Landovský Karel

Izolovaný nosný díl sběracího ústrojí elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269132

Dátum: 11.04.1990

Autori: Máša Josef, Žlebek Stanislav, Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: H01R 39/04, H01R 39/16

Značky: ústrojí, elektrického, stroje, izolovaný, nosný, točivého, sběracího

Text:

...ústrojí elektrického točivćho stroje podle vynálezu, jehož podstatou je, že na kovový nosný člen rotačního tvaru s přípojnýn nísten na prvním konci a s aretační drážkou na druhém konci je uchycena izolační vrstva, oddčlující elektricky vnější kovové pouzdro ve tvaru trubky opstřené stobilízačními otvory, od nosného členu.Ve srovnání s dosavadnía stavem techniky v táto oblasti přináší řešení podle vynálezu hlavní výhody v ton, že...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel, Marek Vladislav

MPK: C08L 27/012, C09K 3/10, C08L 27/018...

Značky: odolná, vůči, těsnicí, oxidantům, kompozice

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Způsob rozebíratelného montážního šroubového spojení dílů blízké tvrdosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 264588

Dátum: 14.08.1989

Autori: Landovský Karel, Svoboda Václav, Drolle Jan

MPK: F16B 5/00

Značky: montážního, blízké, rozebiratelného, spojení, šroubového, způsob, tvrdosti, dílů

Text:

...dílů je největší ve středu její výšky, Dvpřičemž vložka, zhotovená z materiálu tvrdšího než materiál ~ I i I v .vvrlšroubovým spojem zatlačí do povrchu spojovaných dílů.Výhody rozebíratelného montážního šroubového spojeníspočívají ve snížení pracnosti odstraněním svrtávání a vystružování otvorů pro lícované šrouby nebo kolíky, ve zmeašení rozměrů,a tím i v menší spotřebě materiálu na vytvoření spoje. Protože se při spojování nepoužívá...

Pružný prvek pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263110

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel

MPK: F16D 3/06

Značky: pružný, hřídelové, prvek, spojky

Text:

...nejmšně jedenkrát přerušeny,přičemž konce každého přeručení jsou vzíjemnč propojeny spojem vyvedeným směrem mezi oba prstence.Zvýšená pružnost prvku.podle vynálezu podstatné rozšiřuje možnost použití a snižuje nároky na přesnost výroby, oživotnost strojních dílů vystavených vibracím.Popsané řešení je zvláště určeno pro hřídelové spojky mezi elektromotorem a píetovým kompresorem. Toto řešení umožňuje spolehlívou funkci i při nepřesném...

Pružná vložka pro hřídelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262156

Dátum: 14.03.1989

Autori: Holler Zdeněk, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: F16D 3/06

Značky: vložka, hřídelové, spojky, pružná

Text:

...pružností vložky a r-ozšíření její funkce tím,že je možné ji instalovat s předrpětím. Další výhodou je .snížení nároků na přesnost výrohy.Na .přljpojených výkresech je znázorněna pružná vložka podle vynálezu, rkde na ob 4rázkn 1 je půdorys pružné vložky vyrobené z plastu s přerušenou obvodovou stěno-u vnitřního prstence, Obr. 2 je svislý osový řez ,vl-ožkou.Obr. 3 představuje půd-orys vložky s pře t rušenou obvodovou stěnou vnějšího ,prsten...

Pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami

Načítavanie...

Číslo patentu: 259621

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Václav, Skořepová Jaroslava, Landovský Karel, Řádek František

MPK: F16B 7/00

Značky: prvek, ustavení, rotačními, pružný, styčnými, vzájemné, dílů, souose, plochami

Text:

...pružný prvek pro vzájemné souosé ustavení dvou dílů s rotačními styčnými plochami, ve tvaru kuželovítého mezíkruží majíoího v horní částí tvar plného prstence, jehož podstatou je, že spodní část prstence je vytvořena propojenými zkříženými žebry.Hlavní výhodou tohoto provedení, vytvořeného z plastu, je jeho snadnä a rychlá montáž, spočívající V pouhém vtlačení mezi oba ustavované díly. inými výhodami jsou jeho ekonomická sériová výroba,...

Těsnicí prvek šroubového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249341

Dátum: 12.03.1987

Autori: Landovský Karel, Svoboda Václav, Skořepová Jaroslava

MPK: F16B 39/34, F16J 15/10

Značky: prvek, těsnicí, šroubového, spoje

Text:

...je,že těsnící prvek je vložen úkosovou částí do prostoru mezi otvocem a dříkem nebo závitem šroubu a je deformován přítlačnou plochou matice, hlavy šroubu, případně podložky. Těsnění může být složeno ze dvou pravoúhlých trojúhelníků přiléhajících k sobě svými odvěsnami. Hlavní výhodou těsnění universálních šroubových spojů strojových skříní podle vynálezu je. že je spolehlivě použitelná k utěsnění běžných spojovacích prvků, to jest matic,...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233082

Dátum: 01.01.1987

Autori: Svoboda Václav, Landovský Karel, Marek Vladislav

MPK: C09K 3/10

Značky: skříní, včetně, trvale, zejména, kompozice, utěsnění, strojových, převodovek, plastická

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění zejména strojových skříní včetně převodovek v trvalém teplotním režimu -50 °C až +250 °C. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z tekuté komponenty a současně lubrikantu, kterou je arylester kyseliny fosforečné s obsahem 15-50 C v rozmezí 2 % až 40 % hmot. kompozice, přičemž třetí složka, kterou tvoří povrchově aktivní látky například kysličník křemičitý, zinečnatý, nebo bentonit...

Těsnicí kompozice pro styčné plochy strojních částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235446

Dátum: 15.11.1986

Autori: Marek Vladislav, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: C08L 27/18, C09K 3/10

Značky: plochy, strojních, kompozice, těsnicí, styčné, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí kompozice pro styčné plochy strojních částí, které jsou umístěny v oxidačním prostředí, případně pracují s iniciátory hoření. Jde zejména o utěsnění styčných ploch dělených skříní strojů, dále přírubových spojů potrubí a vřeten uzavíracích orgánů. Těsnicí kompozice obsahuje 60 až 95 % hmot. polytetrafluoretylénu, 0,5 až 28 % hmot. kovové anorganické soli, či směsi těchto solí ve formě roztoku ve vodě nebo těkavých rozpouštědlech a do 40...

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách

Načítavanie...

Číslo patentu: 232956

Dátum: 15.07.1986

Autori: Landovský Karel, Marek Vladislav, Svoboda Václav

MPK: C08L 27/12, C09K 3/10, C08L 23/12...

Značky: dělených, kompozice, pracujících, utěsnění, aparatur, trvale, teplotách, plastická, nízkých

Zhrnutie / Anotácia:

Trvale plastická kompozice pro utěsnění dělených aparatur pracujících při nízkých teplotách a v chemicky agresivním prostředí. Sestává z pevné komponenty, kterou je organický fluoropolymer, z polotekuté komponenty je současně lubrikantu, kterou je 5 % až 50 % hmot, amorfního polypropylenu a max. 40 % povrchově aktivních látek, počítaje v to i případná plniva a barviva, například kysličník zinečnatý, aktivní saze, bentonit aj.

Antifrikční přísada do plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230079

Dátum: 01.04.1986

Autori: Peka Ivo, Mařík Jiří, Landovský Karel, Veselý Václav, Svoboda Václav

MPK: C08K 3/16, C01B 31/00

Značky: antifrikční, plastů, prísada

Zhrnutie / Anotácia:

Použití fluoridu grafitu jako antifrikční přísady do kompozic plastů reaktoplastového, termoplastového i elastomerního charakteru, vhodných zejména pro vytváření dílců technologiemi lisování, protlačování, vstřikování, vytlačování, vyfukování a odlévání.