Kvasna Drahoš

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 260310

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: priemyselného, chápadlo, robota

Text:

...12, pneumatických prísaviek 11 a prtdržiava-ča 15.Knižná nalož sa uchopuje chytačmí 6(obr. 2,.ktoré nachádzajú pod spodný knižný blok a prítiačnými doskami 5, opevnený 4mi na kinematickom štvorčlene 3. Prítlačné dosky 5 vyrovnävajú jednotlivé knihy v knižnej naloži úsilím, ktoré spôsobuje pružina 4. Chytače B sú ovládané riadiacim pneumatlckým valcom 7, prekonavajúc odpor pružín il. Rozotváranie chápadla sa uskutočňuje automaticky,...

Prídavné zariadenie nakladacieho stola hárkového ofsetového tlačového stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 269018

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvasna Drahoš, Balún Anton

MPK: B41F 21/08

Značky: stroja, přídavné, stola, tlačového, hárkového, zariadenie, ofsetového, nakladacieho

Text:

...formy. Zvýši se produktivita práce V ofsetovej tlači tým, že odpadne práce obsluhy stroje na čistenie ofsetového poťahu ofsetových váicov od prachu a poprašovscich materiálov, ktoré sa na ňom naiepili.Na pripojenom výkrese je znázornená principielna schéma pridavného zariadenia nakladacieho stola hárkového ofeetového tlačového stroja.Pridavné zariadenie /obr.l/ pozostáva z nekonečneho pásu §, privodného válce 1,válčeka g, neutraiizàtoragâ s...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 259563

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B65G 61/00

Značky: robota, chápadlo, priemyselného

Text:

...chytače,ktorých konce sú spojene s riadiacim pneumatickým valcom.Nav-rhovaným ohápadlom sa umožní využitie príemyselnýc-h robotov a manipulátorov na výstupoch z knihárenských li.niek,ako aj na vstupoch do baliacich automatov,pričom sa odstránia namahave ručné manipulačné práce.metného vynálezu, jeho kinematická schéma je zobrazená na obr. 1 a na obr. 2 je z-obrazený bočný pohľad chápadla.Navrhované chäpadlo sa skladá s teleskopického...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254924

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...pás obopina aj termo-cylinder.Navrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu.Na pripojenom obrázku je znázornená principiálna schéma farebníkověho apará 4Dvojicou navaľovacich valcov 6 sa nanáša arba 1 na formový valec 3. Vzájomný roz stup a tým aj pritlak navaľovacích valcov6 k formovému valcu 3 sa reguluje zariadenim 7. K dvojici operných valcov 8 prilieha prítlačný cylinder 9, ktorý je spojený...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254923

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...farebníkového aparátu podľa predmetnej prihlášky vynalezu. Farba zaplňuje otvory v tenkej planžetovej sieťke 11 špeciálnehovvalca 7, ktorý je vytvorený ultrazvukovými článkami B, ktoré obopína pružnoelastický materiál 9. Ultrazvukovéčlánky 8 sa otáčnjü spolu s tenkou planžetovou síeťkou 11 | ktorá kontaktuje s havalovacím valnom l, potlahnutým elastickou vrstvou 2, ktorý obopína pružnoelastický pás 3. Na-vaľovací valec 1 je upevnený na nosníku...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254922

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

....r .principiálne schéma farebnikoveho aparátu podla predmetnej prihlášky vynálezu. Far 4ba. sa vtláča do farbového valca 6 pod tlakom a tým sa stato dostáva aj do pravidelných pórov pružnoelastickej vrstvy 7, z ktorýc ďalej prechádza do vymedzených jedIíotl vých otvorov otočnej mriežky 8, ktorú obklopuje kalibrátor 9, ktorý spôsobuje, že farba sa naplňuje v otvorocb otočnej mriežky B len do jej hrúbky. Takto farbou zaplnená otočná...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254921

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...do otvorov tenkej pružnej rastrovacej mriežky B iarebníkového valca 8, pod ktorou sa nachadza pružnoelastická medzivrstva 7 z ktorejsa pomocou prítlačného úsilia zôuových prvkov 3 dostáva na pružnoelastický pás 1 a z neho sa farbová vrstva navalovacim valcom 12, ktorý je spojený s prítlačným zaria~ dením 13, navaluje na formový valec 2. Zhutňujúci valec 1 U, ovládaný automatickým zariadením 11, zhutňuje vyvádzaný farbový sloj. Prítlačně...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 240863

Dátum: 01.01.1988

Autori: Svatý Vladimír, Kvasna Drahoš, Ševeík Ladislav, Hujíeek Josef

MPK: C08L 55/02

Značky: bázi, směs, polymerů

Text:

...- 300.000. .~~ Hlavní účinek aněsi podle vynálezu spočíva v dosaženízlepšených reologických vlastností a leaku při zachování vysoká tepelnd.odolnosti Vicat. Kopolyner lze přidávatk prdškovćnu po 1 yern 5 ABS huł.ve forně prášku nebo granuldtu,takže pracovní postup je jednoduchý a při nanipulací nedochází ke zhoršení pracovního prostředí. V polynerní směsi dle vyndlezu nohou být dále přítonny naziva, zněkčovadla,retardéry hoření,...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 253942

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...pružnoelastickému pásu 2 protichodne otočný valec 8, ktorým sa dosahuje vývod reglementovanej vrstvy farby, ktorá sa nanáša naformovýy-alec 3. Protichodne otočný valec 8 má svoj individuálny prívod 9, ktorým sadosahuje väčšia Obvodová rýchlosť proti chodne otočného valca 8, ako obvodová rýchlosť viacvrstvového pružnoelasticíkého pásuą 2. vzájomný pomer týchto obvodových rýchlosti je možné automaticky regulovať individuálnym privodom 9. V...

Farebníkový aparát tiskacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253941

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, strojů, tiskacích, farebníkový

Text:

...farebníkovým agparátom sa dosiahne rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu.Na pripojenom výłkrese je znázornená principiálne schéma ľarebníkového aparátu podľa predmetnej prihlášky vynálezu. Dutý navalovací valec 3 je ohopnutý pružnoelas 4tickou vrstvou 4 a pritláča sa prítlačným zariadením 5 k formovému valcu 11. Súčasne sa pritláča aj k dvojici dôzovacích valcom 8, ktoré. sú obopnuté pružnoelastíc, kým pásom 2,ktorý sa napína...

Samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k autosifonům

Načítavanie...

Číslo patentu: 245784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikolaj Marián, Suroveak Rudolf, Siekel Anton, Kvasna Drahoš, Mezovský Milan

MPK: B67D 1/08

Značky: nádobám, samodržné, autosifonům, těsnění, tlakovým, zejména

Text:

...»opatřeným ukonce kruhovým výstupkem a s těsnicí vložkou, jehož podstata spočíva v tom, že do kruhového výstupu zapadá drážka těsnicí vložky připoje-né ke zmíněnému ventllovému pouzdru přírubou.Ve výhodném pnovedení je samodržné těsnění vytvořena z vnitřní těsnicí vložky a k ní připojené vnější těsnicí vložky.Samodržné těsnění se vyjímá vidlíc-ovým mlountážním klíčem se zkosenym vnitřním obvodem vidlice.Samodržné těsnění podle vynálezu je...

Mechanizmus bočnej náložky pre ofsetové a knihtlačové stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252877

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 21/14

Značky: knihtlačové, bočnej, ofsetové, mechanizmus, náložky, stroje

Text:

...cy.klov tlačového agregátu. List papiera 1 sa pohybuje sme 4rom .k predný-m náložikálm 3 .po nalklaciacolm stole 2 a akonáhle tento začne prechádzať medzi tlakovými guľôčkami 6 a vondiacim-i guľôčkami 7, .automaticky sa zväčši- pritl-ak prritlačných .pružných prvkov 9 jpnewmaticiného .prítlia~čneh.o zariadenia B na tlakové guľôčky E. Súčasne sa začne list qpajpiera,okrem pohybu po .nalklavdacom stole 2, aj bočne pohybovať smerom k bočnej...

Prípravok pre zatavovanie zdrhovadiel do plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 252364

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jung Ján, Kvasna Drahoš

MPK: B29D 5/00

Značky: zdrhovadiel, plastickej, hmoty, zatavovanie, prípravok

Text:

...8 vysokofrekvenčného agregátu. Na spodný plastikový prirez 2 sa opät, presne podľa zará 4žok, uloží prípravok 3, v ktorom je návlečené zdrhovadlo 4. Toto zdrhovadlo 4 sa nachádza v horizontálne polohe. jeho textilná časť smeruje do vnútra obrysu protitlakovej elektródy 6. Do takto uloženého prípravku 3 sa vloží vrchný plastikový prírez 5. Tento prírez má tvar, ktorý presne zodpovedá obryusnul gprotitlalkoívej elektrödy E. Takým spôsobom sa...

Chápadlo priemyselného robota a manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250798

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, priemyselného, manipulátora, robota

Text:

...monotónnost tejto .p.rálce..Príklad .prevedenia chápania je zobrazený v izometrickom pohľade .na pripojenomChápuaodlo je vytvorené z jednotlivých staveibnĺcových prvkov, ktoré sa menia -v závislosti od .nosnosti chápadla, alko aj od .rozmerov .manipullovazneho predmetu. Otočnýmodul 1, ktorý sa upevňuje v .ramene 12 maniplulátora, je spojený .cez redwlrtor 10 s mikromotorom 9, ktorým sa dosiahne otánčanie celého .chápadla o 90 ° alebo 18 l...

Farebníkový aparát s otočným válčekom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250770

Dátum: 14.05.1987

Autori: Archipová Helena, Bučko Albert, Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: válčekom, otočným, aparát, farebníkový

Text:

...rprstencami 6. Hrúbka far-bového isloja sa reguluje pomocou miškr-opohonov 5, ktoré sa nacháldzajú na dutej nosnej tyči 3,pričom každý zónový prvok 2 má svoj vlastný mikropohon 5.Svojou aktívnou časťou mikropohon 5 pôsobí vo výreze na zónový prvok 2, prekonávajúc odpor pružiny 4. Tým sa vytvára štrbina medzi kalibrov-aným otočným valčekom 7 a zodpoveldajúcim zónovým prvkom 2, obopnutým pružnoelastickým pásom 1. Pružnoela-stický pás 1...

Farebníkový aparát s dózovacími hlavicami

Načítavanie...

Číslo patentu: 250758

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: hlavicami, dózovacími, farebníkový, aparát

Text:

...3 sa vyváudza z dôzotvacej, farbovej hlavice 5, pomocou tenkého, pružnoelastického .páse 8, ktorý obopína ponorný valec B .a kontaktný valček 7, ktorý sa nachádza v kalibrovacej vložke 9, dózovacej, farbovej hlavici 5.Hrúbka vyvádzaněho favrtbového sloja sa reguluje prostrednictvom napínania tenkého, pružnoelastického ,pása B. Tento sa rozfahuje pomocou .ponorného valca E, .ktorý je spojený s automatickým napinacím zariadením 11. Čím je...

Chápadlo priemyselného manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237129

Dátum: 15.03.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, priemyselného, manipulátora

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť uchopenie a manipuláciu s knižnými zložkami, knižnými blokmi (lepené, šité bloky), zavesenými knižnými blokmi do knižných dosák, jednotlivo i v náložiach, ako aj manipuláciu s balíkmi polygrafických výrobkov balených do baliaceho papiera, zmršťovacej fólie, krabíc a pod. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou priemyselného robota, ktorého chápadlo pozostáva z odpruženej prítlačnej dosky (20), ktorá pritláča knižný...

Termo-kryogénne prídavné zariadenie k vytváraniu špirály z plastickej hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 248967

Dátum: 12.03.1987

Autori: Archipová Helena, Engler Milan, Džubinský Róbert, Kvasna Drahoš

MPK: B29C 53/56

Značky: špirály, termo-kryogénne, plastickej, hmoty, zariadenie, přídavné, vytváraniu

Text:

...práce,zníži sa odpad a tým dôjde k úspore na materiáloch, odstráni sa používanie V špirálovacích automatoch kovového drôtu, čím dôjde k úspore železných kovov, ako aj k náhrade dovážaného drôtu z devízovej oblasti.Na výkrese je na obr. 1 znázornená principiálna schéma termo-kryogénneho prídavného zariadenia k vytváraniu špirály z plastickej hmoty, Prídavné zariadenie pozostáva zo štyroch častí. Prvá čast - samoodví 4jacia 2, slúži k...

Farebníkový aparát s nepretržite regulovateľným farbovým slojom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235372

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/26

Značky: slojom, nepřetržité, aparát, farebníkový, farbovým, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je zabezpečiť rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného pružno-elastického pásu (2), ktorý prechádza cez zónu kontaktu dutého valca (1), pritláčaného prítlačným valcom (4) prostredníctvom silového zariadenia (13) s odpruženým kalibrovancím valčekom (5), ktorý je spojený s automatickým systémom riadenia tlakového úsilia (6) a ktorý sa...

Farebníkový aparát s nepretržitým a automaticky regulovateľným prívodom farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235219

Dátum: 15.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, nepretržitým, farebníkový, farby, automatický, prívodom, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je zabezpečiť nepretržitý a automatický regulovateľný prívod farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného elastického pásu (1), ktorý sa dostáva do pohybu pomocou prívodného bubna (2). Rýchlosť nekonečného elastického pásu (1) je rovnaká ako obvodová rýchlosť formového valca (12). Farba sa na formu navaľuje za pomoci jedného odpruženého navaľovacieho valca...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248491

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...sa nachádza farebnĺkový valec.Navrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne automatické a rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. Pomocou systému automatickej regulácie farbového sloja sa zabezpečuje vysoká citlivosť farebníka k jednotlivým zmenám v podávaní farby. Odstraňuje sa efekt farbového reliéfu nanavaľovacom valci. Farebník je minimálne energeticky náročný a má jednoduchú konštrukciu, umožňujúci jeho ľahkú obsluhu.Na pripojenom...

Zariadenie na reguláciu hrúbky farbového sloja v ofsetových a knihtlačových polygrafických strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 248483

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farbového, sloja, hrúbky, knihtlačových, zariadenie, strojoch, ofsetových, polygrafických, reguláciu

Text:

...potreba relatívne veľkého počtu valcov V týchto aprátov, pričom sa výrazne zmenšuje ich energetická náročnosť. Uvedený spôsob regulácie zabezpečuje vysokú variabilitu, pričom sa zabezpečuje tento spôsob regulácie pomocou kompaktného a jednoduchého automatického zariadenia.Funkcia zariadenia je vysvetlená pomocou pripojených výkresov, kde na obr. 1 je znázornený farebník, ktorý umožňuje reguláciu hrúbky farbového sloja jeho rozlahovanim, a...

Kontaktný vlhčiaci aparát s pružnoelastickým potahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248130

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: vlhčiaci, potahom, pružnoelastickým, kontaktný, aparát

Text:

...jednoduchá konštrukcia vlhčiaceho aparátu.Na pripojených výkresoch je znázornená principiálne schéma kontaktného vlhčiaceho aparátu s pružnoelwastíckým poťahom obr. 1. Na obr. Za. je nkázané rozloženie tlačiacich a netlačiacich prvkov n.a tlače.vej forme. Obr, Zb znázorňuje množstvo po dávaného vlhčiacehno roztoku na tlačovú formu. Obr. 2 c obsahuje nastavenie zönových prvkov vymedzovaciehso valca., ktoré zrodpovedá tlač-ovej forme na obr. za...

Farebníkový aparát s pružnoelastickým pásom

Načítavanie...

Číslo patentu: 248128

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: pásom, pružnoelastickým, farebníkový, aparát

Text:

...len jeden navaľovací valec,ktorý má pórovitý poťah do ktorého cez dutú os postupuje farba..aparátu s pružnoelastickým pásom, ktorý obopína .navalovací valec a napínacl valec je rovnomerne nanášat farbu na tlačovú formu a jeho podstata spočíva V tom, že- dva tnapínacie valce sú spojené so zariade ním automatickej regulácie napnutia, pri. čom k ľavému napínaciemu nvalcu prilieha odpružený zhutňujúci valec a k Odberovému valčeku prilieha...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248093

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: aparát, farebníkový

Text:

...valcom, obopnutým tenkou, pružnoelastickou vrstvou,ktorá je kalibrované, je rovnomerne nanášat farbu na tlačovú formu a jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z otáčajúceho sa tenkostenného valca, majúceho indivinduálny pohon s automaticky regulovateľnými otáčkami v bočniciach ktorého a nanosnej osi sa nachádzajú mikropohony, zabezpečujúce potrebnú vzdialenosť medzi otá-čajúcim sa tenkostenným valcom a kalibrovacou lištou. Pritlak...

Farebníkový aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 248092

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41F 31/16

Značky: farebníkový, aparát

Text:

...regulácie, pričom je možné menit prítlak a dobu kontaktu pružnoelastickéiho pása s formovým valcom, pomocou dvojice výkyvných prítlačných valcov. Vo farebníku sa zabezpečuje vysoká citlivosť k zmenám v systéme automatickej regulácie podávania farby. Funkcia farebníka sa po prípadných zmenách, rýchlo stabilizuje. Odstraňuje sa efekt farbového reliéfu na na 4valovacích valcoch. Farebnikový aparát má minimálnu energetickú náročnosť a...

Farebníkový aparát s automaticky regulovateľným prívodom farby

Načítavanie...

Číslo patentu: 230873

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kvasna Drahoš

MPK: B41L 25/08

Značky: farby, prívodom, farebníkový, aparát, automatický, regulovatelným

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť automatický regulovateľný prívod farby na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou nekonečného pružnoelastického, kalibrovaného, tenkého pása, ktorého obvodová rýchlosť je rovnaká ako obvodová rýchlosť formového valca. Farba sa navaľuje na formu pomocou jedného odpruženého navaľovacieho valca. Potrebné množstvo farby z farebnice sa podáva za pomoci mechanizmu pre automatické regulovanie prívodu farby, v...

Způsob výroby muramylpeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245787

Dátum: 17.09.1986

Autori: Kvasna Drahoš, Slobodnak Viliam, Eernáková 1udmila, Füzy Štefan

MPK: C07K 15/14, A61K 37/02

Značky: způsob, muramylpeptidů, výroby

Text:

...k profylaxi zejména k püaiylaxi a terapii chorob, které jsou vyvolrivány dále blíže označenými viry k nomenklatuře srov. j. L. Melnick, Prog. med. Virol, 25,214-232 1980 a 28, 208 ~ 221 1982)jVýhodné se Sloučeniny vzorce l použivají v případě DNA virů s obaleným virionem a kubickou symetrií kapsi-dy, v případě RNA virů srkubíckoií symetrií kapsidy a neobaleným virionem a v případě RNA virů s helikoidální symetrií kapsidy, v nichž je obal...

Mechanizmus bočnej náložky pre vyrovnávanie hárkov papiera za ich pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223072

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kvasna Drahoš

Značky: hárkov, pohybu, vyrovnávanie, papiera, mechanizmus, náložky, bočnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa dotýka polygrafického priemyslu. Účelom vynálezu je v polygrafickom priemysle na knihtlačových a ofsetových hárkových, tlačových, strojoch bočne vyrovnávať hárky papiera podľa bočnej náložky, ako aj podľa predných náložiek, za pohybu vyrovnávaného hárka papiera po nakladacom stole podávajúceho systému a ďalej umožniť súčasne urýchliť zadnú hranu vyrovnaného hárka papiera. Uvedeného účelu (obr. č. 1) sa dosiahne pomocou otočne...