Lácová Margita

Biologicky aktívne zlúčeniny s pyráno[3,2-c]chromén-2(5H)-ónovým skeletom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287542

Dátum: 29.12.2010

Autori: Lácová Margita, Boháč Andrej

MPK: C07D 493/00, A61K 31/00

Značky: aktívne, pyráno[3,2-c]chromén-2(5h)-ónovým, biologicky, zlúčeniny, přípravy, skeletom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny s pyráno[3,2-c]chromén-2(5H)-ónovým skeletom všeobecného vzorca (I) boli pripravené kondenzáciou substituovaných 4-oxo-4H-chromén-3-karbaldehydov so zlúčeninami s aktívnou metylénovou skupinou v prostredí organického anhydridu a bázy ako katalyzátora. Ďalšie deriváty týchto zlúčenín boli pripravené substitúciou acyloxy skupiny na skelete produktov predošlej reakcie s alkoholmi, tiolmi, selanolmi, aminozlúčeninami, vodou, hydridmi...

R-Chromón-3-karbaldehyd-N-(aroyl)hydrazóny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277942

Dátum: 09.08.1995

Autori: Lácová Margita, Chovancová Jarmila, El- Shaaer Hafez, Furdík Mikuláš, Odlerová Želmíra

MPK: C07D 311/22

Značky: r-chromón-3-karbaldehyd-n-(aroyl)hydrazóny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

R-Chromón-3-karbaldehyd-N-(aroyl)hydrazóny všeobecného vzorca I, kde Ar je 4-C5H4N, C6H5, 2-HO-C6H4, 3,4,5-(HO)3C6H2
R je H, 6-OH, 7-OH, 7,8-(OH)2, 6-Cl, 6-CH3 a spôsob ich prípravy, ktorý sa zakladá na kondenzácii R-3-formylchromónov s ArCONHNH2 v prostredí alkoholu alebo iného inertného rozpúšťadla za kyslej katalýzy pri teplotách 50 až 80 st. C. Zlúčeniny sa vyznačujú antimykobakteriálnou účinnosťou.

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277825

Dátum: 12.04.1995

Autori: Lácová Margita, Kráľová Katarína, Melikian Surenovič Gagik, El Shaaer Hafez Mohamad, Henselová Mária, Avetisian Avetisovna Aida

MPK: C07D 309/32, C07D 311/22, A01N 43/16...

Značky: spôsob, deriváty, furanónové, chromónové, 2-benzo, 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

2-Benzo [c] furanónové a chromónové deriváty 5,5-dimetyl-2-pentén-5-olidu všeobecného vzorca I, kde R1 je 2-ftalidylidén, 4,5,6,7-tetrachlór-3-ftalidylidén alebo skupina vzorca II, kde R2 je H, Cl, CH3 alebo OH, R3 je CN alebo CONH2, sa pripravujú kondenzáciou 2-kyano-3,5,5-trimetyl-2-pentén-5-olidu s príslušným ftalanhydridom, 4,5,6,7-tetrachlórftalanhydridom alebo R2-chromón-3-karbaldehydom v prostredí acetanhydridu za katalýzy octanom...

2-(4-Chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Načítavanie...

Číslo patentu: 277947

Dátum: 15.10.1991

Autori: Lácová Margita, Tichá Ester, Konečný Václav, Varkonda Štefan

MPK: C07D 417/12, C07D 277/40, C07D 277/68...

Značky: 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát

Zhrnutie / Anotácia:

Bol pripravený 2-(4-chlórbenzotiazolyl)-2-(4-chlórbenzotiazol)karbaditioát, ktorého syntéza sa uskutočňuje reakciou 2,4-dichlórbenzotiazolu a sírouhlíka v prostredí dimetylsulfoxidu a vodného roztoku hydroxidu sodného. Zlúčenina je fungicídne účinná proti Alternaria species, Botrytis cinerea a Fusarium nivale.

N, N-(-X-pentametylén)-N-(6-R-2-benzotiazolyl)formamidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263584

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tichá Ester, Varkonda Štefan, Halgaš Ján, Konečný Václav, Henselová Mária, Lácová Margita

MPK: A01N 43/78

Značky: n-(-x-pentametylén)-n-(6-r-2-benzotiazolyl)formamidíny

Text:

...resp. G-chlónzwamínobenzotiazolu s N-S-X-pentametyiénlformamidom,kde X má hore uvedený význam, za prítomnosti tio-nylchloridu, resp. sulfurylchlorido alebo P 0015, alebo benzênsulfonylchloridu.U zlúčením podľa všeobecného vzorce l sa zistil fungicindny účinok na modelové organizmy Alternaria sp., Botrytis cinerea,Fwsarium nivale, Tilletia foetida. Zároveň sa zistil rastom-regulačný účinok na modelovej rastline Phaseolus vulgaris porovnatelný...

6-X-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263578

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lácová Margita, Varkonda Štefan, Henselová Mária, Hýblová Oľga, Sidóová Eva, Konečný Václav

MPK: C07D 277/68

Značky: 6-x-3aryloxy(metyl)acetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...zlúčením podľa všeobecného vzorce I boli súčasne zistené herblcidne účinky, napríklad B-bróm-S-2-metyl-4-ch 1 órfenoxymotylacetyl-Z-benzotiazolinón pri presmergentnej aplikácii V dávke 5 kg/ha 100 inhiboval rast v skleníkových podmienkach a nodelovýoh rastlín Panicum miliaceum, Lepidium sativum a Sinapis alba, pri postemergentnej aplikácii v dávke 2,5 kg/ha 100 0/) inhiboval rast Lepidium sativum a Slinapis alba a na 80 inhiboval rast...

4-/2-/Aryloxyacetyl/benzoyl/morfolíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262794

Dátum: 11.04.1989

Autori: Henselová Mária, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Lácová Margita, Tichá Ester

MPK: A01N 43/84

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...aut. osv. č. 236 406 a amidy Lácová M., Synäk I. čs. aut. osv. č. 151 633.Teraz sa zistili 4-2-aryloxyacetylbenzoyljmorfolíny všeobecného vzorca lv ktorom R znamená vodik, metylovú skupinu, jeden alebo tri atomy chlóru.Súčasne bol zistený spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca I reakciou aryloxyrnetylénftalídu s morfolinom, čo možno znazornit schémouv ktorej substituent R má už uvedený význam. U zlúčenín podľa všeobecného vzorca bo P R E...

4,5,6,7-tetrachlór-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indadión a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259291

Dátum: 17.10.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: C07D 277/66

Značky: 4,5,6,7-tetrachlór-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indadión, výroby, spôsob

Text:

...Nagahama S., Shimada K., Harada T., Koga M. apan Kokai 7847, 439.Teraz bolo zistené, že Z-metylbenzotiazol sa kondenzuje s 3,4,5,G-tetrachlórttalanhydridom pri teplote 140-150 C v prítomnosti CH 3 COOK ako bázy a poskytuje v jednom syntetickom stupni intenzívne oranžový, velmi nerozpustný pigment vo vysokom výťažku cca 90 0/0).Pigment vo vode a v bežných organických rozpúšťadlách ako sú etanol, metanol, chlo 4reform, dichlörmetán, acetón,...

3-Aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259274

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sidóová Eva, Varkonda Štefan, Konečný Václav, Chovancová Jarmila, Lácová Margita, Hýblová Oľga

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, přípravy, 3-aryloxyacetyl-2-benzotiazolinóny

Text:

...0/0 inhiboval rast rastlín Sinapis alba, Amaranthus retrotlexus, Linum usitatissimum v dávke 5 kg/ha, a 1,58 kg/ha a pri postemergentnej aplikácii V dávke 3,16 kg/ha.Nasledujúce príklady ilustrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Zmes Z-benzotiazolinóiiii 50 ITHHÓMDV chloridu kyseliny fenoxyoctovej 55 mmolov) a dimetylformamidu 20 cm 3) sa V priebehu 10 minút zahrieva na teplotu 40-60 stupňov Celsia potom sa ochladí a pri teplote miestnosti...

Spôsob výroby pesticídne účinných 3-aryloxymetylénftalidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257137

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: A01N 43/12, C07D 307/88

Značky: pesticídne, účinných, výroby, spôsob, 3-aryloxymetylénftalidov

Text:

...všeobecného vzorce I sú herbicldne účinné lát 257137ky Lécovvá M., Priehradný S. čs. patent 135 4512, 1970, sú insektícidne účinné látky typu juvenoidov Lácová M., Paulov Š., Paulovová J., čs. aut. osv. 190 783, 1978), Paulovová I., Paulov S., Lácová M. Učinky 3-aryloxymetylénttalidov na vývoj komárov Culex pipiens Molestus, Biologie Bratislava 33, 2, 127, 1978.Nasledujúci príklad ozrejmuje, ale neobmedzuje Inožnosti...

X-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indandióny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256090

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lácová Margita

MPK: C09B 49/06, C07D 277/64

Značky: x-2-(2-benzotiazolyl)-1,3-indandióny

Text:

...A.,Bundulec M., Bleidelis j., Siepins E., Geterocykl. soedin. 8, 1 076 1978.Teraz sme zistili, že Z-metylbenzotiazol sa kondenzuje s ftalanhydridom alebo s jeho S-NOZ alebo 4-N 02 derivátmi v prostredí organickej bázy ako je trietylamin alebo pyridín pri teplotách okolo 120-150 °C a poskytuje V jednom syntetickom stupni intenzívny žltý pigment Z-Z-benzotiazolyll-LB-indandión a oranžovočervené až červené pigmenty odvodené od 4-nitr...

Způsob výroby prostaglandinových meziproduktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246783

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Soueek Jioí, Lácová Margita, Oíha Jaromír, Koneený Václav, Záhradník Miroslav, Sidóová Eva, Mináo Jan

MPK: C07C 177/00

Značky: výroby, prostaglandinových, meziproduktu, způsob

Text:

...načež se pH směsi upraví přebyrtkem pevného hydrołgenuhličitanu soadného a po ochlazení na5 až 10 C se vyloučené nervozpustně anorganické soli a převážná část co-a 75 methyl p-fenylbenzoátu odsají.Methan-olícký roztok se zahustí ve vakuu k suchu a triturací orga-nickým rozpouštědlem, s výhodou toluenem pri teplote 10 až 25 C se odstraní prakticky všechen zbývající methyl p-fenylbenzoát, takže se ziská žádaný produkt obecnéh-o vzorce I s...

Zapojení pro automatickou regulaci prahu rozhodnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koneený Václav, Lácová Margita, Sidóová Eva

MPK: H03K 5/08

Značky: rozhodnutí, regulaci, zapojení, automatickou, prahu

Text:

...C se zemí a s druhým vstupem 2 prvního opertačního zesilovače Z 1.Výstup 3 prvního oper-ačního zesilovače Z 1 je připojen na jeho první vstup 1 a na,první odpor R 1. Druhý konec prvního odporu R 1 je připojen přes druhý odpor R 2 na zem, na první vstup ZA druhého linkového zesilovače LZ 2 a na třetí odpor R 3. Druhý konec třetího odporu R 3 je připojen na první vstup 4 druhého operačního zesilovače Z 2 a -přes čtvrtý odpor R 4 na jeho...

Zařízení pro volitelnou signalizaci sklonu při práci na svazích

Načítavanie...

Číslo patentu: 246752

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Prchal Václav, Koneený Václav, Rapák Ján, Nikl Stanislav, Beránek Ivan, Dimun Milan, Lácová Margita, Bláha Jaromír, Hasmannová Mária, Sokol Drahomír

MPK: G01B 7/30

Značky: zařízení, prací, volitelnou, sklonu, signalizaci, svazích

Text:

...sklonu a druhým ,snímačom 2 příčného sklonu. Každý snímač 1, 2 je napojen na vstup svého zesilovače 3, 4, tedy první snímač 1 na první Zesilovač 3 a druhý snímač 2 na druhý zesilovač 4. Přes první diodu 5, resp. druhoudiodu B jsou pak výstupy obou zesilovačů 3, 4 připojeny na vstup společného emitorového sledovače 7. K jeho výstupu jsou vzájemné paralelné zapojeny komparátory 8, 9, 1 U, napojené na své signalizace 11, 12,13, např. optické...

Zařízení pro čištění odvodňovacích důlních stružek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246690

Dátum: 15.10.1987

Autori: Reinhold Josef, Kaiser Ladislav, Rybín Jioí, Lácová Margita, Danik Josef, Babka Jioí

MPK: E21F 17/00, E01H 8/10

Značky: odvodňovacích, zařízení, důlních, čištění, stružek

Text:

...lg s uzavíracím elementem ll a savicí lg. Dale vývěvou kompresorem 5 silově spojeným s hydromotorem lg. Shěrná tlaková nádoba 2 může být k podvozku Ě připojeného sběrného vozu ł upevněna sklopné čepy lg, oky lg a hydraulickým válcem ll.Účinkem motoru 1 důlní lokomotivy 3 je poháněn hydrogenerátor §, který čerpá z nádrže Q pracovní kapalinu a prostřednictvím vedení 3 napájí tlakovou pracovní kapalinou hydraulický motor li, který poháni vývěvu -...

Zařízení k podávání polotovarů do pracovního prostoru lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240429

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kramárik Ján, Lácová Margita, Koneený Václav, Horyna Jaroslav, Sidóová Eva

MPK: B30B 15/30

Značky: pracovního, zařízení, podávání, polotovarů, prostoru

Text:

...aa nou 7, ycranunnenaon na xopuyce uarasnaa 2 y ero Bxoaoü qacru u uonnpynuneaanm nnacmnauamon npyxnsom 8, aaupenneannü na Kopnyce uara 3 nna.2. Hanpannammun uexaHuau conepmamgñ aaxpenneaaue na xopnyće maraauaa 2 Qurypaym nnanxy 9, uBynneuan 4 puuar I 0 0 ponukou II Ha onanm na era uneq H rpyaou 12 na upyron m nnacrunuamyn upymauy 13 s ponukou 14. Ycranonnenaun aa craunae mpancnnprnaň amen I 5 c Hp 0 ®unLHuuu Kaaannaun no aapymaouy...

Spôsob prípravy imidazolín-2-tiónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230334

Dátum: 15.10.1986

Autor: Lácová Margita

MPK: C07D 233/42

Značky: imidazolín-2-tiónu, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy imidazolín-2-tiónu vyznačujúci sa tým, že na ekvimolárnu zmes dihydrochloridu 1,2-etándiamínu a sírouhlíka sa pôsobí za miešania vodným roztokom hydroxidu sodného pri teplote 25-35 °C a vznikajúca zrazenina imidazolín-2-tiónu sa odfiltruje.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241143

Dátum: 16.07.1985

Autor: Lácová Margita

MPK: A01N 59/26, A01N 57/12

Značky: fungicidní, prostředek

Text:

...a/nebo povrchové aktivní činidlo, které je snášenlivé s aktivní složkou.Tyto prostředky také tvoří část předloženěho vynálezu. Obvykle obsahují od 0,001 do 95 hmot. aktivní složky. Obecně obsahují mezi 0,1 do 20 hmotnostnich povrchově aktivního činidla.Výraz nosič označuje V uváděném popisu organický nebo anorganický přírodní nebo syntetický materiál, se kterým se aktivní složka mísí pro usnadnění aplikace na rostllnu, na seme na...