Kudrna Stanislav

Šlichtovací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265461

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kudrna Stanislav, Hradecká Jaromíra, Neubauerová Marie

MPK: D06M 11/15

Značky: šlichtovací, prostředek

Text:

...Soubor typických hodnot je uveden v tabulce.stávající ělichtovací Prostředek dle vynálezu prostředek na báziDelši výhodou prostředku dle vynálezu je jeho neomezená mísitelnost s jinými šlichtovacími prostředky, zejména se všemi typy škrobů nativních a modifikovaných, polyvinylalkoholem a karboxymethylcelulozou. To umožňuje vytváření směsných šlicht různého typu.Použití prostžedku dle vynálezu jsou podrobněji osvětlena na příkladech provedení,...

Způsob výroby vodorozpustných kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263841

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kudrna Stanislav, Přikryl Josef, Poláček Karel

MPK: C08F 222/08

Značky: vodorozpustných, způsob, výroby, kopolymerů, styrenu

Text:

...podstata spočíva v tom, že se za varu polymeruje směs 4 už 7 hmoinostliicli dilů styrenu, 3 až 6 hmotnostních dílů maleinahydridiz ainiciátoiwi, s výhodou azo-N-Nľbis-isobutyronitrilu, v 50 až 90 hmotnostních dilech dichlormetanu po dobu 2 až 6 hodin. Pak se přidá 15 až 25 hmotnostních dílů monoľunkčniho alkoholu s počtem atomů uhliku 1 až 6, s výh» »don etylalkoholu a polymerace se dokončí za varu během 8 až 12 hodin. Vzniklý kopolymer se...

Snímatelná akrylátová kontaktní lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259825

Dátum: 15.11.1988

Autori: Klugar Jindřich, Poláček Karel, Mandík Lumír, Kudrnáč Milan, Kudrna Stanislav

MPK: C09J 3/14

Značky: snímateľná, akrylátová, kontaktní, lepidla

Text:

...Trojrozměrná sit akrylového kopolymert je nositelem elasticity, vysoké koheze a dostačujíci adheze lepící vrstvy, zabezpečujícl potřebnou pevnost slepeného spoje. V důsledku osmotického působení sítě se přitomne organické piastiiikátory v malé míře vylučují na povrchu lepící vrstvy a jsou zdrojem snímatelných vlastností tohoto lepidla. Tvorba trojrozměrné sítě je dokončená v okamžiku zreagování celého množství reakce-schopných funkčních...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 258945

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kudrna Stanislav, Přikryl Josef, Svoboda Zdeněk, Vyhnálek Vít

MPK: C09K 7/02

Značky: výplach, vrtný

Text:

...benzenovém jâdru.Výhodou vrtného výplachn podle vynálezu je, že vykazuje potřebné reologické i strukturně mechaníckéviastnosti, sníženou filtrovatelnost a vysokou termostabilitu Kopolymer sulfonovaný na postranním řetězci styrenu, vytvořeném na hehzenovém jádru, je dobře rozpustný V širokém inteŕvalu hodnot pH, a proto jeho rozsah účinnosti a reaktivni schopnost jsou výraznější. Vyšší-účinky vrtného Výplachu podle vynálezu byly zjištěny a...

Zařízení pro tlakové upínání prvků při zhotovování velkoobjemových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242651

Dátum: 01.04.1988

Autori: Poikryl Josef, Kudrna Stanislav

MPK: B25B 5/00

Značky: tlakově, veľkoobjemových, upínání, prvků, zhotovování, nádob, zařízení

Text:

...nahřívací pletiva ll a nahřívací podélná pletiva lg, V nádobě mohou být i různč vysoké příčky lg, Zařízení pro tlakové upínání podle vynálezu je sestaveno tak, že k opěrným vodorovným prvkům §,jež jsou upevněny k upínací rovině § se připevní opěrné prvky 1, že tyto leží v rovině přední stěny 5, zadní stěny 2 a příček lg, Ja upínací rovina může eloužit plocha montážního pohyblivěho nebo pevného stolu,podlaha haly a podobné, Po položení dna l,...

Optoelektronický zobrazovač na principu LED

Načítavanie...

Číslo patentu: 253397

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Krejčí Vladimír

MPK: H01L 31/00

Značky: princípu, zobrazovač, optoelektronický

Text:

...barvive typu Zaponeoht, na přiklad Zaponecht BE, Zaponechtoranž 3 GI, nebo typu Neozapon,na příklad Neozupongrün 3 GI. Konkrétní hodnota.maximá 1 ni spektrální emise jednbtlivých druhů LED závisí na technologii přĺpravy jejich struktur a nemůže být přesně zadána předem. Proto při konstrukcí zobrazovàče je vždy nutné nejprve konkrétně stanovit změřením maximum vyzařovaného světla v závislosti od vlnové délky a zjištěná hodnotě přizpůsobit...

Způsob úpravy a čištění vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251897

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vostrčil Josef, Kudrna Stanislav, Ulmer Karel

MPK: C02F 1/56

Značky: čištění, způsob, úpravy

Text:

...praxi ve formě kotnxcemtrlovamého vodného roztoku. Tim se nejen velmi podstatné sníží doby, potřebné k přípravě pracovních směsi, nýbrž se i zcella odstrtani nebezpečí smykové defonrmace a destrukce flokulantu a jim vytvořených agllomerátů.Dávktowéní kíoocentnovonéłiąo roztoku flokullalntu se v praxi pnovede v takových bodech zařízení, které zabezpečí jeho rovnoměrrné a rychlé rozptýlení v celém objemu upravolvnné vody. Davky flokulantu...

Nový průmyslový kmen mikroorganismu druhu Claviceps purpurea (Fr) TUL. CCM F-745

Načítavanie...

Číslo patentu: 239883

Dátum: 01.07.1987

Autori: Maxa Milan Nad Labem, Ambrož Miloslav, Hublar Josef, Ružieka Karel, Šestauber Karel, Máca Karel, Kudrna Stanislav, Lorenc Josef

MPK: C12N 1/14

Značky: nový, purpurea, claviceps, průmyslový, f-745, mikroorganismu, druhu

Text:

...1,8 1. Dalšívýhodou je nízká tvorba nežádoucích doprovodných alkaloidů (erv gokornam, ergokryptamy, ergometrin), které tvoří průměrně 12 sumy alkaloidů. Další výhodou jsou velmi vysoké hektarové výnos sy sklerocií, které dosahují při užití recentní agrotechniky pěstování námele průměru 847 kg. Tyto vlastností kmene umožňují získat při polním pěstování sklerocia za nižší pořizovací cenu,než při pěstování dosud používaného kmene CCM F-508....

Způsob výroby fenol-formaldehydové předkondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251121

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Barling Karel, Růžička Karel

MPK: C08G 8/10

Značky: způsob, předkondenzátu, výroby, fenol-formaldehydové

Text:

...0,5 až 2,0 1/min,načež se kondenzaoe dokončí během 40 až 80 minut při teplotě 70 až 75 OC.Oproti bežným způsobům kondenzace vzniká při katalickém působení vysokomolekulárního alkalického katalyzátoru předkondenzát, který obsahuje 12 až 15 hmotnostních 2 2,4,6-trimetylolfenolu a 15 až 17 hmotnostních směsi 2,4 a 2,6 ~dimetylolfenolu. směs dále obsahuje 13 až 18 hmotnostních o- a p-hydroxybenzylalkoholu a asi 13 volného Eenolu.Při...

Diazografický materiál se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251101

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Poláček Karel, Joura Petr, Živanský Josef, Gorgoň Oldřich

MPK: G03C 1/54

Značky: diazografický, materiál, zvýšenou, stabilitou

Text:

...modré azobarvivo jako např. 2,3-dihydroxynaftalen anebo deriváty kyseliny 2-hydroxy~ 3-naftoové s výhodou amidy kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové jako o-toluidid kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové anebo jiné amidy typu naftolü řadu AS, anebo dimetylaminopropylamid kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové, morfolinopropylamid kyseliny Ž-OH-3-naftoové, 2-aminoetylamid kyseliny 2-0 H-3-nafto ové a podobné.Dále může diazografická sestava podle vynálezu obsahovat...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kotlán Josef, Filáček Ladislav, Kudrna Stanislav

MPK: C08F 6/06, C08F 8/50, C08F 20/02...

Značky: termodynamicky, přípravy, stabilních, způsob, kopolymerů, polymerů, akrylových, rozpouštědlech, roztoku, uhlovodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.

Fotopolymerovatelný roztok pro fotomechanickou reprodukci

Načítavanie...

Číslo patentu: 238911

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Povolný Bohumil, Starý Vladimír, Šimák Vilém, Zachoval Jaromír

MPK: G03F 7/10

Značky: fotomechanickou, reprodukci, fotopolymerovatelný, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Fotopolymerovatelný roztok je určen pro polygrafický průmysl k výrobě presensibilovaných ofsetových tiskových desek, dále pro výrobu presensibilovaných chemigrafických zinkových desek a pro výrobu presensibilovaných desek pro přípravu tištěných spojů v průmyslu elektrochemickém. Roztok obsahuje 70 až 90 % hmotnosti směsného organického rozpouštědla, s výhodou směs acetonu a cyklohexanonu, dále 5 až 25 % hmotnosti modifikovaného alternačního...

Způsob výroby roztokových kopolymérů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227251

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kudrna Stanislav, Poláček Karel

Značky: kopolymerů, způsob, roztokových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby roztokových kopolymerů derivátů maleinové kyseliny s vinylickými monomery polymerací v organickém rozpouštědle, v přítomnosti radikálového iniciátoru polymerace, vyznačující se tím, že se 15 až 30 hmotnostních dílů derivátu maleinové kyseliny, zvoleného ze skupiny, zahrnující maleinanhydrid a alkylestery kyseliny maleinové s počtem atomů uhlíku v alkylskupině 1 až 8, rozpustí v 30 až 70 hmotnostních dílech organického...

Želatinová substrakce pro filmové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220108

Dátum: 15.10.1985

Autor: Kudrna Stanislav

Značky: substrakce, filmové, podložky, želatinová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru fotografické chemie a surovin pro výrobu fotografických materiálů. Řeší problém stabilizace a fotochemické inertnosti želatinových substrakcí, Používaných pro povrchovou úpravu filmových podložek, s cílem zabezpečení dostatečné adhese mezi světlocitlivou vrstvou a filmovou podložkou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jako stabilizátoru koacervátu želatiny, který tvoří základ substrakčního roztoku, se použije esterů...

Způsob výroby kopolymerů styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219837

Dátum: 15.10.1985

Autori: Poláček Karel, Kudrna Stanislav

Značky: výroby, styrenu, způsob, kopolymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kopolymerů styrenu nebo jeho derivátů a (,ß-etylenicky nenasycených dibasických kyselin nebo jejich anhydridů, určených k ovrstvování světlocitlivých desek, vyznačující se tím, že se 1 hmotnostní díl směsi styrenu nebo jeho derivátu a (,ß-etylenicky nenasycené dibasické kyseliny nebo jejího anhydridu, například itakonové kyseliny nebo maleinanhydridu, v molárním poměru 0,8 : 1 až 1,2 : 1 smísí s 6 až 12 hmotnostními díly ketonu,...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 225077

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vališová Irena, Káňa Josef, Přikryl Josef, Vyhnálek Vít, Kudrna Stanislav

Značky: výplach, vrtný

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým...

Způsob výroby instantních prášků alkalických solí vysokomolekulárních polykyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216464

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kudrna Stanislav, Janda František

Značky: způsob, výroby, polykyselin, prášků, alkalických, solí, instantních, vysokomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby instantních prášků alkalických solí vysokomolekulárních polykyselin, jejichž roztoků se používá zejména jako antistatických a pomocných textilních přípravků, přísad do škrobových lepidel a tužidel. Podstatou vynálezu je přídavek polyetylenglykolu k roztoku soli vysokomolekulární polykyseliny při pH 6,5 až 8,5 a následující sušení roztoku na rozprašovací sušárně, přičemž vzniknou duté kuličky, rychle a snadno rozpustné...