Kubový Josef

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubový Josef, Stejskal Alois, Marková Marie, Čáp Antonín, Ursíny Petr, Dídek Stanislav, Ferkl František, Lojka Jaroslav, Dykast Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, zařízení, princípu, předení, koncem, frikčnímu, otevřeným

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marková Marie, Čáp Antonín, Ferkl František, Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Borovcová Želmíra, Dykast Jaroslav, Dídek Stanislav, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, skrucování, předení, koncem, příze, zařízení, otevřeným

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení pro frikční předení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259307

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dídek Stanislav, Blaško Ján, Kubový Josef, Doležal Josef, Pavlíček Luboš, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra, Dykast Jaroslav, Ferkl František, Lehká Věra

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, příze, zařízení, předení

Text:

...profilem lze pŕipustit, aby osy profilů dopravního úseku u vstupní a výstupní části byly vůči sobě kříženy, popřípsdě byly vůči sobě kolmé, a tak se vyhovělo navazujícím geometrickým podmínkám pro optimální ukládání vláken do klínovité štěrbíny mezi dvěma rotačními třecími plochami frikčního skrucovacího ústrojí.Tok vláken v dopravním kanálu lze ovlivňovąt jak umístěním tak i celkovou délkou homogenizačního profilu v dopravním...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Dídek Stanislav, Fajt Ludvík, Pavlíček Luboš, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, ojednocených, vláken, princípu, frikčnímu, příze, zařízení, otevřeným, koncem

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Zařízení k zapřádání příze na pracovních jednotkách frikčního dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256447

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš, Čáp Antonín, Lojka Jaroslav, Fajt Ludvík, Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Reymanová Markéta, Stejskal Alois, Marková Marie

MPK: D01H 1/135

Značky: jednotkách, zařízení, stroje, frikčního, dopřádacího, příze, pracovních, zapřádání

Text:

...odblokuje čidlo přetrhu a v nastavených intervalech zapne přívod vláken apoum spustí odtah příze při současném zapředení jejího konce doPro realizaci tohoto postupu je podle vynálezu výhodné, jestliže ovládací blok je propojen přes nastavovací člen alespoň na některý elektrický obvod pohonných prostředků přiváděcího,spřádacího e odváděcího ústrojí a zdroje sání.iUvedeným postupem lze zautomatizovat zapřádací operací při spouštění...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Dídek Stanislav, Ferkl František, Lojka Jaroslav, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Borovcová Želmíra, Kubový Josef, Ursíny Petr

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, otevřeným, zařízení, koncem, příze, způsob, tohoto, způsobu, provádění

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Způsob frikčního předení příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlíček Luboš, Marková Marie, Lojka Jaroslav, Stejskal Alois, Čáp Antonín, Dídek Stanislav, Fajt Ludvík, Kubový Josef, Strnadová Eva, Reymanová Markéta

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, provádění, předení, frikčního, tohoto, příze, způsobu, zařízení

Text:

...pole je k dosąžení patřičného vlivu příliš nízký. Rovněž navrhovaný přítlak přetlakovou foukącí tryskou255 282 na vytvářenou přízi v kombinaci se sacím.účinkem vymezenéhosacího pole se ukázal být na jedné straně příliš nákladnýma na druhé straně značné problematickým vzhledem k nebezpečí úletu vláken ze štěrbiny v důsledku přetlakového vzduš ného proudění.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky spojené e přiväděním vláken mezi...

Mechanické kódovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246832

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kubový Josef

MPK: G06F 3/02

Značky: mechanické, zařízení, kódovací

Text:

...je,že má dlouhodobou apolehlivoet funkce, k jeho překődovĺání není třeba elektronického zařízení, je vhodná pro systém autouatizovaného řízení městské hromadné dopravy, kde na celé zařízení jsou kladeny vysoké nároky na opolehlivoit kődovecího zařízení v podmínkách vysokých vibrací e rázd a kde kődovací štítok na funkci apolehlivóho nářadí.vynález je dále popsán s odkazem na pripojené výkresy, kde obr.l předatevujererepektivní pohled...

Posouvací zařízení vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246826

Dátum: 01.03.1988

Autori: Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Kubový Josef

MPK: G11B 19/20

Značky: posouvací, zařízení, vozíků

Text:

...z baterií Další výhodou tohoto řešení je, že při konatantnich otáčkach kola dechezí v pealodní fázi otúčení, vliven znenšujícího ae atoupání excentru, ke zvčtšování síly půeobící na vozík.- 2 245 826 To je pro doeažení řňdnćho styku kladky s tónovou kladkou,výhodná.Blíłe bude vynález ob 3 aeněn.na priložených výkresoch,kde na obr. 1 je znozorněno principiální provedení v kli dověu stavu a na obr. 2 poloha vozíku při chodu vpŕod.Na obr....

Zařízení pro frikční předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254842

Dátum: 15.02.1988

Autori: Dídek Stanislav, Borovcová Želmíra, Lojka Jaroslav, Marková Marie, Stejskal Alois, Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Čáp Antonín, Pavlíček Luboš, Kubový Josef

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, zařízení, frikční

Text:

...ovšem nevyčerpávají veškeré varianty a možnosti, jak dále vytvořit podstatu předmětu vynálezu,jsou uvedena na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je pohled na rotační nosiče uspořádané v sobě a to v částečnám řezu pro znázornění odvodu příze, na obr. 2 je pohled ve smšru šipek II-II v obr. 1, na obr. 3 je pohled na jiné uspořádání rotačních nosičü, upravených vedle sebe, na obr. 4 je pohled na rotační nosiče ve směru šipekIV-IV v obr. 3. ns...

Odtahová trubice pro odtah příze ze spřádacího rotoru pro bezvřetenové předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238332

Dátum: 01.10.1987

Autori: Jiskra Miloslav, Kubový Josef

MPK: D01H 7/882

Značky: spřádacího, bezvřetenové, odtah, předení, odtahová, rotoru, trubice, příze

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zlepšení průchodu zákrutu až ke stužce na sběrném povrchu spřádacího rotoru je mezi oblou prstencovou částí a válcovou průchozí částí odtahové trubice zařazena kuželová část, v níž jsou vytvořeny drážky, jejichž spodní konce zasahují až do válcové průchozí části.