Kyburz Emilio

Způsob výroby nových derivátů benzazecinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258147

Dátum: 15.07.1988

Autori: Jakob Roland, Imhof René, Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

MPK: C07D 225/06

Značky: výroby, benzazecinu, derivátů, nových, způsob

Text:

...120 °C, účelne při teplotě varu reakční směsi pod zpětným chladičem.Reakce sloučeniny obecného vzorce V se sloučeninou obecného vzorce VI se provádí V přítomnosti silné báze, účelne v. přítomnosti anorganické báze, jako hydroxidu draselného neho hydroxidu sodnéh-o,kvartérní amoniové báze, jako benzyltrimethylamoniumhydroxidu apod.Odštěpitelnoou skupinou ve významu symbolu X v ohecném vzorci VI je účelně atom halogenu, zejména atom chloru,...

Spôsob zneškodňovania exhalátov obsahujúcich pary toxických organických rozpúšťadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 241562

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

MPK: B01D 53/14

Značky: spôsob, obsahujúcich, zneškodňovania, exhalátov, toxických, organických, rozpúšťadiel

Text:

...organických rozpúšťadiel na vhodnom adsorbente - napriklad aktívnom uhlí. Známe sú i spôsoby zachytávania pár organických rozpúšťadiel z ich plynných zmesí za použitia absorpčných činidiel, ako metanol, etanol alebo pyridín.Každý z uvedených postupov umožňuje za vhodných podmienok dosiahnuť významné zníženia obsahu pár organických rozpúšťadiel V plynných zmesiach.Vysoké energetické náklady, problematické spätné získavanie organických...

Způsob provádění propojovacího testu při duplexním přenosu číslicové informace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241528

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hermecz István, Vasvári Lelle, Breining Tibor

MPK: H04M 3/28, H04M 3/22

Značky: číslicové, zařízení, propojovacího, provádění, přenosu, testu, duplexním, tohoto, informace, způsobu, způsob

Text:

...převodníku PS 3, jehož výstup je připojen k vedení TB a výstup druhého paralelne/sériového převodníku PS 2 je připojen k vedení L 1.Při přenosu hovoru od účastníka ve směru A k účastníku ve směru B, je číslicová informace v sériové formě ze spínacích terminalů přijímána na vstupu druhého sériově/paralelního převodníku SP 2 ve druhémlinkovéŕn terminálu PCM 2. Protože je to otázka systému časového multiplexu, je hovnorová informace...

Zařízení k dopravě materiálu potrubím pomocí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246584

Dátum: 20.08.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hunkeler Walter, Sunay Mucteba

MPK: B65G 51/00

Značky: materiálů, potrubím, dopravě, zařízení, pomocí, kapaliny

Text:

...Ha nepenneu Koude oőonoqkn (un.2).Konbua 2 H 3 Moryr ÓHTB aunonnenu Kax na TOPO xe Marepnana, qwo H oöonoqka, B aue pçőep nnn CBEMHMX sneueuros, Tax H HS pyroro, öonee Hsuococroñkoro Marepnana. .Ycrpoůcrao paóoraer cnenymmHM o 6 pa 3 oM.Homemennan ą nowox xuxocwn B TDYÓE oöonouxa 1 c aneuenrauu 3 nune xo~ neu 2 H 3 nepeuemaerca BMECTE c HOTOKOM non eňcTaúeM rpanueHTa annennn.Konbua, pasuemennme a coorsewcranu c üaxrnqecxnu ownomennén...

Způsob přípravy tamponážní směsi na základě hlinitanového cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246564

Dátum: 20.08.1987

Autori: Mihovski Mitko Minkov, Manolova Valentina Alexaddovna, Hunkeler Walter, Kyburz Emilio, Petkanchin Lyubomir Todorov, Marinov Mihail Tsanov, Pushev Georgi Ivanov

MPK: E21B 33/138

Značky: cementů, směsi, hlinitanového, tamponážní, způsob, přípravy, základě

Text:

...3 x 3 MM. KaMepa sanonHeua 100 mapaun - paőounun TenaMMnHaMeTDOM 5 MM rexcamçppHŕa 6 apux. BpeMa Konwaxwa cMecu c pa 6 oqKMM TeHaMH 5 c. B paöoueä KaMepe oHdnpeMeuHo Haxonrcn 50 r CMGCH. Oöpaöowannym CMECB nonąmr B KaMepy npeccoaanna anwoMaTnueckoro Taönevoquoro npecca nopuuamm no 1 r, rue ee opMymw-npn asnenuu 80 MHĺM Hpn STOM nonyqamm Taönerxn uaMeTpoM 10 M H Bmcowoů 4 MM.Hpn 5 aTBOpeHHH neMeHTa, npuroronneunoro HSEECTHNM cnocoöon, H...

Spôsob výroby vysokohutných bázických žiaruvzdorných stavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 240459

Dátum: 15.08.1987

Autori: Coenen Hubert, Ketels Gerardus Hubertus Johannes, Dongelmans Anthony Adrianus, Kriegel Ernst, Hunkeler Walter, Kyburz Emilio, Speich Francisco, Kashiwayama Shinei

MPK: C04B 35/02

Značky: vysokohutných, žiaruvzdorných, staviv, výroby, spôsob, bazických

Text:

...vyrobené z taveného zrna. Spotreba energie pri ich výrobe však je tiež velmi vysoka a je daná najmä spotrebouenergie pri pretavovaní magnezitového slin ku alebo jeho zmesi s chrómovou rudou. Životnosť takto vyrobených staviv je závislá na kvalite taveného zrna a dosiahnutí vhodných parametrov pórovitosti a objemovej hmotnosti pri výpale výliskov.Uvedené nedostatky technológii výroby najväčších kvalít bázických žiaruvzdorných staviv, a to...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249148

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hunkeler Walter, Kyburz Emilio

MPK: C07D 487/04, C07D 495/14

Značky: výroby, imidazodiazepinů, derivátů, způsob, nových

Text:

...a R 5 znamenćr výhodné atramwx VoD-dĺku nebo atom halogenu.V rámci předloženého vyználezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupisny látek,která je defínoválua obecným vzmcem IDalším zvláště výhrodnýmí sloučeninanui vzorce I, vyráběnými postupem podle vyná lezu, jsou následující shoučenmyDalšími výhondnými sloučenínami Vyráběnými jpostupetn pojdle.vy~nálezujsml násle dující. sluvučenľny vzorceąl .vNehledě na shore uvedené...

Způsob výroby nových derivátů imidazodiazepinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249146

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kyburz Emilio, Hunkeler Walter

MPK: C07D 495/14, C07D 487/04

Značky: nových, derivátů, způsob, výroby, imidazodiazepinů

Text:

...v 0 díku, abom halogenu nebo trifluormethylovou skupinu a R 5 znamená výhodné .atom vlodíku nebo atom halogenu.V rámci předlo-ženého vynálezu je zcela zvláště výhodným zástupcem skupiny látek, která je defin-ována obecným vmrcam IDalšími zvláště výhodnými slroučeniąuaml vzorce I, vyráběnýnli postupem podle vynálezu, jsou následující slnoučeninyDalšĺmí Výh-Oldľlýmĺ sloučenínami Vyrábě nýmí plosltupem podle vynálezu jsou následující...

Způsob přípravy 1-(3-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-3-hydroxy-2-pyrrolidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227035

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

Značky: způsob, přípravy, 1-(3-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-3-hydroxy-2-pyrrolidinonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1-(3-hydroxy-4-methoxybenzoyl)-3-hydroxy-2-pyrrolidinonu obecného vzorce I vyznačený tím, že se z pyrrolidinového derivátu obecného vzorce II kde jeden ze substituentů R1 a R2 znamená ochrannou skupinu a druhý znamená vodík nebo ochrannou skupinu, odstraní ochranná skupina.

Způsob výroby 1-(p-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226182

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

Značky: výroby, 1-(p-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinonu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 1-(p-methoxybenzoyl)-2-pyrrolidinonu, vyznačující se tím, že se acyluje 2-pyrrolidinon v poloze 1.

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222700

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kyburz Emilio, Imhof René

Značky: fenylchinolizidinů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylchinolizidinů obecného vzorce I v němž R znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo trifluormetylovou skupinu, Y znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, jeden ze zbytků R4 a R5 znamená vodík a druhý znamená brom, jod, kyanoskupinu, alkoxykarbonylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku v...

Způsob výroby fenylchinolizidinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222696

Dátum: 15.09.1985

Autori: Imhof René Gipf-oberfrick, Kyburz Emilio

Značky: výroby, fenylchinolizidinů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylchinolizidinů obecného vzorce I v němž X znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo trifluormetylovou skupinu, Y znamená vodík, fluor, chlor, alkoxyskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku, R1 znamená acylaminoskupinu, ve které je acylový zbytek představován alkanoylovou skupinou s 1 až 6 atomy uhlíku cykloalkankarbonylovou...

Způsob výroby derivátů pyrrolidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214837

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kyburz Emilio, Aschwanden Werner

Značky: derivátů, způsob, pyrrolidínu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů pyrrolidinu obecného vzorce I v němž jeden ze symbolů Rl, R2 a R3 znamená hydroxyskupinu a oba další znamenají vodík, vyznačující se tím, že se z derivátu pyrrolidinu obecného vzorce II v němž jeden ze symbolů Rll, R21 a R31 znamená chráněnou hydroxylovou skupinu a oba další znamenají vodík, přičemž však v případě, že Rll znamená chráněnou hydroxylovou skupinu, není chránicí skupinou acylová skupina, odstraní chránicí...