Lallemand Frédéric

Emulzia typu voda v oleji určená na liečbu ochorení oka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14806

Dátum: 03.09.2010

Autori: Lallemand Frédéric, Garrigue Jean-sébastien

MPK: A61K 9/107, A61K 9/00, A61K 47/14...

Značky: liečbu, emulzia, určená, oleji, ochorení

Text:

...z dvoch nezmiešateľných prvkov, napr. oleja a vody. Jeden prvok (dispergovaná fáza) je prítomný vo fonne kvapiek rozptýlených v druhom prvku, ktorý predstavuje kontinuálnu fázu.Emulzia typu voda v oleji emulzia pozostávajúca z kvapiek vody (t.j. dispergovaná fáza) rozptýlených v olejovej fáze (t.j. kontinuálna fáza). Emulzia typu voda v oleji tiež obsahuje povrchovo aktívne látky (v súlade svymedzením uvedeným ďalejv texte), ktore bránia...

Zmesy obsahujúce kvatérne amóniové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15081

Dátum: 28.07.2006

Autori: Lambert Grégory, Philips Betty, Lallemand Frédéric, Rabinovich-guilatt Laura

MPK: A61K 9/00

Značky: kvatérne, amóniové, obsahujúce, zlúčeniny, zmesy

Text:

...oftalmologické účely.0011 Ďalším cieľom tohto vynálezu je vytvoriť amónne halogenidové zmesi, pokiaľ možno benzalkóniové zmesi, vhodne na prípravu katiónových emulzií. Uprednostňuje sa, aby sa danekatíónové emulzie dali využiť na oñalmo logické alebo kozmetické účely.0012 Tento vynález sa teda týka zmesi obsahujúcej aspoň jeden kvartérny amóniovýhalogenid, uprednostňuje sa chlorid alebo bromid amónny, pričom atóm dusíka sa v amónnejskupine...