Langley David

Inhibítory vírusu Hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12117

Dátum: 06.02.2009

Autori: Yang Fukang, Bachand Carol, Hamann Lawrence, Langley David, Goodrich Jason, Deon Daniel, Laurent Denis, Lopez Omar, Martel Alain, Wang Gan, Belema Makonen, Good Andrew, Ruediger Edward, Lavoie Rico, James Clint, Meanwell Nicholas, Nguyen Van, Snyder Lawrence, Romine Jeffrey Lee

MPK: A61K 31/4184, A61K 31/4178, A61K 31/4188...

Značky: hepatitidy, inhibitory, vírusu

Text:

...Prvá virusová proteáza je metaloproteáza a štiepi sa V spojení NS 2 NS 3 druhá je serínová proteáza nachádzajúca sa v N-terminálnej oblasti NS 3 (tiež uvádzaná ako NS 3 proteáza) sprostredkováva všetky nasledujúce štiepenia spodného prúdu NS 3, ako cis,v mieste štiepenia NS 3-NS 4 A, tak trans v zostávajúcich miestach NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. Protein NS 4 A sa podieľa na viac násobných funkciách, kde pôsobí ako...

Konformačne obmedzené deriváty bifenylu na použitie ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14308

Dátum: 02.02.2009

Autori: Romine Jeffrey Lee, Goodrich Jason, Snyder Lawrence, Hamann Lawrence, Deon Daniel, Meanwell Nicholas, Martel Alain, Laurent Denis, Ruediger Edward, Good Andrew, Bachand Carol, Lopez Omar, Wang Gan, Langley David, Lavoie Rico, Yang Fukang, Belema Makonen, Nguyen Van, James Clint

MPK: C07D 403/14, A61P 31/14, A61K 31/4178...

Značky: bifenylu, obmedzene, hepatitidy, konformačne, vírusu, deriváty, inhibitory, použitie

Text:

...a štiepi spojenie NS 2-NS 3 druhá je serínproteáza obsiahnutá V rámci Nterminálnej oblasti NS 3 (tiež označená ako NS 3 proteáza) a sprostredkováva všetky následné štiepenia po NS 3, aj v cis,na NS 3-NS 4 A mieste štiepenia, aj v trans, pre zostávajúce miesta NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. NS 4 A proteín zrejme spĺňa viacero funkcií, pôsobí ako kofaktor pre NS 3 proteázu a možno asistuje v membránovej lokalizácii NS 3...

Imidazolyl bifenylové imidazoly ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12623

Dátum: 13.02.2008

Autori: Meanwell Nicholas, James Clint, Yang Fukang, Bachand Carol, Good Andrew, Romine Jeffrey Lee, Lopez Omar, Snyder Lawrence, Hamann Lawrence, Deon Daniel, Belema Makonen, Martel Alain, Ruediger Edward, Langley David, Laurent Denis, Lavoie Rico, Nguyen Van, Goodrich Jason, Wang Gan

MPK: C07D 403/14, A61K 31/41, A61P 31/00...

Značky: inhibitory, imidazoly, imidazolyl, bifenylové, vírusu, hepatitidy

Text:

...(NS 2, NS 3,NS 4 A, NS 4 B, NSSA a NSSB) uskutočnené dvomi vírusovými proteázami. Prvou je pravdepodobne metaloproteáza a štiepi V spojení NS 2-NS 3 druhou je serínproteáza obsiahnutá V N-koncovej oblasti NS 3 (tiež tu nazývaná ako NS 3 proteáza) a sprostredkuje všetky následné štiepenia za NS 3, ako cis, V Štepnom mieste NS 3 NS 4 A, tak trans, u zostávajúcich miest NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NSSA,NS 5 A-NS 5 B. Zdá sa, že proteín NS 4 A...

Inhíbitory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11859

Dátum: 12.02.2008

Autori: Romine Jeffrey Lee, Wang Gan, Lavoie Rico, Ruediger Edward, Bachand Carol, Martel Alain, James Clint, Meanwell Nicholas, Snyder Lawrence, Belema Makonen, Goodrich Jason, Hamann Lawrence, Langley David, Laurent Denis, Deon Daniel, Lopez Omar, Yang Fukang, Good Andrew, Nguyen Van

MPK: C07D 403/10, A61K 31/4164, A61P 31/22...

Značky: inhibitory, hepatitidy, vírusu

Text:

...sekvencie V celom HCV genóme. Charakterizovalo sa najmenej Šesť hlavných genotypov a viac než 50 podtypov je opísaných. Hladné genotypy HCV sa líšia vo svojej distribúcii vo svete a klinická významnosť genetickej heterogenity HCV stále uniká bez ohľadu na množstvo štúdií možného účinku genotypov na patogenézu a terapiu.0006 Jedno vlákno HCN RNA genómu je dlhé približne 9500 nukleotidov a má jeden otvorený čítací rámec (ORF) kódujúci...

Inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16719

Dátum: 09.08.2007

Autori: Snyder Lawrence, Goodrich, Ruediger Edward, Langley David, Yang Fukang, Martel Alain, Belema Makonen, Good Andrew, Bachand Carol, Hamann Lawrence, Nguyen Van, Romine Jeffrey Lee, Wang Gan, James Clint, Meanwell Nicholas, Lavoie Rico, Deon Daniel, Lopez Omar, Laurent Denis

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/4178, A61P 31/12...

Značky: vírusu, inhibitory, hepatitidy

Text:

...vybrané 2 CH 2, CHR 6 a C(R 62. každé R 1 a R 2 je nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoxy, alkoxyalkyl, alkoxykarbonyl, alkyl,arylalkoxykarbonyl, karboxy, formyl, halo, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, -NR°R°, (NRaRb)alkyl aR 3 a R 4 sú každé nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej vodík, R 9-C(O)- a R 9-c(s) každé R 5 a R 6 je nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoxy, alkyl, aryl, halo, haloalkyl, hydroxy a -NRĚÝ, V ktorom...

Inhibítory pyrolotriazínovej kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17124

Dátum: 03.07.2007

Autori: Mastalerz Harold, Saulnier Mark, Langley David, Sang Xiaopeng, Frennesson David, Zimmermann Kurt, Wittman Mark, Zhang Guifen, Johnson Walter Lewis, Vyas Dolatrai, Liu Peiying, Velaparthi Upender

MPK: A61K 31/53, A61P 25/00, A61P 35/00...

Značky: pyrolotriazínovej, inhibitory, kinázy

Text:

...ktoré sú závislé na týchto enzýmoch. Silné epidemiologické faktá naznačujú, že nadmerná expresia alebo aktivácia receptorových proteíntyrozínkináz vedúce k trvalej mitogénnej signalizácii je dôležitým faktorom u zvyšujúceho sa počtu ľudských malignít. Tyrozínkinázy, o ktorých je známe, že sa podieľajú na týchto procesoch, zahŕňajú Abl,CDK, EGF, EMT, FGF, FAK, Flk-l/KDR, Flt-3, GSK-3, GSKbeta-3,HER-2, IGF-1 R, IR, Jak 2, LCK, MET, PDGF,...