Kučera Jaromír

Hustotové zařízení okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255813

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zoňa Jan, Kollmann Jan, Kučera Jaromír

MPK: D04B 9/46, D04B 15/00

Značky: pletacího, stroje, okrouhlého, zařízení, hustotové

Text:

...je naproti pistu 2 stavěcí šroub lg pro vymezení výkyvu páky 3. Držák ll je upevněn V neznázorněném rámu stroje. Pneqmatický válec lg je napojen na napájecí ventil ll, který je ovládán elektromagnetem ll, který je k němu přiřazen. Elektromagnet ll je zapojen na řídící zařízení stroje, např. na mikropočítač. Na napájecí ventil lg je dále napojen přes škrticí ventil lg zdroj lg tlakovéhoFunkce výše popsaného zařízení je následující. Při...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 255722

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Jaromír, Procházková Růžena, Kollman Jan

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: jednoválcový, pletací, zboží, punčochového, výrobu, okrouhlý, stroj

Text:

...přísuvný. Střední zámek lg je rovněž axiálně pohyhlivý. Zvedací zámky lg a lg jsou rovněž rediálně přísuvné a slouží pro zvedání jehel do uzavírací polohy. Zvedací zámek lg je etrmější než zvedací zámek gg, nebo se používá při pletení zesilovaných vzorą a to kvůli průběhu jehel g a kladení nití při spolupráci se zvedacím zámkom lg, který je mírného etoupání a slouží zejména pro pletení hladkých vazeb při vysokých nychlostech. Dále jsou...

Zásypová hmota a tmel bránící pronikání ohně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237164

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vaněk Pavel, Kučera Jaromír, Fojtík Josef

MPK: C09K 21/12

Značky: hmota, bránící, zásypová, pronikání, ohně

Zhrnutie / Anotácia:

Zásypová hmota a tmel je založena na teplem se zuhelňující látce, fosforečné složce, látce, vyvíjející teplem nehořlavé plyny, dispergačního prostředku a případně hydrofobizačních přísadách a obsahují 8 až 40 % hmotnostních teplem se zuhel(ujících látek ze skupiny sacharid( a alkoholických cukr( rozpustných nebo bobtnajících ve vodě a jejich poměr k fosforečné složce je 1 : 3 až 3 : 1 a dále 1 až 75 % hmotnostních plniv, z nichž nejméně...

Jednoválcový okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251880

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kučera Jaromír, Kovaříková Květoslava, Oliva Jiří, Procházková Růžena, Piálek Josef, Zoňa Jan, Kollman Jan

MPK: D04B 15/58, D04B 9/46

Značky: okrouhlý, stroj, jednoválcový, pletací

Text:

...patový vodič 12. vodiče jsou ovládaný známým způsobem svisle plohybilivými tyčemi 13 »owiádamými neznázionněným mechanickým převodem od rozkazovacíbo bubnu stroje. Ke konci piatovérhlo vodiče 12 je uchycena kotva 14 elektrlomagnetu 14, která je výkyváným členem zařízení, které slouží pro- jeho přes/tavpování do zvýšené polohy při plrůcłilodu ne~ pracovních jehel 2 pletacím systémem. Předmětné zařízení dále obsahuje spínač 15 napojený do...

Korekční barva, zejména pro opravu strojopisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251866

Dátum: 13.08.1987

Autori: Klika Ludvík, Kučera Jaromír

MPK: C09D 5/48

Značky: opravu, zejména, strojopisů, barva, korekční

Text:

...Mn 45 eaž 60 tisíc 18 kopolymer etylénlvinylacetát 15 2 nwonylfenol 1,2 1 aditivum proti usazování 0,3 0,2 0,3 0,3 nános suchý na dotek s 15 ~ 20 25-30 15-20 15-20 popísovatelnost s od 30 od 45 od 25 od 30Barva podle příkladu 2 byla tmelovitá,vľuodmější k nanášení stěrkou, která je schopna zaplnit vyseknutý papír. Kromerčnívzlorek komerční barvy na bázi chlorkiaučuku zasychal na -dvostek 25-35 s.1. Kaore-kčrní barva, zejména puro- opravu...

Okrouhlý pletací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250993

Dátum: 14.05.1987

Autori: Oliva Jiří, Piálek Josef, Kollmann Jan, Procházková Růžena, Kučera Jaromír

MPK: D04B 15/58

Značky: pletací, okrouhlý, stroj

Text:

...značíobr. 1 achematicky vytvoření můstku pletacího systému se znázorněním průběhu jehel a vodiče ke kladení zasilovací nitě v pracovní poloze, obr. 2 schematicky znázornění uspořádání vodiče ke kladení zesilovací nitě v pracovní poloze jehly a můetku při přivádění nitě, obr. 3 totáž co obr. 2, jenže nit není v jehlách a jazýček je můstkam zevřen. známý jodnoválcový okrouhlý platací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřennesnázorněným...

Izolační hmota organického původu s vyšší tepelnou odolností

Načítavanie...

Číslo patentu: 234330

Dátum: 01.03.1987

Autori: Vaněk Pavel, Kučera Jaromír, Fojtík Josef

MPK: C09K 3/00

Značky: odolností, vyšší, organického, izolační, tepelnou, hmota, původu

Zhrnutie / Anotácia:

Izolační hmota je tvořena při 180 až 360 °C napěněnou směsí, obsahující 8 až 40 % hmotnostních sacharidů, rozpustných nebo bobtnajících ve vodě, 8 až 40 % hmotnostních sole kyseliny, obsahující fosforečnou skupinu, s dusíkatou zásadou, 5 až 35 % hmotnostních látky, teplem vytvářející nehořlavé plyny ze skupiny amidů kyseliny uhličité a z nich odvozených derivátů, kyanamidu, jeho oligomérů a derivátů, azoamidů karbonových kyselin a...

Postrkové zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233923

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kollmann Jan, Kučera Jaromír, Piálek Josef, Oliva Jiří, Dyntar Miloš

MPK: D04B 15/74, D04B 15/94

Značky: bubnu, okrouhlého, stroje, rozkazovacího, postrkové, zařízení, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká postrkového zařízení rozkazovacího bubnu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového apod. zboží, které sestává ze dvou postrkových pák, k nimž jsou přiřazeny dvě pohonné vačky a které zabírají do dvou rohatek, každá postrková páka je opatřena blokovacím zařízením, jež má západku přiřazenou k aretačnímu zubu postrkové páky, z nichž jedno je ovládáno od časovacího zařízení stroje. Vynález řeší ovládání druhého blokovacího...

Mmota tlumící hoření, zvláště pro kabelové průchodky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229579

Dátum: 15.09.1986

Autori: Fojtík Josef, Dorda Svatopluk, Kučera Jaromír, Chmelík Karel, Ožana Pavel, Žila Bohuslav

Značky: zvláště, průchodky, mmota, hoření, kabelové, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsi, odolné vůči působení ohně. Hmota je sestavena z 10 až 40 % disperze na bázi akrylátů, vinylických sloučenin a jejich kopolymerů, 5 až 60 % anorganického nevláknitého plniva, tepelně zpracovaného alespoň při 600 °C a vodou netvrdnoucího 3 až 15 % anorganického vláknitého plniva, 0,1 až 1,0 % ve vodě rozpustného filmotvorného derivátu celulózy, do 8 procent aditiv pro disperzní systém, další plniva a pigmenty a...

Prostředek pro úpravu zinkfosfátové vrstvy pod nátěry

Načítavanie...

Číslo patentu: 232934

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kučera Jaromír, Klika Ludvík

MPK: C23F 7/08

Značky: úpravu, prostředek, vrstvy, zinkfosfátové, nátěry

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jo složení prostředku pro úpravu vlastností zinkofosfátové vrstvy, založené na kombinaci přírodního taninu a thiomočoviny v hmotnostním poměru 7 : 1 až 1:10, přičemž směs obsahuje karbamidanu zinku nebo elektronegativnějšího kovu, vztaženo na hmotnost thiomočoviny. Prostředek se používá ve formě vodného roztoku. Vhodné je použití dietyldithiokarba-midanu zinečnatého.

Disperzní nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230711

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šedivý František, Kučera Jaromír

MPK: C09K 3/28, C09D 5/18

Značky: hmota, nátěrová, účinkem, protipožárním, disperzní

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzní nátěrová hmota a tmel a protipožárním účinkem na bázi disperzních pojiv, teplem karbonizujících látek, látek teplem poskytujících nehořlavé plyny, katalyzátoru zuhelnění, dispergačního prostředku a aditiv, popřípadě plniv, pigmentů a retardérů hoření na bázi sloučenin antimonu a vizmutu, vyznačené tím, že obsahují 5 až 50 % hmotnostních disperze polymeru nebo kopolymeru alfa,beta-etylenicky nenasyceného monomeru nebo živičné hmoty,4...

Rozpouštědlová nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230621

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kučera Jaromír, Šedivý František

MPK: C09D 5/18

Značky: rozpouštědlová, protipožárním, hmota, účinkem, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Rozpouštědlová nátěrová hmota a tmel s protipožárním účinkem na bázi filmotvorné látky rozpuštěné v rozpouštědle, teplem karbonizující látky, teplem poskytující nehořlavé plyny, katalyzátoru zuhelnění, rozpouštědel, ředidel a aditiv a popřípadě pigmentů a plniv a retardérů hoření na bázi sloučenin antimonu a vizmutu, vyznačené tím, že obsahují 5 až 70 % hmotnostních roztoku filmotvorné látky ze skupiny vysychavých olejů, přírodních pryskyřic a...

Ohnivzdorná nátěrová hmota a tmel s retardérem hoření na bázi sloučenin cínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230615

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kučera Jaromír, Šedivý František

MPK: C09D 5/18, C09K 3/28

Značky: ohnivzdorná, bázi, hoření, sloučenin, cínu, retardérem, nátěrová, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

0hnivzdorná nátěrová hmota a tmel s retardérem hoření na bázi sloučenin cínu obsahující filmotvorné pojivo, látky teplem se rozkládající za vzniku uhlíku a/nebo nehořlavých plynů, katalyzátorů zuhelňování, rozpouštědel a ředidel, aditiv a popřípadě plniv a pigmentů, vyznačená tím, že obsahují 2 až 50 % hmotnostních filmotvorných látek ze skupiny vysychavých olejů, přírodních pryskyřic a jejich modifikací, polysacharidů a jejich derivátů,...

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226211

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrubant Ladislav, Kučera Jaromír, Kozák Karel

Značky: způsob, konstrukcí, lepenými, dynamického, měření, polovodičovými, tenzometry, namáhání, součástí, statického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření statického a dynamického namáhání součástí a konstrukcí lepenými polovodičovými tenzometry vyznačený tím, že měřený předmět s alespoň jedním nalepeným tenzometrem se ohřeje do oblasti počáteční pracovní teploty, načež se postu pně ohřívá až do oblasti konečné pracovní teploty a současně se vyhodnocuje změna odporu tenzometru na teplotě, potom se měřený předmět podrobí měření v pracovních podmínkách a nalezená změna odporu...

Amidické deriváty kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219842

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kučera Jaromír, Němeček Oldřich, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava

Značky: jejich, amidické, výroby, kyseliny, terebové, způsob, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou amidické deriváty kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém A je aminoskupina, substituovaná 4-acetaminofenylem, 4-fluorfenylem, 2-pyridylem, 2-karboxyfenylem, 5-chlor-2-karboxyfenylem, nebo je to 1-(4-benzyl)piperazinová skupina a způsob přípravy těchto látek. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanů při teplotě místnosti...

Estery kyseliny terebové a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219841

Dátum: 15.10.1985

Autori: Grimová Jaroslava, Němeček Oldřich, Kučera Jaromír, Fišnerová Ludmila

Značky: výroby, způsob, kyseliny, terebové, jejich, estery

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou estery kyseliny terebové (2,2-dimethyl-5-oxo-tetrahydrofuran-3-karboxylové), obecného vzorce I ve kterém R je 4-acetaminofenyl, 2-diethylaminoethyl, 2-(1-methylpiperazin-4-yl)ethyl, 2-(theofylin-7-yl)ethyl, 2-(4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a 2-(7-chlor-4-oxo-3H-chinazolin-3-yl)ethyl a způsob jejich přípravy. Látky se připravují tak, že se kyselina terebová převede v prostředí dichlormethanu při teplotě místnosti...

Rádioaktivní tyčový zářič

Načítavanie...

Číslo patentu: 217586

Dátum: 15.09.1984

Autori: Fejtek Jan, Vondruška Václav, Stopek Kornel, Kučera Jaromír

Značky: rádioaktivní, tyčový, zářič

Zhrnutie / Anotácia:

Radioaktivní tyčový zářič podle vynálezu, je použitelný v radiační technologii, tedy ve všech oborech, v nichž se využívá radioaktivního záření, jako např. ve strojírenství, v chemii, v potravinářství, zemědělství, lékařství i jinde. Umožňuje vytvořit homogenní nebo jiné požadované pole radioaktivního záření, a to s využitím i starších částečně vymřelých zářičů, které se dosud likvidují, ačkoliv jsou drahé a dovážené ze zahraničí. Tím realizace...

Zařízení pro ovládání odhazových platin okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223455

Dátum: 01.05.1984

Autori: Dyntar Miloš, Kučera Jaromír, Koliman Jan

Značky: zařízení, platin, okrouhlého, pletacího, stroje, ovládání, odhazových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání odhazovaných platin okrouhlého pletacího stroje, zejména pro výrobu punčochového zboží, přičemž stroj je vybaven hustotovým zařízením pracujícím na bázi vertikálního posuvu kruhu pro uložení a ovládání odhazovaných platin. Obsahuje v platacích systémech mezi vertikálně pohyblivě uloženým platinovým kruhem a pohyblivě uloženými platinovými zámky umístěnými v platinovém kruhu mechanické pákové převody k změně polohy...