Kukučka Vendelín

Tyristorový blok obzvlášť pre zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269572

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čierny Pavol, Bartek Ján, Gábriš Gabriel, Kukučka Vendelín

MPK: H02M 7/00

Značky: tyristorový, zváracie, zdroje, obzvlášť

Text:

...Podstatou vynálezu je,~že dvojice chladičov výkonových tyristorov sú navzájom spojené izolačnými doskami, na ktorých sú umiestnené spínacie jednotky, pričom v izolačných doskách umiestnených medzi dvojicamí chladićov sú v mieste elektricky vodivej zbernica anód tyristorov vyhotovené otvory, do ktorých sú umiestnené snímače teploty, ktoré sú pritlačené o elektricky vodivú zbernicu anód tyri storov.Riešením podľa vynálezu sa docieľuje, že...

Zapojenie na zabezpečenie ochrannej doby tyristorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267321

Dátum: 12.02.1990

Autori: Batek Ján, Kukučka Vendelín, Čierny Pavol

MPK: H02K 17/26

Značky: ochrannej, zapojenie, zabezpečenie, tyristorov

Text:

...epätnoväzbový odpor a spčtnovizobná dióda, ktoré katődou je pripojená na neinvertujuce vstupy e medzi neivertujxíoi a inverwjúci vstup druhého komparátora je zapojený tiltreěný kondenzátor.Riešenie podľa vynálezu umołňuje plné využitie dynamických parametrov výkonových spinacich prvkov. čim sa znižujú materiálové náklady na výkonové apinacie prvky. Ochrenná doba je teplotne nezávislá a tým sa zvyšuje spoľahlivosť činnosti zdroja. «Zapojenie...

Zapojenie riadiacich obvodov striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 267320

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bartek Ján, Čierny Pavol, Kukučka Vendelín

MPK: H02M 7/539

Značky: striedača, zapojenie, riadiacich, obvodov

Text:

...kanalom nemôže prejst a odblokovaným kanálem aj ked prejde, nemôže zmenit rozdellovaciu funkciu spaľovacích iapulzov riadiacej elektroniky. Týmto sa zabezpečuje naprostá spolahlivosť spravnosti rozdeľovsnia zapaľovacich impulzov, čim sa vylučuje akákoľvek aoinoatj polkodania výkonovčho polovodičcvého prvku, ktorý je pomerne drahý. Riešenia podľa vymálezu sa docieluje požadované kvalite zvarscieho procesu.Na priloženom výkrese je znázornený...

Zapojenie na rozšírenie funkcie regulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 252963

Dátum: 15.10.1987

Autori: Pokorný Jan, Kukučka Vendelín, Čierny Pavel

MPK: G05D 17/02

Značky: zapojenie, regulátora, funkcie, rozšírenie

Text:

...protismerne zapojených Zenerových diód.Zapojenie podľa vynálezu umožňuje použitie derivačného kondenzátora o potrebnej kapacite na to, aby sa dosiahol požadovanýpriebeh rozbehu, nakoľko v ustálenom stave zaradený sériovo s derivačným kondenzátorom spínač zabezpečí elektrické odpojenie kondenzátora v prípade vstupu nežiadúcej poruchy do regulátora. Zapojenie podľa vynálezu je jednoduché, ekonomicky nenáročné a funkčne naprosto spoľahlivé.Na...

Jednofázový zvárací transformátor pre strednofrekvenčné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234160

Dátum: 01.04.1987

Autori: Bartek Ján, Čierny Pavel, Kukučka Vendelín

MPK: H01F 31/06

Značky: zvárací, transformátor, zváracie, jednofázový, zdroje, strednofrekvenčné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru stavby transformátorov pre strednofrekvenčné zváracie zdroje. Transformátor pozostáva z feritového magnetického obvodu na jadrá ktorého sú umiestnené cievky vinutia. Chladiace kanály medzi cievkami a jadrami sú vymedzené vnútornými a vonkajšími kruhovými tyčami, umiestnenými pravouhlými výrezmi na bočné hrany jadier. Podľa vynálezu konce vonkajších kruhových tyčí prečnievajú cez konce jadier a sú prostredníctvom na ne...