Lacko Ivan

Autosterilizačný širokospektrálny dezinfekčný a antiseptický prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281353

Dátum: 10.09.1997

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Mlynarčík Dušan

MPK: A01N 27/00, A01N 29/00, A01N 33/00...

Značky: širokospektrálny, dezinfekčný, antiseptický, prípravok, autosterilizačný

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované širokospektrálne dezinfekčné a antiseptické prípravky obsahujú organickú amóniovú soľ, chlórhexidín, aminoxid a peroxid vodíka vo vodnom roztoku izopropylalkoholu spájajú v sebe vysokú mikrobicídnu účinnosť v krátkom expozičnom čase proti širokému spektru mikroorganizmov, schopnosť prekonať negatívny vplyv znečistenia organickými látkami, s autosterilizačnou schopnosťou - usmrtením vegetatívnych buniek i baktériových spór...

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Šeršeň František, Lacko Ivan, Kráľová Katarína, Blanáriková Viťazoslava, Devínsky Ferdinand, Masárová Ľubomíra, Krempaská Eva, Borovský Martin, Csiba Imrich, Mitterhauszerová Ľudmila, Borovská Valéria

MPK: A01N 33/12, C07C 211/62, A01N 43/40...

Značky: algicídny, báze, monoamóniových, organických, prostriedok, herbicídny, bromidov

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Amínoxidové dezinficienciá s obsahom izopropylalkoholu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279821

Dátum: 05.03.1997

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan

MPK: A01N 33/12, A01N 33/14, A01N 33/00...

Značky: dezinficienciá, izopropylalkoholu, obsahom, amínoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Dezinficienciá na báze dlhoreťazcových lineárnych alebo rozvetvených alkyldimetylaminoxidov s obsahom izopropylalkoholu, ktorý slúži ako vehikulum s vlastnou antimikróbnou účinnosťou. Ďalšie zložky sú organická amóniová soľ, chlórhexidín a glycerol. Aminoxid, organická amóniová soľ a chlórhexidín zabezpečujú široké spektrum a stabilitu antimikróbnej účinnosti spolu s detergenčným a penetračným účinkom, glycerol zabraňuje dehydratácii pokožky....

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze nearomatických amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278207

Dátum: 03.04.1996

Autori: Blanáriková Viťazoslava, Borovská Valéria, Devínsky Ferdinand, Šeršeň František, Kráľová Katarína, Krempaská Eva, Lacko Ivan, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 33/08, A01N 33/16

Značky: nearomatických, algicídny, báze, herbicídny, prostriedok, amínoxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok ako účinnú látku obsahuje monoamínoxidy alebo diamíndioxidy všeobecného vzorca I, II alebo III, kde R znamená lineárny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 18 a R1CONH(CH2)n, kde n = 2 až 12 a R1=CH3 až C11H23, X znamená CH2, (CH2)2, O, alebo N+O-R2, kde R2=CH3 až C16H33. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciach 2,6.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

1-Alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 277873

Dátum: 07.06.1995

Autori: Sirotková Libuše, Mišíková Eva, Novomeský Pavol, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Zámocká Jiřina

MPK: A01N 43/16, C07D 213/22, C07D 401/04...

Značky: spôsob, přípravy, 1-alkyl-2(2-pyridyl)pyridíniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

1-Alkyl-2-(2-pyridyl)pyridíniumbromidy všeobecného vzorca I, kde R znamená alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 18, sa pripravuje tak, že sa na 2.2',-bipyridyl pôsobí v polárnom prostredí, ktorým je acetón, acetonitril alebo etanol 1-brómalkánmi všeobecného vzorca R-Br, pri teplote 100 až 110°C počas 48 až 72 hodín. Uvedené zlúčeniny vykazujú antimikrobiálne a herbicídne vlastnosti.

Spôsob zvýšenia efektívnosti prenosu DNA do bakteriálnej bunky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269549

Dátum: 11.04.1990

Autori: Devínsky Ferdinand, Balgavý Pavol, Lacko Ivan, Horniak Ladislav, Ebringer Libor

MPK: C12N 15/00

Značky: zvýšenia, bakteriálnej, přenosu, buňky, efektivnosti, spôsob

Text:

...E.coli voinou DNA je veľmi významná pre technológiu klonovania DNA, lebo kompetentné bunky môžu byť pomerne Iehko transformované rôznymi malými replikőnmi, ktoré sú používané pre konštrukciu rekombinantných molekůl DNA. Naviac,aj prenos klonovených génov do geneticky noveho prostredia je dôležitou etapou ich analýzy, Zvýšenie efektívnosti transformácie buniek exogénnou DNA je možné využiť v oblasti génového inžinierstva a moderných...

Sposob prípravy alkylarylsulfidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266277

Dátum: 13.12.1989

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Šeršeň František

MPK: C07C 149/267

Značky: spôsob, alkylarylsulfidov, přípravy

Text:

...vynálezu využíva reakciu lineárnych a rôzne vetvených halogénalkánov (halogénom je chlór, bröm, jód) s tiofenoátOvým aniónom v prostredi voda - benzén za prítomnosti N,N-bis(alkyldimetyl)-1,6-hexándíamôníumdibromídov, kde alkyl znamená butyl až hexadecyl pri teplotách 20 až 80 OC, počas 10 až 60 min za vzniku alkylfenylsulfidov vo vysokých výťažkoch. spôsob prípravy podľa vynálezu využíva doteraz neznámu metódu prípravy alkylarylsulfidov...

N,N’-bis( (decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254934

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mlynarčík Dušan, Ondrejmišková Elena, Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 103/54

Značky: n,n'-bis, spôsob, přípravy, decyloxykarbonylmetyl)dimetyl)-alfa,omega-alkándiamóniumdibromidy

Text:

...V tomto pripade nedochádza k preesterífíkâcíi, avšak Vzhľadom na typ reakcie ktorá prebieha mechanizmom SNZ, nepolárne prostredie neuprednostňuje vznik amoniovej soli a preto sú výťažky produktov p 0 merne nízke.Spôsob prípravy podľa vynálezu Využíva reakciu decylesteru kyseliny brómoctovej s-N,Nľbisdimetyl-oz,w-alkándiamínmi V prostredí metylkyanidu pri teplotách 20 až 80 stupňov Celzia počas 4 až 24 hodín. Výho 4dou spôsobu podla vynalezu...

Spôsob výroby formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246900

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tomeeková Ludmila, Antoš Kamil, Motáeek Tomáš, Devínsky Ferdinand, Figur Jozef, Lacko Ivan, Hodul Pavel, Vrlák Ladislav, Veverka Miroslav

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, formaldehydu, výroby

Text:

...výhodnost procesu aj z hladiska energetického.Postup podľa tohoto vynálezu je ilustrovaný na nasledujúcich príkladoch.Do sýtiaceho zariadenia sa kontinuálne privádza 116,4 kmol/h vzduchu, 2300 kg/h metanoltl a 985,7 kg/h vody. Odparovaním v sytiči sa vytvorí plynná zmes metodolvodná para-vzduch, v ktorej mólovj pomer kyslík/níetanol je 0,339 a mólový pomer vodná para/metanol 0,76. Po následnom ohríatí na 100 CC sa táto zmes vedie do...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gajdoš František, Poibyl Bedoich, Vacval Jozef, Radev Stefan, Procházka Miroslav, Hanzalík Stanislav, Devínsky Ferdinand, Bittererová Fabiola, Lacko Ivan, Iuriš Jozef

MPK: C08L 33/08

Značky: plastická, citlivá, páska

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Zariadenie pre zdvih skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245513

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: B66F 7/18

Značky: skládok, zariadenie, tehál, zdvih

Text:

...v hydraulickom obvode nízky tlak hydraulickej kvapaliny, spravidla omedzený spodnou hranicou tlaku 3 MPa, pri-čom všetky prv-ky hydraulického obvodu sú climenzovane na tento tlak. Priamy zdvih plošiny teleskopickým hydraulickým valcom a tuhé vedenia,prostrednictvom vidlíc, excentrických čapov a kladiek, umožňujú dostatočné presné zastavenie plošiny v požadovaných polo 4hach. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné...

N, N´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252548

Dátum: 17.09.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Masárová Ľubomíra, Rafajdusová Monika

MPK: C07C 87/30

Značky: n´-bis(alkyldimetyl)-2-dodecyloxy-1,3-propándiamóniumdibromidy, přípravy, spôsob

Text:

...teplotách varu rozpúšťadla počas 12-16 hodín. Výhodou spôsobu podľa vynálezu oproti známým metôdam je, že vznikajú produkty vo vysokom výtzažku v niektorých prípadoch sú výťažky kvantitatívne, a velmi čisté. Vzhladom na zníženú reaktivitu reaktantov vyplývajúcu z ich štruktúry je pre dosiahnutie vysokých výťažkov esenciálne dodržať stanovenú reakčnú dobu.Príklady ilustrujú ale neobmedzujú všeobecnú metódu prípravy zlúčenín podľa vynálezu a...

Trysková soustava pro hydropneumatické rozprašování s ionizační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240134

Dátum: 15.06.1987

Autori: Masárová 1ubomíra, Lacko Ivan

MPK: B05B 5/02

Značky: ionizační, elektródou, hydropneumatické, rozprašování, trysková, soustava

Text:

...otvory ve spodním okraji a v horní části Výčnělklł .je vložena dutá elektroda, po obvodu opatřená axiálnimi drážkami ústícimi do mezikruží vytvořeného otvoremv pouzdru a ionízační hranou elektrody, přičemž je v dutině elektro dy. vložena rozprašovacímtryska, kteráje-zajištěna trnem opatřeným diskovým kontaktem pro přívedení velmi vysokého napětí na hranu elektrody. j Hlavníyyhody uspořádání tryskové soustavy podle tohoto vynálezu spočívají,...

Způsob výroby výše oxidovaných butadienstyrenových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240133

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand

MPK: C08F 236/10, C08F 236/06

Značky: způsob, kopolymerů, výše, oxidovaných, butadienstyrenových, výroby

Text:

...přičemž jako alkohol je vhodný zejména isopropyl a isobutylalkohol a/nebo n-propyl- a n-butylalkohol, a tento roztok obsahujp 0,001 až 0,04 hmotnostních organických peroxidů s poločasem rozpadu při 90 °C 0,6 až 11 hodin, zejména dibenzoylperoxid, diH-chlorbenzoyljperoxld, terc.butylperoxyís-obutyrát, di l-hydroxyheptyl peroxid a diacetylperoxid.Postupem podle vynálezu se V aparatuře netvoří inkrusty, dosahuje se reprodukovatelných...

N-/(2-alkanoylamido)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Csiba Imrich, Karásková Jana, Mlynarčík Dušan, Jadroňová Mária, Lacko Ivan

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoylamido)-etyl/-dodecyldimetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a sp(sobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoylamidu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri r(znych teplotách a počas r(znej reakčnej doby. Takto pripravované organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

N,N’-bis (acyloxyetyl)-N,N,N’,N’,3-pentametyl-3-aza-1,5- pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232134

Dátum: 15.12.1986

Autori: Lacko Ivan, Masárová Ľubomíra, Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 85/00, C07C 85/30

Značky: přípravy, spôsob, acyloxyetyl)-n,n,n',n',3-pentametyl-3-aza-1,5, n,n'-bis, pentándiamóniumdibromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N´-bis(acyloxyatyl)-N,N,N´,N´,3-pentametyl-3-aza-1,5- pentándiamóniumdibromidov všeobecného vzorca I, kde R značí alkylový alebo alkenylový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 17 a spôsobu prípravy týchto zlúčenín, ktorý spočíva na reakcii N,N-bis(2-dimetylamínoetyl)metylamínu s 2-brómetylestermi alkán a alkénkarboxylových kyselín v prostredí metylkyanidu počas 2 až 24 hodín pri teplote 20 až 85 °C. Finálne zlúčeniny vykazujú...

N,N”-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230340

Dátum: 15.10.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Bittererová Fabiola

MPK: C07C 87/10, C07C 87/20, C07C 85/00...

Značky: přípravy, spôsob, n,n"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-dodecyl-1,5-pentándiamóniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 3 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva na reakcii bis(2-dimetylamino-etyl)dodecylamínu s 1-brómalkánom v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a...

N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233421

Dátum: 15.08.1986

Autori: Csiba Imrich, Lacko Ivan, Nagy Arpád

MPK: C07C 87/30

Značky: spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoyloxy)etyl/-dodecyldiaetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I, kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoátu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri rôznych teplotách a počas rôznej reakčnej doby. Takto pripravené organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

Tris-N-oxidy bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226944

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lacko Ivan, Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand

Značky: spôsob, bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamínov, tris-n-oxidy, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Tris-N-oxidy bis (2dimetylaminoetyl) alkylamínov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226943

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lacko Ivan, Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand

Značky: přípravy, spôsob, bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(2-dimetylaminoetyl)alkylamíny všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

Bis(2-aminoetyl)alkylamíny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226942

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Bittererová Fabiola, Lacko Ivan

Značky: bis(2-aminoetyl)alkylamíny, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Bis(2-aminoetyl)alkylamíny všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 9 až 11 a 13 až 16.

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226935

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Lacko Ivan

Značky: spôsob, přípravy, n-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.butylfenoxyacetoxy]etyl]-N,N-dimetylalky1amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226934

Dátum: 15.05.1986

Autori: Miketová Rita, Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Mlynarčík Dušan, Lacko Ivan

Značky: přípravy, n-[2-(p-terc.butylbenzoyloxy)etyl]-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

N-[2-(p-terc.Butylbenzoyloxy)etyl]-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226933

Dátum: 15.05.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Csiba Imrich, Lacko Ivan, Miketová Rita

Značky: spôsob, přípravy, n-(2-benzoyloxyetyl)-n,n-dimetylalkylamóniumbromidy

Zhrnutie / Anotácia:

N-(2-benzoyloxyetyl)-N,N-dimetylalkyl-amóniumbromidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16.

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229093

Dátum: 15.04.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Bittererová Fabiola

MPK: C07C 87/20, C07C 87/10, C07C 85/00...

Značky: n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamóniumdibromidy, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-metyl-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 a spôsobu ich prípravy, ktorý vychádza z reakcie bis(2-dimetylaminoetyl)metylamínu s 1-brómalkánmi v prostredí metylkyanidu, etanolu alebo metanolu pri teplote varu rozpúšťadla počas 2 hodín. Finálne zlúčeniny vykazujú účinok voči grampozitívnym, gramnegatívnym baktériám a kvasinkám a...

N,N´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5- pentándiamóniumdibromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229092

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lacko Ivan, Bittererová Fabiola, Devínsky Ferdinand

MPK: C07C 87/00, C07C 87/20, C07C 87/30...

Značky: přípravy, n,n´´-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc.butylbenzyl)-1,5, pentándiamóniumdibromidy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N"-bis(alkyldimetyl)-3-aza-3-(p-terc. butylbenzyl)-1,5-pentándiamoniumdibromidov všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 8 až 16 alebo benzyl alebo p-terc.butylbenzyl a spôsobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii bis(2-dimetylaminoetyl)-p-terc. butylbenzylamínu s 1-brómalkánom alebo benzylbromidom alebo p-terc.butylbenzylbromidom v prostredí vriaceho metylkyanidu, etanolu alebo metanolu počas 4...

N,N´-Dioxidy 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221037

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Ivan, Devínsky Ferdinand, Brtková Iveta, Krasnec

Značky: n,n´-dioxidy, alkánkarboxylových, kyselin, přípravy, 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N,N'-dioxidov 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín všeobecného vzorca kde R značí lineárny alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 7 až 17 a spôsobu ich prípravy
oxidáciou 1,3-bis(dimetylamino)-2-propylesterov alkánkarboxylových kyselín vodným roztokom peroxidu vodíka. Finálne zlúčeniny vykazujú antimikrobiálny účinok ako i povrchovoaktívne vlastnosti.

Spôsob prípravy N,N’-bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220932

Dátum: 15.03.1986

Autori: Devínsky Ferdinand, Krasnec Ľudovít, Lacko Ivan

Značky: spôsob, n,n'-bis(decylmetyl)-a,w-alkándiamínov, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy N,N´-bis(decylmetyl)-?,?-alkándiamínov všeobecného vzorca kde n značí 3 až 5 a 7 až 10 reakciou N,N´dimetyl-?,?-alkándiamínov s 1-brómdekánom za prítomnosti bezvodého uhličitanu draselného.

Jód-amínoxidové dezinficienciá

Načítavanie...

Číslo patentu: 223446

Dátum: 15.03.1986

Autori: Leitmanová Anna, Devínsky Ferdinand, Masárová Ľubomíra, Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan

Značky: dezinficienciá, jód-amínoxidové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka jód-amínoxidových dezinficiencií a spôsobu ich prípravy, ktoré sú povrchovoaktívne a germicídne účinné a solubilizérom sú alkyldimetylamínoxidy všeobecného vzorca kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 1O až 16, ktorý môže byť lineárny alebo rozvetvený. Tieto jodofóry sa pripravujú rozpustením jódu v roztoku amínoxidu alebo rozpustením jódu v koncentrovanom roztoku KI a následným pridaním roztoku amínoxidu. Môžu sa...

N’,N’-Dimetylaminoalkylamidy kyseliny dodekánovej a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223443

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lacko Ivan, Krasnec Ľudovít, Sigmundová Ivica, Devínsky Ferdinand

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, n',n'-dimetylaminoalkylamidy, dodekánovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N`,N`-dimetylaminoalkylamidov kyseliny dodekánovej všeobecného vzorca kde n značí 2,4 až 12 a spôsobu ich prípravy reduktívnou metyláciou
?-aminoalkylamidov kyseliny dodekánovej pomocou
formaldehydu a kyseliny mravčej. Uvedené zlúčeniny majú biologické účinky a používajú sa ako východiskové látky pri príprave ďalších biologicky účinných derivátov s povrchovoaktívnymi vlastnosťami.

Antimikrobiálne účinné zmesi povrchovoaktívnych zlúčenín s prídavkom amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225041

Dátum: 15.02.1986

Autori: Lacko Ivan, Mlynarčík Dušan, Devínsky Ferdinand, Krasnec Ľudovít

Značky: prídavkom, zlúčenín, povrchovoaktívnych, účinné, antimikrobiálne, zmesí, amínoxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka antimikrobiálne účinných zmesí povrchovoaktívnych zlúčenín obsahujúcich rôzne tenzidy a detergenty s prídavkom alkyldimetylamínooxidov vzorca kde R značí lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec a počtom atómov uhlíka 10 až 18 a dimetylamínoxidová skupina môže byť v polohe 1 alebo 2 základného reťazca R a spôsobu prípravy týchto antimikrobiálne účinných zmesí tak v tuhom stave, ako i kvapalnom. Takéto zmesi detergentov s...