Kunovský Jioí

Mazací olej s veľkou priľnavosťou mazacieho filmu ku kovom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246436

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pástor Oliver, Tmé Miroslav, Kunovský Jioí, Husárik Rudolf

MPK: C10M 161/00

Značky: kovom, mazací, filmu, mazacieho, prilnavosťou, velkou

Text:

...kyseliny.alifaticllce, iaromatickąě, naltenoxłe alebo ioh zmesi a estery týchto kf/łselín v množstve maximálne 8 hmotnostných dielov. Sú to látky typu ditiofosfátov zinočnaiých a antimonitozinočnaiých, iziotosfonetov k-OlVOV e 1 kalických zemín, alkylsulfídov, kyselina de~ kánová až oiktadekánovä a ich zmesi, jednotlive melyl- až dktadecylestery kyseliny dekánovej saž oktadekánovej alebo zmesi esterov, kyseliny alkyl, .arylą mono, di- a...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu l-(4-amino-6, 7 – dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246600

Dátum: 20.08.1987

Autori: Nováeek Alois, Kunovský Jioí, Voddáeek Bohumír, Špinka Jan

MPK: C07D 405/14

Značky: výroby, krystalické, způsob, l-(4-amino-6, dimetoxy-2-ohinazolinyl(-4-(2-furoyl)-piperazinu, alfa-formy, hydrochloridu

Text:

...nsoőperenuemxcpacwsopyunn BSBGCH ocnosannn coennennx 1 5 oxncn CEPHHCTOPO Mernna, nnMeTnnmopMaMne nan B cmecax oxncn cepnncworo MQTHHQ n nmerunmopauna npyr c pyroM unn c apomawuqecxuun yrnenonopoamn, Kax öenaon unn ronyon, ranoreuuponanumnu annmaruqecxnnn yrnenonopoann, Kax xnop 0 ®OpM mnm qerbmexxnopncwbm yrnepo, nnn npocrmmn3 ®upaMM, Kax nnoxcan, npu Temneparype OT 40 no 90 °C npn 6 aBnnmT npnuepno qewupexnonnpnym no...

Bezpečnostní sloupek s automatickým zajišťovacím zařízením malých úhlů sklonu kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246599

Dátum: 20.08.1987

Autor: Kunovský Jioí

MPK: B62D 33/08

Značky: úhlu, automatickým, sklonu, kabiny, bezpečnostní, malých, zařízením, zajišťovacím, sloupek

Text:

...KOHGHG 2 nononnnrenbno umeerca Bepxuuň ynop 15. Hpymnnm Hawxmeanx 14 mapanpno coennneam c Boamomnocwbm nonopora qepes naneu aauena npyxunm caepxy 13 u.naneú sauena upymnnu cnnsy 19 COOTBQTCTBEHHO c őnoKHpoBoqHuM~ 3 neMeHToM 9 H oömeň ocbm 8. Hanee, önoKnpoaoqnmň 3 neMeHT 9 BHHOHHEH c onoň croponm B Bane onopnoro peöpa 11, a c pyroň npoTHBononomHoň - B Bane ycwyna 16 H Hocxa 17.Hpn onpoKuuBaHnu Ka 5 uHm,KoneHa 1 B Z pasnosrcx qepes...

Přetlakový ventil s diferenciálním pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241777

Dátum: 10.08.1987

Autori: Kunovský Jioí, Mikuš Oldoich

MPK: F16K 17/02

Značky: diferenciálním, přetlakový, ventil, pístem

Text:

...g. Současně pro» niká stlačený vzduch kruhovým prostoremgQ a drážkou lg doprůtokového kanálu lg. Kulička ll otevře ventilové sedlo lg, A takže stlačený vzduch uniká do prostorugkuličky ll a odtud vy bráním gł do připojovacího otvoru gâg spojeného h 1 avnímkaA nálkem gz S proàtoremg§t 1 aku 5 přičemž je připojovącí otvor-26 spojen s pneumatickým pohonuýmvústrojím účelového zařízení,- které ñení schematioky znázorněno.Když dojde k...

Substituované 10-(piperidinoalkyl)-10,11-dihydrobenzo/b,f/thiepin-10-karbonitrily

Načítavanie...

Číslo patentu: 240697

Dátum: 13.06.1985

Autori: Klejch Vlastimil, Smejkal Josef, Kunovský Jioí

MPK: C07D 409/06

Značky: substituované

Text:

...deriváty vzorce Il jsou látky vesměs známé e na literaturu je odkazováno v jednotlivých přík 1 edech.Substitučni reakce se provedou za hříváním komponent s uhličitanem draselným ve vhodnám rozpouětědle, s výhodou v acetonu. Produkty se získají budvve formě hydrochloridů, které se čistí krystalisaci, nebo ve formě besí, která se čistí chromatografií na silikagelu. Látky podle vynálezu jsou nové e k jejich identifikaci bylo použito kromě...