Kučeřík Oldřich

Šachtový předehřívač zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263634

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: granulovaných, materiálů, předehřívač, šachtový, zrnitých

Text:

...obr. 1 svislý řez šachtovým předehřívačem, obr. 2 boční pohled s částečným ŕezem, obr. 3 řez 5-A na obr. 2 šachtovým předehřívačem se znázorněním vstupu horkých plynů do vrstvy materiálu, obr. 4 částečný řez g-g na obr. 2 šachtovou V místě radiálního usměrňovacího tělesa, obr. 5 řešení vynášecího zařízení s pevnými a pohyblivými děrovanými roštnicemi. ve schematickém znázornění plné šípky značí prostup horkých plynů, čárkované šipky...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261740

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: výměník, šachtový, tepla

Text:

...horizontální rcštovou vestavbu 1, tvořenou dutými koncentrickými prstenci 1 a radiálními dutými tělesy Ž pro odvod části předehřátého chladícího vzduchu, postupujícího dolní částí chladící šachty g prostoremprvé horizontální roštové veetavby 1 do sběrné obvodové komory Qs odváděcími otvory 1 a hrdlem § pro napojení na přiřazené zařízení, které není vyznečeno.Horký materiálipostupujíoí samospádem rovnoměrně chladící šechtou...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 260877

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučeřík Oldřich, Hanuš Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: šachtový, tepla, výměník

Text:

...dvě radlální usměrňovací tělesa 9 s nosným trámcem 25, vytvářejíci spolu s materiálem sesypaným pod sypným úhlem radiální spojovací kanály 10 zaústěné do rozváděcíhołprostoru 11, tvořeneho materiálem sesypaným pod sypným úhlem,spolu s kruhovým dnem 12 vnitřní stěny 7. Na radiální spojovací kanály 10 je napojen vnitřní konřovod 13, druhým koncem napojený na sběrač 16 horkých plynů, který spolu se sběračem 17 předehřátého materiálu tvoří komoru...

Šachtový výměník k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253002

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: materiálů, granulovaných, zpracování, výměník, zrnitých, tepelnému, šachtový

Text:

...prodlužuje se provozuschopnost výměníku, což se projeví snížením investičních i provozních nákladů.Horké plyny přiváděné bočními kouřovody vchází do vnějšího obvodového kouřovodu, z něho do pž-edehřívaného materiálu, který je zde pod svým sypným úhlem v míst rediálního usměrňovacího telesa s nosným trámcem, pod ním vytvořeným radiálním spojovacím kanálem,vytvořeným sesypávanýmř materiálem, částečně vniká do vrstvy materiálu, a částečně...

Šachtový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253001

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00, F27D 15/02

Značky: výměník, šachtový, tepla

Text:

...klenbového dna, ze sběrného prostoru 1, vytvořeného materiálem pod sypnym úhlem přicházejícím vložonými výměn V nými hrdly 1 a spodní stěnou klanbového dna g vyrovnávací šachty 1, tvoŕící zde stropchladící šachty 2. Pokrečóváním odtahových otvorú Q Jsou svislé kanály gl, rozmístněné u vnitřní stěny § vyrovnávací šachty L. V dolní části chladící šachty Ž je horizontální roětová vestavba 2, tvořeno dutými koncentrickymi pratenci lg a dutýmí...

Chladič zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251894

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: granulovaných, chladič, zrnitých, materiálů

Text:

...uvedeného drticího roštu má dole přívod chladicího vzduchu .a odpod vychlazenéhlo materiálu a niahoře přívod chlazonélrrm materiálu a odvod ohřátéht) vzduchu.Výhodou tohotio chladiče je to, že přivodchlazdiciłro vzduchu do všech tří stupňů chlazení je samostatný, že podle plotřeby kiaždý z těchto přivodů může být samostat.ně regulován, aby se optimálne vyhovelo technologickým poižadavkům. Tímto chlauďiwčem se stupni chlazení se dosáhne...

Vstupní komora pecní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250305

Dátum: 15.04.1987

Autori: Voit Karel, Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: linky, vstupní, komora, pecní

Text:

...Vstupní komora pecní 1-inky podle vyná ~ní línkymprovozní »spelehlivostiwjedlnoduchá. - .lezu je znäzorněna schematícky ve svislém podelném řezu na obr. 1 a na olbr. 2 je zná~ zorněn příčný řez A-A z oibr. 1.Vstupní ak-omora podle cvynálezu je tvořeno vstuípní .částí ,1 se vstupním hrdlom 2 zakončeným horní hranou 3, navazující na neznázorněný .výçměnílk tepla. Spodní část 4 vstupní částí 1 .tvoří skluzové dno 5, nava~ zující na čelní...

Zapojení k pohonu vynášecích zařízení tepelných výměníků na zrnité materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250152

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kristen Josef, Kučeřík Oldřich

MPK: F27B 1/00

Značky: tepelných, zrnité, výměníku, zařízení, pohonů, zapojení, vynášecích, materiály

Text:

...k pohonu hydraulických vdlcu vzniknou značné úspory na investičních nákladech na pořízení čerpací stanice, rozvodu a regulace hydraulického systému.Príklad zapojení k pohonu vyndäecích zařízení podle vyndlezu je schemeticky zobrazen na výkrese, kde na obr. 1 je znazorněn tepelný výměník s vynáäecím zařízením v nárysném pohledu e avielém řezu, ne obr. 2 je znázorněno zapojení jednoho hydreulického válce k pohonu vynáěecího zařízení a na...

Zařízení k vynášení materiálu z předehřívače zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236973

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, zrnitého, předehřívače, materiálů, vynášení

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem zjednodušení výhrabu předehřívače jsou shrnovače (5) uchyceny na otočném víku dávkovací komory (l). Otočné víko dávkovací komory (l) je provedeno ze segmentů (2).

Zařízení k provádění tepelných procesů s endotermickou reakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228349

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kučeřík Oldřich, Michálek Zdeněk, Wykrent Čestmír, Hanuš Jiří

Značky: tepelných, procesu, endotermickou, provádění, zařízení, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je regulací množství paliva vstupujícího do výměníku tepla a do rotační pece ovlivňovat stupeň výpalu a snížit tepelnou spotřebu. Tohoto účelu se dosahuje v podstatě tím, že výměník tepla je opatřen na svém horním konci otvory k přivádění spalovacího vzduchu a odvádění odpadních plynů a na svém spodním konci otvory pro přívod spalin z rotační pece a vzduchu z chladiče.

Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215505

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kučeřík Oldřich

Značky: zrnitých, materiálů, granulovaných, zařízení, zpracování, tepelnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému pracování zrnitých a granulovaných materiálů, například cementářského slínku v rotační peci. Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů tvořené komorami po obvodu rotační pece, které jsou připojeny na zdroj chladicího vzduchu podle vynálezu v podstatě tím, že každá komora má tvar šachty kolmé na osu rotační pece a je na svém volném konci uzavřena pevným víkem. Komora je ve své části...

Zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a granulovaných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216741

Dátum: 01.10.1984

Autor: Kučeřík Oldřich

Značky: tepelnému, zpracování, zařízení, zrnitých, granulovaných, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k tepelnému zpracování zrnitých a ganulovaných materiálů vynášených z předřazeného výměníku tepla, např. vápence před jeho vstupem do přiřazeného pálícího zařízení např. rotační pece. Zařízení je tvořeno komorou se vstupním hrdlem přívodu sekundárního topení, skluzovou stěnou, šikmým dnem, výpadovým hrdlem, které přímo navazuje na rotační pec a vstupní částí propojenou s předřazeným výměníkem tepla.