Kubíeek Jaroslav

Spôsob výroby zmesi 2-alkyltio-4, 6-diamíno-s-triazínov s 2, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240362

Dátum: 15.08.1987

Autori: Reoucha František, Nykl Ilja, Vaneura Václav, Hofbauer František, Kubíeek Jaroslav, Budín Jioí

MPK: C07D 251/52, C07D 251/50

Značky: 6-diamíno-s-triazínov, 2-alkyltio-4, výroby, zmesí, 4-diamíno-6-chlór-s-triazínmi, spôsob

Text:

...roztoku sodnej soli metantiolu 0,263 mólu, pri tep-,lote 20 až 45 °C. Po-dosiahnutí neutrálneĺ reakcie sa k zmesi pridalo 56,3 g 40 -ného i vodného roztoku etylamínu 0,5 mólu a 133,4 g 15 Vo-neho vodného roztoku hydroxidu sodného U,5 mólu a vyhriala sa k refluxu, pri ktorom sa zotrvalo 2,5 hodiny. Po ochladení na 20 °C, vykryštalizovaní, od~ satí a premyti s 250 ml vody sa po vysušení získalo 117,0 g produktu, ktorý podľa...

Zařízení pro dávkování malých množství kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244512

Dátum: 16.02.1987

Autori: Rybola František, Kubíeek Jaroslav, Budín Jioí, Kuba Zdenik

MPK: G01F 11/04, G01F 11/02

Značky: kapaliny, malých, množství, zařízení, dávkování

Text:

...ne~ pememeuun upononbnoe nepememeaue nonxuo öuws npeoópasonano BO BpamaTenLHoe nnmmenne. Tem camum nonumamwca pacxonu Ha sxcnnyaTaLLm ycTpoäcTBa M cHmaeTca ero TOHHOCTB, Tax Km( B JIaJ-IHOM cnyqae HMGGTCR onpeneneHHoe qmcno npomeayToqHo BKnmqeHHu eneMEHTOB. Orxnonenma nnaMeTpa ponnxoa M HpOBOĽOKH cKa 3 uBawTcH Ha pesynbwame namepeaun. Hepen nepBuM Mcnonbsonannem KQRHHĚ nopm~ Henoñ uacoc nonxen npennapmwejbao Onp 0 ÓHEaTBCH. Bonee mnm...

Způsob výroby spiro-3-heteroazolonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244683

Dátum: 17.09.1985

Autor: Kubíeek Jaroslav

MPK: C07D 263/62, C07D 235/02, C07D 277/60...

Značky: způsob, spiro-3-heteroazolonů, výroby

Text:

...postupům používaným k přípravě známých sloučenin podle metody, kterou popsali P. J. McEvoy a G. R. Allen jr. v Č. Org. Chem. gg, 4 044 až 4 048 (1973).3-benzoylpropionové kyseliny substituované v poloze 2 jiným substituentem než atomem vodíku vedou k 3 ~benzoy 1 propionovým kyselinám používaným při syntéze finálních tetrahydronaftalenových derivátů obecného vzorce I. Tato cesta je zvlášť vhodná vzhledem ke snadné dostupnosti substituovaných...

Odsávacia pištoľ s pneumatickým strihačom pre navádzanie vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 244555

Dátum: 14.05.1984

Autori: Dušek Josef, Faeková Tatiana, Kubíeek Jaroslav, Lacko Vladimír

MPK: B65H 67/08

Značky: strihačom, navádzanie, pneumatickým, odsávacia, vlákna, pištoľ

Text:

...nachádzajúcej sa medzi piestami 12, 13 prepúšťacieho piestového ventilu 11. Kanálik Bb je V dolnej časti strižníkovej komory 5 a spája časť strižníkovej komory 5 pod piestom 6 s časťou prepúštacej tlakovej komory 9 medzi piestami 13, 14 prepúšťacieho piestového ventilu 11. .Prepúšťacia tlakova komora 9 je kanálikmi 15 a, 15 b spojená s prívodným potrubim 16 tlakového média tak, že kanálik 15 a spája časť prepúšťacej tlakovej komory 9 nad...