Kubín Miroslav

Snímač hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266709

Dátum: 12.01.1990

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G01F 23/14

Značky: snímač, hladiny

Text:

...základní funkční schéma zařízení.Podle vynálezu je snímač hladiny tvořen tělesem l, V němž je na kloubu g otočné uložen pákový převod Ä. Pákový převod 3 je vyveden vně tělesa l a je na něm zavěšeno měřicí čidlo 5, například vztlakové těleso tak, aby bylo v kontaktu s měřenou hladinou kapaliny. Uvnitř tělesa l je pákový převod Q spřažen jednak s nastavovacím prvkem Ž a jednak s pneumatickým systémem Q. Nastavovací prvek 5 je tvořen...

Redukční ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 257948

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kubín Miroslav, Vinopal Stanislav

MPK: F16K 17/30

Značky: ventil, redukční

Text:

...L, k jehož horní části je připevněno víko g, přičemž v tělese 1 a ve víku g jsou souose vytvořeny vstupní otvor 2 a výstupní otvor 1.2 Uvnitř tělesa A je na nákružku lg připevněn koš 5 s plnýmdnem žł, jehož vnitřní povrch je opatřen dvěma sedly ąg, mezi nimiž jsou v koši 5 vytvořeny dva boční otvory 5 g.Proti sedlům gg je uvnitř koše Ž uetavena dvousedlová kuželka Q, v níž jev podélném směru vytvořena průchozí dutina 1 a v jejíž střední části...

Měřicí předstihový člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 234192

Dátum: 01.04.1987

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/20

Značky: předstihový, měřicí, člen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se měřicího předstihového členu, zejména pro řídicí regulátory tlaku plynu. Podstatou vynálezu je, že u měřicího předstihového členu, sestávajícího z pláště a pohyblivého tlakoměrného prvku uloženého uvnitř pláště a opatřeného uzavíracím orgánem, je jednak k základnímu tlakoměrnému prvku připevněn doplňkový tlakoměrný prvek o větší účinné ploše a jednak do vnitřního prostoru pláště je mezi základní...

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248312

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/20, G05D 16/06

Značky: tlaku, regulátor

Text:

...komora 323 je opatřena výpustným hrdlem 51 a vrchní komora A 22 přídavným hrdlem gg, přičemž je v ní uložena předepjatä funkční pružina A 2. Při vzájemném spojení členů 3, 2, 5 je vzdušník 2 napojen mezi komorou nad membránou ggł dvojčinného membránového pohonu gg hlavního ventilu g a výstupním hrdlem ii Spodní komory ggl pomocného regulátoru 3, přičemž komora pod membránou ggł dvojčinného membránového pohonu gg je spojena s tlakovým potrubím...

Regulátor tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 235848

Dátum: 01.12.1986

Autor: Kubín Miroslav

MPK: G05D 16/06

Značky: tlaku, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší konstrukci regulátoru tlaku, zejména adaptivního regulátoru tlaku s pomocnou řídicí veličinou pro napájení řídicích regulátorů tlaku plynu. Podstatou vynálezu je, že u regulátorů tlaku, sestávajících z pláště opatřeného vstupním, výstupním a pomocným hrdlem a z pohyblivého tlakoměrného prvku uloženého uvnitř pláště a opatřeného uzavíracím orgánem, je pohyblivý tlakoměrný prvek v plášti uložen tak, že jeho...

Způsob spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou

Načítavanie...

Číslo patentu: 233405

Dátum: 15.08.1986

Autori: Špaček Pavel, Čoupek Jiří, Voslář Jaroslav, Porsch Bedřich, Vozka Stanislav, Kubín Miroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: kolonou, koncovky, skleněnou, kovové, způsob, chromatografickou, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou. Podstata způsobu spojení kovové koncovky se skleněnou chromatografickou kolonou spočívá v tom, že na středicí trn se navleče nerezový prstenec opatřený osazením, do kterého je vložena nízkotavná slitina s bodem tání 60 až 250 °C, nestávající z prvků vybraných ze skupiny vizmut, olovo, cín, kadmium, zinek a antimon, poté se nerezový prstenec a konec skleněné...

Kolona pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 223732

Dátum: 15.04.1986

Autori: Porsch Bedřich, Kubín Miroslav, Čoupek Jiří, Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Voslář Jaroslav

Značky: zejména, kapalinovou, vysokotlakou, chromatografii, kolona

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolony pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii s vysokou účinností dělení. Podstata kolony podle vynálezu spočívá v tom, že sestává ze skleněné trubice, popřípadě vytvrzené povrchovou vrstvou draselných iontů, naplněné sorbentem, který je v ní uzavřen uzávěry opatřenými přepážkami z porézního materiálu nebo síťky a vložené do pláště z kovu nebo plastu, v němž je upevněna a utěsněna koncovkami pro připojení ke...

Zařízení pro tlakové kontinuální plnění kolon pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 221326

Dátum: 15.01.1986

Autori: Porsch Bedřich, Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Kubín Miroslav, Čoupek Jiří

Značky: kapalinovou, kolon, zařízení, tlakově, chromatografii, vysokotlakou, plnění, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální způsob plnění kolon pro vysokotlakou kapalinovou chromatografii suspenzí sorbentu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tlaková pumpa je přes první vysokotlaký ventil spojena s jedním koncem plnicí trubky, na jejímž druhém konci je přes průzor připojen jeden konec kolony, jejíž druhý konec je jednak přes druhý ventil připojen k podtlakovému zásobníku odpadní suspenze, jednak přes první ventil k zásobníku...

Pojišťovací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 220214

Dátum: 15.11.1985

Autor: Kubín Miroslav

Značky: ventil, pojišťovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší obousměrnou funkci pojišťovacího ventilu, závislou na rozdílech tlaků, vhodnou zejména u zařízení pro regulaci průtoku nebo tlaku tekutin, skládajícího se z tělesa a odpruženého uzávěru. Podstatou vynálezu je, že v tělese je uložen pohyblivý tlakoměrný prvek tvořený např. membránou a opatřený průtokovým otvorem, v němž je uspořádáno těsnicí sedlo s uzávěrem a alespoň jednou pružinou uloženou mezi uzávěrem a...

Koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217255

Dátum: 15.07.1984

Autori: Kubín Miroslav, Vozka Stanislav, Špaček Pavel, Posrch Bedřich

Značky: kapalinovou, chromatografii, koncovka, kolonu, vysokotlakovou, zejména, skleněnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koncovky určené pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména vysokotlakou chromatografii. Předmětem vynálezu je koncovka pro skleněnou kolonu pro kapalinovou, zejména pro vysokotlakou chromatografii, jejíž podstata spočívá v tom, že se skládá z převlečné matice, jejíž alespoň část závitu má větší světlost než zesílený okraj skleněné kolony a ve kterém je našroubován dutý dělený kovový šroub s elastickým prstencem z plastu nebo...

Silikagelový sorbent pro chromatografii v ionizujícím a agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213917

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kubín Miroslav, Porsch Bedřich, Večerník Josef, Špaček Pavel, Vozka Stanislav

Značky: sorbent, chromatografii, silikagelový, agresivním, ionizujícím, prostředí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká silikagelového sorbentu pro chromatografii v ionizujícím a agresívním prostředí. Sorbent sestává ze silikagelové matrice, která je pokrytá vrstvou vysoce zesítěného, případně částečně nebo zcela karbonizovaného poly(akrylonitrilu). Má vysokou radiační odolnost a chemickou stálost vůči kyselinám. Umožňuje chromatografickou analýzu radiofarmak a analytické stanovení vzácných zářičů.