Kuruc Ľudovít

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267385

Dátum: 12.02.1990

Autori: Konečný Václav, Kríž Miroslav, Hronec Milan, Beška Emanuel, Tuleja Juraj, Fiedler Karol, Roller Ladislav, Wenchich Štefan, Kubala Vojtech, Handlovský Andrej, Kuruc Ľudovít

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, 2,6-dialkyl-n-(1´metoxy-2´-propyl)anilínov, přípravy

Text:

...cyklu hydrogenačnej alkylácie. Z oddestilovanej zmesi vody, metoxypropanónu a 1-metoxy-2-propanolu sa rektilikáciou pri atmosférickom tlaku získa čistý 1-metoxy-2-propanol. Z procesu regenerovaný l-metoxy-Z-propanol sa vracia do ďalšieho cyklu hydrogenačnej alkylácie ako rozpúšťadlo, alebo sa katalytickou hydrogenáciou spracuje na metoxypropanón.Postupovat je možné aj tak, že po skončení hydrogenačnej alkylácie sa reakčná zmes vo forme...

Spôsob prípravy 2,6-dialkyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266996

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Handlovský Andrej, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Konečný Václav, Bystrický Ľubor, Fiedler Karol, Tuleja Juraj, Durmis Július

MPK: C07C 87/50

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...sa uskutočnila so zmesou 6,0 g (0,044 môlu) 2-metyl-6-etylanilínu,4,7 g (0,053 mőlu) metoxypropanőnu, 16,4 g 1-metoxy-2-propanolu, 18 mg platinového katalyzátora (nosič - aktívne uhlie) s obsahom kovu 10 a 140 mg 85 -nej kyseliny trihydrogénfosforečnej pri 50 OC a tlaku vodíka 5,0 MPa. Po 2,5 h sa reakcia prerušila a analýzou metódou plynovej chromatoqrafie sa zistila, že anilínová frakcia reakčnej zmesi obsahuje 0,4 nezreagovaného...

Sposob prípravy 2-metyl-6-etyl-N-/1′-metoxy-2′-propyl/anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266995

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kríž Miroslav, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Fielder Karol, Konečný Václav, Tuleja Juraj, Bystrický Ľubor

MPK: C07C 87/50

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...sa hydrogenovala v autokláve s objemom 100 cma 5,0 MPa počas 3,5 h. Potom z reakčnej zmesi odfiltroval hydrogenačný katalyzátor a oddestilovalo rozpúšťadlo, z destilačného zvyšku pozostávajúceho z dvoch fáz sa oddelil protônový katalyzátor a anilínová frakcia sa analyzovala metódou plynovej chromatografie. Zistilo sa, že obsahuje 1,6 8 2-metyl-6-etylanilinu, 0,3 azometinu /2-metyl-6-etyl-N-/1-metoxy-2-propylidén/anilín/ a 97 ...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261810

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ozols Gint, Vrkoč Jan, Romaňuk Miloslav, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Časkis Boris, Ščerbakova Galina, Obložinský Anton, Lebedeva Jekaterina, Kuruc Ľudovít, Bičevskis Martinš

MPK: A01N 31/02

Značky: vábenie, lykožrúta, prostriedok, smrekového

Text:

...lykožrúta smrekového, ktorého jednou zložkou je Sj-cls-verbenol, prirodzene na vyskytujúci feromón »a druhou 2-meiyl-S-butín-Z-ol syntetické v prírode sa nevyskytujúca zložka, môže byť tiež významne synergizov-aná pridaním ďalej syntetickej v ,prirode sa »nevyskytujúcej látky, a to propargyulualkoholom v zmysle vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že prostriedok na viábenie lykožrúta smrekového obsahujePotenciácia účinku je...

Prostriedok na vábenie lykožrúta smrekového

Načítavanie...

Číslo patentu: 261809

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ščerbakova Galina, Konečný Václav, Varkonda Štefan, Bičevskis Martinš, Obložinský Anton, Romaňuk Miroslav, Vrkoč Jan, Kuruc Ľudovít, Lebedeva Jekaterina, Ozols Gint, Časkis Boris

MPK: A01N 31/02

Značky: lykožrúta, prostriedok, smrekového, vábenie

Text:

...sa vyskytujúci feromósn a ldľlllľwll 2-metyl-S-butln-Z-ol synteticka -v prirode sa »nevyskytujúoa zložka môže byť tiež významne synergizovaná pridaním ďalšej syntetickej v prirode sa nevyskytujůcej látky, a to S-metylân-LB-nonadién-5-olu. Táto potenciácia účinku je výraznejšie v praktický-ch podmienkach, t. j. priamo v teréne, v ktorom sa nachádza prirodzená populácia škodcu než pri laboratórnych olfaktometrických stanoveniach, kde sú umelé...

Spôsob prípravy verbenónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258634

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kizlink Juraj, Ilavský Ján, Cvengrošová Zuzana, Kuruc Ľudovít, Obložinský Anton, Hronec Milan, Kríž Miroslav

MPK: C07C 49/623

Značky: přípravy, spôsob, verbenonu

Text:

...tvorba prakticky neúnosnä, pričom tieto podiely spôsobujú velké ťažkosti pri spracovaní reakčnej zmesi. Odstraňovanie reakčnej vody vhodným zariadením pôsobí priaznivo na priebeh reakcie. V reaktore musí byt taktiež aj značný rezervný priestor pre značnú penivosť oxidovaného pinénu a to 30 až 50 výšky stĺpca pinénu v násade. Použitý katalyzátor pre tento spôsob pripravy verbenönu je typu dipyridylkobaltdibromidu Py 2 CoBrz a je možné...

Lapač na odchyt a monitorovanie hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239144

Dátum: 01.11.1987

Autori: Konečný Václav, Kríž Miroslav, Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít, Krištín Anton, Obložinský Anton

MPK: A01M 1/14

Značky: monitorovanie, hmyzu, odchyt, lapač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka lapača na odchyt a monitorovanie hmyzu z dvoch strechovitých plôch s rozdielnym vrcholovým uhlom navzájom po stranách spojených do tvaru pasce imitujúcej na reze tvar sediaceho obaľovača, zo spevňovacieho rámu na zabezpečenie stabilného tvaru, nosiča atraktantu na vábenie hmyzu vnútri pasce, pričom horná strechovitá plocha je opatrená otvormi na upevnenie drôtu a na vnútorných stranách strechovitých plôch je nanesená vrstva...

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 239039

Dátum: 01.11.1987

Autori: Frajšták Pavol, Konečný Václav, Šťota Zdeněk, Benda Ferdinand, Beška Emanuel, Hýblová Oľga, Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít

MPK: A01N 43/707

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka herbicídneho prostriedku proti jedno a dvojklíčnym burinám na báze 4-amino-3-metyltio-6-terc. butyl-l, 2,4-triazín-5/4H/ ónu a o- alebo p-toluénsulfónamidu. Vynález je možno využiť v poľnohospodárstve.

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 230328

Dátum: 15.10.1986

Autori: Konečný Václav, Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít, Varkonda Štefan

MPK: A01N 47/34

Značky: prostriedok, herbicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-arénsulfonyl-N`-(p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl)-močovinu všeobecného vzorca I, v ktorom R znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, metoxyskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu alebo metoxykarbonylskupinu a n znamená celé číslo 0, 1, alebo 2.

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226939

Dátum: 15.05.1986

Autori: Truchlik Štefan, Vanek Juraj, Svitek Imrich, Kuruc Ľudovít, Tuleja Juraj

Značky: vykonávanie, tohoto, 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, zariadenie, výroby, spôsobu, spôsob, kyselin

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca I chloráciou vodného roztoku sodnej soli 2-metylfenaxyalkánových kyselín, v ktorom R znamená vodík, alebo metylskupinu, chlórnanom sodným za prítomnosti minerálnej kyseliny, vyznačujúci sa tým, že vodné roztoky sodnej soli 2-mety1fenoxyalkánovej kyseliny všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnanu sodného a minerálnej kyseliny sa kontinuálne dávkujú do...

N-arénsulfonyl-N’-[1,2,4-triazín-5(4H)-ón-4-yl]močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 226916

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kuruc Ľudovít, Konečný Václav, Beška Emanuel

Značky: spôsob, přípravy, n-arénsulfonyl-n'-[1,2,4-triazín-5(4h)-ón-4-yl]močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

N-arénsulfonyl-N´-[1,2,4-triazín-5(4H)- ón-4-yl]močoviny všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, chlór alebo fluór, methylskupinu, nitroskupinu alebo trifluór methylskupinu, R2 znamená methylthioskupinu, methoxyskupinu, methylskupinu, anilínoskupinu alebo morfolínoskupinu, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenyl alebo cyklohexylskupinu a n znamená celé číslo 0 až 3.

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226915

Dátum: 15.05.1986

Autori: Varkonda Štefan, Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Hýblová Oľga, Konečný Václav

Značky: reguláciu, rastlín, rastu, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na reguláciu rastu rastlín vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-[p-toluénsulfonyl(-N´-)3-methylthio-6-(1,1-dimethylethyl)-1,2,4- triazín-5(4H)-ón-4yl) močovinu vzorca I

Herbicídne prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226914

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kuruc Ľudovít, Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Konečný Václav

Značky: prostriedky, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídne prostriedky vyznčujúce sa tým, že ako účinné látky obsahujú N-arénsulfonyl-N´-[1,2,4-triazín-5(4H)-ón-4-yl] močoviny všeobecného vzorca I v ktorom Rl znamená chlór, alebo fluor, methylskupinu, nitroskupinu, alebo trifluormethylskupinu, R2 znamená methylthioskupinu, methoxyskupinu, methylskupinu, anilínoskupinu, alebo morfolínoskupinu, R3 znamená alkyl s 1 až 4 atómami uhlíka, fenylskupinu alebo cyklohexylskupinu a n znamená celé...

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 226909

Dátum: 15.05.1986

Autori: Tuleja Juraj, Truchlik Štefan, Kuruc Ľudovít

Značky: 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, přípravy, kyselin, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 4-chlór-2-metylfenoxyal-kánových kyselín všeobecného vzorca I v ktorom R znamená vodík alebo skupinu -CH3, chloráciou vodnej suspenzie 2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnamom sodným a uvoľnením konečného produktu zo vzniknutého roztoku vyzrážaním minerálnou kyselinou, vyznačujúci sa tým, že chlorácia sa robí postupným vnášaním chlórnanu sodného v množstve 1,3 až 1,6 mólu...

N-arylsulfonyl-N´-/p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl/ močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225045

Dátum: 15.02.1986

Autori: Varkonda Štefan, Kurucová Magda, Beška Emanuel, Konečný Václav, Kuruc Ľudovít

Značky: močoviny, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

N-arylsulfonyl-N´-(p-metoxykarbamoylsulfonylfenyl)-močoviny všeobecného vzorce I v ktorom R znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, metoxyskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu alebo metoxykarbonylskupinu, n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.

N-arénsulfonyl-N´-(2-substituované-4-chlór-3/2H/-pyridazinón-5- yl)močoviny a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225882

Dátum: 15.10.1985

Autori: Konečný Václav, Varkonda Štefan, Beška Emanuel, Kuruc Ľudovít

Značky: spôsob, přípravy, yl)močoviny

Zhrnutie / Anotácia:

N-arénsulfonyl-N´-/2-substituované-4-chlór-3/2H/-pyridazinón-5-yl/ močoviny všeobecného vzorca I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, R2 znamená atóm chlóru, fluóru, metylskupinu, trifluórmetylskupinu, nitroskupinu, R3 znamená fenyl alebo metylskupinu a n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.

Herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 225881

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kuruc Ľudovít, Beška Emanuel, Varkonda Štefan, Konečný Václav

Značky: herbicídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Herbicídny prostriedok vyznačujúci sa tým, že ako účinnú látku obsahuje N-arénsulfonyl-N´-/2-substituovanú-4-chlór-3/2H/-pyridazinón-5-yl/ močovinu všeobecného vzorce I v ktorom R1 znamená atóm vodíka, R2 znamená metylskupinu, nitroskupinu alebo trifluórmetylskupinu, R3 znamená fenyl alebo metylskupinu a n znamená celé číslo 0, 1, 2 alebo 3.