Kühn Klaus-dieter

Spôsob antibiotického poťahovania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 287128

Dátum: 27.11.2009

Autori: Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter, Schnabelrauch Matthias

MPK: A61K 9/00, A61L 27/00, A61F 2/28...

Značky: spôsob, telies, antibiotického, poťahovania, mikrodutinami, prepojenými, vzájomne

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob antibiotického poťahovania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami spočíva v tom, že sa do mikrodutín nekovových telies vnesie vodný roztok 1, ktorý obsahuje najmenej jeden vo vode ľahko rozpustný antibiotický komponent zo skupín aminoglykozidových antibiotík, tetracyklínových antibiotík, linkozamidových antibiotík a 4-chinolónových antibiotík, a vodný roztok 2, ktorý obsahuje najmenej jeden vo vode rozpustný amfifilný komponent zo...

Spôsob výroby antibiotických kompozitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286868

Dátum: 03.06.2009

Autori: Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter, Schnabelrauch Matthias

MPK: A61P 31/00, A61K 31/429, A61K 31/00...

Značky: antibiotických, spôsob, kompozitov, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby antibiotických kompozitov charakteristický tým, že plasticky tvarovateľná soľ, ktorá sa skladá aspoň z jednej katiónovej zložky protonizovanej bázy antibiotika zo skupín aminoglykozidových antibiotík, linkozamidových antibiotík a tetracyklínových antibiotík a aspoň jednej aniónovej zložky zo skupiny organických sulfátov, a/alebo organických sulfonátov, alebo esterov mastných kyselín, je prípadne za primiešania vody používaná ako...

Prípravok antibiotika/antibiotík s retardovaným uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286493

Dátum: 03.11.2008

Autori: Schnabelrauch Matthias, Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter

MPK: A61K 31/726, A61K 31/7028, A61K 47/02...

Značky: retardovaným, uvoľňovaním, prípravok, účinnej, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Prípravok na predĺžené uvoľňovanie antibiotika/antibiotík obsahujúci okrem antibiotického komponentu zo skupiny aminoglykozidových antibiotík, linkosamidových antibiotík, 4-chinolónových antibiotík a tetracyklínových antibiotík a) aspoň jeden amfifilný komponent, b) aspoň jeden bezvodý organický pomocný komponent, a c) aspoň jeden anorganický pomocný komponent. Použitie tohto prípravku na výrobu injikovateľných suspenzií a resorbovateľných...

Kombinácia antibiotikum/antibiotiká – polymér

Načítavanie...

Číslo patentu: 286300

Dátum: 20.06.2008

Autori: Schnabelrauch Matthias, Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastian

MPK: A61K 31/47, A61K 31/545, A61K 31/65...

Značky: kombinácia, polymér

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia antibiotikum/antibiotiká - polymér, ktorá za fyziologických podmienok poskytuje kontinuálne uvoľňovanie antibiotík v časovom období viac dní a môže byť aplikovaná v humánnej a veterinárnej medicíne. Kombinácia je charakterizovaná tým, že v homogénnej zmesi polymérov, ktorá pozostáva z jedného alebo viacerých hydrofóbnych polymérov zo skupín poly(esterov kyseliny metakrylovej), poly(esterov kyseliny akrylovej) a...

Formovateľný implantačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6413

Dátum: 01.06.2006

Autori: Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastia

MPK: A61L 27/00

Značky: implantačný, materiál, formovateľný

Text:

...Je účelne, že slučky sa viažu voliteľné. 0009 Taktiež je výhodou, že v rámci vynálezu sa na povrch implantačnéhomateriálu aplikuje jeden alebo viacero farmaceutických prísad. Tieto prísady môžu byť prítomné vo forme voskovitých aktívnych prísad, ako napríklad gentamycin palmitát alebo gentamycin stearát, ktoré sa Iepia bez použitia akýchkoľvek formovačov s polymérnym filmom. Aj v rámci vynálezu je, že bez filmu formované, nelepivé aktívne...

Antibiotikum/antibiotiká obsahujúce náhradný kostný materiál s nepretržitým uvoľňovaním účinnej látky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6256

Dátum: 24.11.2005

Autori: Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter

MPK: A61L 27/00

Značky: účinnej, materiál, kostný, náhradný, uvoľňovaním, obsahujúce, látky, nepretržitým

Text:

...sulfátov netilmicínu, sisomicínu, gentamicínu, klindamycínu, amikacinu, kanamycínu,tobramycínu, ciprofloxacínu a vankomycínu, sa vkladá do pórovitého systému nekovových a kovových poréznych telies. Povlak sa tiež aplikuje na porézne prášky, porézne granule, porézne formované telesá a na porézne vrstvy kompaktných telies. Telesá potiahnuté antibiotikami saUS 5055307 odporúča granule pre nepretržité uvoľňovanie účinnej látky. Uvedené granule...

Polykarbonátová viacvrstvová fólia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7435

Dátum: 16.09.2005

Autori: Kühn Klaus-dieter, Jacobsen Sven, Koppers Markus, Kuckertz Christian

MPK: B42D 15/10, B32B 27/34

Značky: viacvrstvová, polykarbonátová, fólia

Text:

...zPC-zmesí s prevažujúcim PC-podíelom, pokial si zachovajú ich charakteristické vlastnosti prostredníctvom3 0018 Teplota topenia alebo teplta máknutia polyamidovej vrstvy alebo vrstvy obsahujúcej polyamidy leží podľa vynálezu nad 120 °C, výhodne okolo alebo nad 150 °C, ďalej výhodne okolo alebo nad 185 °C, 0019 Vpriebehu skúmania ktomuto vynálezu sa ukázalo, že práve spojenie polykarbonátu apolyamidu spôsobuje optimálnu kombináciu...

Pórovité teleso s antibiotickým povlakom, spôsob výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2915

Dátum: 01.04.2004

Autori: Schnabelrauch Matthias, Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter

MPK: A61L 27/00

Značky: pórovité, použitie, spôsob, výroby, povlakom, antibiotickým, těleso

Text:

...heart valve sewing rings for treatment and prophylaxis of bacterial endocarditis. Antimicrob. Agenta0004 Výroba jednoduchých depotov antibiotika/antibiotík vsystémoch pórov pórovitých telies impregnovanim pórovitých telies vodnými roztokmi antibiotík je všeobecný stavpoznatkov (R. Reiner, W. Kilšing, H. Döring, K. Köster, H. Heide Implantierbares Pharmaka Depot. 20.02.1978, DE 28 07132). Pritom môže byť dosiahnuté oneskorené...

Kostný cement, röntgenovo kontrastné činidlo a postupy ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5426

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61L 24/00, A61K 49/04

Značky: cement, röntgenovo, činidlo, kontrastné, postupy, kostný, výroby

Text:

...polymérne sféry (Obr. 1) s mikroplnivom, ktorý je v nich čiastočne alebo úplne obsiahnutý. Uvedené sféry nie sú väčšie ako 300 a obsahujú Častice plnlva velkosti 1 až 250, výhodne 5-15 . Avšak vyrábajú sa tak, že Časticeplniva v priebehu polymerácie vytvárajú kryštalické jadra.Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostnýcement obsahujúci uvedené činidlo, ako aj jeho postup a pripravu.Podľa vynálezu je táto...

Zmes kostného cementu a röntgenové kontrastné činidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2559

Dátum: 25.04.2003

Autor: Kühn Klaus-dieter

MPK: A61K 49/04, A61L 24/00

Značky: kontrastné, kostného, činidlo, cementů, röntgenové

Text:

...fosforečnanov vápenatých pridá tetraethoxysilan a zirkonylchlorid. Takto sa nakoniec dosiahne hydrofobizácia amorfných fosforečnanov vápenatých. Neboli nájdené pokyny o zapolymerovaní zirkonyl-metakrylátuza účelom získania polyméru s röntgenopaknými vlastnosťami.0008 Úlohou vynálezu je poskytnúť zlepšené röntgenovo kontrastné činidlo a kostný cement obsahujú uvedené0009 Podľa vynálezu je táto úloha riešená pomocou znakov0010 Röntgenovo...

Spôsob antibiotického povliekania telesa so vzájomne prepojenými mikrodutinami a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3669

Dátum: 14.08.2002

Autori: Schnabelrauch Matthias, Vogt Sebastian, Kühn Klaus-dieter

MPK: A61K 9/00

Značky: antibiotického, tělesa, spôsob, prepojenými, použitie, povliekania, mikrodutinami, vzájomne

Text:

...ako depotné preparáty. Tak sú tieto soli napríklad vnášané do kolagénového rúna (Wahlig H., Dingeldein E., Braun D. Medicinally useful,shaped mass of Collagen resorbable in the body, US 4 291 013, 22.9.1981). Ďalej boli týmito ťažko rozpustnými soľarni gentamycínu, gentamycín-crobefatom, impregnované umelé srdcovéfor treatment and prophylaxis of bacterial endocarditis. Antimicrob. Agents Chemother. 40(6),1432-1437 (1966.0006 Vytváranie...

Spôsob antibiotického povliekania telies so vzájomne prepojenými mikrodutinami, takto povlečené telesá, ako aj ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2891

Dátum: 14.08.2002

Autori: Schnabelrauch Matthias, Kühn Klaus-dieter, Vogt Sebastian

MPK: A61K 9/00

Značky: povlečené, tělesa, prepojenými, telies, antibiotického, spôsob, mikrodutinami, takto, použitie, povliekania, vzájomne

Text:

...v systémoch pórov poréznych telies napúšťaním poréznych telies vodnými roztokmi antibiotík patrí kvšeobecnému stavu znalostí (Reiner R., Killing W., Döring H., Köster K., Heide H. Implantierbares PhannakaDepot, DE 2807132, 20.02.1978). Pritom môže byť dosiahnuté oneskorované uvoľňovanieúčinnej látky vo vode ľahko rozpustných antibiotík adsorpčnými alebo diñíznymi pochodmi,ktoré závisia od použitého materiálu, objemu pórov a porozíty....