Langley David

Inhibítory vírusu Hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12117

Dátum: 06.02.2009

Autori: Bachand Carol, Belema Makonen, Lavoie Rico, James Clint, Laurent Denis, Romine Jeffrey Lee, Deon Daniel, Wang Gan, Yang Fukang, Snyder Lawrence, Langley David, Nguyen Van, Martel Alain, Lopez Omar, Hamann Lawrence, Goodrich Jason, Meanwell Nicholas, Ruediger Edward, Good Andrew

MPK: A61K 31/4184, A61K 31/4178, A61K 31/4188...

Značky: hepatitidy, inhibitory, vírusu

Text:

...Prvá virusová proteáza je metaloproteáza a štiepi sa V spojení NS 2 NS 3 druhá je serínová proteáza nachádzajúca sa v N-terminálnej oblasti NS 3 (tiež uvádzaná ako NS 3 proteáza) sprostredkováva všetky nasledujúce štiepenia spodného prúdu NS 3, ako cis,v mieste štiepenia NS 3-NS 4 A, tak trans v zostávajúcich miestach NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. Protein NS 4 A sa podieľa na viac násobných funkciách, kde pôsobí ako...

Konformačne obmedzené deriváty bifenylu na použitie ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14308

Dátum: 02.02.2009

Autori: Hamann Lawrence, Bachand Carol, James Clint, Nguyen Van, Lopez Omar, Lavoie Rico, Langley David, Goodrich Jason, Meanwell Nicholas, Martel Alain, Laurent Denis, Romine Jeffrey Lee, Ruediger Edward, Deon Daniel, Snyder Lawrence, Wang Gan, Good Andrew, Belema Makonen, Yang Fukang

MPK: C07D 403/14, A61P 31/14, A61K 31/4178...

Značky: inhibitory, bifenylu, hepatitidy, použitie, deriváty, vírusu, konformačne, obmedzene

Text:

...a štiepi spojenie NS 2-NS 3 druhá je serínproteáza obsiahnutá V rámci Nterminálnej oblasti NS 3 (tiež označená ako NS 3 proteáza) a sprostredkováva všetky následné štiepenia po NS 3, aj v cis,na NS 3-NS 4 A mieste štiepenia, aj v trans, pre zostávajúce miesta NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A, NS 5 A-NS 5 B. NS 4 A proteín zrejme spĺňa viacero funkcií, pôsobí ako kofaktor pre NS 3 proteázu a možno asistuje v membránovej lokalizácii NS 3...

Imidazolyl bifenylové imidazoly ako inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12623

Dátum: 13.02.2008

Autori: Ruediger Edward, Nguyen Van, Meanwell Nicholas, Lavoie Rico, Langley David, Laurent Denis, Bachand Carol, James Clint, Lopez Omar, Snyder Lawrence, Martel Alain, Wang Gan, Belema Makonen, Yang Fukang, Goodrich Jason, Romine Jeffrey Lee, Deon Daniel, Hamann Lawrence, Good Andrew

MPK: A61P 31/00, A61K 31/41, C07D 403/14...

Značky: vírusu, imidazolyl, imidazoly, hepatitidy, inhibitory, bifenylové

Text:

...(NS 2, NS 3,NS 4 A, NS 4 B, NSSA a NSSB) uskutočnené dvomi vírusovými proteázami. Prvou je pravdepodobne metaloproteáza a štiepi V spojení NS 2-NS 3 druhou je serínproteáza obsiahnutá V N-koncovej oblasti NS 3 (tiež tu nazývaná ako NS 3 proteáza) a sprostredkuje všetky následné štiepenia za NS 3, ako cis, V Štepnom mieste NS 3 NS 4 A, tak trans, u zostávajúcich miest NS 4 A-NS 4 B, NS 4 B-NSSA,NS 5 A-NS 5 B. Zdá sa, že proteín NS 4 A...

Inhíbitory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11859

Dátum: 12.02.2008

Autori: Lavoie Rico, Deon Daniel, Nguyen Van, Laurent Denis, Romine Jeffrey Lee, Wang Gan, Meanwell Nicholas, Goodrich Jason, Lopez Omar, Hamann Lawrence, Good Andrew, Bachand Carol, Langley David, Yang Fukang, Martel Alain, James Clint, Snyder Lawrence, Ruediger Edward, Belema Makonen

MPK: A61P 31/22, A61K 31/4164, C07D 403/10...

Značky: vírusu, inhibitory, hepatitidy

Text:

...sekvencie V celom HCV genóme. Charakterizovalo sa najmenej Šesť hlavných genotypov a viac než 50 podtypov je opísaných. Hladné genotypy HCV sa líšia vo svojej distribúcii vo svete a klinická významnosť genetickej heterogenity HCV stále uniká bez ohľadu na množstvo štúdií možného účinku genotypov na patogenézu a terapiu.0006 Jedno vlákno HCN RNA genómu je dlhé približne 9500 nukleotidov a má jeden otvorený čítací rámec (ORF) kódujúci...

Inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16719

Dátum: 09.08.2007

Autori: James Clint, Goodrich, Snyder Lawrence, Yang Fukang, Nguyen Van, Deon Daniel, Wang Gan, Bachand Carol, Hamann Lawrence, Meanwell Nicholas, Belema Makonen, Laurent Denis, Good Andrew, Langley David, Lopez Omar, Romine Jeffrey Lee, Lavoie Rico, Martel Alain, Ruediger Edward

MPK: A61K 31/4025, A61K 31/4178, A61P 31/12...

Značky: inhibitory, vírusu, hepatitidy

Text:

...vybrané 2 CH 2, CHR 6 a C(R 62. každé R 1 a R 2 je nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoxy, alkoxyalkyl, alkoxykarbonyl, alkyl,arylalkoxykarbonyl, karboxy, formyl, halo, haloalkyl, hydroxy, hydroxyalkyl, -NR°R°, (NRaRb)alkyl aR 3 a R 4 sú každé nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej vodík, R 9-C(O)- a R 9-c(s) každé R 5 a R 6 je nezávisle vybrané zo skupiny obsahujúcej alkoxy, alkyl, aryl, halo, haloalkyl, hydroxy a -NRĚÝ, V ktorom...

Inhibítory pyrolotriazínovej kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17124

Dátum: 03.07.2007

Autori: Saulnier Mark, Sang Xiaopeng, Mastalerz Harold, Wittman Mark, Frennesson David, Zimmermann Kurt, Langley David, Zhang Guifen, Vyas Dolatrai, Liu Peiying, Johnson Walter Lewis, Velaparthi Upender

MPK: A61K 31/53, A61P 35/00, A61P 25/00...

Značky: inhibitory, pyrolotriazínovej, kinázy

Text:

...ktoré sú závislé na týchto enzýmoch. Silné epidemiologické faktá naznačujú, že nadmerná expresia alebo aktivácia receptorových proteíntyrozínkináz vedúce k trvalej mitogénnej signalizácii je dôležitým faktorom u zvyšujúceho sa počtu ľudských malignít. Tyrozínkinázy, o ktorých je známe, že sa podieľajú na týchto procesoch, zahŕňajú Abl,CDK, EGF, EMT, FGF, FAK, Flk-l/KDR, Flt-3, GSK-3, GSKbeta-3,HER-2, IGF-1 R, IR, Jak 2, LCK, MET, PDGF,...