Kunčický Jiří

Způsob odstraňování vody před chemickou úpravou nebo rafinací kapalin o vysoké hustotě na měničích iontů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268260

Dátum: 14.03.1990

Autori: Wimmer Jiří, Komín Stanislav, Mach Zbyněk, Šefr Zdeněk, Alinče Miroslav, Kunčický Jiří, Vodička Miloslav

MPK: B01J 49/00

Značky: hustotě, kapalin, vysoké, měničích, chemickou, rafinaci, úpravou, iontů, odstraňování, způsob, před

Text:

...toku kapaliny ionexem, což by vyustilo v omezení kontaktu kapaliny a ionexu a snížení ralinační účinnosti.Uvedené nedostatky řeší postup podle vynálezu. Způsob odstraňovaní vody před prováděním chemických úprav nebo rafinací kapalin o hustotě vyšší, než je hustota vody,na měničích iontů v ionexových filtrech opatłených spodním a vrchním filtračním dnem,.spočíva v tom, že se zpracovávanć médium neichá procházet sloupcem iontoměniče...

Způsob přípravy alkoxyfenolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265264

Dátum: 13.10.1989

Autori: Šitinová Jana, Kunčický Jiří

MPK: C07C 43/23

Značky: způsob, alkoxyfenolů, přípravy

Text:

...dostatečně rychle, jak je to nezbytná pro průmyslové účely.Alkoxylfenoly Jsou důležité meziprodukty pro syntézu řady farmaceutických přípravků, vonných látek a barviv.Způsobpoób vynálezu je bliže popeán následujícími příkladyoDo autoklávu o objemu 0,3 l vybaveného elektromagnetickým míchedlem a armaturamí nezbytnými pro práci ze tlaku bylo předloženo 5 g jemné rozdrcené kyseliny wolframové a 20 g pyrokatechinu a autokláv byl uzavřen. Po...

Způsob odstraňování 2-naftolu jako nežádoucí nečistoty v 2-naftol-1-sulfonové kyselině

Načítavanie...

Číslo patentu: 237196

Dátum: 01.10.1987

Autori: Roman Jan, Pilz Josef, Kunčický Jiří, Mareš Slavomil, Bartoš Pavel, Čermák Jiří

MPK: C07C 143/48

Značky: nežádoucí, 2-naftolu, nečistoty, kyselině, 2-naftol-1-sulfonové, způsob, odstraňování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 2-naftolu z 2-naftol-1-sulfonové kyseliny popřípadě její soli tak, že se na vodný roztok surové 2-naftol-1-sulfonové kyseliny s obsahem 0,2 až 5 mol kyseliny sírové na 1 mol kyseliny působí formaldehydem za teploty 0 až 55 °C. Způsob získávání čisté 2-naftol-1-sulfonové kyseliny jako polotovaru pro přípravu 2-amino-1-naftalen-sulfonové kyseliny používané k výrobě organických barviv.

Způsob přípravy enzymu peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236124

Dátum: 01.08.1987

Autori: Florián Petr, Kunčický Jiří, Froschová Miroslava, Černý Otakar

MPK: C12N 9/08

Značky: způsob, enzymů, přípravy, peroxidasy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy enzymu peroxidasy isolací z brukve zelené kedlubny (Brassica oleracea L., var. gongylodes L.) spočívající v tom, že se dužina bulvy brukve zelené podrobí extrakci vodou, získaný roztok se zakoncentruje a rafinuje srážením vodorozpustným organickým rozpouštědlem jako je etylalkohol nebo aceton nebo/ a neutrální ve vodě rozpustnou anorganickou soli jako je síran amonný.

Způsob přípravy peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237699

Dátum: 01.06.1987

Autori: Smrž Miloslav, Kunčický Jiří, Florián Petr, Dofek Rudolf, Černý Otakar

MPK: C12N 9/08

Značky: peroxidasy, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy peroxidasy z brukve zelné, kedlubny nebo křenu spočívá v exhalaci vodou rozmělněné suroviny, při srážení exhalátu a rafinaci. Rafinace se provádí tak, že se surový vodný roztok peroxidasy po přesrážení nechá projít vrstvou nízkoporézního gelu s vylučovací mezí v oblasti 1000 až 30000. Eluent se jímá ve frekvencích podle požadované čistoty a specifické aktivity. Podíl s nízkou specifickou aktivitou se vrací do stádia srážení.

Způsob přípravy chinoniminových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247598

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kunčický Jiří, Florián Petr

MPK: C09B 53/00

Značky: chinoníminových, barviv, přípravy, způsob

Text:

...Peroxidáza však züstane v retentátu zachována. Ultrafiltrace se provádí tak dlouho, dokud aktivita peroxidázy v retentátu nedosáhne původní hodnoty, t. j. 0,2 až 0,6 mg peroxídázy /1 ml.Takto citlivě regenerovaný roztok peroxidázy se vezme zpět k dalšímu cyklu syntězy. Malé množství ztrát se hradí z čerstvého zdroje.Chiniminová barviva na bázi derivátů 4-aminoantipyrinu nacházejí uplatnění v barvířské chemii, především jako polotovary při...

Způsob přípravy chinoníminových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247596

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kunčický Jiří, Florián Petr

MPK: C09B 53/00

Značky: přípravy, barviv, chinoníminových, způsob

Text:

...miligramů peroxidázy nal ml, což je hodnota koncentrace peroxidázy V původnim reakčním prostředí. Takto citlivě regenerovaný roztok peroxidázy se vezme zpět k dalšímu cyklu syntézy. Malé množství ztrát se nahradí z čerstvého zdroje.Chinoniminová barviva nacházejĺ uplatnění v barvířské chemii především jako polotovary při získáváni dalších velmi cenných barviv, hlavně sirných a částečně thiazinových a azinových. V menší miře se také...

Způsob přípravy N-isopropyl-4-aminoantipyrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226947

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kunčický Jiří, Florián Petr

Značky: způsob, n-isopropyl-4-aminoantipyrinu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-isopropyl-4-aminoantipyrinu vzorce I vyznačený tím, že na 4-aminoantipyrin vzorce II se působí nadbytkem isopropylbromidu v molárním poměru 3,39 až 14,04 : 1 při teplotě 90 až 140°C a ze získaného hydrobromidu se N-isopropyl-4-aminoantipyrin získá po jeho rozpuštění a zalkalizování čpavkem extrakcí.

Způsob přípravy kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 222345

Dátum: 01.12.1985

Autori: Florián Petr, Kunčický Jiří, Matouš Vladimír

Značky: 3-hydroxy-2-naftoové, kyseliny, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kyseliny 3-hydroxy-2-naftoové ve formě dvojsodné soli vzorce reakcí naftolátu sodného a oxidu uhličitého při teplotě 240 až 270 °C a tlaku 0,5 až 2,0 MPa za přítomnosti 80 až 236 % hmot. polypropylenové ho oleje. Kyselina 3-hydroxy-2-naftoová má velký význam v barvářské chemii při výrobě barviv typu Naftoj AS. Použití v textilním průmyslu při tisku na vlákno nebo jako pasivní komponenta pro kopulaci s aminy při barvení na vlákně.

Způsob přípravy čisté naftalen-1-sulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227540

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vlk Josef, Černý Otakar, Florián Petr, Froschová Miroslava, Machová Marta, Plaček Karel, Kunčický Jiří

Značky: přípravy, čisté, kyseliny, naftalen-1-sulfonové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy čisté naftalen-1-sulfonové kyseliny sulfonací naftalenu 100% kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se surový produkt po odfiltrování kapalných podílů sulfonační směsi promyje kyselinou sírovou o koncentraci 79 až 100 %.

Způsob odstraňování volného 2-naftolu ze surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové

Načítavanie...

Číslo patentu: 227526

Dátum: 01.09.1985

Autori: Černý Otakar, Pilz Josef, Kunčický Jiří, Vlk Jozef

Značky: způsob, odstraňování, surové, kyseliny, 2-naftol-1-sulfonové, 2-naftolu, volného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování volného 2-naftolu ze surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové, připravené sulfonací 2-naftolu kyselinou sírovou, vyznačený tím, že se na vodný roztok solí surové kyseliny 2-naftol-1-sulfonové s obsahem volného 2-naftolu působí srážecím činidlem, tvořeným kondenzačním produktem formaldehydu se čpavkem, aminy nebo amidy, obsahujícím metylolové skupiny vázané na dusík, které se přidává ve formě vodného roztoku, emulze nebo suspenze...

Způsob přípravy 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217258

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čermák Jiří, Kunčický Jiří, Sádlo Luboš, Šrámek Karel

Značky: přípravy, 1-fenyl-2,3-diametyl-4-isopropylamine-5-pyrazolonu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-isopropylamino-5-pyrazolonu z 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-nitroso-5-pyrazolonu, 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-amino-5-pyrazolonu nebo jeho na aminoskupině substituovaných derivátů, jako je 1-fenyl-2,3-dimetyl-4-formylamino-5-pyrazolon nebo 1-fenyl-2,3-dimetyl-4- sulfamino-5-pyrazolon, reakcí s acetonem a redukcí. Redukce se provádí kovovým zinkem za postupného přidávání kyseliny chlorovodíkové, přičemž...

Způsob přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217256

Dátum: 15.07.1984

Autori: Vlk Josef, Šrámek Karel, Kunčický Jiří

Značky: 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolonu reakcí 1-fenyl-3-metyl-5-pyrizolonu a acetonem a hydrogenací vodíkem na palladiovém katalyzátoru za přítomnost kyseliny fosforečné nebo jejích amonných solí, které se přidávají v množství 5 až 50 % hmot., počítáno na množství použitékatalyzátoru. 1-fenyl-3-metyl-4-isopropyl-5-pyrazolon je meziproduktem pro výrobu léčiv.