Küronya István

Spôsob zvýšenia selektivity meďnatochromitých katalyzátorov pre prípravu N-fenyl-N’-izopropyl-p-fenylén-diamínu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 242011

Dátum: 15.09.1987

Autori: Halász Edit, Stanek József, Eifert Gyula, Küronya István, Wohl László, Bohus Péter

MPK: C07C 87/58, B01J 23/72

Značky: meďnatochromitých, spôsob, přípravu, zvýšenia, n-fenyl-n'-izopropyl-p-fenylén-diamínu, selektivity, katalyzátorov

Text:

...výrobe napríklad prídavkiom hydrogénfluoridu amónneho, ZSSR pat. spis číslo 770 524, alebo priamo pri aplikácii kataly z omvýznamnýmitíantiozonantom použivaným v igumárenakom priemysle., . V , Katalytická alkylačná hydrogenácia 4-anąmodifeoylüminu ąacetónom prebieha v Štupňàcłŕrézátora vo výrobe N-fenyl-Níizopropyi-pďenyiéndiamínu prídavkom kyseliny octovej,českoslov. autorske osvedčenie č. 235 833 a. tiež aj homogenizäciou selektívneho...

Elektroizolačný vrstvený materiál strihateľný za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240489

Dátum: 15.08.1987

Autori: Küronya István, Bohus Péter, Eifert Gyula

MPK: B32B 11/00

Značky: studena, strihateľný, elektroizolačný, vrstvený, materiál

Text:

...a teplota v sušiacom tuneli sa nastavia tak, aby pri lisovaní skúšobnej dosky z piatich listov naimpregnovaměho papiera rozmerov 100 X 100 mm prlteplotemnožstvo vytečenej živice 4 až 8 hmotnostných °/o. .APapierová výstuž pre povrchové, tzv. krycie listy sa impregnuje obdobným spôsobom,avšak s použitím živičného spojivsi podľa uvedených príkladov 1 až 3 s prídavkom 0,15 0/0 hmotnosti montánneho vosku.Listy naimpregnovaného papiera, nasekane...

Žací lišta s nadzvedávacím příčným šnekovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Küronya István, Eifert Gyula, Wohl László, Bohus Péter

MPK: A01D 57/02

Značky: žací, lišta, příčným, dopravníkem, nadzvedávacím, šnekovým

Text:

...no,1 u 11-n 1 ní 1 ~-1,nmnonnea-uz B mme cmaoycmaxramxzrzrsazouąerow 1 togjznyjnr~xrlz.ua.-4 I Iäíarcoxuxxamnxzrćšł HBICJIOH nonepequoI-o Tparmoparuoro mneua, odycnomenn ii ITJIOTIIOCCĽLIO meózroü Macau, orpaximen yruojąanm,pacnoxosxemzmmm nnympn óorconoñ cmanmx. nlepecmaaoualcoñ nepXHGTO 3717101351, B COOTBGTCTBIXTI C 13141301-1 IJ UĽOIPIIOCTLIO Icymrypu, 5 nocwxraorm noomwnłxioe mpeu-mopmaponaxme npn óoxozsoň noneIe no...

Nosník nápravy nákladních automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Halász Edit, Eifert Gyula, Bihari Ferenc, Küronya István, Kertész Marianna, Stanek Jószef

MPK: B60B 35/08

Značky: nápravy, nákladních, automobilů, nosník

Text:

...mnm co cmemennem om oepennnm nnx nocnenymmero pasmemennx npnnonaĽJH nonyqeazx Toqnux KoHTypoB Bmrnóa B óaxxe Mocwa eme no BHDMóasmz Bunonaamwca ®acoHHme Bmpesu, B KOTOpH 8 nocne Burnóanua BcTaBnHmmoH TaKHa 3 HBaSMHe KHMHBHEux ®opMH,.oóecneqnBammeň Toqaym uocanxy, rnasnym POHB Mrpaew nepexonnoñ pannyc Memny HPHMOŽ H BHPHYTOŽ qacTLm óanxn MOCTa. Hpmsnaxm Msoópewenna cocrosr B TOM, qro nepexonnoñ panmyc ycwaHaBĽMBa 6 TCH B sasncnmocrm OT...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 249535

Dátum: 12.03.1987

Autori: Magyari István, Durkó Anna, Tromfos Katalin, Bihari Ferenc, Heil Bálint, Wohl László, Szulágyi János, Bohus Péter, Bakos József, Kollár László, Toeroes Szilárd, Eifert Gyula, Küronya István

MPK: A01N 35/04

Značky: fungicidní, látek, prostředek, účinných, způsob, výroby

Text:

...alkalíckých kovů, kovů alkalických zemin nebo organickými bázemi jako aminy, alkanolaminy, např. natriumlaurylsulfát, natrium-Z-ethylhexylsulfát, sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové a ethanolaminem, diethanolaminem, triethanolaminem nebo isopropylaminem, mono- a diisopropylnaftalensulfonát sodný, sodná sůl kyseliny naftalensulfonové, diisooktylsulfosukcinát sodný, xylensulfonát sodný, sodná a...

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248732

Dátum: 12.02.1987

Autori: Küronya István, Magyari István, Eifert Gyula, Timár Judit, Bakos József, Bihari Ferenc, Wohl László, Bohus Péter, Toeroes Szilárd, Reil Bálint, Durkó Anna, Kollár László, Pletyák Mihály

MPK: A01N 35/04

Značky: prostředek, fungicidní

Text:

...jako trichlorethan, dichlormethan, perchlorethylen, dichlorpropan, chlorbenzen laktony jako y-butyrolakton laktamy jako N-methylpyrrolidon, N-cyklohexylpyrrolidon amidy kyselín jako dímethylľormamívd dále rostlinné a živočíšne oleje jako slunečnicový olej, lněný olej, olivový olej, sójový olej, rícínový olej a spermový olej.ako smáčecí, dispergační a emulgační činidla přicházejí V úvahu ionogenní a neionogenní látky, jako solí...

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235339

Dátum: 15.01.1987

Autori: Küronya István, Eifert Gyula, Sövegjártö Ödön, Bihari Ferenc, Petsch Guido, Bohus Péter, Halász Edit Kovácz, Buczkó József, Nagy Mihály, Kalász József, Magyari István, Veréb Lajos

MPK: A01N 33/18, A01N 43/70

Značky: prostředek, herbicidní, synergický

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje v hmotnostním množství O,1 až 85 % směs N-ethyl-N-(2-methallyl)-2,6-dinitro-4-trifluormethylanilinu se substituovaným triazinem obecného vzorce II, ve kterém X znamená chlor, methylthioskupinu nebo methoxyskupinu, v hmotnostním poměru 19:1 až 1:4, s výhodou 4:1 až 1:1.