Labaj Jozef

Spojovací prvok pre bezvôľový prenos krútiaceho momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269671

Dátum: 11.04.1990

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan

MPK: F16D 1/06

Značky: momentu, krútiaceho, spojovací, prenos, bezvôľový, prvok

Text:

...rozmery a pristupnosť pri montáži zo všetkých strán.Uvedené nedostatky rieši spojovací prvok, podstata ktorého spočíva v pritláčani klinového puzdra na steny drážok dvoch spájaných hriadeľov pomocou kameňov klinového tvaru, pričom sila na pritláčanie kameňov je vyvodená vhodným uťahovacim prvkom, napr. skrutkou.Pri použití tohto spojenia je zabezpečený bezvôľový prenos krútiaceho momentu výroba drážok obidvoch hriadeľov postačuje v...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246886

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ma?aš Michal, Palko Anton, Marcin Igor, Labaj Jozef, Vlha Jozef, Kopaeka Milan, Istvan Milan, Fremal Dušan

MPK: C07D 237/04

Značky: spôsob, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, výroby

Text:

...skutočnosť, že sa urýchli reakcia a tým sask-ráti reakčná doba. Má to veľký význam pri úspore energie a hlavne pri kontinuálnom spôsobe uskutočnenia reakcie.Na priloženom obrázku je znázornený vplyv povrchovoaktívnej látky napríklad na báze žlvičných-kyselín a etylénoxidu na zvýšenie rýchlosti reakcie fenylhydrazínhydrochloridu a mukochlórovej kyseliny v ekvimolárnych pomeroch pri reakčnej teplote 90 až 95 °C za vzniku 4,5-dich 1...

Vypouštěcí ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 240288

Dátum: 15.06.1987

Autori: Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

MPK: E03D 3/02

Značky: ventil, vypouštěcí

Text:

...ventil vytvořenjý vlnovcem z plastické hmoty, kde uvedení do funkce je dosaženo ponořením horního, otevřeného konce-v-lnovcedo splachovaci vody, odtokem vody splachovací trubkou vznikne sâní, a tím postupně úplné vyprázdnění nádrže. Zde je velkou nevýhodou krát-ka životnost vlnovce a zvýšený odpor proti- vytékání vody, což se projeví menší rychlostí vody, atím horší účinnosti splachování a zvýšenouU dalšího systému této skupinyje spláchnutí...

Riadiaca jednotka pre tvorbu audiovizuálnych programov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239583

Dátum: 15.06.1987

Autori: Labaj Jozef, Lukáš Jozef

MPK: G06F 15/48

Značky: audiovizuálnych, programov, jednotka, tvorbu, riadiaca

Text:

...na ktoréhovstup je pripojenýblok formovania programového znaku 8 a na výstup zlučovač 9. Na vstup bloku lormovania programového znaku B je pripojená pamät RWM 7 spojená s číslicovými voličmi B. Na výstup bloku formovania programového znaku 8 je pripojený zlučovač 9,na ktorý sú zasebou pripojené korektor lil a skupinový riadiaci register 11, opatrený displejom 3 a pripojený na koncové stupne 4, 12, 17 diaprojektorov 5, 13, 18, na ktoré je...

Zařízení pro opření rukou a zápěstí pro operace, zejména oční

Načítavanie...

Číslo patentu: 242768

Dátum: 15.05.1987

Autori: Labaj Jozef, Sopko Peter

MPK: A61B 19/00

Značky: zápěstí, opření, zařízení, zejména, oční, operace, rukou

Text:

...§ v horní části souvisí se třetím šroubem 1 pro změnu výšky s druhou maticí Q pro zajištění nastavené výšky. Třetí šroub 1 je zakončen hlavou šroubu, která je vytvořena jako miska kulověho kloubu, do níž zapadá koule kulového kloubu gg, na níž je mezi oběma vzpěrkami upraven žlábek 2 pro opřenírukou. Kulový kloub lg je uložen ve třetí matici § a není na výkrese znázorněn. Na výkreseje dále znázorněno zařízení pro fixaci hlavy nemocného,...

Mechanizmus plynulého nastavenia osovej vzdialenosti prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231792

Dátum: 15.12.1986

Autori: Istvan Milan, Palko Anton, Labaj Jozef

MPK: F16H 57/12

Značky: osovej, mechanizmus, převodů, vzdialenosti, plynulého, nastavenia

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus je určený pre stavbu prevodov, u ktorých je potrebné dodatočné nastavenie osovej vzdialenosti buď za účelom vymedzenia vôle v ozubení, alebo vyvodenia potrebnej sily na napnutie prevodového elementu remeňa, reťaze, lana ap. Mechanizmus je tvorený excentrom, ktorý je pootáčaný skrutkovým prevodom.

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Istvan Milan, Ragan Dalibor, Labaj Jozef

Značky: stupňami, jednotka, tromi, kĺbová, pohybu, voľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220899

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

Značky: kĺbová, voľnosti, stupňami, tromi, pohybu, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka je určená pre stavbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžaduje kĺb, ktorý umožňuje dva alebo tri stupne voľnosti pohybu. Kĺbová jednotka je poháňaná pomocou troch sústredných hriadeľov z jednej strany jednotky. Osi rotácie jednotlivých stupňov voľnosti sa pritom pretínajú v jednom bode.

Súradnicová jednotka s dvomi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228605

Dátum: 01.01.1986

Autori: Istvan Milan, Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Marcin Igor

MPK: B25J 3/02

Značky: stupňami, voľnosti, jednotka, súradnicová, dvomi, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka je určená pre stvbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžadujú dva stupne volnosti pohybu v rovine. Súradnicová jednotka využíva vlastnosti zvatšovacieho mechanizmu pre prenos pohybu dvoch pohonov na koncový člen jednotky, pričom ich pohyb je úmerne zväčšovaný v rovine v závislosti na vnutornej štrukture mechanizmu.

Způsob výroby nových polycyklických hydrazonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244449

Dátum: 31.08.1985

Autor: Labaj Jozef

MPK: C07D 498/04, C07D 487/04, C07D 513/04...

Značky: způsob, hydrazonů, výroby, nových, polycyklických

Text:

...může obsahovat l až 4 shore charakterizované allqlové skupiny s 1 až 4 atonąy uhlíku, zejména methylové skupiny. Také tato skupina je výhodné nesubstituovéna.Kruh B anelovarąý na piperazinový kruh A sestava z celkem 5 až 8, zejména 5 nebo 6 a především ze 6 členů v kruhu.Každý ze symbolů R až R 6 jednotlivé znamená výhodné atom vodíku. Jestliže l nebo 2 z těchto symbolu mají význam rozdílmý od atomů vodíku, pak je to jeden, přičemž zvláätč...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Ragan Dalibor

Značky: tromi, voľnosti, kĺbová, pohybu, jednotka, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224751

Dátum: 01.09.1984

Autori: Marcin Igor, Labaj Jozef, Istvan Milan, Ragan Dalibor

Značky: súradnicová, stupňami, pohybu, voľnosti, tromi, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zväčšovacieho mechanizmu /l/, ktorý je prostredníctvom prvého čapu /2/ kyvne uložený v telese /3/, na ktorom je pripevnený prvý pohon /4/, ktorého lineárne pohyblivá časť /5/ je pripevnená k rámu /6/ druhého pohonu /7/, ktorého lineárne pohyblivá časť /8/ je kyvne pripojená na hnacom čape /9/ zväčšovacieho mechanizmu, na ktorom je kyvne uložený pákový...