a samočinné odpojení trakční baterie pří poklesu napětí pod minimální povolenou hodnotu. Problém je řešen vřazením kontaktu výkonového stykače mezi trakční baterii a svorku pro připojení motoru s napojenou oddělovací diodou, sériově připojenou ke kompenzační diodě, napojené přes startovací tlačítko na...