Kvapil Zdeněk

Způsob výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za použití Friedel-Craftsova katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255084

Dátum: 15.02.1988

Autori: Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Kvapil Zdeněk, Huml Miroslav, Filip Petr

MPK: C07C 15/073

Značky: použití, výroby, alkylaci, friedel-craftsova, etylbenzenu, benzenu, etylenem, způsob, katalyzátoru

Text:

...podle vynálezu lze provádět taktoDo nádoby opatřené míohadlem a chráněné proti korozi chloridy a kyselinou chlorovodíkovou se předloží aromatický uhlovodík, uvede se do chodu míchadlo a za neustálého míchání se do nádoby nasype požadované množství chloridu hlinitého. Nádoba se uzavře a do vzniklé suspenze A 1 C 13 v aromatické komponentě se za stálého mícháni postupně nadávkuje potřebné množství vodného roztoku chloridu hlinitého. Po...

Způsob zpracování ropy s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252661

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vetýška Josef, Škácha Vladimír, Kvapil Zdeněk, Koudelka Jan, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/00

Značky: způsob, sirných, zpracování, obsahem, sloučenin

Text:

...Q, nebo v krajním případě redestilací hydrogenátu.Na části II obr. 1 je při uzavření protrubí lg a ll znázorněno stávající technologické schéma zpracování atmosféríckého zbytku vakuovou destilací na produkty vakuový olej ll,lehkou lg, střední, těžkou ll olejovou frakci a vakuový zbytek lg.Jednou z hlavních surovin pro výrobu mazacích olejů jsou olejové hydrogenáty, získávané při mírně hydrokrakovacích podmínkách úpravou středních...

Způsob výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsí uhlovodíků, obsahujících odpadní produkty vznikající při pyrolýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234240

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Kvapil Zdeněk, Schöngut Jiří, Oháňka Vlastimil, Zelenka Jan

MPK: C10G 47/32

Značky: výroby, vznikající, dalších, pyrolýzou, etylénu, pyrolýze, uhlovodíku, způsob, směsi, obsahujících, produkty, odpadní, produktů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby etylénu a dalších produktů pyrolýzou směsi uhlovodíků obsahujících i nenasycené uhlovodíky včetně diolefinů nebo samotné nenasycené uhlovodíky při molárním poměru vodíku k surovině nad 0,3, výhodně nad 0,4, hmotnostním poměru vodní páry k surovině nad 0,4 a obsahu sirných sloučenin nad 100 ppm hmot. Molární poměr vodíku k surovině je výhodně 0,31 až 1,5, popřípadě 0,5 až 0,8 a přídavek vodíku se může nahradit...

Způsob výroby pryskyřic z těžkých produktů pyrolýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247496

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kvapil Zdeněk, Zelenka Jan, Navara Milan, Černý Jaroslav

MPK: C08F 32/08

Značky: způsob, těžkých, výroby, produktů, pryskyřic, pyrolýzy

Text:

...benzinu, z něhož se destilačně oddělí C 5 laci při tlaku 10 až 40 kPa, teplotě v hlavě 75 až 95 OC, ve spodku 140 až 170 OC při minimálnim teplotním spádu ve vařáku kolony.-frakce a zbytek se podrobi vakuové desti Základem technologického postupu přípravy suroviny pro polymeraci na pryskyřice je zabráněni přístupu kysliku a šetrná vakuová destilace s malým tepelným zatíženim na krátkou dobou prodlení při destilaci a ohřevu nástřiku na vyšší...

Způsob výroby etylbenzenu se sníženým obsahem monochlorbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233540

Dátum: 15.08.1986

Autori: Černý Jaroslav, Macek Vladimír, Huml Miroslav, Kvapil Zdeněk, Filip Petr

MPK: C07C 15/073

Značky: sníženým, výroby, obsahem, monochlorbenzenu, etylbenzenu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného komplexu chloridu hlinitého jako katalyzátoru, při němž se dosahuje sníženého obsahu monochlorbenzenu v hotovém produktu snížením chloru v recirkulované dietylbenzenové frakci při jejím oddělování od těžkých zbytků na obsah nižší než 100 ppm hmot. Destilační oddělení dietylbenzenové frakce od těžších destilačních zbytků probíhá při refluxním toku větším než...

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232316

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav, Kubička Rudolf

MPK: C10C 1/10

Značky: způsob, homologů, fenolových, izolace, pyrokatechinu, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí. Vynález se týká izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí, získaných z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, při němž se pyrokatechin a jeho homolog oddělují ze směsi fenolů destilací ze pomoci uhlovodíkových ropných frakcí vroucích v rozmezí 150 až 280 °C destilací při atmosférickém tlaku nebo tlaku 13,3 až 60 kPa, případně za přídavku přímé vodní páry. Po...

Speciální saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 232289

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nečesaný František, Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk

MPK: C09C 1/58

Značky: speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká speciálních sazí připravených z vodných suspenzí sazových mikročástic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly a vytvarovaných do granulí kulovitého tvaru, případně připravených ve formě prachu. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem mají speciální saze rozsáhlé využití jako přísada či plnidlo do plastických hmot, pryží, barev, tiskařských černí apod., nebo jako sorpční či filtrační materiál, případně i jako katalyzátor...

Způsob předúpravy uhlovodíkové suroviny pro zpracování pyrolýzou rozpouštědlovou extrakcí aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 231688

Dátum: 01.05.1986

Autori: Marek Miloš, Vitvar Milan, Svoboda Jiří, Schöngut Jiří, Eckert Egon, Oháňka Vlastimil, Kvapil Zdeněk, Černý Jaroslav

MPK: C10G 55/04, C07C 7/10

Značky: předúpravy, aromatických, uhlovodíkové, způsob, suroviny, uhlovodíku, pyrolýzou, zpracování, rozpouštědlovou, extrakci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu předúpravy uhlovodíkové suroviny spočívající v extrakci aromatických uhlovodíků kapalným rozpouštědlem, při němž se ropná trakce vroucí v rozmezí 250 až 550 °C extrahuje směsi rozpouštědel o složení 50 až 99,9 % hmot. metanolu, 0,05 až 50 % hmot. isobutanolu a 0 05 až 20 % hmot. vody při teplotě 20 až 55 °C, atmosférickém tlaku a hmotnostním poměru rozpouštědla k surovině 0,5 až 6, a rafinát se vypírá vodou. Takto...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223647

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sýkora Milan, Jára Vladimír, Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Nečesaný František, Kubička Rudolf

Značky: způsob, demineralizace, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu demineralizace sazí z parciální oxidace ropných a dehtových zbytků získaných peletizací ze sazových vod nepolárním rozpouštědlem extrakcí anorganickou kyselinou, při němž se saze oddělují ze suspenze s vodnou fází obsahující anorganickou kyselinu peletizací za přídavku nepolárního rozpouštědla, vzniklé peletky se po oddělení kyselé vodné fáze properou vodou nebo čpavkovou vodou, případně zbaví obsaženého rozpouštědla...

Způsob výroby vysokopovrchových sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221430

Dátum: 15.02.1986

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Sýkora Milan

Značky: sazí, výroby, vysokopovrchových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokopovrchových sazí, vznikajících jako vedlejší produkt parciální oxidace ropných a dehtových surovin, které se oddělují z plynných produktů vypíráním vodou a izolují z vodné suspenze koagulací pomocí uhlovodíkového rozpouštědla, při němž se tvarované částice sazí obsahující vodu a uhlovodíky uvádějí do styku nejprve s vodní párou při teplotě 20 až 150 °C, načež se suší v proudu plynového sušicího média zabraňujícího hoření při...

Způsob izolace pyrokatechinu a jeho homologů z fenolových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221373

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Kubička Rudolf, Černý Jaroslav

Značky: fenolových, izolace, pyrokatechinu, způsob, směsi, homologů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy pyrokatechinu a jeho homologů izolací z fenolových směsí z produktů zplyňování a karbonizace uhlí, zejména z koncentrátu dvojmocných fenolů z fenosolvánových extrudátů, při němž se pyrokatechin a jeho homology oddělují ze směsi fenolů destilací pomocí uhlovodíků vroucích v rozmezí 150 až 280 °C, přičemž při izolaci pyrokatechinu se pracuje s výhodou s uhlovodíkovou frakcí, vroucí v rozmezí 180 až 220 °C a při...

Způsob separace uhlovodíků, jejich směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule

Načítavanie...

Číslo patentu: 228067

Dátum: 15.02.1986

Autori: Svoboda Karel, Sýkora Milan, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František

Značky: vodíky, jejich, uhlovodíku, molekule, směsi, separace, substituovanými, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace uhlovodíků, jejich směsi nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule, tj. koagulační kapaliny, z tvarovaných sazových částic připravených smísením koagulační kapaliny s vodnou suspenzí sazových mikročástic, přímým stykem s teplonosným médiem s následujícím odvodem vytěsněných par koagulační kapaliny společně s nezkondenzovanými podíly teplonosného média, vyznačený tím, že heterogenní směs tvarovaných sazových částic a...

Způsob isolace naftalenu z pyrolýzního oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221066

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Kusý Vladimír, Černý Jaroslav, Schöngut Jiří

Značky: naftalenu, oleje, pyrolýzního, isolace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace naftalenu o čistotě nejméně 98 % z pyrolyzního plynového oleje tak, jak odpadá z olefinické jednotky nebo po úpravě, při kterém se pyrolýzní plynový olej podrobí krystalizaci při teplotách -10 až 40 °C, výhodně 0 až 30 °C a získaný krystalický naftalen se promývá roztokem metanolu s 0 až 30 % hmot. vody, výhodně 4 až 6 % hmot. vody. Pro získání naftalenu o čistotě nad 99 % se pyrolýzní plynový olej podrobí...

Technicky čistý uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 224289

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Kvapil Zdeněk

Značky: čistý, uhlík, technicky

Zhrnutie / Anotácia:

Technicky čistý uhlík připravený z vodných suspenzí uhlíkových částic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly, zejména z vodné suspenze uhlíku vzniklé pří procesu zplyňování ropných a dehtových surovin, prováděném při teplotách 1 200 až 1 380 °C a tlaku 3,2 až 3,6 MPa, vyznačený tím, že je vytvořen z mikroskopických částicových aglomerátů o střední velikosti v rozmezí 0,08 mikrom až 1 mikrom, které vytvářejí makroskopické částice skutečné...

Vysocevodivé saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 224288

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel

Značky: vysocevodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vysocevodivé saze jako produkt parciální oxidace ropných a dehtových surovin např. mazutu při teplotách nad 1 380 °C a tlaku 3,0 až 4,0 MPa v přítomnosti kyslíkoparní směsi a vytvarované peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly do granulí kulovitého tvaru o velikosti granulí od 0,5 do 10 mm, případně ve formě prachu nebo extrudátů, vyznačené tím, že makroskopické sazové částice jsou vytvořeny ze základních sazových částic o velikosti 1 až 10...

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule

Načítavanie...

Číslo patentu: 226804

Dátum: 01.09.1985

Autori: Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel, Vacek Jaromír

Značky: molekule, způsob, uhlovodíkových, uhlovodíku, substituovanými, směsi, vodíky, separace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule, tj.koagulační kapaliny z tvarovaných sazových částic přímým stykem s vodní parou s následujícím ochlazením vytěsněných par koagulační kapaliny společně s nezkondenzovanými podíly vodní páry, kondenzací a vznikem dvou nemísitelných fází,které se od sebe oddělí, potom se nepolární složka recirkuluje a vodná vrstva odvádí, vyznačený tím, že...

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Černý Jaroslav, Maršík Jaroslav, Svoboda Karel, Filip Petr, Kvapil Zdeněk, Sýkora Milan, Kubička Rudolf, Huml Miroslav, Nečesaný František, Kopecký Ivan

Značky: etylbenzenu, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...