Kubíček Václav

Zapojení ohříváku vzduchu a hořáků na parním nebo horkovodním kotli

Načítavanie...

Číslo patentu: 260100

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kubíček Václav, Košvanec Josef, Šámal Václav

MPK: F23L 15/04

Značky: ohříváku, parním, zapojení, hořáku, kotli, horkovodním, vzduchu

Text:

...části plamencožárotrubného kotle s hořáky na plynné palivo, obr. 2 pohled na tentýž kotel zepředu ve smyslu šípky P z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdcrys kotle z obr. 1 a 2.Na tělese plamencožárotruhnéhc kotle l se vpredu nahoře nalézá výstupní hrdlo 3 spalin,na kterém je přišroubován ohřívák vzduchu Q. který je proveden ze svislých sklenených trubek 1. Uprostřed výšky ohříváku vzduchu Q je vodorovné umístěna dělicí přepážka Ž, která ho...

Přehřívák páry plamencožárotrubného kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 259848

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šámal Václav, Kubíček Václav, Košvanec Josef

MPK: F22G 7/10

Značky: páry, plamencožárotrubného, kotle, přehřívák

Text:

...tím, že výstupní komora přehřátá páry, ktera je umístěno dole, je přes uzavírací ventil prepojenia s vodním prostorem bubnu, je umožněno zavodnění přehřívaku páry při zatápěni ko-tle, naníž by bylo třeba použít jakěhokolí dalšího ventilu a tím zařadit přehřívak do oběhu kotle jako odpařovací plochu. Propojením výstupní komory přehřáté páry přes uzavírací ventil s odvodňovacím potrubím se před najetím kotle na výkon odvodní...

Zařízení ke spalování exhalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 254641

Dátum: 15.01.1988

Autori: Košvanec Josef, Skála Oldřich, Kubíček Václav, Šámal Václav

MPK: F23G 7/06

Značky: zařízení, exhalací, spalování

Text:

...provedení zařízení ke spalování exhalací podle vynálezu,která budou zobruzena na obr. 1 až 4, kde obr. 1 představuje svislý podélný řez plamencem plamencožárotrubného kotle se zařízením ke spalování exhalací, obr. 2 pohled na plynový hořák s přívcdy plynu a směsi vzduchu a exhalací ve směru šípky P z obr, 1, obr. 3 znázorňuje detail řezu blokem ohnivzdorného materiálu s podružnými otvory uspořádanými na trychtýřovité ploše a obr. 4 částečný...

Dutá kruhová výztuha rovného plamence

Načítavanie...

Číslo patentu: 253531

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kronus Karel, Šámal Václav, Kubíček Václav

MPK: F22B 7/20

Značky: kruhová, výztuha, dutá, rovného, plamence

Text:

...ke zborcení planenee, neboř i horní část duté kruhové výztuhy je trvale ohlazena proudící perovodní směsí, ktorá vstupuje dole do výztuhy zavodňovecíni otvory. chlazení kruhovú výztuhe má podstatnějvyääí pevnost než má vlastní plamenec.Dále budou popsána dvě příkladná provedení duté kruhové výztuhy rovného plamence, která budou zobrazena na obr. 1 až 4,kde obr. 1 představuje svislý řez podćlnou osou plamence s dutou kruhovou výztuhou,...

Prstencová vložka ze žáruvzdorného materiálu do plamence

Načítavanie...

Číslo patentu: 252215

Dátum: 13.08.1987

Autori: Továrek Josef, Kubíček Václav, Šámal Václav

MPK: F22B 7/20

Značky: materiálů, plamence, žáruvzdorného, prstencová, vložka

Text:

...které je při dostatečném přebytku vzduchu ukončeno ještě než spaliny opustí plamenec. Do žárových trubek prvního tahu vstupují již zcela vyhořelé, částeč ně vychlazené spaliny, takže z důvodu neprohoření paliva již nemůže dojít k popraskání konců Vtrubek vlivem vysoké teploty a případné difuze vodíku do trubkové stěny. V důsledku úplného vyhoření paliva na kratší vzdálenosti je možno též zvýšit výkon stávajících kotlú a při konstrukcí nového...

Spalovací zařízení pro kusová méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219506

Dátum: 15.08.1985

Autori: Kubíček Václav, Šámal Václav

Značky: paliva, kusová, zařízení, méněhodnotná, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření spalovacího zařízení pro spalování kusových méněhodnotných paliv, jako je suchý i mokrý dřevný odpad, netříděné nízkokalorické uhlí, pazdeří, bagasa, dále některý průmyslový odpad, jakož i tříděný městský odpad. Palivo je přiváděno do zásobníku paliva, ohřívaného stěnou spalovací komory, na jehož dně je šikmý třásací rošt, který palivo dopravuje, částečně odplyňuje, případně spaluje a ze kterého palivo přepadá na...