Kuda Vladimír

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267133

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jadrný Václav, Černocký Jiří, Vystrčil Karel, Martinec Josef, Joch Josef, Kuda Vladimír

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: kanál, prohozní, stroje, tryskového, útkový, tkacího

Text:

...útku při zvýšení prohozní rychlosti útku a snížení spobřeby unášeoího média. Přitom útkový prohozní kanál podle vynálezu je konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snadno seříditelný.Příkladně provedení vynálezu je znázorněno na přiloženám výkresu, kde je schematicky znázorněno tkací ústrojí tryakového tkacího stroje v příčném řezu.Na blíže neznázcrněném tkacím stroji jsou horní a spodni osnovní nitě l, g,vytvářející prošlup...

Zařízení pro vytváření zakládaných krajů tkaniny na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265932

Dátum: 14.11.1989

Autori: Henzl Jindřich, Mikulenčák Miroslav, Kuda Vladimír, Plička Ladislav

MPK: D03D 47/48

Značky: strojích, krajů, vytváření, tkacích, tkaniny, zakládaných, zařízení

Text:

...bod tkaniny g a zpět z důvodu uvolně části tkacího stroje,V době zanášení útku § a přírazu paprsku Q do vazné ní zanášecí dráhy útku á během prohozu.ho bodu 3 tkaniny A jsou tedy středová zařízení podle vynálezu a k nim přilehlé nůžky 3 výkyvnutá mimo zanášecí dráhu útku § a mimo tuto dobu v jedné línii s pevně umístěnými zařízenímí podle vynálezu a k nim přilehlým nůžkám 1 na vstupní a doletové straně tkacíhoZuílznnl podiu vynňluxu uunlúvň...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 265842

Dátum: 14.11.1989

Autori: Joch Josef, Martinec Josef, Kuda Vladimír, Jadrný Václav, Vystrčil Karel, Černocký Jiří

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: tryskového, kanál, tkacího, stroje, útkový, prohozní

Text:

...podle/vynálezuje konstrukčně jednoduchý, výrobně nenáročný a v provozu snad no seříditelný. V V 255349 Příkladná Drovedení vynálezu jsou schematicky znázorněnatkaeím ústrojím tryskového tkacího stroje v jednom příklad ném provedení a obr. 2 představuje příčný řez tkacím ústrojím tryskového-thaoího stroje v druhém příkladném provedení. Na blíže neznázorněném tkacím stroji jsou horní a spodní osnovni niti l, g, vytvářející prošlup,...

Tkací ústrojí tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257084

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martinec Josef, Joch Josef, Vystrčil Karel, Kuda Vladimír, Černocký Jiří, Jadrný Václav, Dvořáček Jan

MPK: D03D 47/30

Značky: ústrojí, tryskového, stroje, tkací, tkacího

Text:

...prošlupu l přifukovací trysky lg, nasměrované do směru prohozu útku lg. Tytojsou uloženy na bidle lg a napojeny na neznázorněný rozvod unášecího media. Přírazový paprsek g se třtinami lg s prohozními profily ll je uložen na bidle lg, například V drážce ll azde upevněn šrouby lg. Bidlo lg je upraveno na kyvném hřídeli 39 blíže neznázorněného mechanismu ll výkyvného pohybu bidla lg. Tak je paprsek g s prohozním kanálem 1 uložen na stroji...

Útkový prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256450

Dátum: 15.04.1988

Autori: Joch Josef, Kuda Vladimír, Martinec Josef, Černocký Jiří, Jadrný Václav, Vystrčil Karel

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: kanál, stroje, prohozní, tryskového, tkacího, útkový

Text:

...hřídeli 1 §, se kterým vykonává kyvný pohyb z polohy přírazové, viz obr. 3 - čárkovaná poloha, do polohy prohozní. V při kladnýoh provedeních podle přiložených výkreeů jsou třtinyZpřírazového paprsku opatřeny otevřenými prohozními profily 12, tvořené nosovitými výběžkyJ§Ltřtinza přímými svislými částmil 2 třtin Zpaprsku§ Otevření prohozních profilů 12 směřuje k vaznému bodu 2 a tvoří část stěny útkového prohozniho kanálu pro prohoz útkugQ a...

Nástroj pro rozvinování pláště dutého tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 244240

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novotný Vladimír, Vašíeek Vladimír, Kuda Vladimír, Vykydal František, Vystreil Jioí

MPK: B21J 5/00, B21J 13/06

Značky: nástroj, rozvinování, tělesa, dutého, pláště

Text:

...podstatou vynálezu je, že delší základna průřezu pracovního tělesa je vydutá.Na přlloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástroje podle Vynálezu, kde na obr.l je jeho půdorys 5 naznačeným profilem, na obr. 2 jeho nárys, na obr. 3 je bokorys prvé operace rozvinování při použití tohoto nástroje a na obr. 4 je nárys druhé operaceVýhodou nástroje podle vynalezu je, že umožňuje výrobu větších desek, poněvadž z jednoho tělesa se...

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235259

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vašíček Vladimír, Kočí Jaroslav, Foltýn Jan, Kuda Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, prohozní, tryskového, kanál, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prohozního kanálu tryskového tkacího stroje pro prohoz útku prošlupem proudem nosného média, například vzduchem. Prohozní kanál je tvořen soustavou útkových vodicích prvků, mezi které je zařazen alespoň, po jedné straně osy dráhy prohazovaného útku nejméně jeden aktivní prvek napojený na zdroj unášecího média. Tento aktivní prvek je opatřen alespoň dvěma výtokovými otvory nasměrovanými ve směru prohozního útku do prostoru...

Prohozní kanál vzduchového tkacího stroje vytvořený profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251364

Dátum: 16.07.1987

Autori: Joch Josef, Svatý Vladimír, Vystrčil Karel, Černocký Jiří, Jadrný Václav, Kuda Vladimír, Martinec Josef

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: vzduchového, vytvorený, paprskem, kanál, prohozní, profilovým, stroje, tkacího

Text:

...mnolatví prohozního vzduchu, přičemž řešení podle vynálezu podržuJe výhodu papreku Jednoosuboveho,že totiž umožňuje při tkaní například hustá tkaniny dosáhnout vetäího přiblíäení rozpínek k profilovému paprsku. Umožňuje tak Jednoduchými prostředky upravovat prohozní kenál profilováho papraku podle potřeby různých druhů tkanin, meJmena při použití beuákrutových přízí.Podstata vynálezu Je lépe potrna z přiloženćho vykresu, který znázorňuJe...

Tlaková komora hydraulického vakového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243605

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kuda Vladimír, Vašíeek Vladimír

MPK: B30B 5/02

Značky: vakového, hydraulického, tlaková, komora

Text:

...deskou, ze stran bočnicemi a že kotevní šrouby jsou uloženy v silnostěnných trubkách.Příklad provedení tlakové komory z pŕedpjatého betonu podle vynálezu je zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. 1 je osový řez komorou a na obr. 2 je přičný řez komorou. Tlakové komora se skládá ze šesti železobetonových kruhových dílů l, které mají uvnitř přibližně obdélníkový tvar. Kruhové díly l jsou připraveny z prostého betonu o vysoké pevnosti a...

Zařízení pro zanášení útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249259

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vykydal František, Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, stroje, zařízení, zanášení, útku, tryskového

Text:

...je zobrazen na obr. 1 v bočním pohledu s částečným řezem. Na obr. 2 jesohematické znázornění prohozního zařízení.Zařízení je upevněno na držáku l ve tvaru U, v jehož levé části je šrouby l uchyceno pouzdro l s přívody l tlakového média pro směšovací trubice § a přídavným přívodem Q tlakového pro kanál 1. Do pouzdra l je pomocí převlečné matice g upevněno těleso 2, do nějž je pro každou směšovací trubici § stavitelné upevněna jedna dutá...

Zařízení pro zanášení útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 237611

Dátum: 16.02.1987

Autori: Bartoněk Antonín, Kuda Vladimír, Henzl Jindřich, Vykydal František

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacím, zařízení, tryskovém, zanášení, útku, stroji

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavádění útku na tryskovém tkacím stroji, jehož účelem je zanášet do prošlupu střídavě různé vyvolané útky (7). Toto se dosáhne tím, že směšovací trubice (8) jsou v místě výstupních stran útku (7) spojeny v jednu centrální výstupní část (12) ukončenou jedním výstupním otvorem (13).

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 230360

Dátum: 15.11.1986

Autori: Novák Jiří, Vašíček Vladimír, Fenik Milan, Kuda Vladimír, Pajgrt Jan, Bezdíček Jan

MPK: D03D 51/34

Značky: tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu náleží do oboru tkalcovství. Účelem vynálezu je zautomatizovat párání, snížit tím podíl lidské práce a zvýšit efektivnost tkaní. Uvedeného účelu se dosáhne prostředkem pro volitelné zabránění vstupu útku do prošlupu umístěným na tkacím stroji mezi zásobou útku a prošlupem. Příkladné provedení je znázorněno na obrázku č. 1.

Zařízení pro zanášení útku tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232498

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vykydal František, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: tkacího, zanášení, útku, zařízení, tryskového, stroje

Text:

...2 je potom pevnł ucłwoen ne neznlzorněndm přírezovćm mechanizmu nebo rámu stroje. -lezi spojená emělovecí trubice 1, L je vsoyzena membrdna m I poddejnłbo materiálu. v místě, kde spojená směšovací trubice 1, | ústí v jeden spoločný otvor centrální výstupní části. u je mexlbrdne m po cely zbytek sve délky upomina v těhu zarízení pouze bočními stranami.llembrána 19, může být vytvořena jak s prulnáho tak i s neprnlnłbo nteriilu. Pri použití...

Mechanismus náhonu rozvodu unášecího média tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220622

Dátum: 15.12.1985

Autori: Vystrčil Karel, Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír

Značky: unášecího, rozvodu, mechanismus, tkacího, stroje, media, tryskového, náhonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší náhon rozvodu unášecího média tryskového tkacího stroje, kde rozvod unášecího média je uložen na výkyvné části stroje a jeho pohon je odvozen od pohonu upraveném na pevné části stroje. Podstatou vynálezu je, že ovládací člen unášecího média uložený otočně rovnoběžně s osou kyvného pohybu výkyvné části stroje, je opatřen převodovým kolem, které je přes volně otočně uložené mezikolo náhonově spřaženo s dalším převodovým kolem. Toto...

Zařízení k odměřování útkové niti na neortodoxním tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225865

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kuda Vladimír, Klimeš Stanislav, Vystrčil Karel

Značky: neortodoxním, stroji, útkové, odměřování, tkacím, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování útkové niti na neortodoxním tkacím stroji, zahrnující zejména přítlačnou odměřovací kladku, která je v záběru s nuceně naháněným otočným odměřovacím bubnem vyznačené tím, že odměřovací kladka (3) je opatřena alespoň dvěma ventilačními plochami (14), přičemž kolem části povrchu odměřovací kladky (3) je upraven kryt (15) pro usměrnění proudu vzduchu od ventilačních ploch (14).

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219512

Dátum: 15.08.1985

Autori: Vystrčil Karel, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír

Značky: stroje, kanál, prohozní, tryskového, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prohozního kanálu tryskového tkacího stroje. Účelem vynálezu je především snížení namáhání součástí tkacího stroje, jakož i snížení spotřeby unášecího média a zvýšení jeho výkonu. Uvedeného účelu se dosáhne prohozním kanálem podle vynálezu, zahrnujícího přifukovací těleso uložené pod spodními osnovními nitěmi prošlupu a u paprsku tvořeného plochými třtinami pro příraz prohozeného útku do tkaniny. Stěna přifukovacího tělesa...

Tryska zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219392

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír, Mundl Jiří, Henzl Jindřich

Značky: stroje, pneumatického, tkacího, tryska, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tryskových tkacích strojů. Účelem vynálezu je zlepšení parametrů prohozní trysky při zanášení útku vyvozeným proudem nosného média do prošlupu tkacího stroje. Tryska podle vynálezu je tvořená tělesem trysky se vstupní komorou pro zavedení zanášeného útku, opatřenou přívodem a rozvodem nosného média vyústěné do výtokové komory. Výtoková komora trubicovitého tvaru navazuje na vstupní komoru a je tvořena dvěma i více souosými...

Způsob výroby pyrrolidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240982

Dátum: 13.06.1985

Autori: Fenik Milan, Kuda Vladimír, Stanik Vladimír, Bezdíeek Jan

MPK: C07D 403/04, C07D 401/04

Značky: derivátů, způsob, pyrrolidinových, výroby

Text:

...9 surového produktu o teplotě tání 206 °C. Tento produkt se rozpustí ve 350 ml vroucího methanolu. K roztoku se přidá 1 g aktivního uhlí a roztokse za tepla zfiltruje.Filtrát se zchladí na teplotu 4 °C na 1 hodinu. Získané krystaly se oddělí filtrací,promyjí se 3 x celkovým množstvím 75 ml diethyléteru a usuší za sníženého tlaku 2,7 kPa při teplotě 20 °C za přítomnosti hydroxidu draselného ve formě pelet.Tímto způsobem se získá 12,1 g...

Zařízení pro odstraňování textilního prachu zejména u pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 218667

Dátum: 15.04.1985

Autori: Henzl Jindřich, Vašíček Vladimír, Peřík Jaroslav, Polášek Jiří, Povolný Václav, Kuda Vladimír

Značky: odstraňování, stroje, textilního, zařízení, prachu, zejména, tkacího, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování textilního prachu zejména u pneumatického tkacího stroje tvořené dutým kanálem pro nucený průchod vzduchu, upraveným u soustavy osnovních nití alespoň po části její šíře napříč stroje vyznačené tím, že kanál (20) je uložen v prostoru vymezeném brdovými listy (5), soustavou osnovních nití (3) a osnovním válem (2) a alespoň ve stěně přivrácené k osnovním nitím (3) je opatřen alespoň jednou odsávací štěrbinou (21),...

Tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 218496

Dátum: 15.03.1985

Autori: Rotrekl Otto, Kuda Vladimír

Značky: tkací, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší rozšíření rozsahu regulační činnosti regulačního ústrojí pohonu osnovního válu na tkacím stroji, a to jak pro vysokou, tak i nízkou dostavu útku. Tkací stroj podle vynálezu má osnovní vál poháněný regulačním ústrojím, které reaguje na změnu napětí osnovních nití změnou svých otáček převáděných na osnovní vál. Přitom regulační ústrojí pohonu osnovního válu je přestavitelný převod náhonově připojen na ústrojí převodu nuceného náhonu...

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 225211

Dátum: 01.12.1984

Autori: Klimeš Stanislav, Kuda Vladimír, Vystrčil Karel, Vašíček Vladimír

Značky: zařízení, odměřování, ukládání, stroji, prošlupu, zanášené, bezčlunkovém, tkacím, útkové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odměřování a ukládání útkové niti zanášené do prošlupu na bezčlunkovém tkacím stroji, zahrnující zejména nuceně otočně naháněný zásobní buben pro uložení útkové niti spřažený s odměřovacím elementem, vyznačené tím, že u čela zásobního bubnu (2) je upraven nuceně otočně naháněný rotor (14) s alespoň dvěma lopatkami (15), přičemž rotoru (14) přilehlá část zásobního bubnu (2) je opatřena soustavou vzduchových kanálů (17) pro rozvod...

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215978

Dátum: 01.09.1984

Autori: Kuda Vladimír, Čech Miloslav, Vašíček Vladimír

Značky: obvodů, tkacího, pneumatického, vzduchového, stroje, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pneumatického obvodu vzduchového tkacího stroje opatřeného konfuzorem uloženým na nosníku bidla, obsahující alespoň jedno časovací ústrojí opatřené vstupem tlakového média a výstupy, ke kterým jsou jednotlivě nebo po sekcích přívodními potrubími připojeny jim příslušné aktivní prohozní členy, vyznačené tím, že mezi alespoň jeden výstup (5) časovacího ústrojí (3) a jemu příslušný aktivní prohozní člen (2) je do přívodního potrubí (6)...

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217299

Dátum: 15.07.1984

Autori: Čech Miloslav, Vašíček Vladimír, Kuda Vladimír

Značky: prohozní, kanál, stroje, tryskového, tkacího

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní kanál tryskového tkacího stroje pro prohoz útku prošlupem proudem nosného média, zahrnující zejména alespoň po jedné straně prohazovaného útku uspořádanou alespoň jednu přifukovací sekci tvořenou alespoň třemi přifukovacími tryskami směřujícími šikmo do směru prohozu, vyznačený tím, že osy (16, 17, 18, 26, 27, 28) přifukovacích trysek (6,7, 8, 23, 24, 25) alespoň v jedné sekci (5, 22) jsou vzájemně mimoběžné, přičemž osa (16, 26) první...

Zpětný ventil zejména pro vzduchové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 217297

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír, Čech Miloslav

Značky: tkací, vzduchové, zejména, ventil, stroje, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pneumatických obvodů, zejména vzduchového tkacího stroje. Vynález řeší příznivé tvarování tlakového impulsu na vystup pneumatického obvodu bez zbytečných ztrát tlakového medu. Zpětný ventil zahrnuje těleso ventilu opatřené dutinou, do které ústí vtokové a výtoková díra, přičemž ústí vtokové díry je opatřeno válcovým sedlem, dutina je uzavřena víkem opatřeným vybráním, ve kterém je suvně a do uzavřené polohy ventilu odpruženě...

Hlavní tryska tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 214313

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kuda Vladimír, Vašíček Vladimír, Mundl Jiří, Henzl Jindřich

Značky: tkacího, tryska, hlavní, stroje, tryskového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení tažného účinku prohozní trysky na zanášený útek při relativně nízké spotřebě prohozního media. Hlavní tryska tryskového tkacího stroje pro zanášení útku proudem nosného media do dovřeného prošlupu je tvořena vstupní komorou pro zavedení zanášeného útku s výtokovou trubicí, která je spojovací trubicí připojena na vstup další komory, jejíž výstupní trubice je nasměrována do prošlupu. Každá komora je opatřena rozvodem nosného...

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215367

Dátum: 29.02.1984

Autori: Kuda Vladimír, Rotrekl Otto

Značky: regulátor, osnovních, stálého, stroje, nití, tkacího, zejména, nuceně, odvíjených, napětí

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje zahrnující čidlo napětí, reagující na změnu tohoto napětí změnou polohy, připojené na vstup regulačního členu, jehož výstup je spojen s řídícím členem výkonového regulačního orgánu se vstupním hřídelem náhonu a výstupním hřídelem pohonu odvíjení, který na změnu velikosti řídící veličiny na svém řídícím členu reaguje změnou poměru úhlových rychlostí mezi vstupním a...