Kvapil Josef

Zariadenie na odstránenie hlučnosti ovládacieho ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278564

Dátum: 08.10.1997

Autori: Kvapil Josef, Kristen Josef

MPK: F16K 47/02

Značky: hlučnosti, ovládacieho, ventilu, zariadenie, odstránenie

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloodvzdušňovací ventil (28) ovládajúci malý priestor (11) tlakovej nádoby (1) je prepájacím potrubím (32) napojený na výstupné výfukové potrubie (4) či rúrkovou vzperou (18) prechádzajúcou tlakovou nádobou (1) alebo až za tlakovou nádobou (1). V mieste zaústenia prepájacieho potrubia (32) do výstupnej výfukovej rúry (4) je vo výstupnej výfukovej rúre (4) vložka (33) v tvare dýzy Lavala, zmenšujúca pretlak vzduchu v prepájacom potrubí (32).

Zariadenie na okamžité uvoľnenie dávky tlakového plynu do technologického zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278820

Dátum: 17.06.1992

Autor: Kvapil Josef

MPK: B08B 9/02, B65G 53/28

Značky: plynů, zariadenia, technologického, tlakového, uvolnenie, zariadenie, dávky, okamžité

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na okamžité uvoľnenie dávky tlakového plynu do časti technologického zariadenia pozostáva z tlakovej nádoby (1), na ktorú je pripojené aspoň jedno spúšťacie zariadenie (2) na uvoľnenie jednej dávky tlakového plynu, pozostávajúce z tlakovej skrine (24) napojenej na tlakovú nádobu (1) a z vrchnáka (6), medzi ktorými je upevnená membrána (5), a z výstupnej rúry (4), ktorej ústie uzatvára membrána (5), pričom tlaková nádoba (1) aj...

Laserová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 273003

Dátum: 12.02.1991

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/02

Značky: laserová

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kvapil Jiří, Blažek Karel, Perner Bohumil, Autrata Rudolf, Zikmund Jan, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/28

Značky: yttrito-hlinitého, potlačeným, granátu, aktivovaného, způsob, iontů, ceričitých, výrazně, monokrystalů, temperace, ceritými, ionty, obsahem

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvapil Jiří, Mejzlík Jiří, Kvapil Josef, Autrata Rudolf

MPK: H01J 37/28

Značky: sekundárních, monokrystalický, detekci, scintilátor, elektronů

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Blažek Karel, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Košelja Michal, Bouček Ivan, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/22, C30B 29/24

Značky: průměrným, vysokým, lasery, způsob, výkonem, přípravy, perovskitu, yttritohlinitého

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Josef, Horák Jiří, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/16, C30B 29/20

Značky: materiálů, obsahem, způsob, defektu, pěstování, optických, sníženým, monokrystalů, oxidových, strukturních

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: hlinitého, monokrystalů, yttrito, také, dotovaných, způsob, neodymu, laserových, chromu, případně, granátu, přípravy, ionty

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Blažek Karel, Perner Bohumil, Zikmund Jan, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: redukci, formě, proti, stabilní, perovskitu, cerem, pěstování, způsob, monokrystalů, hlinito-yttritého, ionty, vysokých, aktivovaným, taveniny, teplot, především, granátu, odolné, dotace

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Zikmund Jan, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/20

Značky: přípravy, perovskitu, ionty, hlinitého, laserových, dotovaných, ceru, erbia, neodymu, způsob, monokrystalů, yttrito

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil, Holas Miroslav

MPK: C30B 35/00, C30B 29/16

Značky: vysokotajících, zařízení, oxidových, pěstování, taveniny, monokrystalů

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Způsob úpravy růstových podmínek a pěstování safíru modifikovanou Kyropoulovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264935

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 17/00, C30B 29/20

Značky: metodou, způsob, pěstování, růstových, kyropoulovou, podmínek, safíru, úpravy, modifikovanou

Text:

...na safírovém zárodku pěstuje krystal tak. že prvních 5 až 20 z jeho celkově délky, při které dosáhne průměru odpovídajícího 3 až 18 vztaženého průměru kelimku, se táhne rychlostí 2 až 8 mm/h. Protože kelimky nejsouobecně válcovćho tvaru, ale použivají se spíše kelímky konicky se mírně zužujici směremke dnu bere se jako vztažný ~ průměr měřený v polovině vnitřní výšky kelímku. V této fázi růstu dojde k vyklínění strukturních poruch,...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/20

Značky: aktivovaného, neodymem, granátu, absorpčním, nízkým, pozadím, yttritohlinitého, způsob, přípravy

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, John Václav, Kvapil Jiří, Košelja Michal, Perner Bohumil, Škoda Václav

MPK: C30B 15/20, C30B 17/00

Značky: výbrusů, výhodné, přípravy, zhotovení, směrem, průchodu, monokrystalů, orientovaným, způsob, světla

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Košelja Michal, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/20

Značky: yttritohlinitého, perovskitu, absorpcí, aktivovaného, neodymem, monokrystalů, nízkou, způsob, přípravy, saturovatelnou

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kvapil Josef, Mánek Břetislav, Košelja Michal, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/30, C30B 29/32, C30B 29/20...

Značky: způsob, neodymem, yttritohlinitého, absorpcí, přípravy, perovskitu, saturovatelnou, zvýšenou, aktivovaného, monokrytalů

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Blažek Karel, Autrata Rudolf, Kvapil Josef, Škoda Václav

MPK: G01T 1/20, H01L 31/00

Značky: vrstvami, záření, scintilační, dielektrickými, elektronů, detektor, nízkoenergetického

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Blažek Karel, Perner Bohumil

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: granátu, monokrystalů, hlinitoytrického, úpravy, povrchu, způsob, detekci, hlinitoytritého, záření, perovskitu, nízkoenergetického

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: dotace, železa, způsob, ionty, monokrystalů, ytritohlinitého, perovskitu

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Bouček Ivan, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/28

Značky: přípravy, způsob, granátu, následného, neodymem, lasery, ytritohlinitého, aktivovaného, zpracování

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: monokrystalů, neodymem, vlastnostmi, stálými, přípravy, způsob, spektrálními, perovskitu, aktivovaného, ytritohlinitého

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...

Stabilizovaný klíčovaný laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 258825

Dátum: 16.09.1988

Autori: Košelja Michal, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01S 3/08, H01S 3/14

Značky: laser, stabilizovaný, klíčovaný

Text:

...destiček, skloněných pod Brewsterovým úhlem. Tento princip lze využít rovněž přímo u čelních plech paaívních uzávěrek, které jsou skloněny pod úhlem blízkym ůhlu Brewsterovu. Též platí pro jednu nebo obě čelné plochy laserové tyče.stabilizovaný klíčový laser podle vynálezu umožňuje využít jednoduchým způsobem spektrálně-generační vlastnosti monokrystalů yttritohlinitého perovskitu při generaci krátkych pulaů a to i při vyšších opakovacích...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Schauer Petr, Balounek Vratislav, Kvapil Josef, Blažek Karel, Mejzlík Jiří, Autrata Rudolf

MPK: G01T 1/185

Značky: monokrystalů, přípravy, granátu, perovskitu, způsob, hlinitoyttritého, detektoru, záření, ionizujícího

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Laserová tyč z hlinitoyttritého perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258590

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kvapil Josef, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: H01S 3/08

Značky: laserová, perovskitu, hlinitoyttritého

Text:

...schopnost čelních ploch již při nízkých jejich odklonech od roviny kolmé ku geometrické ose tyče dostatečná pro dokonalou polarizaci generovaného světla a následné zúžení oboru vlnových délek laserové emise a tím i ku zlepšení funkce laseru, zejména pak jeho stability. Pro volně běžící pulsni nebo kontinuální laser je, 5 ohledem na nízkou inverzi vhodné použít tyč s rovnoběžnými čelními plochamí, jejichž normálu svírá relativně malý úhel s...

Způsob a zařízení k měření adheze vrstev

Načítavanie...

Číslo patentu: 245232

Dátum: 01.07.1988

Autori: Kvapil Jioí, Kvapil Josef, Heddich Zdenik

MPK: G01N 19/04

Značky: zařízení, způsob, měření, vrstev, adheze

Text:

...se plynule mění v rozmezí 1 O 3 N až 1 O 2 N. Interval V tomto rozmezí se245 232 volí podle druhu materiálu měřené vrstvy a podložky tak, aby porušení vrstvy vlivem síly nastalo asi v polovině dráhy rytí. Např. je-li podložka ze skla a měřená vrstva hliníková, mění se sila zhruba v rozmezí 0,195 N až 0,785 N podle podmínek, při kterých měření probíhá. V případě, že vrstva je tvorená fotorezisty na křemíkové podložce, mění se síla zhruba v...

Způsob přípravy hrubozrnného hydratovaného oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257576

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hendrich Zdeněk, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Bouček Ivan

MPK: C01F 7/02

Značky: oxidů, hydratovaného, hrubozrnného, hlinitého, přípravy, způsob

Text:

...množství dodekahydrátu síranu hlinitoamonného bylo V povrchové vrstvě dehydratováno na bezvodý síran hlinitoamonný.Skleněný reaktor o průměru 400 mm a výšce 500 mm opatřený u dna filtrační přepážkou, na kterou byla nasypána vrstva dodekahydrátu síranu hlinitoamonného o velikosti krystalů 0,1 až 1 mm o hmotnosti 13 kg byl evakuován vodní vývěvou. Do prostoru reaktoru bylo během 10 s napuštěno 10 1 vodného roztoku 26 hydroxidu amonného (tj. cca...

Mikroprocesorový systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 244660

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hrzán Emil, Šolc Zdenek, Šolc Jioí, Cimala Ivo, Perner Bohumil, Jankuj Jioí, Mleoch Petr, Kvapil Jioí, Stuchl Petr, Kvapil Josef

MPK: G06F 15/46

Značky: mikroprocesorový, systém

Text:

...Q prvního kombinačního logického obvodu g a řídící výstup LZ pro zápis do periferie je spojen s pátým vstupom 32 prvního kombinačního logického obvodu j. Výstavba mikroprocesoru | je provedena tak že jeho výstupu L 1, L 2, 16, 1 I může být za logického stavu H pouze jediný výstup.Pamět g obsahuje řídící vstup 31 pro čtení a řídící vstup 22 pro zápis. Řídicí vstup a pro čtení je spojen s prvním výstupom 54 druhého kombinačního logickéhc obvodu...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Kvapil Josef

MPK: C30B 29/24

Značky: pěstování, perovskitu, ionty, trojmocnými, vzácných, yttritohlinitého, aktivovaného, monokrystalů, tavenina, zemin

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...