Kula Jaroslav

Vlnitý chladič tepelná trubice a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245597

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kula Jaroslav, Šilar Josef

MPK: H05K 7/20

Značky: trubice, tepelná, způsob, výroby, chladič, vlnitý

Text:

...přesnějšího styku s trubicí a je také značně levnější. Podle velikosti otvorů V plechu chladiče lze předem stanovit odstup jednotlivých odstupů stykových bodů s trubicí a tím i hustotu a v jednotlivých případech potřebnou účinnost chladiče.Výhodou zpúsobu výroy podle vynálezu spočívá v usnadnění výroby tím, že snižuje počet výrobních operací a postupu.Provedení chladiče je zřejmě z připojeného schematického výkresu.Vlnitý chladič podle...

Zařízení pro kostní diagnostiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251703

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kula Jaroslav, Šilar Josef

MPK: A61B 6/00

Značky: kostní, zařízení, diagnostiku

Text:

...a nejméně jednim etředovým seintilačnin detektoren, který ~je umistěn napřič ve vlastnim doplňkovem stiněni a je připojenina vlastni vyhodnocovaci elektronické zarizeni, přičemž vzdálenostčel krajnich velkoobjemových spektrometrických scintilačnioh detektorů je plynule nastavitelná.Vsdálenost os äiroce kolimovaných velkoobjmoeých spektrometricě kých scintilačnich detektorů tvořicich detekčni systém celotěloveho detektoru, je zvolena vzhledem...

Profilografický detekční systém pro jednotrasové skenovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 249276

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: A61B 1/30

Značky: skenovací, zařízení, systém, jednotrasové, profilografický, detekční

Text:

...podél kolimačni štěrbiny se provádí absorpčními vložkami a šířka skenovaného pole se nastavuje posuvnými spinacimi kontakty.Uspořádání profilografického detekčniho systému podle vynálezu je uvedene na přiloženém výkrese. Obr. 1 zobrazuje pohled shora na scintilační detekčni jednotku s kolimačnim systémem, obr. 2 zobrazuje řez detekčni jednotkou kolmo k povrchu absorpčních seqmentů. Detekčni systém je tvořen dvěma tenkými scintilátory l...

Jednotrasové skenovací zařízení pro urologická vyšetření

Načítavanie...

Číslo patentu: 248181

Dátum: 12.02.1987

Autori: Šilar Josef, Kula Jaroslav

MPK: A61B 5/20

Značky: vyšetření, jednotrasové, skenovací, urologická, zařízení

Text:

...kolimačnĺmi segmenty Q a 1. Velkoobjemové scintilační detektory l, 2 jsou zapojeny do společného sumačního členu Q, jehož výstup je zapojen na jednotrasovou vyhodnocovací aparaturu 2 s digitálním zápisemdat. Detekční systém tvořený dvěma velkoobjemovými scintilačními detektory 13 je umístěn těsně pod lehátkem lg, na němž je umístěn pacient ll.Na obr. 2 vidíme umístění detekčního systému v rámu lg, který lze posouvat z jedné krajní polohy...