Kühnl Zbyněk

Přípravek na ochranu dřeva proti biologickému napadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270060

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kühnl Zbyněk, Dostál Jaroslav, Zdeněk Miroslav, Koukal Miroslav, Novotný Václav

MPK: B27K 3/32, B27K 3/22

Značky: ochranu, přípravek, dřeva, napadení, proti, biologickému

Text:

...dobrou, ale specitlckou účinnost. Jejid nedostatkem je mala rozpustnost ve vodč. jedini při .vzajemném poměru 1 1 se jejich rozpustnoai. zvýši.Závažným nedostatkom stávejících přípravků je skutečnost. že jejich složení je určuje do interiérního nebo exterićmího použití. Přitom v přípravcích první skupiny s íixací dvojchromany jsou vzájemné poměry jednotlivých komponentů voleny tak. aby se za přítomnost( Cre dosáhlo maximální tixace ve dňvč...

Přísada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 268307

Dátum: 14.03.1990

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/04

Značky: prísada, chromovacích, snížení, lázni, povrchového, napětí

Text:

...studiem jejich vlastností se však prokázalo, že průchodem elektrického proudu dochází k urychleněmu Odbourávání.Popsané nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom.že příaada pro snížení povrchového napětí chromovacích lázní se skládá z 0,5 až 15 hmot. solí perfluorovaných monokarboxylových kyselín nebo perfluorovaných alkylsulfonových kyselín s alkylem o 8 až 18 uhlícíoh, případně směsi obou, s...

Prostředek pro odmašťování a čištění ocelových předmětů v linkovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265567

Dátum: 13.10.1989

Autori: Cedrych Karel, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Šulc Vladimír, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka

MPK: C11D 3/06, C11D 3/10, C11D 3/08...

Značky: oceľových, předmětů, uspořádání, prostředek, linkovém, čištění, odmašťování

Text:

...kovů, 1 až 10 polyfosforečnanů titanu, 1 až 8 S metasilikátů alkalických kovů, 0,5 až 7 organických hydroxykyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule a 1 až 10 povrchově aktivních látek neionogenního, anionaktivního nebo amfolytického typu.Pří použití prostředku podle vynálezu je povrch ocelových předmětů velmi dobře odmašłen a vyčištěn, bez stop korozního napadení povrchu a navíc je po celé ploše povrchu...

Leskutvorná přísada, zajišťující lesk zinkových povlaků vylučovaných z alkalických bezkyanidových lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 263111

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záruba Jiří, Kořínek Josef, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, povlaků, bezkyanidových, vylučovaných, lázni, alkalických, leskutvorná, zajišťující, zinkových

Text:

...přidány alifatické alkinsulfonany. Leskutvorná přísada je tvořena aromatickými aldehydy a jejich deriváty - benzaldehydem, 2, 3 nebo ü-hydroxybenzaldehydem, 2 nebo 4-methoxybenzaldehydem, 2 nebo 4 ethoxybenzaldehydem,3,Ä-dimethoxybenzaldehydem, 3- ethoxy-Ä-hydroxybenzaldehydem,kyselým siřičitanem nebo pyrosiřičitanem sodným nebo draselným a alifatickými alkinsulfonany obecného vzorceJe V ni obsažena vždy nejméně jedna látka z...

Galvanická lázeň pro vylučování slitiny železa s niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259491

Dátum: 17.10.1988

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Bečka Miloslav, Žabková Milada, Kühnl Zbyněk, Houfek Jiří, Hroudová Miroslava, Blažek Zdeněk

MPK: C25D 3/56

Značky: železa, lázeň, galvanická, slitiny, vylučování, niklem

Text:

...slitiny železa s niklem, kobaltem, nebo také s niklem i kobaltem, tvořena sloučeninami dvojvalentního železa, niklu a/nebo kobaltu, kyselinou boritou, nebo také organickými přísadamiprvní, nebo také přísadami druhé třídy a jehož podstata spočívá ve stabilizační přísadě, tvořené anionty kyseliny beta-glukoheptonové, nebo boroesteru kyseliny beta-glukoheptonové, a že tyto anionty jsou do lázně přidávány ve formě kyseliny. nebo alkalické...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258396

Dátum: 16.08.1988

Autori: Křížková Zdeňka, Šavel Jan, Kühnl Zbyněk, Dvořák Petr, Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Klouda Jaromír

MPK: C23G 1/00

Značky: hliníku, čištění, odmašťování, prostředek, povrchu

Text:

...skutečnost,že je možno jej využít k odmaštováni hliníku a jeho slitin, železa a oceli, a to jak ve strojírenství, tak ve spotřebním a potravinářském průmyslu.Jako vhodné povrchově aktivní látky je možno použít povrchově aktívni látky s nízkoupěnivostí a dobrou bioloqickou odbouratelností, jako.jsou např. tenzidy na bázi alkylbetaínů obecného vzorcekde R značí alkyl s 6 až 20 atomy uhlíku. Vzhledem k nízke pěnivosti je možno prostředek...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Šulc Jiří, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří, Porazil František, Dostál Jaroslav, Štucbart Vojtěch, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: elektrolytické, vylučování, zinkových, mikrometrů, prísada, povlaků, leskutvorná, tloušťkách

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Přísada s depolarizačním účinkem při galvanickém, lesklém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258330

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hroudová Miroslava, Novotný Miloš, Žabková Milada, Kopecký Karel, Záruba Jiří, Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/14

Značky: depolarizačním, prísada, galvanickém, pokovování, účinkem, lesklém

Text:

...acetylenickou sloučeninouv- 3 s jednou trojnou vazbou a jednou až dvěma sulŕonovými skupinami, ve kterých je trojná vazba a sulfonová skupina spojena uhlíkovým řetězcem s jedním až pěti atomyuh 1 íku. Přísada je používaná v množství 0,001 až 0,2 g/1 až do potlačení vidítelných následků polarizace, v lázni, jež kromě-přísad první třía dy obsahuje silně účinné polarizační přísady druhé třídy.jovlívňuje mechanismus obsazení povrchu katody. Již...

Přísada s depolarizačním účinkem při galvanickém, lesklém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 258329

Dátum: 16.08.1988

Autori: Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Kopecký Karel, Hroudová Miroslava, Žabková Milada, Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/14

Značky: účinkem, galvanickém, pokovování, prísada, depolarizačním, lesklém

Text:

...lázní obsahujících silně účinné po-1 larizační přísady druhé třídy. Podstata vynélezu epočívá v tom,že přísada jo tvořena nejméně jednou sloučenínou, zc které vzni kají ionty acctylcnické karboxylové kyseliny. s jednou trojnou 258329,vazbou a jednou karboxylovou skupinou, ve kterých je trojná vazba a karboxylová skupina spojene uhlíkovým řetězcem s jed ním až pěti atomy úhlíku. Přísada je používaná V množství 0,001 až 0,1 g/1 až do potlačeni...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní zvyšující toleranci k obsahu zanášených tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257676

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotný Miloš, Kühnl Zbyněk, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/22

Značky: slabě, lázni, zvyšujíci, zinkovacích, tenzidů, prísada, zanášených, kyselých, toleranci, obsahu

Text:

...kvalitu vylučovaných povlaků.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, je hož podstata spočívá v tom, že přísada je tvořena jednou, nebosměsi sloučenin obecného vzorce, n f 5 až 50 Bylo zjištěno, že tato přisade má schopnost podstatnč zvy~ šovatvtolerenci zinkovacích lázni k obsahu tenzidů zanáěených z odmaštovecích ada 1 ších lázní. Při Ďtjím použití se prodlužuje interval mezi potřebnými regeneracemi způsobenými výskytem...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257540

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kühnl Zbyněk, Novotný Miloš, Hroudová Miroslava, Cyrus Záviš, Dostál Jaroslav, Beran Leoš, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/16

Značky: niklovací, vyrovnávací, prísada, lázeň, leskutvorná, galvanickou

Text:

...s 3 až 8 atomy uhlíku v alifatickém řetězcí, například propargylalkoholu, od 0,5 do 2 hmot. substituovaného aminoacetylěnu s acetyleníckým řetězcem s 2 až 4 atomy uhlíku, například diethylaminoptopínu, od 40 do 70 hmot. alifatické nenasycené sulfokyseliny 5 2 až 8 atomy uhlíku a/nebo její alkalické soli,například alkylsulfonanu sodného, a od 5 do 40 hmot. rozpouštědla, například ve vodě rozpustného alifatického alkoholu nebo vody.Přísada...

Leskutvorná a vyrovnávací přísada pro leskle pracující galvanickou niklovací lázeň

Načítavanie...

Číslo patentu: 257414

Dátum: 16.05.1988

Autori: Kühnl Zbyněk, Coller Jiří, Hroudová Miroslava, Novotný Miloš, Cyrus Záviš, Záruba Jiří, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/16

Značky: leskutvorná, niklovací, vyrovnávací, lázeň, lesklé, galvanickou, prísada, pracující

Text:

...v průběhu použití výrobků jiní opďtŕenýoh.Nevýhody známých přísad do značné míry odsťraňuje leakutvorná a vyrovnâvaci přísada pro galvanickou n 1 k 1 ovacíIázeň podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že přísada obsahuje od 2 do 15 hmot. acetylenického alitatického alkoholu a/nebo alkoholeteru s 3 až 8 atomy uhliku va 1 iIatick 6 m řetězci, například 3-(2-hydroxyetoxy)-1-propinu, od 0,1 do 2 hmot.subst 1 tuovaného aminoacetylenu à...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní s obsahem organických ketosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256328

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Miloš, Záruba Jiří, Coller Jiří, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 2/22

Značky: prísada, ketosloučenin, lázni, zinkovacích, organických, slabě, obsahem, kyselých

Text:

...probihají v roztoku vedlejší chemické a elektrochemické reako , při kterých dochází k degradaci ketosloučenin, aniž by se po lely na vlastním pokovení. Tyto reakce způsobuji ztráty účinné látky a současně zvyšují koncentraci nežádoucich rozkladných produktů, jpž se musi z lázně periodicky odstraňovat.Popsané nedostatky odstraňuje přísada podle vynálezu, jehožpodstata spočívá v tom, že přísade je tvořena sloučeninamikde znamená R 1 -...

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu předmětů z nekovových a kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254849

Dátum: 15.02.1988

Autori: Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav, Klouda Jaromír, Křížková Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Dvořák Petr, Šavel Jan

MPK: C11D 3/08, C11D 3/06, C11D 3/10...

Značky: odmašťování, předmětů, prostředek, nekovových, kovových, materiálů, čištění, povrchu

Text:

...a povrchově aktivních látek, vyznačený tím, že obsahuje hmotnoatně 3 až 30 trípolyfosforečnenů alkalíckých kovů,10 až 75 hydroxídů alkalíckých kovů, 5 až 30 netaailikätu alkalických kovů, 5 až 30 foaforečnanů alkalických kovů,2 až 10 eíranů alkalických kovů, 5 až 40 uhličítanů alkalických kovů, 0,1 až 6 komplexotvorných látek e 0,2 až 3 povrchové aktivních látek neionogenního, enioaktivního, amfelytíckého nebo ketionaktivního typu....

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových i nekovových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254642

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klouda Jaromír, Dvořák Petr, Kühnl Zbyněk, Dostál Jaroslav, Křížková Zdeňka, Šavel Jan, Marčanová Zdeňka

MPK: C11D 3/08, C11D 3/06, C11D 3/10...

Značky: nekovových, kovových, čištění, prostředek, povrchu, odmašťování

Text:

...alkalických kovů a komplexotvorných látek je 11Při použití prostředku dle vynálezu je čištěný předmět z kovu nebo skla či keramiky velmi dobře vyčištěn, aniž by byla porušena jeho struktura, přičemž vhodnou kombinací jednotlivých složek je zajištěna dokonalá smáčivost povrchu, aniž by bylo použito tenzidových složek. Proto je možno prostředek dle vynálezu 5 výhodou použít i v těch typech automatických myček lahví v potravinářském sektoru,...

Přísada do slabě kyselých zinkovacích lázní, jež brání spoluvylučování dvojmocného železa do zinkového povlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254434

Dátum: 15.01.1988

Autori: Záruba Jiří, Novotný Miloš, Eder Jan, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/22

Značky: zinkovacích, povlaků, kyselých, slabě, prísada, brání, spoluvylučování, dvojmocného, železa, zinkového, lázni

Text:

...je tak mnohem vyrovnanější a stabilnčjší, než tomu běžně bývá. Koncentraci přísadynutno udržovat v rozmezí 0,001 až 0,1 g na 1000 ml lázně. Velmi výhodne je přísadu nadávkovat přímo do leskutvornýeh přísad a zajistit pravidelným dávkováním udržování její koncentrace na stejné úrovni. Podrobné Iysvětlení je podáno na níisledujících příkladeeh. Příklžld 1 Do leskle zinkovaeí lázně o složení 70 g chloridu zinečnatěho, 30 g kyseliny boritć....

Prostředek pro zabránění úletu kysličníku chromového z chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hroudová Miroslava, Treml Petr, Kühnl Zbyněk, Mitera Jiří, Buryan Petr, Záruba Jiří

MPK: C25D 3/04

Značky: zabránění, chromového, kysličníku, chromovacích, prostředek, lázni, úletů

Text:

...těchto používaných tenzidů je poměrně vysoké povrchové napětí chromovacích lázní, což při kontinuelně pacujících linkách má za následek vysoký výnos chemikálií z chromovacích lázní, což zvyšuje výrobní náklady i náklady na likví~ daci oplachových vod.Nevýhodou prostředků zabraňujících úletu pomocí plovoucích drobných tělísek je to, že tyto zanášejí výtokové otvory z lázní, ulpívají na součástkách a závěsech procházejících koñtinuelně...

Prostředek pro fosfátování oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 248429

Dátum: 12.02.1987

Autori: Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Dostál Jaroslav, Chocholoušek Jaroslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C23C 22/07

Značky: prostředek, oceli, fosfátovaní

Text:

...procesu. jehož podstata spočívá v tom, že sestává z l až 7 hmotnostních kyseliny fosforečné, 1 až 7 hmot. zinku, 2 až 9 hmot. kyseliny dusičné, 0,003 až 5 hmot. dusičnanu nikelnatéhe. 0.002 až 0,04 hmot. síranu měďnatého, 0,001 až 0,05 hmot. organických hydroxikyselin nebo jejich solí s 1 až 20 uhlíkovými atomy v molekule,0,01 až 1,2 hmot. chlorečnanů alkalických kovů, 0,001 až 0,1 hmot. peroxidu vodíku, přičemž poměr chlorečnanů...

Přípravek určený k přípravě galvanických lázní pro dekorativní a tvrdé chromování

Načítavanie...

Číslo patentu: 247518

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Novotný Miloš, Záruba Jiří, Porazil František, Novák Miroslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C25D 3/04

Značky: galvanických, lázni, přípravek, přípravě, tvrdé, určený, dekorativní, chromování

Text:

...nedostatky odstraňuje přípravek podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že obsahujeo,oo 15 až 0,015 hmot. oxidu teluričitého, případně ekvivalentní množ~ ství jiných rozpustných sloučenin dvoj, čtyř neboV kombinaci fluoridového a síranového katalyzätoru s ionty teluru dochází k synergickému efektu, jehož podstata není dosud uspokojivě vysvětlena. Umožňuje vylučovat vrstvy lesklého chromu z galvanických 1 ázní,jež v 1 000 ml obsahují...

Přísada do chromátovacích přípravků určených pro chemickou pasivaci elektrolyticky vylučovaných zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 247513

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Miloš, Porazil František, Záruba Jiří, Novák Miroslav, Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk

MPK: C23C 22/53, C23C 22/06

Značky: přípravků, pasivaci, zinkových, chromátovacích, elektrolytický, chemickou, povlaků, prísada, vylučovaných, určených

Text:

...790 g fluoridu sodného, 103 g síranu sodného kalc. běžné technické čistoty se důkladně promísí v míchacím zřízení spolu s 0,6 g 3,3,5,5-tetrabromvZíská se 1 000 g pasivačního přípravku, který byl použit ve forměroztoku o koncentraci 6 q/l pro pasivaci zinkových povlaků jako V příkladu 1. Pasivace byla prováděna při pH lázně 2,3- teplotě 18 °c po dobu 15 s a vyloučený povlak se vyznačoval lesklou stŕíbrnou barvou155 q chromanu sodného, 843,5...

Prostředek pro fosfátovaní ocelových drátů v kontinuelních linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233140

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka, Marčanová Zdeňka

MPK: B21C 9/02

Značky: oceľových, prostředek, drátu, fosfátovaní, linkách, kontinuelních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro fosfátování ocelových drátů založeného na bázi primárního fosforečnanu zinečnatého, volné kyseliny fosforečné, dusičnanu zinečnatého a nikelnatého, organických hydroxikyselin nebo jejich solí a urychlovačů fosfatizačního procesu. Řeší úpravu ocelových drátů v kontinuálních linkách, kde je vzhledem k vysokým tažným rychlostem nutno dosáhnout extrémně krátkých expozičních dob. Vynálezu je možno využít v chemickém...

Prostředek pro fosfátování oceli v elektroforetických lakovacích linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 233176

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dostál Jaroslav, Křížová Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Daněk Lubomír

MPK: C23F 7/08

Značky: fosfátovaní, prostředek, oceli, elektroforetických, linkách, lakovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro fosfátování ocelových dílů v elektroforetických lakovacích linkách, vhodný jak pro anaforetický, tak i pro kataforetický způsob nanášení nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi primárního fosforečnanu zinečnatého, volné kyseliny fosforečné, dusičnanu nikelnatého, organických hydroxikyselin nebo jejich solí a urychlovačů fosfatizačního procesu. Vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu při výrobě...

Prostředek pro odmašťování a čištění kovových dílů před kataforetickým nanášením nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 233009

Dátum: 15.08.1986

Autori: Daněk Lubomír, Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Křížková Zdeňka, Dostál Jaroslav

MPK: C23G 5/02

Značky: před, odmašťování, čištění, kataforetickým, nátěrových, nanášením, kovových, dílů, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém odmašťování a čištění kovového povrchu před kataforetickým nanášením nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi polyfosforečnanů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek a lze jej použít k odmašťování povrchu oceli, hliníku i slitin hliníku. Vynálezu je možno využít v chemickém průmyslu při výrobě odmašťovacích prostředků.

Prostředek pro odmašťování a čištění povrchu železa, oceli, hliníku a slitin hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228481

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kühnl Zbyněk, Marčanová Zdeňka, Dostál Jaroslav, Křížková Zdeňka

Značky: železa, odmašťování, povrchu, čištění, hliníku, oceli, slitin, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku na současné odmašťování povrchu železa, oceli, hliníku a slitin hliníku. Prostředek podle vynálezu je založen na bázi uhličitanů, polyfosfátů, metasilikátů alkalických kovů, organických hydroxykyselin a povrchově aktivních látek neionogenního a anionaktivního typu.

Prostředek pro pasivační oplach železného nebo ocelového povrchu po odmaštění v alkalických roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 218389

Dátum: 15.02.1985

Autori: Dostál Jaroslav, Marčanová Zdeňka, Kühnl Zbyněk, Křížková Zdeňka

Značky: odmaštění, prostředek, roztocích, povrchu, ocelového, železného, oplach, alkalických, pasivační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemického prostředku pro krátkodobou pasivaci železného nebo ocelového povrchu po odmaštění v alkalických roztocích před nanášením nátěrových hmot. Prostředek je založen na bázi inhibitorů koroze, povrchově aktivních látek, popř. dalších přísad. Vynálezu může být využito v chemickém průmyslu.

Zpěnitelná protipožární hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 215937

Dátum: 01.10.1984

Autori: Koukal Miroslav, Kühnl Zbyněk, Dostál Jaroslav, Sodomka Lubomír, Novotný Václav, Zdeněk Miroslav

Značky: hmota, zpěnitelná, protipožární

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpěnitelné protipožární hmoty proveditelné v jednosložkovém nebo dvousložkovém provedení. Předmět vynálezu řeší problém protipožární hmoty, která na chráněné konstrukci působením tepla vytváří mikroporézní nehořlavou pěnu a tím tepelně izoluje podkladový materiál a chrání ho před tepelnou degradací. Podstatou předmětu vynálezu je směs sestávající z 15 až 25 dílů močovinoformaldehydové pryskyřice, 2 až 10 dílů močoviny, 10 až 20...