Kudličková Jana

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 278967

Dátum: 15.07.1992

Autori: Lonský Jiří, Kudličková Jana, Ševčík Ladislav

MPK: C09K 17/00

Značky: poľnohospodársky, úpravy, fyzikálno-chemických, vlastností, spôsob, piesočnatých, využívaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy fyzikálno-chemických vlastností poľnohospodársky využívaných piesočnatých pôd, s cieľom zlepšiť ich sorpčnú a vododržnú schopnosť, čo sa výrazne prejavuje podstatným zvýšením pôdnej úrodnosti takto ošetrených pôd. Podstata spočíva v tom, že sa na 1 ha poľnohospodárskej pôdy zapraví do ornice buď súčasne, alebo postupne 10 až 20 t bentonitu, 20 až 60 t hnojovice zmiešanej s 0,6 až 5,5 t vodného skla (sodného) v závislosti od obsahu...

Automatický terénny analyzátor koncentrácie ionov v kvapalinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 260761

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kudličková Jana, Schwarzkopf Milan, Marhefka Ján, Bjel Dušan, Pridala Lubomír

MPK: G01N 33/18

Značky: automatický, analyzátor, kvapalinách, koncentrácie, terénny, iónov

Text:

...zaködovaný pľBľuŠ-OVIBIIÝ chod sa uvádzajú vzorkovnice 34 do pohybu a v mieste sklopného bodu 52 dopravsníka 35 sla postupne v naprogramovaných intervaloch vyprázdňujú do prívodu 53 vzoriek ústiaceho do elektródo-vého meraciehwo bloku 45. Do tohoto prívodu 53 zasahuje prívod dávkovača 54 napojený nia zásobník 55 opravného roztoku., ktorým je do prívodu 53 privádzané odmerné množstvo úprav-ného roztoku. vzorka kvapaliny zmiešaná s predom...

Zariadenie na automatický centralizovaný odber kvapalných vzoriek zo sond v teréne

Načítavanie...

Číslo patentu: 259365

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kudličková Jana, Tóth Ondrej, Baán Ladislav

MPK: G01N 1/10

Značky: teréne, centralizovaný, odber, zariadenie, automatický, kvapalných, vzoriek

Text:

...je ventil V 3 a vo vnútri ktorej je plaváková ihla 1,pričom prívodná hadička 1 th vyúsťuje jednak do odčerpávacej nádoby 1,4 a jednak cez prepojovací otvor 18 a prívodný otvor 18 do vzorkovacej nádoby 15.Zariadenie na automatický centraliízovaný odber kvapalných vzoriek zo sond v teréne pracuje taktoPo impulze programovateľného spínače 2 sa uvádza do činnosti zdroj 4 tlakového média, pričom súčasne sa otvára ventil V 1 na prívode do...

Zapojenie automatickej meracej a registračnej stanice podnoklimatických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250857

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kudličková Jana, Náměstek Vladimír, Bjel Dušan

MPK: G01N 25/56, G01D 21/02

Značky: automatickej, podnoklimatických, registračnej, meracej, prvkov, zapojenie, stanice

Text:

...tvare spolu so lü-hodinovými impulzami HI priváudza na obvod záznamu 39. P-osledníi hodnotu záznamu tvorí cibszrh tlruhého registračného binár»neho ičítaiča LOGI 4 U.Treltí prevodník úrovne 55 ujpr-avuje sijgnál z olbvodu záznamu 39 pre záznamovü hlavu. Riadiaca logika 18 dohliada na správnu činnosť celej meracej a registračnej časti. ej úpravou je možné .podľa potreby rozšírit počet vstupov o násobky 16 kanálov. Požadovaný...

Experimentálne modelové územie s podzemnou vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233267

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kudličková Jana, Repka Tomáš

MPK: G01N 33/24

Značky: experimentálne, vodou, územie, modelové, podzemnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši hydrologický výskum a hydrologické merania ako aj sledovanie poľnohospodárskej činnosti a jej vplyv na životné prostredie najmä na kvalitu podzemných vôd na experimentálnom modelovom území s podzemnou vodou. Uvedeného účinku sa dosiahne pomocou výskumných polí oddelených podzemnými tesniacimi stenami a medzipoliami v smere prúdenia podzemnej vody, pričom na výstupe výskumných polívsmere prúdenia sa nachádzajú čerpacie studne s...