Lampe Thomas

Rozvetvené deriváty kyseliny 3-fenylpropiónovej a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20437

Dátum: 28.03.2012

Autori: Stasch Johannes-peter, Stoll Friedericke, Lampe Thomas, Schlemmer Karl-heinz, Wunder Frank, Li Volkhart Min-jian, Woltering Elisabeth, Knorr Andreas, Becker-pelster Eva-maria, Hahn Michael

MPK: A61K 45/06, A61K 31/196, A61K 31/195...

Značky: kyseliny, rozvetvené, použitie, deriváty, 3-fenylpropiónovej

Text:

...katalytickú bazálnu aktivitu, t.j. stále sa tvorí cGMP. Zostávajúca katalytická bazálna aktivita enzýmu, ktorý neobsahuje hem, sa nedá stimulovať žiadnym z vyššieuvedených stimulátorov Evgenov a spol., rovnakoOkrem toho sa našli aktivátory sGC, ktoré sú nezávislé od NO aj hemu, ako je prototyp tejto triedy, BAY 58-2667. Spoločná charakteristika týchto látok je, že v kombinácii s NO je ich účinok na aktiváciu enzýmu iba adítívny a že aktivácia...

Kombinácie oxazolidinónov s inými účinnými látkami, spôsob ich výroby, lieky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287904

Dátum: 20.02.2012

Autori: Perzborn Elisabeth, Pernerstorfer Josef, Röhrig Susanne, Schlemmer Karl-heinz, Pohlmann Jens, Straub Alexander, Lampe Thomas

MPK: C07D 495/04, A61K 31/4365, A61K 31/422...

Značky: použitie, spôsob, látkami, látky, kombinácie, obsahujúce, tieto, výroby, oxazolidinónov, lieky, inými, účinnými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa kombinácie A) oxazolidinónov vzorca (I) s B) inými účinnými látkami, spôsob ich výroby a ich použitie ako liekov, obzvlášť na profylaxiu a/alebo ošetrenie tromboembolických ochorení.

Substituované oxazolidinóny, spôsob ich výroby, lieky tieto látky obsahujúce a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287272

Dátum: 12.04.2010

Autori: Perzborn Elisabeth, Pernerstorfer Josef, Pohlmann Jens, Lampe Thomas, Straub Alexander, Röhrig Susanne, Schlemmer Karl-heinz

MPK: C07D 413/00, A61P 7/00, A61K 31/42...

Značky: látky, výroby, substituované, spôsob, oxazolidinóny, lieky, obsahujúce, použitie, tieto

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka oblasti zrážania krvi, obzvlášť nových substituovaných derivátov oxazolidinónu všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsobu ich výroby, ako i ich použitia ako účinných látok v liekoch.

Substituované dihydrochinazolíny s protivírusovými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2086

Dátum: 17.04.2004

Autori: Nell Peter, Hewlett Guy, Süssmeier Frank, Baumeister Judith, Jeske Mario, Betz Ulrich, Lang Dieter, Zimmermann Holger, Grosser Rolf, Reefschlager Jürgen, Wunberg Tobias, Keldenich Jörg, Henninger Kerstin, Schohe-loop Rudolf, Nikolic Susanne, Lampe Thomas

MPK: A61K 31/517, A61P 31/00, C07D 239/00...

Značky: protivírusovými, vlastnosťami, dihydrochinazolíny, substituované

Text:

...mostík, ktorý je ľubovoľne substituovaný l alebo 2 metylovými skupinami, R 5 predstavuje alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl, karboxyl,aminokarbonyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl,halogén, kyano, hydroxy alebo nitro, R 7 predstavuje vodík, alkyl, alkoxy, alkyltio, formyl,karboxyl, alkylkarbonyl, alkoxykarbonyl, trifluórmetyl, halogén, kyano, hydroxy alebo nitro0007 Zlúčeniny podľa predkladaného vynálezu sú zlúčeniny vzorca(I) a ich...

Spôsob inhibície replikácie herpesvírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2425

Dátum: 24.12.2003

Autori: Lin Tse-i, Wunberg Tobias, Schohe-loop Rudolf, Lampe Thomas, Zumpe Franz, Betz Ulrich, Zimmermann Holger, Jensen Axel, Reefschlager Jürgen, Hewlett Guy, Nikolic Susanne, Henninger Kerstin, Bender Wolfgang, Keldenich Jörg, Kleymann Gerald

MPK: A61P 31/00, G01N 33/569

Značky: spôsob, replikácie, herpesvírusov, inhibície

Text:

...s testovacou zlúčeninou, EP 1 583 967 32 553/Hii) vyberú sa rezistentné herpesvírusy, iii) sekvencuje sa pre Major Capsid Protein kódujúci gén týchto rezistentných herpesvírusov a odvodi sa rezultujúca proteínovásekvencia Major Capsid Protein-u aiv) zvolia sa také zlúčeniny, u ktorých sa vyskytujú rezistentné herpesvirusy sjednou alebo viac substiťúciami aminokyselín vMajor Capsid Protein-e.0017 Pod spôsobom voľby zlúčenin saktivitou...