Kučera Stanislav

Zariadenie na elektrický trojfázový elektródový ohrev nedestilovanej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 411

Dátum: 06.04.1994

Autor: Kučera Stanislav

MPK: H05B 3/03, H05B 3/00

Značky: zariadenie, elektricky, ohrev, elektródový, nedestilovanej, trojfázový

Text:

...plochého materiálu a voči sebe sú eymetricky natočené tak aby medzera medzi nimi bola po ich dlžke rovnaká.Každá elektróda je upevnena tak aby ju bolo mozne posúvať podľa požadovanej a povolenej hodnoty výkonu.Zmenou vzdialenosti medzi elektródami pri zachovaní ich tvaru je možne meniť výkon kotla pri zachovani jeho geometrických rozmerov.Vnútorné usporiadanie ako i vonkajsl geometrický tvar elektrodoveho kotla je zobrazený na obr.cl.0 brazok...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269901

Dátum: 14.05.1990

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C23F 1/02

Značky: patra, krystalizátoru, trubkový, meandr, teplosměnného

Text:

...rovno zhruba trojnáeobku průměru trubek. To vede k tomu, že v kruhovén prdřezu krystelizátoru lze dosáhnout zabudovéní jen určité velikosti teplosuěnná plochy. z procesné-technologického hlediska je tato velikost nepostačxxjící.Uvedené nedostatlq odstraňuje trubkový meandr teploasětmého petra krystslizátoru podle vynálezu, jeho podstata spočívá v ton, že spojovací trubkově oblouky, spojující sousední přínálvíseky, Iají etředový úhel větší...

Elektrický spínač brzdových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 263693

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef

MPK: H01H 13/04

Značky: spínač, elektricky, světel, brzdových

Text:

...błit. Další podstatnou výhodou provedení spínače dla vynílezu je to, že po provedení montáže spínače na objekt, například pedálová brzdové ústrojí, což se děje spravidla nairoubovlním telesa s vnějším sávitem na konzolu a zajištění tohoto spojení naticí, je možne bez poruchy těsnosti s pevnosti spoje teleso-víka, natočit víkem tak,aby konektory v nejvhodnějlí polose pro připojení elektrických vodiču.Príklad realizace vyndlozu je znlzornőn na...

Trubkový meandr teplosměnného patra krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260803

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučera Stanislav, Zálabák Miroslav

MPK: C13F 1/02

Značky: patra, meandr, trubkový, teplosměnného, krystalizátoru

Text:

...zmenšít řečenou rozteč jen za cenu dalších dvou trubkových oblouků v každé zesmyček tvořících meandr. Nevýhodou takového řešení je jeho vět ší pracnost výroby a zní plynoucí větší výrobní cen) petra.uvedene nedostatky odstreňuje trubkový neandr teplosněn~ ného petra krystalízátoru podle nového řešení, jehož podstate spočívá v ton, že příne úseky trubek meandru jsou rqznobčžne, přičemž sousední příne ůseky trubek se ve směru od jejich...

Míchadlo krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259485

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, míchadlo

Text:

...rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizätoru.Podle tohoto obr. je krystalizátor tvořen nádobou l krystalizátoru. V nádobě krystalizátoru je umistěno míchadlo 3 krystalizátoru, tvořené poháněným otáčivým hřídelem 3 opatřeným rámovými míchacími elementy 1 a čepovými míchacími elementy Q, zasahujícimi do prostorů mezi trubkovými teplosměnnými patry É, která jsou mezi sebou propojena spojovacím potrubím 1. Spodní trubkové teplosměnné...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259153

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizátoru, vertikálního, teplosměnné, patro

Text:

...větší teploaněnnou trubkovou plochu, rozloženou rovnoměrně v celém kruhovea průřezu aparátu prakticky až ke hřideli míchadla, cožzvyšuje přenos tepla. Datší výhodou je rovnooěrný průchod chlazeného média toplosuênným patreu, čímž se zvyšuje jeho hooogenita.Přiklad provedení toplosněnného oatro krystalizátoru je znàzorněn v půdorysnéo pohledu na přiložeoén výkrese.Teplosměnné patro seotávâ 2 trubkověhojkruhového oblouku 5 8 počátkoo ll pro...

Teplosměnné patro vertikálního krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258979

Dátum: 16.09.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: patro, teplosměnné, vertikálního, krystalizátoru

Text:

...trubkovou teploeuěnnou plochou neandrovitého tvaru podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tou, že teploeeěnná plocha je vytvořena dvána spíràlově vinutýni trubkaui, přičemž konec jedné trubky je pevne spojen trubkovýn obloukeu s počátkeu druhé trubky. Z hlediska průtoku teploslinně/chladící/ látky jsou trubky řazeny za sebou a tvoří jeden celek.Provedeníl teplosněnnáho petra podle vynálezu se doeáhne rovnoaěrné zaplnční celého kruhového...

Elektrické zapojení nezávislého topného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258531

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kučera Stanislav, Leimer Jaroslav

MPK: H01H 81/00, F23N 5/02

Značky: elektrické, agregátu, nezávislého, topného, zapojení

Text:

...vinutím elektromagnetického jističeje po dobu časového intervalu při sepnutí pojistky přehřátí, což umožňuje jednodušší uspořádání elektromagnetického obvodu jističe s menším počtem závitů civky s krátkodobým proudovým zatížením. Zvláště pak je výhodné, že mžikové rozpojení elektromagnetického obvodu jističe zabraňuje poškození výměníku tepla nebo jeho propálení případně i způsobení požáru motorového vozidla.Uspořádání podle vynálezu...

Krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258381

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: kryštalizátor

Text:

...podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je rovinný řez vedený osou válcové nádoby krystalizátoru, zatímco obr. 2 znázorňuje řez vedený rovinnou A-A označenou v obr. 1.Podle těchto obrázků je krystalizátor tvořen nádobou krystalizátoru sestávající z válcové~ ho pláště 1, dna 3 a víka 5. V nádobě krystalizátoru je umístěno míchadlo, tvořené poháněnýmotáčivým hřidelem §, opatřeným míchacími elementy 1.Malá rozteč trubkových teplosměnných pater 2...

Elektrická signalizační soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 253139

Dátum: 15.10.1987

Autori: Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav

MPK: B60Q 1/34, B60Q 1/38

Značky: soustava, signalizační, elektrická

Text:

...spolehlivosti signalizační soustavy, což podle podrobných laboratorních a provozních ověření znamená zvýšení životnosti až na pětinásobek oproti původnímu provedení siqnalizační soustavy.zvláště je výhodné zapojení v tomto případě cívky elektromagnetu do série s ovládanými vlákny elektrických žárovek při pulsním spínacím režimu. Toto uspořádání napomáhá tomu, že v okamžiku spínání studeného vlákna žárovky dochází k několikanásobnému...

Teplosměnné patro krystalizátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252787

Dátum: 15.10.1987

Autor: Kučera Stanislav

MPK: B01D 9/02

Značky: krystalizátoru, teplosměnné, patro

Text:

...přičemž konec trubkového oblouku s nejmenšim poloměrem křivosti je spojen trubkovým obloukem s přimou, v radiálnim směru situo~ vanou trubkou.Uspořádáním teplosměnné plochy podle vynálezu se dosáhne rovnoměrné aplikace trubkového teplosměnného systému v celém kruhovém průřezu aparátu, což má příznivé důsledky, zejména v rovnoměrném průchodu chlazeného media aparátem, a tím ve zvýšení homogeníty. Z hlediska procesné-technologického představuje...

Elektrický hlídač výšky hladiny brzdové kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238497

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Špalek Josef, Dymeš Lubor

MPK: B60T 17/22

Značky: hlídač, výšky, elektricky, brzdové, kapaliny, hladiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického hlídače výšky hladiny brzdové kapaliny, určeného především pro využití v automobilovém průmyslu. Podstata uspořádání hlídače spočívá v tom, že horní konec vodicího dříku, nesoucí elektrický spínací člen a na spodním konci spojený s plovákem, je v blízkosti pohyblivé kotvy nebo některé její části. Rovněž vodicí dřík může být přizpůsoben tak, že některá jeho část je součásti pohyblivé kotvy elektromagnetu. Ovládací...

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 235287

Dátum: 01.10.1987

Autori: Špís Ladislav, Kučera Stanislav, Jón Vlastimil, Bidlas Václav

Značky: pružina, vzduchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vytvoření závěrných částí vzduchové pružiny, kde ze zesíleného dna víka těsně doléhajícího na čelo upevňovací obruby vystupuje zeslabená stěna prstence, která je dále přehnuta přes vnější okraj zesílené upevňovací příruby. Vzduchová pružina je vhodná zejména pro motorová vozidla k odpružení podvozku, odpružení sedadel a podobně. Také má další využití pro odpérování různých strojů a zařízení.

Elektrický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 252121

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav, Špalek Josef

MPK: H01H 13/12

Značky: spínač, elektricky

Text:

...i, nesoucí připojovací svorky 6, ktoré zároveň svými vyhnutymi výstupu 1 tvoří doraz pohybliváho kontsktního můstku g. Jeden vyhnutý výstupek 1 neee elekriclw spínací kontakt 2 a druhy pobyblivý kontakt IQ je umíetěn na pohyblivé kontaktním můstku š. Kontaktní můstek § je přitlačován do elektrického styku tlačnou pruäinou 1 |, opírající se jednou stranou o pohyblivý kontaktní iůetek Q a druhou stranou o dno spodní části telesa ž. Druhá...

Přerušovač elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251882

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav

MPK: H01H 43/30, B60Q 1/34, B60S 1/08...

Značky: přerušovač, proudu, elektrického

Text:

...časového sprílniaucího intervalu systému. Permlanentąní magnet podstavtjně zvyšuje příznivé zdvih pohyblivé kotvy na bimetailiovém členu. Gelklowá regulace se dociluje přihýbáním regulačního diržáku s ktointiaktem. To přispívá ke značnému zvýšení provozní a funkční spolehlüvosti výnobku.Další výhodou je uspořádání diržáku bimeitalolvérhlo členu s pohyblivou kotvąou, nebolľ. při rázech vzniklajících při spiná-ní hlavní pohyblivé kotvy...

Elektrický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251877

Dátum: 13.08.1987

Autori: Špalek Josef, Kučera Stanislav

MPK: H01H 13/12

Značky: elektricky, spínač

Text:

...větších rozměrů v závislosti na funkčních nozměrech a zdvihu memlbrälny.Uvedené nevýhody jsou podle vynálezuřešeny tak, že pohyblivý kontaktní můstek je s jednom připojlovlací svorkou trvale elektricky spojen pružným neho pohy-blivým členem a s druhou připanjlovací svlorkou je elektricky splojen rozpínatelnou klontlaktní dvojici.Příklad realizace vynálezu je znázlorněln na přiloženérn výkresu, kde noubr. 1 představuje v řezu uspořádání...

Zařízení na krystalizaci látek, zejména cukru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236150

Dátum: 01.08.1987

Autor: Kučera Stanislav

MPK: C13F 1/02

Značky: krystalizaci, zařízení, zejména, cukrů, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení chladicího účinku chladicích krystalyzátorů, používaných zejména v cukrovarnictví. Zařízení na krystalizaci látek, sestávající z válcové nádoby, míchadla a teplosměnných disků opatřených trubkami pro přívod a odvod teplosměnného média, má osy přiváděcích a odváděcích trubek (10, 11) umístěny v prostoru omezeném rovinami procházejícími horní deskou (5) a spodní deskou (6) teplosměnného disku (2).

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 251357

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Dymeš Lubor

MPK: H01H 73/44

Značky: elektromagnetický, spínací, jistič

Text:

...,jednak k možnosti výroby velni Jednoducháho tvaru ovládacího ěepu s tí i konstrukčně nenáročneho uspořádání ovládací části. Vedle snadné montáže ,je výhodne i zjednodušene uložení ovládacího čepu, nebot nezáleží na dodržení rozměrových požadavků.Zvláštl výhodne ae take uložení ovládaoího ěepu s hlediska jeho vystupující části,nebot při spínání a rozpínání se iní zdvih pružnáho sretsčního členu s tí Je i ožná snadno rozeznat, kdy le Jistič...

Elektrický bimetalový spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251154

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kučera Stanislav, Brožek Jaromír, Leimer Jaroslav

MPK: H01H 37/54, H01H 37/52

Značky: elektricky, spínač, bimetalový

Text:

...opírá se přes elektroizolační deskusvyłvořenou střední jazýčkovou částí o vnější povrch bimetalové pásky. Tímto je vyřešena jednoduchým způsobem regulace polohy bimetalovć pásky.Výhodou je, že dle řešení lze používat kratěích šroubů,a tím docílit snížení celkové hmotnosti výrobku. Nové uspořádání dovoluje také snížení výrobních nákladů dvojice elektrických spínacíchkontaktů, kde je vhodné, aby jeden byl opatřen galvanickou vrst vou slitiny...

Zapojení elektronického časového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250507

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zikmund Jiří, Kučera Stanislav

MPK: H03K 3/10, H03K 17/00, H03K 17/28...

Značky: zapojení, elektronického, časového, prvků

Text:

...zvláště vynik-nou nízke nároky na pracnost a neposlední výhodou je rovněž minimalní příkon časového prvku, sestaveiného z běžných elektronických součástek. Rovněž je výhodné připojení kondenzátoru ke kladnému napájecímu napětí, což snižuje nároky na přesné nastavení času sepnutí, zvláště v sériové výrobě.Príklad provedení zapojení elektrického časového prvku podle vynálezu je znázorněn na připojeném schématu. Hlavními součástmi zapojení jsou...

Elektromagnetický spínací jistič

Načítavanie...

Číslo patentu: 250171

Dátum: 15.04.1987

Autori: Špalek Josef, Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 50/32

Značky: jistič, spínací, elektromagnetický

Text:

...podle vynálezu ,je zejména vhodné pro použití základově desky s patice e konektory unítikovaného řešení, což současně umožňuje dosáhnout niniaturvních rozměr-ü Jiatíče.Příklad vyhotovení vynálezu je znázorněn na přiložerqřch výkresech, kde obr. 1 predstavuje v částečném řezu půdorysąv pohlecľna elektromagnetický spínací jistič, obr. 2 v čáetečnőm řezu bokorys e níetem uložení kotvy, obr. 3 částečně rezy bokorysu s pohledem na uložení...

Hydraulický brzdový ovládací válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 249838

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Kořínek Jiří, Fiegr Petr

MPK: F16D 65/24

Značky: ovládací, brzdový, hydraulický, válec

Text:

...žokčelni dosodacistěna trubky noěibo obvodové dosedaci stěna dna je zošikmenà. Dno je opatřeno ra kdiálni-dosedaci ploškou. zàpádàjici do vnitřniho průmčtu.pracoveSe též výhodné proàtor mézitčelni dosedaci sfênou trubkya obvodovou dosedací stěnou dna výplnit těsnícim kroužkcn.Taktéž je účelne vnější válcový povrch pracovního válce v místě uložení připojovacich hrdol opotřiti vytvuřcnim dooedacich ploček.Hlavni výhody uspořádání hydraulickćho...

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 249592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Mlejnek Jaroslav, Dymeš Lubor

MPK: B60Q 1/34

Značky: směrových, přerušovač, světel

Text:

...měděného drátu cívky Pernanentní magnet působí na pohyblivou kotvu svou přitnžlivou silou zejména při vyžhavování odporového drátu,kdy elektromagnet má velmi nízkou účinnost.V důsledku zesílené magnetické indukce funkčního magnetického obvodu lze nnstavovat větší vzduchovoudmezeru, 249 592 mezi pohyblivou kotvou a jádrem elektromagnetuoVšechny tyto vlivy se přiznivě podílí na eniženém 0 palu kontaktů a hlavně na celkově zvýšené životnosti...

Zapojení elektronického přerušovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249345

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kučera Stanislav, Kočárek Bohuslav, Bartoš Josef

MPK: B60Q 1/38, B60Q 9/00

Značky: zapojení, elektronického, přerušovače

Text:

...ll-, jednak se zápornou ovládací svorkou lg- elektronického přerušovače směrových světel lg. ostatní části schéma odpovídají obr. 3.Základem zapojení dle tohoto vynálezu je generátor napětí obdélníkového průběhu. Po připojení napajecího napětí je na kondenzátoru § nulové napětí. Toto napětí se rovná í napětí na invertujícím vstupu operačního zesilovače lg. Napětí na neinvertujícím vstupu operačního zesilovače lg je kladné a je dáno...

Způsob výroby vzduchové pružiny a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234719

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bidlas Václav, Špís Ladislav, Jón Vlastimil, Kučera Stanislav

MPK: B60G 13/10

Značky: výroby, zařízení, provádění, pružiny, způsobu, vzduchové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby vzduchové pružiny spojením závěrného víka s pružným tělesem uzavřením okraje závěrného víka kolem zesílené části pružného tělesa pomocí dělené čelisti opatřené tvarovým vybráním, jehož tvar odpovídá tvaru této zesílené části pružného tělesa, případně může být čelist opatřena pružným materiálem nebo konstruována jako díl o proměnném průměru.

Vzduchová pružina

Načítavanie...

Číslo patentu: 234343

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jón Vlastimil, Bidlas Václav, Kučera Stanislav

MPK: B60G 13/10, F16F 9/04

Značky: pružina, vzduchová

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchová pružina pro motorová vozidla, která je na otevřeném konci uzavřená závěrným víkem a prstencem. Závěrné víko je přidržováno ve své poloze pomocí výstupků na prstenci, které jsou při montáži ohnuty o 90 stupňů. Prstenec má mezi výstupky odtokové kanálky. Je určena pro odpružení podvozků motorových vozidel, sedaček apod.

Elektromagnetická spínací soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 248669

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk, Špalek Josef

MPK: H01H 51/06

Značky: soustava, spínací, elektromagnetická

Text:

...výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje půdorysný pohled na oelek eouetavy, na obr. 2 je hokorysný pohled na oelek soustavy, z něhož je zřejmě provedení uchycení pružného členu na jho, obr. 3 až 5 znázorňuje jho e různými varientami upevňovscí plošky.Elektromegnetická spínací soustavapdle obr. ldaž 2 je uložena na základné l, která je opatřena připojovacími konektory g.. Vlastní soustavu tvoří jádro 3 pevně spojené se gnem 5, cívka5 a kotva Q....

Elektromagnetické relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 248657

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kučera Stanislav, Špalek Josef, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 51/06

Značky: relé, elektromagnetické

Text:

...pružného nosiče na prodlouženěm výetupku pevného nosiče umožňuje přesné seřízení apínacíhoa rozpínacího kontaktního tlaku souososti spínacích kontaktů, zvláště pak je možnost příčného a podélného styku kotvy v zámku jha elektrcmagnetu. Tyto výhodyjsou zejména užitečné při výskytu pasívních remanencí elektromagnetických obvodü nebo předcházení zadírání pohyblivé a stykovéDalší výhodou je vytvoření účinného obvodu skládajícího se z pružného...

Přerušovač elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248605

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dymeš Lubor, Kučera Stanislav

MPK: H01H 61/06, H01H 37/66

Značky: přerušovač, proudu, elektrického

Text:

...2 000 provozních hodin.Dále je výhodné, že mechanické rázy vznikající od spínání kotvy elektromagnetu neovlivňujl epínňní ovládací dvojice elektrických kontaktů pohyblivé kotvy bimetalováho členu držáku uchycenáho na evorce. To umožňuje realizaci výrobku s nizkými výrobními náklady a možností širokého využití pro signální účely v automobilovom průmyslu a jiných elektrických obvodech.Další výhodou při využití přeruěovače pro ovládání motorku...

Kryt elektrického přístroje motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 247857

Dátum: 15.01.1987

Autori: Doležal Zdeněk, Špalek Josef, Kučera Stanislav, Bartoš Josef

MPK: B60K 35/00

Značky: elektrického, prístroje, motorových, vozidel

Text:

...montáži zalisovány do vybrání vytvořených na základně. Nevýhodou tohoto provedení je, že vyžaduje pracnou a materiálověj nanočnou základnu. Q e/ťĺrőpłĺêž. 5,0/ . M/.ťÁJ/Mé jeujcçł/ Uvedené nsäyhody res provedeníkrytu(dÍe vynalezuąřohvodě opatřen prcstřihy, jejichž řezné hrany vytvářejí dosedací plošky pro základna, nesoucí připojovací elektrické svor~ ky a ostatní elektrické součástí. Zajištění spojení krytu se zákäadnou je provedeno několika...

Nosič wolframového kontaktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247609

Dátum: 15.01.1987

Autori: Špalek Josef, Chaloupka Jiří, Kučera Stanislav, Doležal Zdeněk

MPK: H01H 1/00

Značky: wolframového, nosič, kontaktů

Text:

...Tyto nedostatky jsou odstraněny nosičem wolframového kontaktu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nosič je opatŕen mělkým prolisem, jehož průměr je menší než prü~ měr wolframového kontaktu, přičemž na obvodu dna prolisu je vytvořen alespoň jeden zapalovací hrot.Dále je výhodné vytvořit zapalovací hrot tak, že je proveden jako mezikruží s ostrou hranou. Rovněž je vhodné, aby zapalovací hroty byly provedeny jako tři výstupky po...

Signalizátor poklesu hladiny kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247497

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dymeš Lubor, Kučera Stanislav, Špalek Josef

MPK: B60T 17/22

Značky: kapaliny, poklesu, signalizátor, hladiny

Text:

...2. Kontaktní podložka g je volně uložena v drážce táhla 1,které je pevně spojeno s plovâkem § a tvoří 5 ním plovákovou sestavu Q.Prostor plováku Q je chráněn krytem 5. upevněném na víčku 3. Spojení víćka 3 s hrdlem kapalinové nádržky je utěsněno těsněním Q. Vnitřní dutina lg se spínacím systémem v tělese l je proti vnějším vlivům ohráněna krytkou lg.Podle obr. 2 je uložení a upevnění konektorů Q v tělese ł signalizátoru prcvedeno tak, že...

Elektrická signalizační soustava směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 234791

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kučera Stanislav, Bartoš Josef, Doležal Zdeněk, Mlejnek Jaroslav

MPK: B60Q 1/34

Značky: soustava, směrových, elektrická, signalizační, světel

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická signalizační soustava směrových světel umožňující ovládání varovných světel, zejména s použitím pro automobilové a traktorové soupravy s tažnými jednotkami a připojenými vleky. Cílem vynálezu je vytvoření elektrické signalizační soustavy směrových světel s ovládáním varovných světel v použití víceokruhových systémů automobilových souprav tažných a vlečných vozidel o vyšší provozní spolehlivosti a při snížení vlastních provozních a...

Způsob svařování kovových materiálů o rozdílném bodu tání

Načítavanie...

Číslo patentu: 234101

Dátum: 01.10.1986

Autori: Mlejnek Jaroslav, Doležal Zdeněk, Kučera Stanislav, Svoboda Vladimír

MPK: B23K 11/26

Značky: svařování, rozdílném, tání, materiálů, kovových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu svařování dvou materiálů, které mají rozdílné teploty tání. Svařování se provádí mžikovým kondenzátorovým výbojem, který je polarizován. Podstatou je přivádění svařovacího proudu o záporném náboji vždy na součást o vyšší teplotě tání, čímž se dosahuje záměrně orientovaného přenosu materiálu. Vynález je využitelný zejména pro svařování wolframových kontaktů s ocelovými nosiči, jaké se používají v elektrotechnice,...

Způsob spojování a odbočování kabelů lepením polyetylénových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229563

Dátum: 15.09.1986

Autori: Kučera Stanislav, Čada Oldřich

MPK: C09J 3/14

Značky: spojování, polyetylénových, kabelů, spojek, lepením, odbočování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spojování lepením polyethylenových spojek pro spojování a odbočování kabelů s celoplastovým (PE) pláštěm bez předchozí povrchové úpravy lepených materiálů a bez použití priméru, za použití tavného samolepicího lepidla (TSL). Místa spojování lepením jsou znázorněna na obr. č. 1 a obr. č. 2. Na obr. č. 1 je znázorněno odbočování kabelů. Na obr. č. 2 je znázorněno spojování kabelů.