Kvapil Jiří

Laserová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 273003

Dátum: 12.02.1991

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/02

Značky: laserová

Způsob temperace monokrystalů yttrito-hlinitého granátu aktivovaného ceritými ionty s výrazně potlačeným obsahem iontů ceričitých

Načítavanie...

Číslo patentu: 270626

Dátum: 12.07.1990

Autori: Autrata Rudolf, Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Josef, Zikmund Jan, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/28

Značky: potlačeným, yttrito-hlinitého, způsob, granátu, ceritými, temperace, výrazně, ceričitých, ionty, aktivovaného, obsahem, monokrystalů, iontů

Text:

...příeluěejících iontům ytria. Následující nízkoteplotní temperací dochází na povrchu monokryatalu k rozkladu oxidu na kov. Hliníková atomy, jakožto rozměrově male častice, difundují do monokrystalu a zaplňují neobsazená kationtová polohy, zatímco elektrony uvolněné z hliníku mění aniontové vakance na F centra. Jejich náboj zabraňuje předměně Ce 3 na Ce 4, což se mimořádně příznivě projeví na luminiscenčních vlastnostech...

Způsob stabilizace barvivové uzávěrky laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270306

Dátum: 13.06.1990

Autori: Panoch Miroslav, Rohlíček František, Kubelka Jiří, Chalupa Ladislav, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/16, H01S 3/14

Značky: laseru, stabilizace, způsob, barvivové, uzávěrky

Text:

...mění na hydrogonuhilčitan a haiogonld alkallcký. způsobem podio vynálozu izo konotruovai klíčované lasory s vysoiuasklodwací a íunkční šlvotnootí boz zvláłtních nároků na izolační, konotrukční a nátůrovő oraanioko mabriáiy.Bylo tostována barvlvová uzávörka vo lormł opticky kvalitní íőlio trlocotátu oolulosy o ploio 2 m 2 vybarvoná barvlvom bio(4-dimotylaminodítlulobonoll)nlkl v takovő konoontraoi. čo optická propusinost na vlnovö dólca 1 oG-l...

Monokrystalický scintilátor pro detekci sekundárních elektronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269916

Dátum: 14.05.1990

Autori: Kvapil Jiří, Autrata Rudolf, Mejzlík Jiří, Kvapil Josef

MPK: H01J 37/28

Značky: sekundárních, detekci, monokrystalický, elektronů, scintilátor

Text:

...nebo horní podstsva komolého kužele Je pokryta kyslični kam oíniöitým s Lnditým uvedené tlouätky s zkosenâ stěny komolého kužele Jsou pokrytý hliníkem uvedené tlouäłky či naopak.Honokrystalický sointilátor ve tvaru kužele, případně ve tvaru komolého kužele dosahuje J až 5 ti násobnä vyšší světelný výtěžek v požndovaném moru vůči dosevadní plenparalelní kruhové scrlntilsöní desoe. zvýšenou odrnzivostí světla od zkosených stěn kužele směrem k...

Způsob přípravy yttritohlinitého perovskitu pro lasery s vysokým průměrným výkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269349

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kvapil Josef, Košelja Michal, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Blažek Karel, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/22, C30B 29/24

Značky: lasery, yttritohlinitého, průměrným, perovskitu, způsob, výkonem, přípravy, vysokým

Text:

...s nepatrným obsahom vaksncí, což má zs následok odolnost materiálu proti ozáření svštlem výbojek, protože v něm prakticky nedochází k přenosu nositelů nábojů. V takto připrsvenýoh monokrystelech se absorpcí fotonu na iontech ncodymu převádí jeho elektrony jen do výše kvantcvých sts~ vů, nikoliv do záchytných center mimo ionty neodymu a proto se energie fotonů využije Jen k čerpání iontů neodymu a na ku tvorbě barevných center.Uvedeným...

Způsob pěstování monokrystalů oxidových materiálů se sníženým obsahem strukturních a optických defektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269171

Dátum: 11.04.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Horák Jiří, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20, C30B 29/16

Značky: optických, materiálů, obsahem, sníženým, oxidových, defektu, monokrystalů, způsob, strukturních, pěstování

Text:

...podle druhu pěotovaného materiálu, a to 0 rychlost růstu (vt), doba rozšiřovâní od zírodku na průměr vâioově části (ĺľl) a úhelà , který se obvykle zahrne do celkové konstanty ve vztazích. sin 2 ĺlhelhve vztahu (i) je určen zadíneím Vt aĺľl. Dále je zadána očná-hmotnost daného materiálu g, která převádí hodnotu změny hmotnosti, zjišĺovanou výše uvedeným zařízením na kontroiovanou změnu objemovou.ą,Uvqdenê zařízení udržuje sledovaný...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého granátu dotovaných ionty neodymu, případně také ceru nebo chromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268114

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, dotovaných, yttrito, způsob, monokrystalů, také, případně, ionty, chromu, laserových, neodymu, přípravy, hlinitého

Text:

...se nad taveninou vytvoři mezi vloženou elektrodou se zápornýn potenciálem oproti kelinku a hladinou taveniny elektrické pole, jehož průněrná vertikálni složka má gradient 1 až 5 Vlmm. Timtn způsobem se dosàhne v atmosfére u hladiny tavaniny silněji redukčni podminky, což je dáno tip, že se zamezi přirozenénu úniku elektronů z prostoru nad hladinou taveniny. Elektrony se tam vytvářeji ionizaci etomů ar gonu, která při teplotách táni...

Způsob dotace taveniny pro pěstování monokrystalů hlinito-yttritého granátu nebo hlinito-yttritého perovskitu aktivovaným cerem, ionty ceru ve stabilní formě odolné především proti redukci za vysokých teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 268112

Dátum: 14.03.1990

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Blažek Karel, Kvapil Josef, Zikmund Jan

MPK: C30B 29/20

Značky: granátu, především, formě, způsob, ionty, odolné, pěstování, monokrystalů, aktivovaným, proti, redukci, taveniny, stabilní, cerem, teplot, hlinito-yttritého, dotace, perovskitu, vysokých

Text:

...A 190 - Y,03 se tvoří při teplotách nad 1500 °C nezávisle na stechiometríckých poměrech výchozí směsi jediná stabilní sloučenina fáze hlinito-yttritého granátu. Výtěžek této reakce závisí kromě teploty také na velikosti zrn výchozích složek.Jako nejvýhodnějäí z tohoto hlediska je vzájemné reakce cxalátu ytzritého s hydrntovaným oxidem hlínitýmç u kterých se tepelným rozkladem tvoří vysoce reaktivní formy oxidů puskytujícĺch ve vysokém...

Způsob přípravy laserových monokrystalů yttrito hlinitého perovskitu dotovaných ionty ceru, neodymu a nebo erbia

Načítavanie...

Číslo patentu: 268111

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kvapil Josef, Zikmund Jan, Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Bouček Ivan

MPK: C30B 29/20

Značky: erbia, ceru, neodymu, dotovaných, yttrito, hlinitého, laserových, ionty, způsob, přípravy, monokrystalů, perovskitu

Text:

...5.Funkce nolybdenu, wolíramu a chrclu v tavenĺně apočívá v tom, že v důsledku své tendence vytvářet kationty o valenci vyšší, než kladně trcjvnlentní zároveň podporují vznik kladně dvojvalentních iontů škodlivých příměsí (Sn 2, Ybê a Eu 2), které v této formě z taveniny vytékají.Čištění od Sn,Eu n Yb je účinné, ale relativně pomalé, proto ee u materiálů silně znečištěných těmito ionty nemůže uplatnit a navíc nezabraňuje pěstování AP úmyslně...

Elektromotorické pohonné zařízení pro dálkové ovládání přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265258

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kvapil Jiří, Petřík Miroslav

MPK: H01H 51/08

Značky: pohonné, elektromotorické, dálkově, přístrojů, ovládání, zařízení

Text:

...výstředníkem jenž je spojen pomocí ojnice 2 s hřídelem §. Ojnice 2 je opatřena čepem lg, zapuštěným do hřídele §, uloženého otočně v kulise Ž. Na hřídeli § je uložena pracovní západka 3 rohatkového kola g. Aktivní bok zubu Q pracovní západky 3 i zadržovací západky 1 leží na tečně k patní kružnici v místě záběru. Zadržovací západka 1 je otočně uložena na nosném čepu gg, uchyceném v základně l. Osa otáčení rohatkového kola g s vačkou je...

Zařízení pro pěstování vysokotajících oxidových monokrystalů z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265100

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Josef, Holas Miroslav, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/16, C30B 35/00

Značky: oxidových, pěstování, zařízení, vysokotajících, monokrystalů, taveniny

Text:

...(1) je Umístěno 3 až 20 vodorovnýoh stínících přepážek (SL opatřených v ose otvory pro umístění zárodkuV pozorovaní a hlavní odvod tepla z taveniny a krystalu, jejichžprůměr je roven 15 až 50 vnějšího průměru kelímku (2). V přípa dě potřeby může být tvar otvoru modifikován dodateěným výřezemv okraji kruhového otvorulumožňujícím lepší pozorování zejménav počáteční fázi růstu. První z těchto přepážek leží nad horním okrajem kelímku (2) ve...

Způsob úpravy růstových podmínek a pěstování safíru modifikovanou Kyropoulovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 264935

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20, C30B 17/00

Značky: podmínek, kyropoulovou, pěstování, úpravy, způsob, metodou, růstových, modifikovanou, safíru

Text:

...na safírovém zárodku pěstuje krystal tak. že prvních 5 až 20 z jeho celkově délky, při které dosáhne průměru odpovídajícího 3 až 18 vztaženého průměru kelimku, se táhne rychlostí 2 až 8 mm/h. Protože kelimky nejsouobecně válcovćho tvaru, ale použivají se spíše kelímky konicky se mírně zužujici směremke dnu bere se jako vztažný ~ průměr měřený v polovině vnitřní výšky kelímku. V této fázi růstu dojde k vyklínění strukturních poruch,...

Způsob přípravy yttritohlinitého granátu aktivovaného neodymem s nízkým absorpčním pozadím

Načítavanie...

Číslo patentu: 264696

Dátum: 14.08.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: absorpčním, způsob, granátu, pozadím, neodymem, aktivovaného, yttritohlinitého, přípravy, nízkým

Text:

...Totéž lze předpokládat o kationtových vakancích. Výsledná průměrná valence kationtvľt a kationových vakancí potom činí 3. lonty zirkoničité rovněž kompenzují nepříznivý vliv stop uhlíku a dusíku z ochranné atmosféry. Redakční prostředí jepřitom nutné proto aby, se do monokrystalu zabudovalo dostatečně množství iontů Z, a další redukce zncčisťujících iontů při temperacích nebo ozařování již nebyla možná. Tím se zabráni jvřcnrwstl...

Způsob přípravy monokrystalů pro zhotovení výbrusů s výhodně orientovaným směrem průchodu světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264632

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Škoda Václav, John Václav, Perner Bohumil, Košelja Michal

MPK: C30B 15/20, C30B 17/00

Značky: orientovaným, monokrystalů, průchodu, přípravy, zhotovení, světla, způsob, výbrusů, výhodné, směrem

Text:

...rozhraní způsobem podle vynálezu, svírá směr průchodu světla s přítomnými plošnými poruchami dostatečně velký úhel, kdy se tyto na homogenitě světla neprojevi. Uvedené souvislosti plati i v případě monokrystalů pěstovaných s kuželovitým, resp. obecně konvexním fázovým rozhraním, ve kterých mozaika vlivem samovolné orientace k fázovému rozhraní vymizí a směr průchodu světla lze s výhodou zvolit rovnoběžně s osou růstu. Naopak při orientaci...

Způsob přípravy monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem a nízkou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 264479

Dátum: 14.08.1989

Autori: Košelja Michal, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/20

Značky: perovskitu, yttritohlinitého, přípravy, způsob, absorpcí, monokrystalů, neodymem, nízkou, saturovatelnou, aktivovaného

Text:

...zírkoničitých a jejich vhodný rozměr způsobujĺ, že při jejich zabudování do mřížky YAl 03 se jednak potlaěí vznik dězových poruch v okoli iontu Nd 3 a dále se potlačí vyšší mocenství iontů případně přítomných přechodnýoh prvků, které způsobujísaturovatelnou absorpci na emisní vlnové delce Nd 3.způsobem podle vynálezu tak lze pŕipravit monokrystaly yttritohlinitého perovskitu,aktívované neodymem v takové kvalitě, kdy se uplatní především...

Způsob přípravy monokrytalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se zvýšenou saturovatelnou absorpcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263866

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Košelja Michal, Mánek Břetislav, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/30, C30B 29/32, C30B 29/20...

Značky: absorpcí, saturovatelnou, neodymem, aktivovaného, monokrytalů, yttritohlinitého, zvýšenou, přípravy, perovskitu, způsob

Text:

...volný kyslík. Trojmocné ionty uvedených přechodných prvků pak působí jako koaktivátor iontů neodymu. Vlivem uvedené saturovatelné absorpce přímo uvnitř aktivního materiálu se proníkavě zlepší podmínky pro klíčování modulátory, resp. uzávěrkami, vloženými do rezonátonu, protože se sníží supelrluminiscence aktivního materiálu, Také volně běží 2cí .laser používající tento materiál vykazuje silně-promodlulované pulsy, které jsou vhodné např....

Scintilační detektor nízkoenergetického beta záření a elektronů s dielektrickými vrstvami

Načítavanie...

Číslo patentu: 263791

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kvapil Josef, Blažek Karel, Škoda Václav, Perner Bohumil, Autrata Rudolf, Kvapil Jiří

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: dielektrickými, záření, vrstvami, nízkoenergetického, detektor, scintilační, elektronů

Text:

...(Ti 02) s odrazivostí větší než 80 I pro zafení o vlnových délkach vymezených pološířkou emise detektoru dopadajícího na povrch detektrou pod úhlem 0 až 45 °, přičemž plochy určené pro vstup beta záření nebo elektronů jsou navíc opatřeny elektricky vodivou vrstvou oxidu oiničitého (snoz) nebo oxidu inditého (In 203) o tlouštce 3 až 20 nm e vodivosti vyšší než 1 o 5 s. Plocha určená pro výstup světla může být opatžena vrstvou...

Způsob úpravy povrchů monokrystalu hlinitoytrického perovskitu a hlinitoytritého granátu pro detekci nízkoenergetického beta záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 263772

Dátum: 11.04.1989

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: H01L 31/00, G01T 1/20

Značky: hlinitoytrického, hlinitoytritého, povrchu, záření, detekci, způsob, úpravy, granátu, nízkoenergetického, perovskitu, monokrystalů

Text:

...postupem jako před temperaci ve vodtku, doplněným působenim kyseliny dusične (HNOBI o koncentraci 50 až 70 1 hmot. podobu 10 až 30 min při teplotě 50 až 70 °C s následným promytim ve vodě (E 20) a sušenim pri teplotě so až vo °c po dobu zo až ao hodin.Uvedený způsob prípravy způsobuje v prvni fázi, že pri temperaci oleptaných polotovsrůnedocházi k difuzi iontů různých prvků, zvlaltě železa, které se vyskytuji na povrchupo opracováni na...

Nízkomódový tuholátkový laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 262776

Dátum: 11.04.1989

Autori: Milička Eduard, Palkovič Peter, Schmeringa Peter, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/092

Značky: laser, nízkomódový, tuholátkový

Text:

...olhniskových, osiach pozláteného reflektora tvaru eliptického valca. Výbojka 8 a tyč 7 aktívneho materiálu boli chladené vodou, ktorá preteká sklenenými rúrkami s lesklým vonkajším i vnútorným povrchom, v ktorých boli výbojka I a tyč 7 umiestnené. Vnútorný povrch sklenenej rúrky uobklopujúcej tyč 7 aktívneho materiálu vytvára druhé optické rozhranie 2, vonkajší povrch tejto rúrky tvorí tretie optické rozhranie 3. Vnútorný a vonkajší povrch...

Způsob dotace monokrystalů ytritohlinitého perovskitu ionty železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 260094

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: ionty, perovskitu, ytritohlinitého, dotace, způsob, monokrystalů, železa

Text:

...8.l 04 hmot. 8. Éotřebnou koncentraci železa v molybdenovém kelímku, resp. v jeho vnitřní povrchové vrstve lze docílit snadno již při jeho výrobě nebo tím, že se v něm 5 až 15 h taví pod ochrannou atmosférou obsahující 50 až 98 obj. B argcnu a 2 až 50 obj. I vodíku směs oxidů yttria a hliníku, případně neodymu, do které bylo přidáno 0,001 až 1,5 hmot. oxidu železitého, železnatého a nebo železnatoželezitého.V praxi to znamená, že jednorázovým...

Způsob přípravy a následného zpracování neodymem aktivovaného ytritohlinitého granátu pro lasery

Načítavanie...

Číslo patentu: 260074

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kvapil Josef, Bouček Ivan, Perner Bohumil, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/28

Značky: granátu, následného, zpracování, neodymem, přípravy, aktivovaného, lasery, způsob, ytritohlinitého

Text:

...stálému materiálu, ale jeho kvantová účinnost není optimální. Teprve po následující temperaci v atmosféře obsahující volný kyslík dojde k zaplnění kyslíkových vakancí v blízkosti iontů neodymu ionty kyslíku, přičemž lokalizace párových kladných nábojů ve vakancích kationtových se neprojeví negativně na spektrálně luminisceněních vlastnostech neodymem aktivovaného ytritohlinitého qranátu. Teplota posledné uvedené temperace však nesmí...

Způsob přípravy monokrystalů ytritohlinitého perovskitu aktivovaného neodymem se stálými spektrálními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 259649

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: ytritohlinitého, perovskitu, neodymem, spektrálními, způsob, stálými, monokrystalů, vlastnostmi, aktivovaného, přípravy

Text:

...zcela vyloučen příměsí iontů ceru, které fungují jako účinný akceptor děr, a to dokonce i po temperaci Inonokrystalů V oxidačni atmosféře. ionty ceru zároveň mírně příznivé ovlivní i Vlastnosti monokrystalů bez iontů chromu anebo molybdenu. je vhodné, aby atomarni poměr iontů ceru a chromu a/nebo molybdenu činil 0,8 až 2,3. Dále je vhodné aby monokrystalv, pěstované z taveniny obsahující navíc sloučeniny železa, byly temperovány V atmosféře...

Stabilizovaný klíčovaný laser

Načítavanie...

Číslo patentu: 258825

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kvapil Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Košelja Michal

MPK: H01S 3/08, H01S 3/14

Značky: stabilizovaný, klíčovaný, laser

Text:

...destiček, skloněných pod Brewsterovým úhlem. Tento princip lze využít rovněž přímo u čelních plech paaívních uzávěrek, které jsou skloněny pod úhlem blízkym ůhlu Brewsterovu. Též platí pro jednu nebo obě čelné plochy laserové tyče.stabilizovaný klíčový laser podle vynálezu umožňuje využít jednoduchým způsobem spektrálně-generační vlastnosti monokrystalů yttritohlinitého perovskitu při generaci krátkych pulaů a to i při vyšších opakovacích...

Způsob přípravy detektorů ionizujícího záření z monokrystalů hlinitoyttritého granátu nebo perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258823

Dátum: 16.09.1988

Autori: Autrata Rudolf, Balounek Vratislav, Mejzlík Jiří, Perner Bohumil, Kvapil Josef, Schauer Petr, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: G01T 1/185

Značky: ionizujícího, záření, detektoru, přípravy, granátu, monokrystalů, způsob, hlinitoyttritého, perovskitu

Text:

...tímto leptáním před leštěním rovněž odstraněny broušením porušené vrstvy a leštěním zejména na tzv. mechanickochemickým se vytvoří jen málo poruch, které bez zjevného porušení vzhledu povrchu odstraní leptaní směsí kyseliny sírové a dueičné. Rovné, respektive nezvlněné lesklé plochy napomáhají odrazu světla vznikajícího v destičce zpět, tj. na neleštěnou plochu - výstupní plochu detektcru. Proto je rovinná leštěná plocha použite jako vstupní...

Laserová tyč z hlinitoyttritého perovskitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258590

Dátum: 16.08.1988

Autori: Mánek Břetislav, Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: H01S 3/08

Značky: hlinitoyttritého, laserová, perovskitu

Text:

...schopnost čelních ploch již při nízkých jejich odklonech od roviny kolmé ku geometrické ose tyče dostatečná pro dokonalou polarizaci generovaného světla a následné zúžení oboru vlnových délek laserové emise a tím i ku zlepšení funkce laseru, zejména pak jeho stability. Pro volně běžící pulsni nebo kontinuální laser je, 5 ohledem na nízkou inverzi vhodné použít tyč s rovnoběžnými čelními plochamí, jejichž normálu svírá relativně malý úhel s...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Súlovský Juraj, Kvapil Jiří, Mašek Václav, Mánek Břetislav

MPK: B09B 3/00

Značky: stříbra, obsahem, fosfátových, způsob, hydrolýzy

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Způsob přípravy hrubozrnného hydratovaného oxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257576

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kvapil Jiří, Bouček Ivan, Hendrich Zdeněk, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C01F 7/02

Značky: hydratovaného, hrubozrnného, přípravy, oxidů, způsob, hlinitého

Text:

...množství dodekahydrátu síranu hlinitoamonného bylo V povrchové vrstvě dehydratováno na bezvodý síran hlinitoamonný.Skleněný reaktor o průměru 400 mm a výšce 500 mm opatřený u dna filtrační přepážkou, na kterou byla nasypána vrstva dodekahydrátu síranu hlinitoamonného o velikosti krystalů 0,1 až 1 mm o hmotnosti 13 kg byl evakuován vodní vývěvou. Do prostoru reaktoru bylo během 10 s napuštěno 10 1 vodného roztoku 26 hydroxidu amonného (tj. cca...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu aktivovaného trojmocnými ionty vzácných zemin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255746

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/24

Značky: yttritohlinitého, zemin, vzácných, ionty, pěstování, trojmocnými, monokrystalů, perovskitu, aktivovaného, tavenina

Text:

...podstata spočivá v tom, že složení taveniny, vyjádřeno(YRe) A 1 X 1 1 3 0,05 1,5 x 10 až 7 x 1 o 5,kde Y je yttriun. Re vzácné zeminy, A 1 je hliník a X jsou prvky 4 b skupiny Medělejevovy periodické tabulky prvků.Prvky 4 b skupiny jsou stabilní v čtyřmocném stavu a zaplmĺ zmďněná defektní místa v monokrystala a způsobí tak, že kladné náboje (díry) se nemohou lokalizovať na trojmocných iontech aktivátoru a ty zůstanou v trojmocně formě...

Způsob rozkladu fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255678

Dátum: 15.03.1988

Autori: Súlovský Juraj, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří

MPK: C22B 11/04

Značky: fosforečnanových, rozkladu, způsob

Text:

...jeho slepování. Proto může rozklad probíhat í za pokojovéPokud sklo obsahuje borité ionty, vzniká fosforečnan boritý rozkladem skla, a protopřídavek této látky nebo halogenidových iontů může být zcela nízký k zamezení slepování částic skla na počátku rozkladu. Doba a teplota rozkladu závisí na velikosti částic sklazpůsob podle vynálezu lze velmi jednoduše a levně rozložit zbytky fosforečnanových skel s obsahem stříbra, přičemž izolace...

Způsob zlepšení zpracovatelnosti odpadů fosforečnanových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255229

Dátum: 15.02.1988

Autori: Súlovský Juraj, Mánek Břetislav, Kvapil Jiří

MPK: B09B 3/00

Značky: odpadů, zpracovatelností, fosforečnanových, zlepšení, způsob

Text:

...lze vyloužít vodným roztokem o pH 8 až 9, činil atomární poměr iontů fosforu a boru 41 až 101, je výsledný produkt velmi měkký a sypký.způsobem podle vynálezu lze tak upravit odpady, obsahující fosforečnanová skla do stavu, ve kterém je lze snadno dále zpracovat.Fosforečnanové sklo o molárním složení 35 fosforečnanu hlinitého Al(PO 3)3, 22 fosforečnanu draselného KP 03, 17 fosforečnanu neodymitého Nd(PO 3)3 a 26 fosforečnanu lithného...