Langley David

Inhibítory vírusu Hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12117

Dátum: 06.02.2009

Autori: Goodrich Jason, Meanwell Nicholas, Hamann Lawrence, Langley David, Wang Gan, Nguyen Van, Yang Fukang, Ruediger Edward, Martel Alain, Laurent Denis, Snyder Lawrence, James Clint, Lopez Omar, Good Andrew, Deon Daniel, Romine Jeffrey Lee, Belema Makonen, Lavoie Rico, Bachand Carol

MPK: A61K 31/4178, A61K 31/4188, A61K 31/4184...

Značky: inhibitory, vírusu, hepatitidy

Text:

...Prvá virusová proteáza je metaloproteáza a štiepi sa V spojení NS 2 NS 3 druhá je serínová proteáza nachádzajúca sa v N-terminálnej oblasti NS 3 (tiež uvádzaná ako NS 3 proteáza) sprostredkováva všetky nasledujúce štiepenia spodného prúdu NS 3, ako cis,v mieste štiepenia NS 3-NS 4 A, tak trans v zostávajúcich miestach NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. Protein NS 4 A sa podieľa na viac násobných funkciách, kde pôsobí ako...

Konformačne obmedzené deriváty bifenylu na použitie ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14308

Dátum: 02.02.2009

Autori: Ruediger Edward, Romine Jeffrey Lee, James Clint, Hamann Lawrence, Lavoie Rico, Laurent Denis, Snyder Lawrence, Martel Alain, Good Andrew, Meanwell Nicholas, Belema Makonen, Yang Fukang, Wang Gan, Bachand Carol, Langley David, Goodrich Jason, Nguyen Van, Deon Daniel, Lopez Omar

MPK: A61K 31/4178, A61P 31/14, C07D 403/14...

Značky: použitie, inhibitory, konformačne, deriváty, bifenylu, hepatitidy, obmedzene, vírusu

Text:

...a štiepi spojenie NS 2-NS 3 druhá je serínproteáza obsiahnutá V rámci Nterminálnej oblasti NS 3 (tiež označená ako NS 3 proteáza) a sprostredkováva všetky následné štiepenia po NS 3, aj v cis,na NS 3-NS 4 A mieste štiepenia, aj v trans, pre zostávajúce miesta NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. NS 4 A proteín zrejme spĺňa viacero funkcií, pôsobí ako kofaktor pre NS 3 proteázu a možno asistuje v membránovej lokalizácii NS 3...

Imidazolyl bifenylové imidazoly ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12623

Dátum: 13.02.2008

Autori: Nguyen Van, Ruediger Edward, Bachand Carol, Wang Gan, Goodrich Jason, Laurent Denis, Lavoie Rico, Meanwell Nicholas, Martel Alain, Romine Jeffrey Lee, James Clint, Hamann Lawrence, Good Andrew, Belema Makonen, Deon Daniel, Langley David, Snyder Lawrence, Lopez Omar, Yang Fukang

MPK: C07D 403/14, A61P 31/00, A61K 31/41...

Značky: vírusu, hepatitidy, bifenylové, imidazoly, inhibitory, imidazolyl

Text:

...(NS 2, NS 3,NS 4 A, NS 4 B, NSSA a NSSB) uskutočnené dvomi vírusovými proteázami. Prvou je pravdepodobne metaloproteáza a štiepi V spojení NS 2-NS 3 druhou je serínproteáza obsiahnutá V N-koncovej oblasti NS 3 (tiež tu nazývaná ako NS 3 proteáza) a sprostredkuje všetky následné štiepenia za NS 3, ako cis, V Štepnom mieste NS 3 NS 4 A, tak trans, u zostávajúcich miest NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NSSA,NS 5 A-NS 5 B. Zdá sa, že proteín NS 4 A...

Inhíbitory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11859

Dátum: 12.02.2008

Autori: Bachand Carol, Deon Daniel, James Clint, Lavoie Rico, Belema Makonen, Ruediger Edward, Nguyen Van, Laurent Denis, Goodrich Jason, Meanwell Nicholas, Hamann Lawrence, Good Andrew, Wang Gan, Langley David, Yang Fukang, Snyder Lawrence, Romine Jeffrey Lee, Martel Alain, Lopez Omar

MPK: A61P 31/22, C07D 403/10, A61K 31/4164...

Značky: hepatitidy, vírusu, inhibitory

Text:

...sekvencie V celom HCV genóme. Charakterizovalo sa najmenej Šesť hlavných genotypov a viac než 50 podtypov je opísaných. Hladné genotypy HCV sa líšia vo svojej distribúcii vo svete a klinická významnosť genetickej heterogenity HCV stále uniká bez ohľadu na množstvo štúdií možného účinku genotypov na patogenézu a terapiu.0006 Jedno vlákno HCN RNA genómu je dlhé približne 9500 nukleotidov a má jeden otvorený čítací rámec (ORF) kódujúci...

Inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16719

Dátum: 09.08.2007

Autori: Martel Alain, Deon Daniel, Lavoie Rico, Ruediger Edward, Nguyen Van, Snyder Lawrence, Good Andrew, Romine Jeffrey Lee, Goodrich, James Clint, Yang Fukang, Lopez Omar, Wang Gan, Meanwell Nicholas, Laurent Denis, Hamann Lawrence, Belema Makonen, Bachand Carol, Langley David

MPK: A61K 31/4178, A61K 31/4025, A61P 31/12...

Značky: inhibitory, vírusu, hepatitidy

Text:

...vybrané 2 CH 2, CHR 6 a C(R 62. každé R 1 a R 2 je nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoxy, alkoxyalkyl, alkoxykarbonyl, alkyl,arylalkoxykarbonyl, karboxy, formyl, halo, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, -NR°R°, (NRaRb)alkyl aR 3 a R 4 sú každé nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej vodík, R 9-C(O)- a R 9-c(s) každé R 5 a R 6 je nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoxy, alkyl, aryl, halo, haloalkyl, hydroxy a -NRĚÝ, V ktorom...

Inhibítory pyrolotriazínovej kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17124

Dátum: 03.07.2007

Autori: Langley David, Vyas Dolatrai, Frennesson David, Velaparthi Upender, Saulnier Mark, Sang Xiaopeng, Liu Peiying, Wittman Mark, Zhang Guifen, Johnson Walter Lewis, Mastalerz Harold, Zimmermann Kurt

MPK: A61K 31/53, A61P 35/00, A61P 25/00...

Značky: pyrolotriazínovej, inhibitory, kinázy

Text:

...ktoré sú závislé na týchto enzýmoch. Silné epidemiologické faktá naznačujú, že nadmerná expresia alebo aktivácia receptorových proteíntyrozínkináz vedúce k trvalej mitogénnej signalizácii je dôležitým faktorom u zvyšujúceho sa počtu ľudských malignít. Tyrozínkinázy, o ktorých je známe, že sa podieľajú na týchto procesoch, zahŕňajú Abl,CDK, EGF, EMT, FGF, FAK, Flk-l/KDR, Flt-3, GSK-3, GSKbeta-3,HER-2, IGF-1 R, IR, Jak 2, LCK, MET, PDGF,...