Kulhavý Teofil

Způsob přípravy suspenze při odželezňování a odmanganování vody a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 269873

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vlček Jiří, Brodský Artur, Kulhavý Teofil

MPK: C02F 1/64

Značky: způsob, odmanganování, zařízení, suspenze, provádění, odželezňování, přípravy

Text:

...konickýn dnom g, u ktere je délka válcově nádoby rovna 2 až 3 ndeobkdm průměru nádoby ł a v oee nádoby je umíetüno jedno nebo více tnrbínových nebo lopatkových míchadel à, přičemž průměr každého míchadla je roven 0,23 až 0,4 náeobku průměru nádoby 1.Pod nejspodnějěí míchadlo à je k jeho středu zaúetäna trubka 1 přívodu vzduchu a pod trubkou přívodu vzduchu je do konického dna 3 zaúetäna trubka 2 přívodu upravovanć vody. Do trubky 2 je...

Způsob odstraňování síranových iontů z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268333

Dátum: 14.03.1990

Autori: Zdráhal Miroslav, Brandstillerová Marie, Sedláček Miroslav, Šauman Zdeněk, Brodský Artur, Glaser Ralf, Gálik Miroslav, Ješík Ernest, Bučko Zdeněk, Kulhavý Teofil, Najvar Karel, Buček Miroslav

MPK: C02F 1/58

Značky: iontů, způsob, síranových, odstraňování

Text:

...v roztoku. Po přidání k vodě se reaktivní látka suspenouje mícháním při gradientu 50 až 600 šl po dobu alespoň S sekund a pak se udržuje v supenzi mícháním pří gradientu 10 až 100 šl po dobu alespoň 15 minut. Pak se vodní fáze oddělí od tuhé fáze.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že lze dosáhnout prakticky nulového zbytkového obsahu síranových iontú za normální teploty bez zvýšeného nároku na spotřebu energie a na stupeň předčištění...

Způsob přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267819

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šauman Zdeněk, Pospíšilová Iva, Zdráhal Miroslav, Ješík Ernest, Bučko Zdeněk, Glaser Ralf, Sedláček Miroslav, Kulhavý Teofil, Najvar Karel, Brodský Artur, Brandstillerová Marie

MPK: C04B 28/06, C04B 7/32

Značky: aluminátů, reaktivní, vápenatých, bázi, způsob, látky, přípravy

Text:

...3 2 l ve zhomogenizované směsi se tepelné zpracuje v rozmezí teplot od 1 100 dol 350 °C. Vyžíhaný materiál se semele na měrný povrch 300 až 500 m . kg Zhomogenizova ná surovinová směs se granuluje před vlastním tepelným zpracováním.Výhodou způsobu přípravy reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů podle vynálezu je, že se jím získávají tyto látky bez balastních pŕíměsí, zejména bez silikátové složky. To umožní na příklad snadnější postup...

Způsob výroby reaktivní látky na bázi vápenatých aluminátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261341

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kulhavý Teofil, Drábek Bořivoj, Najvar Karel, Buček Miroslav, Zdráhal Miroslav, Šauman Zdeněk, Brodský Artur, Bučko Zdeněk, Brandstillerová Marie, Glaser Ralf, Gálik Miroslav, Ješík Ernest

MPK: C01F 7/16

Značky: výroby, aluminátů, bázi, vápenatých, reaktivní, látky, způsob

Text:

...však vyžadují poměrně čisté výohozí surovinové složky a vzhledem k potřebným vysokým teplotám jsou také energeticky í ěasově náročné a nákladné.Tyto nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že meziprodukt z výroby hliníku obsahující jako hlavní fázi hydratovaný hlinitan vápenatý, se vyžíhá při teplotě 400 až 1 ono °c, s výhodou von až soo °c.Meziprodukt při výrobě hliníku obsahuje jako hlavní...

Sposob úpravy geotermálnych vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 254168

Dátum: 15.01.1988

Autori: Oswald Fridrich, Hrivnák Pavel, Novák Ladislav, Kulhavý Teofil, Šípoš Jozef, Dóka Rudolf, Guba Gustáv, Bartoníček Robert, Prizemin Peter, Paulovič Milan, Matejeková Viera

MPK: C23F 14/02, C02F 5/14

Značky: spôsob, úpravy, geotermálnych

Text:

...látok a poly 254168fuosforečnanov sa uskutočňuje tak, že sa do geotermálnej vody vpravuje, pod eváznou hĺbkou vodný roztok systému pozostávajúceho z 4 až 10 0/0 hmot. alkyl-amínopolyetnoxamätu s 8 až 22 atómami uhlíka V alkyle a priemernou dĺžkou polyetoxamérového reťazca v. rozmedzí 5 až 25 základnej jednotky a 45 až 61 0/0 hmot. etoxpropoxamérov obecného VzorcaEO je etylénoxíd, PO propylénoxid, X je H alebo alkylskupina so 4 až 15 C...

Bezodpadový spôsob zušľachťovania drevných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246410

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brodský Artur, Kulhavý Teofil, Moravec Jaroslav

MPK: B27K 3/02

Značky: drevných, bezodpadový, spôsob, materiálov, zušĺachťovania

Text:

...0,8 mm a zahrievali sa po dobu 6 holdin pri teplote 95 °C. Po vybratí z kúpeľa sa dylhy vysušili pri teplote 105 °C a zmerali sa ich opticlké vlastnosti. Získané dyhy boli rovnomerne zušľachtená v celej hriíbke.Farebná diterencia medzi zafarbenými dyhami a predlohou, t. j. »dyhami farbenými prvýkrát v čerstvom zušlachtovacom kúpeliv medzinárodnom systéme CIE LAB - 1976 bola AE 5. 2,1, odchýlka farebného tónu A H g 0,6, sýtosti A C š 0,1 a jasu...

Zařízení pro úpravu přídavné vody do soustav teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248624

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kulhavý Teofil, Augusta Jiří, Brodský Artur, Král Miloš

MPK: C23F 14/00

Značky: teplé, zařízení, úpravu, užitkové, přídavné, soustav

Text:

...umožňující zcela plynulou dopravu teplé užitkové vody 1 do vyšších poloh bytové zástavby, a to i při maximálním odběru ze soustavy. Zařízení podle vynálezu je také výrobně i montážne jednoduěäí a méně náročné na zaetavěný prostor při instalaci.Princíp zařízení podle vynálezu blíže osvštluje příkladne provedení, zobrazené v řezu na obr. 1. Stojatá válcová nádoba 1 je opatřena mezidnem 3 se štěrbinovými tryakami a svislou vestavbou tvořenou...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lohniský Jaroslav, Panáček František, Kulhavý Teofil, Paulovič Milan, Novotný Miloslav, Němcová Jitka, Vošta Jan, Šveřepa Otakar, Bartoníček Robert, Sládečková Alena

MPK: C23F 11/00

Značky: meď, antikorozní, účinkem, dispergačně, slitiny, prostředek, sekvestračním, její

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Panáček František, Novotný Miloslav, Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Lohniský Jaroslav, Kulhavý Teofil, Sládečková Alena, Šveřepa Otakar, Paulovič Milan, Vošta Jan

MPK: C23F 11/10

Značky: sekvestračním, koroze, dispergačním, účinkem, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud znečištěných železem a manganem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233847

Dátum: 01.07.1986

Autori: Brodský Artur, Najvar Karel, Kulhavý Teofil

MPK: C02F 1/00

Značky: manganem, těžby, odpadních, znečištěných, způsob, železem, uhlí, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob čištění odpadních vod z těžby uhlí nebo rud obsahujících rozpuštěné železo, případně i mangan, při němž se využije železa i manganu jako koagulačních činidel k současnému čištění vod, obsahujících koagulovatelné látky anorganického i organického původu. Obě vody se smísí v poměru 1:10 až 3:1 za současné alkalizace vápnem a použití pomocného flokulantu. Vynález nalezne využití při těžbě uhlí nebo rud.

Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231112

Dátum: 01.06.1986

Autori: Špacír Josef, Vošta Jan, Šebo Tomáš, Kulhavý Teofil, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Malý Klement, Panáček František, Novák Ladislav, Němcová Jitka, Kočica Josef, Sládečková Alena

MPK: C23F 11/10

Značky: inhibičním, dispergačním, prostředek, účinkem, sekvestračním, korozně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší protikorozní ochranu ocelových teplosměnných systémů s vodným chladicím médiem. Prostředek s korozně inhibičním, dispergačním a sekvestračním účinkem pro vodná teplosměnná prostředí podle vynálezu obsahuje od 50 do 90 hmot.% kopolymeru alkylenoxidů s 2 až 3 atomy uhlíku v řetězci, o molekulové hmotnosti 250 až 3 000, například etylenoxidu s propylenoxidem, od 5 do 30 hmot.% sloučeniny...

Nepenivý prostriedok s dispergačným a sekvestračným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228838

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šútor Ľubomír, Kulhavý Teofil, Kúnovský Jozef, Paulovič Milan, Špacír Jozef, Novák Ladislav, Bartoníček Robert, Šebo Tomáš

MPK: C11D 1/75

Značky: prostriedok, nepenivý, dispergačným, sekvestračným, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru úpravy vôd, najmä cirkulačných chladiacich vôd v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, hutnom, celulózopapierenskom priemysle a energetike. Rieši zamedzovanie tvorby inkrustov pomocou nepenivého prostriedku s dispergačným a sekvestračným účinkom, ktorý ako aktívnu zložku obsahuje s 3 až 50 molmi etylénoxidu oxyetylovaný alifatický amínoalkohol fosfátovaný na obsah fosforu 1,0 až 15 % hmot .

Nízkopenivý prostriedok alebo komponent s dispergačným a sekvestračným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228816

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šútor Ľubomír, Šebo Tomáš, Kúnovský Jozef, Paulovič Milan, Kulhavý Teofil, Špacír Jozef, Novák Ladislav, Bartoníček Robert

MPK: C11D 1/722

Značky: prostriedok, sekvestračným, dispergačným, komponent, nízkopenivý, účinkom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru úpravy vôd, najmä cirkulačných chladiacich vôd v chemickom, potravinárskom, farmaceutickom, hutnom, celulózopapierenskom priemysle a energetike. Rieši zamedzovanie tvorby inkrustov pomocou nízkopenivého prostriedku s dispergačným a sekvestračným účinkom, ktorý podľa vynálezu je tvorený polymérom etylénoxidu s propylénoxidom na iniciátore s aktívnym vodíkom fosfátovaným na obsah fosforu 1,5 až 12 % hmot., pričom...

Spôsob stanovenia dispergačnej účinnosti tenzidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 219677

Dátum: 01.12.1985

Autori: Šebo Tomáš, Kulhavý Teofil, Špacír Jozef

Značky: spôsob, stanovenia, účinnosti, dispergačnej, tenzidov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia dispergačnej účinnosti tenzidov. Rieši spôsob stanovenia dispergačnej účinnosti ako funkciu rýchlosti sedimentácie pevných častíc v kvapalnom prostredí v prítomnosti tenzidu porovnávaním s rýchlosťou sedimentácie pevných častíc za porovnateľných podmienok bez použitia tenzidu. Pevné častice sa pripravujú in situ zrážaním na chemicky inertné látky voči prítomným komponentom napr. CaCO3, pričom tenzid sa pridáva...

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, mědi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226394

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šveřepa Otakar, Lohniský Jaroslav, Paulovič Milan, Novák Ladislav, Panáček František, Němcová Jitka, Mostecký Jiří, Kulhavý Teofil, Sládečková Alena, Novotný Miloslav, Bartoníček Robert, Vošta Jan, Mencl František, Kleprlík Zdeněk

Značky: inhibitor, jejich, slitin, mědi, kovů, koroze, účinkem, dispergačním, zejména, oceli, sekvestračním

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, médi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem vyznačující se tím, že obsahuje od 3 do 25 hmot. % soli merkaptobenzthiazolu s alkanolaminy se 2 až 8 uhlíky v alkylu, popřípadě s alkalickými kovy, například merkaptobenzthiazolátu trietanolaminu nebo merkaptobenzthiazolátu sodného, od 10 do 30 hmot. % soli kyseliny fosforečné s alkanolaminy s 1 až 8 uhlíky v alkylu, například fosforečnanu...

Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222108

Dátum: 15.07.1985

Autori: Varga Luboš, Lohniský Jaroslav, Sládečková Alena, Mencl František, Kulhavý Teofil, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří, Němcová Jitka, Kleprlík Zdeněk, Panáček František, Holinka Miroslav, Brodský Artur, Eliášek Jaroslav, Pelikán Josef, Bartoníček Robert, Vošta Jan, Koller Jan, Šveřepa Otakar

Značky: mosazi, biocidním, inhibitor, koroze, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení koroze mosazi, zejména mosazných chladicích systémů, zvýšením účinnosti inhibitorů koroze. Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem podle vynálezu obsahuje od 60 do 80 % hmot. reakčních produktů 40 až 60 hmot. alkanolaminu C1 - C3, například trietanolaminu, 2 až 3 % hmot. alifatických aminů C10 - C20, například oktadecylaminu a 40 až 45% hmot. aromatických thiazolů, například 2-merkaptobenzothiazolu, a od 20 do...

Způsob ochrany vodních chladicích systémů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216564

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sládečková Alena, Bartoníček Robert, Panáček František, Kulhavý Teofil, Brodský Artur Csc, Eliášek Jaroslav

Značky: tohoto, chladicích, vodních, způsobu, způsob, provádění, zařízení, ochrany, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochrany cirkulačních vodních chladicích systémů před korozí, zanášením, inkrustacemi a biologickým zarůstáním, přičemž se využívá i přirozených ochranných protikorozních vlastností vody. Způsob ochrany vodních chladicích systémů z konstrukčních kovových materiálů převážně s cirkulačním režimem a s přídavnou vodou z povrchových toků a nádrží přes korozí a zanášením vyznačený tím, že se k cirkulujícímu množství vody přidává...

Dispergačný prostriedok znižujúci najmä tvorbu úsad a inkrustov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214615

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šebo Tomáš, Kúnovský Jozef, Novák Ladislav, Kulhavý Teofil, Malý Klement, Paulovič Milan, Špacír Jozef

Značky: úsad, inkrustov, tvorbu, znižujúci, dispergačný, najmä, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vodných cirkulačných chladiacich systémov v priemysle. Rieši problém úsad a inkrustov vytvárajúcich sa na teplovýmenných plochách trubiek tepelných výmenníkov. Podstatou vynálezu je, že pravidelným pridáváním dispergačného prostriedku do cirkulačnej vody v chladiacom okruhu znížuje sa vytváranie úsad a aj už vzniknuté úsady a inkrusty sa čiastočne odstraňujú. Použitia vynálezu v chemickom a strojárskom priemysle a v energetike....

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sládečková Alena, Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Paulovič Milan, Lohniský Jaroslav, Kulhavý Teofil, Šveřepa Otakar, Novotný Miloslav, Jizba Josef, Vošta Jan, Panáček František, Novák Ladislav, Svoboda Miroslav

Značky: inhibičně, dispergačně, účinkem, sekvestračním, korozním, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...