Langmajer Miroslav

Proměnný přizpůsobovací kondenzátor dielektrického svářecího lisu, zejména pro zařízení velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266416

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hroch Pavel, Boček Otakar, Holub Miroslav, Langmajer Miroslav, Jareš František, Havlíček Rudolf

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: svářecího, výkonu, zařízení, proměnný, veľkých, zejména, kondenzátor, dielektrického, přizpůsobovací, lisů

Text:

...která tvoří jednu elektrodu e z pohyblivé desky ovládané servomeoheníemem. která tvoří druhou elektrodu podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom. že druhá elektrode seatáva- 266416 Jici ze dvou části je tvořeno přestevitalnou doskou upev~něnou na eeřizovaoich prvcioh přes prvni izolátory a pohyblivou deekou spojenou přes druhý izolátor s ovládacimservomeoheniemem. přičemž přestavitelná deska je vodivěspojene ohebným prepojením s...

Kondenzátor s malou indukčností, zejména pro vysokofrekvenční generátory v zapojení s uzemněnou mřížkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265872

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Šíbl Milan, Jareš František, Boček Otakar

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: mřížkou, indukčnosti, zejména, kondenzátor, uzemněnou, generátory, malou, vysokofrekvenční, zapojení

Text:

...posun fáze budiciho impulsu, což vede v konečném důsledku ke snižováni energetické účinnosti zařízení. Další nevýhodou je tech nologické pracnost těchto systémů.Uvedené nevýhody odstraňuje kondenzátor s malou in~dukčnosti. zejména pro vysokofrekvenčni generátory v zapojeni s uzemněnou mřižkou. jehož podstata spočivá v tom, žer jedna elektroda kondenzátoru je tvořena kovovou doskou 1,druhá elektroda kondenzátoru je tvořene nejméně dvěma...

Zapojení pro stabilizaci, individuální nastavení a postupný náběh efektivní hodnoty střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265625

Dátum: 14.11.1989

Autori: Holub Miroslav, Dočekal Jiří, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Hroch Pavel, Jareš František

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: stabilizaci, efektivní, náběh, napětí, nastavení, postupný, střídavého, hodnoty, zapojení, individuální

Text:

...napájeno z rozvodné sítě 1. Transduktor 5 tvořící akční člen regulační soustavy je navržen tak, aby pohlcoval pouze část napájecího napětí, potřebnou k pokrytí regulačního rozsahu, daného jednak tolerancemi rozvodné sítě,které připouštějí technické podmínky výrobce vysokofrekvenčních generátorů a za druhé tolerancemi napětí pro žhavení dovolenými výrobcem výkonových elektronek. Řídicí vinutí g transduktoru 5 je přes směrovací ochranný obvod...

Třífázový vysokonapěťový polovodičový usměrňovač, zejména pro vysokofrekvenční generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 265624

Dátum: 14.11.1989

Autori: Dočekal Jiří, Hroch Pavel, Havlíček Rudolf, Jareš František, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: vysokonapěťový, polovodičový, generátory, třifázový, usmerňovač, vysokofrekvenční, zejména

Text:

...ve výrobě. Podobně složité a pracné jsou usměrňovače používající jednotlivé polovodičové prvky s jednopôlovým šroubovým vývodem, přimontovaným vždy na chladič určitého profilu a chladiče se pak montují vždy na nosníky jedné usměrňovací větve a ty pak se mechanicky spojují v celek vysokonapětového usměrňovače.Uvedené nevýhody odstraňuje vysokonapěčový třífázový polovodičový usměrňovač zejménapro vysokofrekvenční generátory, sestávající z...

Zařízení pro propojení stahovacího mřížkového přívodu s uzemňovací kapacitou mřížky, zejména koaxiální výkonové elektronky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265623

Dátum: 14.11.1989

Autori: Boček Otakar, Šíbl Milan, Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Langmajer Miroslav, Jareš František

MPK: H05B 6/02, H01J 5/46

Značky: koaxiální, zejména, zařízení, elektronky, stahovacího, uzemňovací, výkonové, kapacitou, mřížky, propojení, mřížkového, přívodů

Text:

...způsob sice plně umožňuje tepelné dilatace rozměrů, ale na druhou stranu přináší problémy s kvalitou elektrického propojení vlivem problematického zajištění spolehlivosti a rovnoměrnosti elektrického kontaktování po celém obvodu mřížky koaxiální elektronky, zejména vlivem vysokých provozních teplot na mechanickou stálost soustavy pérových kontaktů. Další nevýhodou uvedeného řešení je nedokonalý odvod tepla 2 vývodu koaxiální...

Průchodkový kondenzátor s malou indukčností, zejména pro přívody katody žhavení výkonových elektronek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265286

Dátum: 13.10.1989

Autori: Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Hroch Pavel, Jareš František, Šíbl Milan, Langmajer Miroslav

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: výkonových, přívody, zejména, žhavení, elektronek, indukčnosti, katody, kondenzátor, malou, průchodkový

Text:

...deskou. Další podstatou je. že vodivý segment je přítlačně uložen k izolačnímu materiálu přítlaćnýmhlavní výhodou uspořádání kondenzátoru podle vynálezu je nízká hodnota vlastní indukčncsti, což znamená potřebný vysoký vlastní rezonenční kmitočet a dokonalé vysokofrekvenční uzemnění katody oscilační elektronky. Další výhodou je možnost použití pro průchodné proudy řádově stovek ampér. Další výhodou je. že uspořádání zabírá mälý prostor 8...

Dutinový rezonátor pro vysokofrekvenční generátory velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265194

Dátum: 13.10.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Jareš František, Boček Otakar, Šíbl Milan, Hroch Pavel

MPK: H01J 5/46, H05B 6/02

Značky: výkonu, velkého, generátory, dutinový, vysokofrekvenční, rezonátor

Text:

...ze dvou větví propojených paralelně, zakončených kapacitou, jehož podstata spočíva V tom, že indukčnost každé větve vedení je tvořena pevnou klecí z ocelových svorníků pevně spojených čelními deskami, přičemž aktivní povrch indukčnosti je tvořen měděným pláštěm, zatímco kapacita je tvořena zemními deskami, které jsou vzájemně symetricky propojeny prvními vodivými propojkami a druhými vodivými propojkami jsou připojeny na plášt rezonátoru a...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beran Miroslav, Boček Otakar, Jareš František, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

MPK: F15B 15/00

Značky: hydrostatický, nanášecí, linky, kompenzátoru, pohon

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Způsob výroby vysokofrekvenčního výkonového slídového kondenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260700

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hamsa Jaroslav, Nosek Jaroslav, Jareš František, Hůlka Petr, Langmajer Miroslav, Hofreiter Václav, Hanuš Oldřich

MPK: H01G 4/08, H01G 4/00

Značky: výkonového, způsob, vysokofrekvenčního, výroby, kondenzátorů, slídového

Text:

...v tom, že se docílí naprášení dostatečně silné vrstvy pro vysokofrek venční výkonové kondenzátory, která na slídových destičkáchdobře ulpívá. Ponořením stlačeného celku slídových destiček s proloženými měděnými főliemi do nízkoviskčzního oleje a vakuováním se docílí vytvoření slabé vrstvy olejového fihmu mezi destičkami, která zprostředkovává dokonalý «odvod tepla z kondenzátora.Při výrobě vysokofrekvenčního výkonového slídového ...

Vodicí válec s vyvažovacími závažími

Načítavanie...

Číslo patentu: 259983

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šilhavý Lexa, Beran Miroslav, Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

MPK: G01M 1/36

Značky: válec, závažími, vodiči, vyvažovacími

Text:

...s vyvažovacími závežímą je symetrické podél osy łł /obr.l/. Váleo sestává z trubky ł, z obou stran uzavřené čely g. Vzhledem k symetrii je dále popeána jedna polovina zařízení. K čelu g.je pevně připojen čep 1. Konec čepu 1 je uložen v ložieku 5, L usazeném v tělese Ž. Na střední část čepu 1 je prostředěí nictvím příložky Q a dvou šroubů 1 /viz též obr.2/ upev 259983něho vyvažovací závaží Q, které má půlválcové vybrání 3,jehož průměr je...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování panelů z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259606

Dátum: 17.10.1988

Autori: Langmajer Miroslav, Bucek Josef, Jareš František, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: materiálů, svařování, zařízení, panelu, termoplastických, vysokofrekvenční

Text:

...je umístění maslvní rovinné elektrody dole a podstatné lehčí dekorativní elektrody přestavitelně nahoře. Dochází tak ke zkrácení manipulačního času a zvýšení životnosti mechanických částí odklopných ramen, nebot ručně, pneumatický nebo hydraulický se pohybuje s několikanásobně menší hmotou dvakrát V jednom svářecím cyklu. Další výhodou je to, že ohyb je prováděn o 90 ° ohýbacím a přitlačovacím přípravkem a o dalších 9 U vysokotrekvencním...

Teplosměnná konstrukční jednotka pro elektronické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246361

Dátum: 01.08.1988

Autori: Langmajer Miroslav, Jandl Ivan, Šilhavý Lexa, Rytao Zdenik, Jareš František

MPK: H05K 7/20

Značky: zařízení, konstrukční, jednotka, teplosměnná, elektronické

Text:

...nosné konstrukce s vysokou teplosměnnou účinnosti, umožňující optimální funkční i konstrukční rozmístění elektronických součástek ve vymezeném prostoru s vysokým výkonovým ukazatelen bez dalších nároku na doplňující chlazení vnitřního prostoru konstrukční jednotky. Nosné části jednotky podle vynálezu představují teplosněnné prvky, na které jsou přes tepelně vodivé příchytky napojeny elektrické a elektronické prvky s tepelnou ztrátou, která je...

Dveře

Načítavanie...

Číslo patentu: 242591

Dátum: 01.03.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: B60J 5/06

Značky: dveře

Text:

...mechanismus vprvní fázi oteví rání obr. 1 je perspektivní pohled zevnítř vozidla na horní ve dení v otevřeném stavu dveří, obr. 8 znázorňuje dvě z možnýchěrovedení mechanismu pro pohybování křídel dveří, který je uloíen v horním vodítka.- 2 242 591 Křídla dveří gg 2 jsou zavěšena prostřednictvím držáků8, 4 v horním vedení łga uložena prostřednictvím vodítek g, 6ve spodním vedeníĺlł tak, že jak křídla dveří l, 3, tak i horní vedení...

Zařízení pro odsávání a čištění spalin obsazovacích plynů na koksárenské baterii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242095

Dátum: 01.02.1988

Autor: Langmajer Miroslav

MPK: C10B 27/04

Značky: plynů, spalin, odsávání, koksárenské, batérií, čištění, obsazovacích, zařízení

Text:

...vzestupná část zařízení obsahuąící patrově uspořádané odlučovací že-V luzie a komínek a dáie sestává z vodního oddílu obsahujícího vodní nádrž spojenou potrubím se sběrným prostorem pláště sestupně s ýzestupné části, přičemž k vodní nádrži přehrazené sítem je připojeno čerpadlo s výtlačným potrubím naústěným jednak na hydroinjektážní trysky e jednak na oplachové trysky zaústěného horního prostoru vzestupně části nad odlučovacími žaluziemi.....

Zařízení pro svařování úzkých polotovarů autoplachet

Načítavanie...

Číslo patentu: 239150

Dátum: 01.11.1987

Autori: Jareš František, Hendrych Pavel, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf

MPK: B29C 65/04

Značky: autoplachet, polotovarů, svařování, úzkých, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízeni pro svařování úzkých polotovarů autoplachet např. záclonek, uspořádaného v kontinuální lince a sestávajícího ze svářecího lisu s elektrodou, tvořenou dvěma paralelně umístěnými díly, jejichž podélná osa je souběžná s podélnou osou svařovaného polotovaru a z odřezávacího ústrojí umístěného v kontinuální lince za svářecím lisem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že mezi oběma díly hlavní elektrody 1 je umístěna příčná...

Spôsob výroby suspenzných typov polyvinylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242180

Dátum: 15.09.1987

Autori: Pachner Milan, Langmajer Miroslav, Lichý Michael, Šára Zbynik, Novák Jaroslav, Kozák Miroslav

MPK: C08F 114/06

Značky: výroby, typov, polyvinylchloridu, spôsob, suspenzných

Text:

...autoklávu o objeme 5 dm 3 z nehrdzavejúcej ocele opatrenêho kotvovým miešadlom 180 obr.min 1 sa naváži 2200 g destilovanej vody, k tomu 0,7 g hydroxypropylmetylcelulôzy propylénglykoéteru metylcelulózy známej pod obchodným názvom Klucel l, 0,4 g parciálne zmydelneného polyvinylacetátu, resp. technického polyviuylalkoholu vo forme vodného roztoku, známe ho pod obchodným názv-om Sloviol R (výrobca Chemické závody W. Piecka, n. p. Nováky...

Svářecí zařízení pro spojování konců plošného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239072

Dátum: 01.06.1987

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Boček Otakar, Rytíř Zdeněk, Jareš František

MPK: B29C 65/04

Značky: svářecí, konců, materiálů, plošného, zařízení, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká svářecího zařízení pro provizorní spojování konců plošného materiálu do kontinuálního pásu před jeho zavedením do automatické svářecí linky. Svářecí zařízení sestává z přítlačné čelisti a svářecí čelisti s odporovým páskem na funkční ploše například z Kanthalu, opatřeným horní a dolní tepelně izolační podložky. Podstata řešení spočívá v tom, že poměr tepelné izolace podložky k dolní tepelně izolační podložce je 2 : 1 až 5 : 1.

Závěsný element velkoobjemových transportních vaků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250391

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cach Jiří, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Vesecký Ladislav, Jareš František, Rytíř Zdeněk

MPK: B29C 65/04

Značky: transportních, veľkoobjemových, závěsný, provádění, způsobu, zařízení, tohoto, element, vaků

Text:

...vlaků podle vynálezu je jeho jednoduchost, možnost použití pro vaky různého tvaru válcového nebo hranolovitého. Při použití vysoce jakostního materiálu nosného popruhu a při použití jeho spojení s vakem, prevedeného podle vynálezu se dociluje bezpečný průběh manipula 4ce s tímto Velkoobjemovým transportním Vakem, bez rizika pro obsluhující pracovníky, rovnomerné rozmístění obsahu vaku, bez jeho deformace a tudíž se dociluje...

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231140

Dátum: 01.06.1986

Autori: Boček Otakar, Jareš František, Langmajer Miroslav, Beran Miroslav

MPK: F15B 11/00

Značky: hydrostatický, tažných, nanášecí, linky, válců, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky na výrobu koženek, u kterého je každý z tažných válců buď přímo nebo přes převod spojen s hydromotorem, přičemž všechny hydromotory jsou sériově spojeny do jednoho okruhu s regulačním hydrogenerátorem. Ke každému hydromotoru je paralelně připojen přepouštěcí ventil, a to tak, že u jednoho hydromotoru je přepouštěcí ventil v paralelní větvi zapojen proti smyslu průtoku hlavního proudu, zatímco u...

Pojízdné svařovací zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223168

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kosina Jiří, Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Jareš František, Langmajer Miroslav

Značky: termoplastických, materiálů, svařovací, zařízení, svařování, vysokofrekvenční, zejména, pojízdné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pojízdného svařovacího zařízení, zejména pro vysokofrekvenční svařování velkoplošných dílů z termoplastických materiálů, a řeší problém rovnoměrného přenášení váhy svářecího stolu v průběhu svařování na rám stroje. U pojízdného svařovacího zařízení podle vynálezu, které je vybaveno svářecím stolem s přísavkami na upevnění svařovaného materiálu, jakož i vozíkem, pojíždějícím po kolejích rovnoběžných se svářecím stolem, přičemž na...

Přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222524

Dátum: 15.03.1986

Autori: Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Jareš František, Boček Otakar

Značky: člen, rozměrů, velkého, svářecího, svařovacími, přizpůsobovací, vysokofrekvenčního, elektródami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přizpůsobovacího členu vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, např. větších než 1,6 m, a řeší problém nesymetričnosti elektrod z hlediska napájení a souměrnosti ohřevu ve všech bodech svařovaného materiálu. Podle vynálezu se účelu dosahuje tím, že přizpůsobovací člen vysokofrekvenčního svářecího lisu se svařovacími elektrodami velkého rozměru, kde svařovací napěťová elektroda je napájena z...

Zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 222523

Dátum: 15.03.1986

Autori: Boček Otakar, Vesecký Ladislav, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

Značky: zejména, prostorových, vysokofrekvenční, rozměrných, svařování, výrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vysokofrekvenční svařování, zejména rozměrných prostorových výrobků, které mají tvar povrchů geometrických těles se vstupním a výstupním otvorem, Vyrobených z dílců ze svařitelného termoplastického materiálu rovinnými svary, a řeší problém provedení uzavíracího svaru v náležité kvalitě. Zařízením podle vynálezu pro vysokofrekvenční svařování, které je upraveno v prostoru pod krytem vysokofrekvenčního svařovacího...

Stínicí kryt činného prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222522

Dátum: 15.03.1986

Autori: Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Jareš František, Kosina Jiří, Boček Otakar

Značky: vysokofrekvenčního, svářecího, stínicí, činného, prostoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stínicího krytu činného prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu, zejména pro průběžné svařování velkoplošných termoplastických materiálů, a řeší problém přivedení vysokofrekvenční energie na svařovací elektrody bez zbytečných ztrát. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že stínící kryt spojený s nosnou částí horní svařovací elektrody, se skládá z horní a dolní části, které jsou navzájem pohyblivě spojeny po celém obvodu...

Elektrody vysokofrekvenčního svařovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231082

Dátum: 01.03.1986

Autori: Jaroš Pavel, Langmajer Miroslav, Herrmann Zdeněk, Marušák Jaromír, Fliéger Zdeněk, Rytíř Zdeněk, Boček Otakar, Novotný František

MPK: B29C 27/04

Značky: vysokofrekvenčního, elektrody, svařovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod vysokofrekvenčního svařovacího lisu zejména pro vysokofrekvenční svařování víka a dna s válcovou částí transportního vaku z plastických materiálů, který umožňuje sváření válcové části vaku jak se dnem, tak i s víkem na jednom zařízení, kde účelu se dosahuje tím, že otevřením dveří stínicího krytu, opatřených kontakty vysune ústrojí automatický dolní pohyblivou elektrodu s pracovním stolem mimo oblast stínicího krytu a...

Ochranný kryt pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220607

Dátum: 15.12.1985

Autori: Jareš František, Vesecký Ladislav, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Boček Otakar

Značky: zejména, pracovního, prostoru, svářecího, ochranný, vysokofrekvenčního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného krytu pracovního prostoru, zejména pracovního prostoru vysokofrekvenčního svářecího lisu a řeší problém zabezpečení pracovního prostoru tak, aby se ruka obsluhující osoby nemohla při práci na zařízení dostat do pracovního prostoru lisu. Účelu je podle vynálezu dosaženo tak, že u ochranného krytu, sestávajícího ze střešní části a dvou postranic je střešní část svojí spodní plochou opřena o dvojici kladek, jejichž čapy...

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226329

Dátum: 15.10.1985

Autori: Boček Otakar, Jareš František, Šilhavý Lexa, Langmajer Miroslav, Havlíček Rudolf, Kosina Jiří

Značky: dielektrického, pohyblivé, pohybový, svářecího, mechanismus, elektrody, nosníků

Zhrnutie / Anotácia:

Pohybový mechanismus nosníku pohyblivé elektrody dielektrického svářecího lisu s po hyblivou elektrodou, upevněnou na nosníku pohyblivé elektrody, ke kterému je připevněn dolní konec pístnice pneumatického nebo hydraulického válce,vyznačující se tím, že pístnice (2) válce (3) prochází vedením, upraveným v horním nosníku (1) portálu lisu a nad tímto horním nosníkem (1) je na pístnici (2) a na pístu (19) pohyblivě uložen válec (3) s víkem (11),...

Ústrojí pro posouvání pásu ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226328

Dátum: 15.10.1985

Autori: Boček Otakar, Vesecký Ladislav, Jareš František, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav, Šilhavý Lexa

Značky: ústrojí, materiálů, ohebného, posouvání, pásu

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí pro posouváni pásu ohebného materiálu upravené na kostře stroje vybavené upínací lištou umístěnou napříč pásu s pohybovým ústrojím, které vyvozuje přímočarý vratný pohyb upínací lišty o přesně definovaném zdvihu, vyznačující se tím, že upínací lišta se skládá z nemagnetického nosníku (1) a k němu na jeho koncích připevněného ocelového pásu (9), přičemž nemagnetický nosník (1) má tvar žlabu, kterém je upevněn nejméně jeden elektromagnet...

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226327

Dátum: 15.10.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Jareš František, Boček Otakar, Šilhavý Lexa, Havlíček Rudolf

Značky: pohyblivým, nosný, výrobních, strojů, energií, element, přívodů, pohyblivých, částem

Zhrnutie / Anotácia:

Nosný element pohyblivých přívodů energií k pohyblivým částem výrobních strojů, kde pohyblivé přívody tvoří vodorovnou smyčku, uspořádanou ve svislé rovině, vyznačující se tím, že je tvořen pružným pásem (11), vytvarovaným do válcové plochy s osou rovnoběžnou a delším rozměrem pásu (11), jehož jeden konec je uložen pevně v pevné konzole (7) na pevné části (1), stroje a druhý konec je uložen pevně v pohyblivé konzole (8) na pohyblivé části (2)...

Dráha pojízdného dielektrického svářecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 220133

Dátum: 15.10.1985

Autori: Boček Otakar, Havlíček Rudolf, Langmajer Miroslav

Značky: zařízení, svářecího, dielektrického, dráha, pojízdného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dráhy pojízdného dielektrického svářecího zařízení a řeší problém bočního seřízení a zajištění nastavené polohy vozíku. U dráhy pojízdného dielektrického svářecího zařízení se podle vynálezu účelu dosahuje tak, že v každé sekci vhodné délky jsou na pražcích, umístěných rovnoměrně kolmo na směr dráhy, uloženy navzájem rovnoběžně ve směru podélné osy dráhy dvě pojížděcí kolejnice s obrobenou horní rovinnou plochou, jejichž konce...

Zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225561

Dátum: 30.09.1985

Autori: Havlíček Rudolf, Jareš František, Boček Otakar, Langmajer Miroslav

Značky: odstínění, elektrických, zařízení, řídících, ovládacích, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů, které jsou spolu s jimi řízeným svařovacím přípravkem umístěny v uzavřeném aplikačním prostoru vysokofrekvenčního svářecího za řízení. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že pod krytem aplikačního prostoru vysoko frekvenčního svařovacího zařízení jsou ovládací prvky umístěny nejméně v jednom kontaktně uzavřeném kovovém krytu, který je spojen vysokofrekvenčně s...

Synergicky působící fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 244843

Dátum: 17.09.1985

Autori: Horáeek Jioí, Med Ladislav, Jareš František, Voddák Jloí, Langmajer Miroslav, Havlíeek Rudolf, Bednáo Karel, Králík Miloslav, Boeek Otakar, Attl Jan, Kosina Jioí

MPK: A01N 33/18, A01N 47/12

Značky: fungicidní, synergický, prostředek, působící

Text:

...kyseliny obecného vzorce I, kde R má shorauvedený význam, benzimidezolový derivát obecného vzorce II, kde R 1 má shore uvedený význam,ve hmotnostním poměru 1 2 až 14 5 1.Deriváty obecného vzorce I.jedna z účinných složek synergicky gůsobícího fungicidního Prostŕedku podle vynálezu, jsou estery 3,5-dinitro-4-chlorbenzoové kyseliny, přičemž tedy R V obecnám vzoroi I znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku. s výhodou s 1 až 4 atomy...

Zapojení k řízení pojezdu zejména dielektrického svařovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 227074

Dátum: 01.01.1985

Autori: Langmajer Miroslav, Hendrych Pavel, Fidranský Zdeněk, Jareš František, Boček Otakar

Značky: dielektrického, zapojení, zejména, řízení, zařízení, pojezdu, svařovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k řízení pojezdu zejména dielektrického svařovacího zařízení, vybaveného zdrojem impulsů, kde každý impuls odpovídá určité ujeté dráze dále čidlem pohybu a čítačem s předvolbou různého počtu pulsů pro iniciování prvého a druhého výstupu vyznačující se tím, že zdroj (1) impulsů je připojen na čítací vstup vratného čítače (2) délky pohybu, jehož prvý výstup je připojen na obvod (3) zastavení pojezdu a druhý výstup je zapojen jednak na...

Zařízení na výrobu prostorových galanterních výrobků z termoplastických materiálů vysokofrekvenčním svařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 216625

Dátum: 01.10.1984

Autori: Langmajer Miroslav, Sobota Karel, Buzek Josef, Melichna František

Značky: zařízení, vysokofrekvenčním, galanterních, výrobu, svařováním, termoplastických, výrobků, materiálů, prostorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výrobu prostorových galanterních výrobků z termoplastických materiálů vysokofrekvenčním svařováním z přířezů s předem vyznačenými lemy, současně ve dvou vzájemně rovnoběžných rovinách, které jsou rovnoběžné s horní a dolní deskou svářecího lisu. Vynález řeší problém zjednodušení konečné montáže pomocí vysokofrekvenčního svařovacího zařízení. Účelu se dosahuje tím, že na svisélém pomocném rameni, upraveném u zadní...

Způsob výroby školní brašny z velmi lehkého syntetického textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215620

Dátum: 15.05.1984

Autori: Sobota Karel, Melichna František, Langmajer Miroslav

Značky: materiálů, syntetického, způsob, textilního, velmi, výroby, lehkého, školní, brašny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby galanterních výrobků ze syntetických textilních materiálů a jeho předmětem je výrobní postup pomocí vysokofrekvenčního svařování nejvýše ve dvou operacích. U způsobu výroby galanterních výrobků ze syntetických textilních materiálů ipatřených po jedné straně nánosem svařovacího prostředku vysokofrekvenčním svařováním se podle vynálezu dva výseky základního materiálu položí rovinně k sobě stranami opatřenými nánosem...

Svařovací elektroda pro vysokofrekvenční svařovací lisy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223527

Dátum: 01.05.1984

Autori: Langmajer Miroslav, Melichna František, Bucek Josef, Sobota Karel

Značky: svařovací, elektroda, vysokofrekvenční

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit u svařovací elektrody pro vysokofrekvenční svařovací lisy rovnoběžnost rovinné dolní části s profilovou horní částí elektrody. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že profilovaná horní část elektrody je s rovinnou dolní částí elektrody spojena pomocí isolačního pantu (5) a nejméně dvou spojovacích pák (6) procházejících průžnými průchodkami (8), přičemž mezi spodní deskou (3) svařovacího lisu a rovinnou dolní částí (l)...

Zařízení pro regulaci integrovaného výkonu vysokofrekvenčního generátoru pri dielektrickém ohřevu nevodivých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222797

Dátum: 01.02.1984

Autori: Havlíček Rudolf, Fidranský Zdeněk, Boček Otakar, Langmajer Miroslav, Jareš František

Značky: nevodivých, integrovaného, regulaci, látek, dielektrickém, vysokofrekvenčního, generátoru, výkonu, ohřevu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro regulaci integrovaného výkonu vysokofrekvenčního generátoru při dielektrickém ohřevu nevodivých látek a řeší problém umožnění změny integrovaného vysokofrekvenčního výkonu v průběhu periody ohřevu v závislosti na teplotě svářecích a ohřívacích elektrod. Účelu se dosahuje zařízením podle vynálezu tak, že na elektrodách (l) je umístěno nejméně jedno snímací těleso (6), ve kterém je vytvořena dutina (2) pro průtok...