Lakomý Jiří

Prefabrikovaný základový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247656

Dátum: 15.01.1987

Autor: Lakomý Jiří

MPK: E02D 27/12, E02D 27/14

Značky: prvek, základový, prefabrikovaný

Text:

...konstrukce horní stavby. Použití těchto desek snižuje podíl ruční práce při budování spodní stavby, zcela vylučuje zhoto vování bednění a z hlediska armatury se omezuje jen na247 355 vložení armokošů do vrtů. závislost na klimatických pod mínkách je zcela odstraněna, nebot betonová směs, již se zalévají armokoše ve vrtech, je z velké části chráněna zeminou a zbývající část v otvorech desky lze snadnoPříkladné provedení vynálezu je...

Epoxidová tvrdá lehčená hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 232896

Dátum: 01.01.1987

Autori: Smejkal Josef, Lakomý Jiří, Štěpánek Bohuslav, Braindlová Zdeňka, Hájek Václav, Matouch Miloslav, Mareček Rudolf

MPK: C08K 3/20, C08L 63/00

Značky: lehčená, epoxidová, hmota, tvrdá

Zhrnutie / Anotácia:

Epoxidová tvrdá lehčená hmota pro výrobu odlitků a zálitků. Je složena z epoxidových pryskyřic, vytvrzovacího systému, emulgátoru, nadouvadla a případně dalších složek. Pro výrobu odlitků a zálitků, které jsou tepelně namáhány teplotami nad 100 °C, je nutno hmotu plnit vhodným anorganickým plnivem, které je tepelně stabilní a má dobrou tepelnou vodivost. Podle vynálezu je to 20 až 70 % mletého krystalického křemene, který obsahuje nejméně 0,2...