Kučera Jan

Sorpční plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 9

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kučera Jan, Vaňáček Karel, Obšel Vladimír, Kučera František

MPK: B01D 15/00, B32B 5/24, B32B 7/10...

Značky: sorpční, plachetka

Text:

...použití. přičemž nepropustná vrstva. vytvořená 2 polypropylenové nebo polyetylenové folie. může sama tvořit transportní obal plachetky v čistém i v kontaminovanémDalší výhody sorpční plachetky spočívají hlavně v jejím jednoduchém způsobu použití a dostupnosti při havariích. velké sorpční kapacitě pro záchyt ropných látek. v jednoduché manipulaci s kontaminovanou plachetkou a v ekologicky nezávadné likvidovatelností při spalování a...

Způsob přípravy povrchu feritových dílů pro jejich vzájemné spojování sklednou pájkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 268865

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vilím Jindřich, Kučera Jan, Hedbávná Jindřiška, Matoušek Tomáš

MPK: G11B 5/133

Značky: vzájemné, přípravy, povrchu, feritových, jejich, spojování, dílů, pájkou, způsob, sklednou

Text:

...broušením a následným leštěním rozrušené povrchové vrstvičky feritu. Tím nastane odhalení kompaktního nechanicky nezhmožděneho feritu a v důsledku toho í vyloučeni elementu kritického z hlediska pevnosti v prechodu ferit - sklo. Doba působení činidla, je ohranlčena shora,a tim je zabráněno hlubälmu odleptavání feritu, než je žádouci, což by mohlo vést například ke zhoršení relace magnetické šířka proti geometrické šiřce sklem vyplnené...

Sklářská elektrická tavicí pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 266650

Dátum: 12.01.1990

Autori: Ládr Ivan, Kučera Jan, Süsser Václav

MPK: C03B 5/027

Značky: sklářská, elektrická, tavicí

Text:

...vnějšího povrchu boční stěny pece tvořící pomocnoueílikátovou taveninou v prostoru přiléhajícím k vnějšímu ll až 151.Materiál elektrody pro prívod stejnosměrného proudu musí být odo bo nikl. Jako siliká silikátové taveniny a s výhodou se k tomuto účelu používá ferochrom ne tová tavenina je vhodná např. borítokřemičitá nebo sodnovápenatokřemičitá sklovina.Při aplikaci zařízení podle vynálezu je tedy odstraněn zejména nepříznivý vliv...

Zařízení k výrobě trubic, kapilár nebo tyčí s přesnými rozměry tažením směrem dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265593

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kučera Jan, Auerbeck Jiří

MPK: C03B 17/04

Značky: kapilár, výrobe, trubic, tažením, dolů, rozmery, směrem, přesnými, zařízení, tyčí

Text:

...je vytříděno jako odpad.Centrování plunžru částečně řeší vynález podle A 0 SSSR čb 881 014. Príslušné zařízení se skládá z kuželové misky, do které zapadá vodicí trubka 5 centrovacími žebry. vodicí trubkou prochází trubka plunžru opatřená na spodním konci tvarovací koncovkou. V mezikruží, vytvořeném vodicí trubkou a trubkou plunžru, je objímka, která zaručuje souosost těchto trubek.Nevýhodou tohoto řešení je velká vzdálenost mezi...

Živičná stavební směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 262812

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kudla Ludvík, Kučera Jan, Pavelka Vladimír, Lešanský Jaroslav, Vrbka Jiří, Venc Václav, Kos Václav

MPK: E01C 7/18

Značky: stavební, směs, živičná

Text:

...a.Živičné stavební směsi podle vynálezu lze použít k výstavbě vozovky tak, že na štěrkopísek o tlouětce vrstvy 30 cm se POIOŽÍ Dodkladní vrstva o tlouštce 20 cm z cementové stabilizace. Na podkladní vrstvu se položí ložní vrstva o tlouštce 10 až 20 om ze živičné stavební směsi podle vynálezu běžným způsobem, to znamená, že se rozprostře finišerem nebo grejdrem a zhutní se stejně jako ostatní vrstvy. Na ložní vrstvu se položí krytová vrstva o...

Zapojení stykových obvodů systému IMS-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 260888

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kučera Jan, Bernášek Jaroslav

MPK: G06F 13/20, G06F 13/00, G06F 13/36...

Značky: ims-2, systému, zapojení, obvodů, stykových

Text:

...Bit C 1 je spojen s výstupom druhého dvouvstupého hradla 13. Bit C 2 je připojen na výstup čtrnáctého dvouvstupého hradla 1 n, jehož vstup je přes první tvarovač 11 připojen na výstup dvanásteho dvouvstupého hradlo 41, jehož jeden vstup je spojen se spoločným bodem pátého odporu R 5 a štvrtého odporu R 4 a elektrolytického kondenzátora C 4 a současně je spojen se vstupom invertoru signálu zapnutí sítě 38, vstupem třetího třívstupého hradla...

Živičný kryt, zejména vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250179

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kudla Ludvík, Kos Václav, Pavelka Vladimír, Vrbka Jiří, Lešanský Jaroslav, Venc Václav, Kučera Jan

MPK: E01C 7/18

Značky: kryt, zejména, živičný, vozovky

Text:

...vrstvy. Tím dochází jednak k prolnutí a ke spojení obou vrstev s vysokou pevností ve smyku na stykově ploše vrstev a Jednak v horní části ložní vrstvy ke vzniku mezivrstvy s plynulou změnou krivky zrnitosti a obsahu pojiva o tlouštce ádově například 0,5 až 5 cm.Vzhledem k tomu, že nárůst tlouštky mezivrstvy vzniká pouhým vyplňováním pőrů ložní vrstvy materiálem obrusné vrstvy, tento nárůst během hutnšní a dále při konsolidaci následným...

Rám pre adaptáciu traktora na terénny vysokozdvíhací vozík

Načítavanie...

Číslo patentu: 236830

Dátum: 15.03.1987

Autori: Urbánek Vendelín, Mazánik Anton, Kučera Jan, Špaček Miloslav

MPK: B66F 9/075

Značky: adaptáciu, terénny, traktora, vysokozdvíhací, vozík

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania rámu umožňujúceho adaptáciu traktora na terénny vysokozdvíhací vozík. Rám pozostáva z priečnika, ku ktorému je pripojené vysokozdvíhacie zariadenie a ktorý je pevne spojený s pozdĺžnymi bočnicami. Pozdĺžne bočnice sú pevne spojené konzolou, upevnenou na bloku motora a na ich voľnom konci je umiestnené protizávažie. Podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že zahnuté vidlicové konce priečnika sú...

Vysokozdvíhacie zariadenie s dvojstupňovým prevodom a veľkým voľným zdvihom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234857

Dátum: 15.01.1987

Autori: Urbánek Vendelín, Kučera Jan, Cigáň Anton

MPK: B66F 9/06

Značky: dvojstupňovým, prevodom, volným, velkým, vysokozdvíhacie, zariadenie, zdvihom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného prevedenia vysokozdvíhacieho zariadenia, ktoré umožňuje dosiahnuť veľký voľný zdvih a ktoré je riešené ako dvojstupňový prevod s pracovnými fázami nasledujúcimi automaticky za sebou. Zariadenie pozostáva z pevného rámu, z prvého, druhého a tretieho pohyblivého rámu, ako aj z vozíka, ktoré sú voči sebe posuvne uložené a navzájom zviazané pomocou prvej a druhej reťaze, ktorá je prepásaná cez prvú, druhú, tretiu,...

Mechanizmus ovládania riadiacej nápravy mobilného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232595

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kučera Jan, Brindza Jaroslav, Gašpar Stanislav, Švančara Anton

MPK: B62D 7/16

Značky: stroja, nápravy, ovládania, mechanizmus, riadiacej, mobilného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia mechanizmu pre ovládanie prednej riadiacej nápravy mobilných strojov a to ako pri jazde po vlastnej osi tak aj pri vlečení mobilného stroja. Mechanizmus je vytvorený z priamočiareho hydromotora, ktorého piestnica je otočne spojená cez páku riadenia upevnenú na podvozku mobilného stroja s tyčkou riadenia napojenou na riadiacu nápravu. Podstata riešenia spočíva v tom, že v mieste napojenia piestnice...

Upevnenie drapáka na násade pracovného stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 232645

Dátum: 15.12.1986

Autori: Švančara Anton, Kučera Jan, Brindza Jaroslav, Jánošík Jozef, Beďač Jozef

MPK: E02F 3/44

Značky: pracovného, násade, drapáka, upevnenie, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného riešenia upevnenia drapáka na násade mobilného pracovného stroja, umožňujúceho jeho ovládanie v rovine kývania jeho násady. Upevnenie drapáka je vytvorené zo stojana, ktorý tvorí nosnú konštrukciu drapáka, a ktorý je výkyvne upevnený na násade pracovného stroja. Na násade je upevnený priamočiary hydromotor, ktorého piestnica je otočne spojená s váhadlom kyvne uloženým na násade a otočne spojeným s jedným koncom...

Zařízení k tvarování plochého skla přetokem směrem dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232533

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kolář Otakar, Kučera Jan, Baloun Zdeněk, Konárek František

MPK: C03B 17/06

Značky: tvarování, přetokem, dolů, směrem, zařízení, plochého

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro sklářský průmysl a je vhodné k výrobě plochého skla, jehož povrch má kvalitu povrchu leštěného chromu, protože povrch nepřichází do styku s tvarovacími plochami. Sestává z dávkovadla 2, dávkovací části 5 a na ni navazující tvarovací části 6 tvořené tvarovacím tělesem 7, jehož horní část má v průřezu tvar žlabu 8 se dvěma postranními přetokovými stěnami 9 a dnem 10, jehož hloubka se ve směru dávkovací části 5 zmenšuje až...