Kuna Václav

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: H02J 3/12

Značky: dané, zapojení, měřené, hladin, polaritě, vyhodnocení, změny, její, veličiny

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Zapojení pro regulaci jalového výkonu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267031

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 5/178

Značky: jalového, regulaci, stroje, synchronního, výkonu, zapojení

Text:

...schématem na příloženém výkresu.zapojení pro regulací jalového výkonu synchronního stroje sestava z regulačního ob~ vodu l jalového výkonu, jehož prvý vstup łLł pro omezení jaloveho výkonu índuktivního chsrakterp regulačního obvodu l jalového výkonu je připojen na výstup QLL omezovače Q napětí a druhý vstup łàg pro omezení jalového výkonu induktívního charakteru regulačního obvodu A jalového výkonu je přípojen na prvý výstup làł omezovsče...

Zapojení pro regulaci buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267017

Dátum: 12.02.1990

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil, Přerost Miroslav

MPK: H02P 5/28

Značky: regulaci, stroje, zapojení, buzení, synchronního

Text:

...skupine §Lg vstupu je připojena na diagnostické výstupy § 41 porovnávacího a regulačního členu g regulačního obvodu ststorového napětí a jehož druhá skupina §l vstupů je připojena na diagnostické výstupy 14 zpětnovazebního členu 1 regulačního obvodu statorověho napětí. Na druhý vstup iàg přepínacího obvodu 5 je přípojen výstup 111 porovnávacího a regulačního členull budícího proudu, který je současně přípojen na třetí vstup 21 obvodu Q v 1...

Zařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266608

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/25, G01R 19/00

Značky: usměrňovače, kontrolu, rotujícího, zařízení

Text:

...magnetického snímače a tvarovacího obvodu jsou připojeny na výstupy 111 čidel proudu čidla 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujíoího usměrňovače. Prostřednictvím výstupu 111 čidel 1 proudu rotujících vodičů pro napájení rotujícího usměrňovače a vstupů 2.1 bloku 3 čidel sledu impulsů jsou propojeny následujícízařízení pro kontrolu rotujícího usměrňovače podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Jestliže například kolem prvého bloku...

Čidlo sledu impulsů pro diagnostiku bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265096

Dátum: 12.09.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02K 11/00, G01R 19/04

Značky: synchronního, soupravy, stroje, sledu, čidlo, budicí, bezkartáčové, impulsů, diagnostiku

Text:

...napájecího napětí, a jednak na vstup žZ invertoru 21, jehož výstup Žzág je spojen s výstupem Lg prvého obvodu Ž prodloužení impulsu. Druhý obvod 5 prodloužení impulsu je realizován obdobné jako prvý obvod Ž prodloužení impulsu. Prvé hradlo Ž se skládá z logického obvodu NAND Žł, 2 in vertoru 25, z odporu âg a kondensátoru âä. Vstup 5.1 prvého hradla Ž je spojen s prvým vstupem 51.1 logického obvoduNAND Žł, jehož druhý vstup âłàg je spojen...

Diagnostické zařízení bezkartáčové budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264660

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/04

Značky: stroje, zařízení, budicí, synchronního, diagnostické, soupravy, bezkartáčové

Text:

...vstup 3.3 ob CS 264 660 Bvodu 3 blokování dat je spojen s druhým výstupem 1.3 mikropočítače 1, jehož třetí výstup 1.4 je připojen na synchromzační vstup 7.3 dekodéru 7 polohy. Vstupy 7.1 dekodéru 7 polohy jsou pripojeny na druhé výstupy 14 píCĺlUSt 1 ~ vých a oddělovztcích obvodů 5, přičemž výstupy 7.2 dekOtlćľli 7 polohy jsou spojený s druhou vstupní branou 1.5 mikropočítače 1, jehož výstupní brana 1.6 je přípojena na vstupy 9.1...

Zapojení pro simulaci stavů rotujícího usměrňovače bezkartáčových budicích souprav synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264636

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: G01R 31/34

Značky: synchronních, usměrňovače, rotujícího, strojů, souprav, zapojení, simulaci, stavu, budicích, bezkartáčových

Text:

...paměti popisovaného zapojení.Přiklad praktického provedení zapojeni pro simulaci stavů rotujiciho usměrňovače bezkartáčových budiccih souprav synchronnich strojů je znâzorněn blokovým schematem na přiloženěm výkresu.zapojení podle vynálezu je sestaveno z generátoru l hodinových pulsů, jehož výstup lł je připojen na vstup ÉLÄ bloku g čitačů pulsů, na jehož řidici vstupy 34 jsou připojeny výstupy gil obvodu 3 řizeni čitačů pulsů....

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: G01R 21/06

Značky: zapojení, soupravy, řízeného, stroje, synchronního, vyhodnocení, budicí, poruch, usměrňovače

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264439

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: regulace, zapojení, buzení, synchronního, stroje, stabilizaci

Text:

...znázorněn blokovým sohématem na přiloženem obrázku.zapojení podle vynálezu je sestaveno z obvodu 1 žádená hodnoty regulečního obvodu napätí, ktorý je svým výstupom łł připojen na vstup glł žádané hodnoty porovnávacího a regulačního členu 3 regulečního obvodu napětí, jehož vstupy 3 zpštnovazebních signálu jsou připojeuy na výstupy §Lł zpětnovazebního členu § napětí e jehož výstup 21 je připojen na vstup łàł akčního členu budící soupravy...

Zařízení pro vyhodnocení jalového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav, Petrášek Petr

MPK: G01R 19/15, G01R 21/06

Značky: zařízení, proudu, synchronního, stroje, jalového, vyhodnocení

Text:

...zařízení sestává z prvního MOS spínače łá, jehož vstup je připojen jednakna anodu první diody lg, jendak přes třetí odpor ll na první výstup 33 měřicího tranfosmátoru 3 proudu první fáze synchronního stroje a dále přes první odpor g, jenž je připojen na katodu první diody 3 a na nulový potenciál, zatímco výstup M 05 spínače gg je spojen s prvním vatupem §ł součtového a zesilovacího členu g s Eiltrem. Druhý výstup 2 4 měřicího transformá...

Porovnávací a proporcionálně integrační člen regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 259480

Dátum: 17.10.1988

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/10

Značky: buzení, integrační, synchronního, porovnávací, člen, proporcionálne, stroje, regulátoru

Text:

...členu g budicí soupravy připojeného výstupem 8.2 na budioí vinutí g synchronního stroje, přičemž výstup 7.1 ovládacích obvodu 1 budicísoupravy je připojen na řídící vstup §Lł spínacího obvodu Q, jehož prvý výstup § 43 je připojen na prvý vstup § 43 pro zrušení inteqračního charakteru sériového RC členu É, a jehož druhý výstup § 45 je pŕipojen na druhý vstup § 1 pro zrušení integračního charakteru sériovéhoRC členu §, jehož vstup §Lł je...

Zapojení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustným podbuzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 258962

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02H 3/24

Značky: zapojení, synchronního, nepřípustným, před, stroje, podbuzením, ochranu

Text:

...je znázorněn na obr. 1. Funkce zapojení podle vynálezu je vysvětlena podle obr. 1, 2, 3 a 4, přičemž obr. 2 a 3 se vztahují k funkci nelineárního členu s volitelnými parametry.zapojení podle vynálezu sestává z porovnávacího a regulačního členu 3 regulačního obvodu napětí regulátorů bu» zení, jehož výstup 5 je připojen na vstup Žáł akčního členu á budicí soustavy, a jehož prvý vstup gàg je připo-jen na výstup 5.1 obvodu 2 žádané hodnoty...

Způsob úpravy vzorku oleje ke spektrálnímu měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 244165

Dátum: 01.06.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Kuna Václav

MPK: G01N 1/28, G01N 21/31

Značky: měření, oleje, úpravy, spektrálnímu, způsob, vzorků

Text:

...tak, aby co nejvíce odpovídaly měřenému vzorku.Přes významné zlepšení, které postup přináší, neumožňuje využití levnějších a snáze připravitelnějších vodných roztoků standardů otěrových kovů. Zjistilo se, že tento nedostatek je způsoben nízkou schopností použitého tensidu udržet odpovídajícímnožství vodné fáze v emulzi.Tyto nedostatky odstraňuje postup dle vynálezu, jehož podstata spočívá v přípravě emulze typu voda v oleji, kdy po rozpuštění...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 254625

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02P 5/28

Značky: stroje, synchronního, buzení, zařízení, stabilizaci, regulace

Text:

...lZg spínacího členu ll, a jednak na vstup §Lł prvého členu Q pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož výstup § 43 je připojen na prvý vstup łâLł součtového členu łá, jehož druhý vstup ł§g je připojen na výstup lłág druhého členu ll pro oddělení stejnosměrné složky signálu, jehož vstup llął je pŕipojen na výstup § 94 členu lg pro řízeníkoeficientem přenosu, jehož prvý vstup 10.1 je připojen na výstup 9.1 čidla g kmitočtuvnitřního...

Zařízení pro ochranu synchronního stroje před nepřípustnou velikostí statorového proudu v podbuzeném stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253469

Dátum: 12.11.1987

Autori: Sladký Josef, Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06, H02H 3/24

Značky: stavu, statorového, podbuzeném, ochranu, proudu, stroje, velikostí, synchronního, před, nepřípustnou, zařízení

Text:

...gl omezoveče statorového proudu pro přebuzený stsv synchronniho stroje a z diody 2. Lineární obvody 2 omezovačeststorovg proudupr 3 stup 2 šL přebuzený stav synchronniho stroje jsou svymí ŠäĚř§ÍIVöñê~ zovače Q statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje a svým výstupem Ełâg jsou přípojeny na katodu diody gg,jejíž anoda je připojena na výstup gůg omezovače 2 statorového proudu pro přebuzený stav synchronního stroje.Zesilovač...

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239006

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: G05B 1/02

Značky: buzení, srovnávač, synchronních, napětí, pevně, nastavenou, regulátory, zadanou, strojů, hodnotou

Zhrnutie / Anotácia:

Srovnávač napětí pro regulátory buzení synchronních strojů s pevně nastavenou žádanou hodnotou napětí, který se skládá z čidla napětí synchronního stroje, čidla napětí sítě, obvodu výkonového vypínače, rozdílového členu, paměťového obvodu, ob- vodu žádané hodnoty napětí a regulačního členu regulátoru buzení. Je určen pro regulátory buzení synchr. strojů malých a středních výkonů pracujících i bez obsluhy. Jeho význam spočívá v tom, že před...

Zařízení pro stabilizaci regulace buzení turboalternátoru s bezkroužkovým buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253163

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02P 5/16

Značky: turboalternátoru, stabilizaci, buzení, bezkroužkovým, regulace, buzením, zařízení

Text:

...prvé a druhé fáze statorového vinutí turboalternátoru s jehož Vstupy łgàł a ł§L 3 jsou spojeny vývody primárního vinutí transformátoru lgl.Měřĺcí transformátor ÄÁ proudu třetí fáze statorového vinutí turboalternátoru je realizován transformátorem lil, jehož jeden Vývod sekundárního vinutí je spojen 5 nulou napájecího napětí, druhý vývod sekundárního vinutí s výstupem § 54 měřícího transformátoru gg proudu třetí fáze statorového vinutí...

Stůl pro manipulaci s tyčovým materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241734

Dátum: 15.09.1987

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: B65G 59/00

Značky: tyčovým, materiálem, manipulaci, stůl

Text:

...jednotlivých mezer mezi Záchytné háky musí jednotlivé ukládat. Takto provedené dopravní zarízení stolu ne-má možnost rozdělovat a rozprostírat jed notllvé tyče z celkového svazku.Výše uvedené nevýhody odstraňuje řešení podle vynälezu, kde v mezerách mezi jednotlivými rošnicemi je usporádáno výškově prestavitelné vedení rovnoběžné s-rovinou tvorenou horními hranami roštníc, na kterém je do strany prestavitelné uložen vozik, ~ jehož horní hrana...

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234421

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 9/00, H02K 11/00

Značky: synchronního, jednoduchý, omezovač, stroje, proudu, rotorového, statorového

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoduchý omezovač statorového a rotorového proudu synchronního stroje sestává z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, nelineárního integračního členu a členu s necitlivostí. Omezovač rotorového a statorového proudu se používá pro regulátory buzení synchronních alternátorů. Navrhovaný omezovač jednoduchým způsobem řeší závislost časového zpoždění na...

Zapojení pro budicí soupravu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234271

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02P 9/08

Značky: stroje, zapojení, soupravu, budicí, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká budicích souprav velkých synchronních strojů a řeší problém zamezení nežádoucího nárazového buzení synchronního stroje před jeho přifázováním a zamezení případnému překyvu. Výstup obvodu pro zapnutí regulace buzení je připojen jednak na zapínací vstup akčního členu, a jednak na vstup obvodu s časově odeznívajícím signálem, jehož výstup je připojen na třetí vstup porovnávacího členu.

Zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237041

Dátum: 15.02.1987

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02H 7/06

Značky: synchronních, kontrolu, strojů, skutečné, zařízení, hodnoty, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro kontrolu skutečné hodnoty napětí synchronních strojů. Zařízení je složeno z bloku oddělovacích transformátorů, tvarovacího obvodu, integrátoru, paměťového obvodu, komparačního obvodu a bloku zpětnovazebních obvodů regulátoru buzení. Zařízení podle vynálezu se používá v regulátorech buzení synchronních alternátorů pro správné funkce obvodů skutečné hodnoty napětí. Dojde-li k poruše těchto obvodů, dojde bez použití...

Zařízení pro fázování synchronních strojů k energetické síti

Načítavanie...

Číslo patentu: 248526

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil, Vávra René

MPK: H02P 1/46, H02J 3/08

Značky: sítí, strojů, synchronních, fázování, energetické, zařízení

Text:

...výstup 13 g je spojen se vstupem §ł druhého členu § vyhodnocujiciho nulový signál, jehož výstup §§ je spojen s druhým vstupem gig prvního členu g logického součínu,jehož první vstup 2 je spojen s výstupem 6.2 prvního členu § vyhodnocujicího nulový signál, jehož vstup Éił je spojens výstupem § 33 prvního členu Žjs nestavitelnou necitlivostí,jehož vstup 23 je spojen s výstupem igä součtového členu 5. Výstup 9.3 prvního členu g logického...

Zapojení výkonového polovodičového spínače s proudovým omezením

Načítavanie...

Číslo patentu: 232840

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: H02H 9/02, H03K 6/00, H02H 9/00...

Značky: proudovým, zapojení, polovodičového, spínače, výkonového, omezením

Zhrnutie / Anotácia:

Malovýkonový nízkonapěťový spínač je svým prvním pólem spojen s prvním koncem, prvního odporu, emitorem prvního pnp tranzistoru, prvním koncem sedmého odporu a kladným pólem napájecího napětí. Druhý pól malovýkonového nízkonapěťového spínače je připojen na první konec druhého a třetího odporu, přičemž druhý konec druhého odporu je spojen s druhým koncem prvního odporu, bází prvního pnp tranzistoru, prvním koncem pátého odporu, prvním koncem...

Zapojení obvodu žádané hodnoty regulátoru buzení synchronního alternátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228164

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: buzení, hodnoty, zapojení, regulátoru, obvodů, žádané, synchronního, alternátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodů žádané hodnoty regulátorů buzení synchronních alternátorů a řeší nové zapojení těchto obvodů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jezdec potenciometru žádané hodnoty, který je prvým vstupem zapojení, je připojen jednak na výstup zdroje konstantního proudu a jednak na vstup vyhodnocovacího obvodu. Výstup tohoto vyhodnocovacího obvodu je druhým výstupem zapojení. Vynález je plně charakterizován přiloženým obrázkem.

Zapojení omezovače rotorového a statorového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230415

Dátum: 01.04.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

MPK: H02P 9/00, H02P 9/10

Značky: synchronního, stroje, statorového, omezovače, rotorového, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače rotorového a statorového proudu synchronního stroje, složené z čidla převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez, z čidla převýšení statorového proudu nad stanovenou mez, výběrového členu, zpožďovacího členu s řízeným zpožděním a regulačního členu, vyznačené tím, že zatímco na první vstup (3.l) výběrového členu (3) je připojen výstup (l.5) čidla (1) převýšení rotorového proudu nad stanovenou mez a na jeho druhý vstup (3.2)...

Zapojení pro vyhodnocení zátěžného úhlu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223603

Dátum: 15.03.1986

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: synchronního, zapojení, vyhodnocení, zátěžného, stroje, úhlu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká buzení synchronních alternátorů a řeší jeho regulaci. Na první vstupní svorku výstupního obvodu, jehož výstupní svorka je výstupem zapojení, je připojena výstupní svorka paměťového obvodu. Na druhou vstupní svorku výstupního obvodu je připojena čtvrtá výstupní svorka řídicího bloku. Na druhou vstupní svorku paměťového obvodu je připojena třetí výstupní svorka řídicího bloku. Na první vstupní svorku paměťového obvodu je připojena...

Zapojení budicí soustavy pro asynchronní rozběh synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 226496

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: rozbeh, asynchronní, stroje, zapojení, budicí, soustavy, synchronního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení budicí soustavy pro asynchronní rozběh synchronního stroje složené z obvodu žádané hodnoty napětí, jehož výstup je připojen na první vstup prvního rozdílového a regulačního členu, čidla napětí, jehož výstup je připojen na druhý vstup prvního rozdílového a regulačního členu, dvou rozdílových regulačních členů, obvodů tyristorového usměrňovače, spínacího prvku, obvodu žádané hodnoty budicího proudu, čidla budicího proudu, obvodu...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224891

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: hladin, vyhodnocení, měřené, veličiny, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny složené z měřicího členu, hladinového obvodu a komparátorů, vyznačené tím, že na první vstupy (31, 41 ... k1) komparátorů (3,4 ... k), jejichž výstupy (33, 43 ... k3) jsou výstupy zapojení, je připojen výstup (12) měřicího člena (1), zatímco na druhé vstupy (32, 42 ... k2) komparátorů (3, 4 ... k) jsou připojeny výstupy (23, 24 ... 2k) z hladinového obvodu (2), přičemž vstup (11) měřicího členu...

Zapojení hlídače meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227129

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hrzán Emil, Kuna Václav

Značky: podbuzení, zapojení, synchronního, stroje, hlídače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hlídače meze podbuzení synchronního stroje, složené z obvodu vyhodnocení meze podbuzení synchronního stroje, regulačního členu, čidla budicího proudu synchronního stroje a derivačního členu vyznačené tím, že na první vstup (2.1) regulačního členu (2), jehož výstup (2.9) je výstupem zapojení je připojen výstup (1.7) obvodu (1) vyhodnocení meze podbuzení synchronního stroje, zatímco na jeho druhý vstup (2.2) je připojen výstup (4.4)...

Zapojení omezovače rotorového proudu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225319

Dátum: 01.12.1984

Autori: Kuna Václav, Hrzán Emil

Značky: stroje, zapojení, omezovače, proudu, buzení, synchronního, regulátoru, rotorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení omezovače rotorového proudu regulátoru buzení synchronního stroje, složené z čidla rotorového proudu, z obvodu vyhodnocení odchylky rotorového proudu od nastavené meze, zpožďovacího členu s řízeným zpožděním a regulačního členu vyznačené tím, že výstup /1.1/ čidla /3./ rotorového proudu je připojen na vstup /2.1/ obvodu /2/ vyhodnocení odchylky rotorového proudu od nastavené meze, jehož výstup /2.2/ je připojen jednak na vstup /3.1/...