Kubant Josef

Způsob přípravy vzorku organické látky obsahující popeloviny, zejména uhlí pro tepelný rozklad v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265591

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kubant Josef

MPK: G01N 25/26

Značky: kalorimetrické, rozklad, obsahující, přípravy, způsob, zejména, organické, uhlí, popeloviny, vzorků, bombě, látky, tepelný

Text:

...V uhlí je výhodou, že přípravek práškového polyetylenu umožňuje získání přibližně stejných průměrných výsledků jako referntní metodou pyrohydrolýzy V platinové trubici, která je značně nákladná.Ke spalování vzorků je vhodný práškový polystylen zrnění do 0,3 mm. Vhodný poměr hmotnosti vzorku k hmotnosti práškového polyetylenu činí 12 až 13. Pro určitý typ vzorků je vhodné zachovávat vždy stejný zvolený optimální hmotnostní poměr vzorku k...

Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237198

Dátum: 01.10.1987

Autori: Straka František, Kubant Josef

MPK: G01N 7/16

Značky: způsob, tuhých, obsahu, stanovení, látkach

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu stanovení obsahu vody v tuhých látkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že navážka vzorku se v uzavřené soustavě zahřívá na teplotu, při které voda kvantitativně vytéká ve formě par, které jsou vedeny suchým nosným inertním plynem k termostatovému čidlu, citlivému ke změně viskozity procházejícího média, přičemž tyto změny převedené na elektrický signál jsou registrovány a vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky a vyjádřeny...

Zařízení k hutnění různých materiálů vibračními válci

Načítavanie...

Číslo patentu: 244706

Dátum: 14.08.1987

Autor: Kubant Josef

MPK: B28B 1/08

Značky: vibračními, různých, zařízení, hutnění, válci, materiálů

Text:

...pojezdu válce, regulátoru A frekvence vibrace a regulátoru 1 výstředníkováho momentu.Uvedené regulútory 1, g,.1 potom v příslušných regulačních smyčkách (rychlosti pojezdu válce, frekvence vibrace a výstředníkového momentu) prostřednictvím výkonového členu 2 auto matické regulace rychlosti pojezdu vibračního válce, výkonového členu § automatické regulace frekvence vibrace, výkonováho členu 3 automatické regulace výstředníkového momentu...

Způsob kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 234721

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kubant Josef, Votava Petr

MPK: G01N 23/22

Značky: uhlí, hlediska, jakosti, koksovatelnosti, kontroly, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontroly jakosti uhlí z hlediska koksovatelnosti. Účelem vynálezu je provádět rychlou průběžnou kontrolu uhlí přímo na dopravníkovém pásu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo radiometrickým měřením, kdy je materiál prozařován zdrojem rychlých neutronů a zjišťuje se obsah uhlíku a vodíku se současnou korekcí s ohledem na obsah vodíku v molekulách fyzikálně vázané vody v uhlí a poměr zjištěných obsahů vodíku a uhlíku je pak...

Způsob stanovení obsahu vody v tuhých palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 234693

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kubant Josef, Votava Petr

MPK: G01N 23/22

Značky: stanovení, obsahu, tuhých, způsob, palivech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měření obsahu vody v tuhých palivech, zejména uhlí. Účelem vynálezu je získat údaje o okamžitém stavu a tím možnost tyto údaje operativně využít pro řízení příslušných technologických procesů, např. procesu spalování. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že palivo se prozařuje neutronovým zářením a měří se četnosti fotonů gama záření o energiích odpovídajících píkům plného pohlcení záření gama doprovazejícího interakci...

Způsob stanovení celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234109

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kubant Josef, Litomiský Miroslav

MPK: G01F 17/00

Značky: stanovení, způsob, uhlí, objemové, hmotnosti, průměrné, celkové, skládky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu stanovená celkové průměrné objemové hmotnosti skládky uhlí, zejména energetického. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se stanoví průměrná sypná hmotnost uhlí, průměrná stlačitelnost uhlí, rozměry geometrického tvaru skládky uhlí a plošná hmotnost zhutňovacího prostředku použitého při tvorbě skládky, přičemž celková průměrná objemová hmotnost skládky je harmonickým průměrem objemových hmotností kvádrů a trojbokých...

Způsob stanovení obsahu popele tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 233658

Dátum: 01.07.1986

Autori: Votava Petr, Kubant Josef

MPK: G01N 23/02

Značky: obsahu, tuhých, stanovení, způsob, palív, popele

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu využívajícího regresní závislosti mezi obsahem popela a uhlíku, který měří radiometrickou metodou. Účelem vynálezu je získat rychlé výsledky, které by bylo možno zpětně použít v probíhajícím technologickém procesu s vyloučením možných negativních vlivů dalších prvků obsažených v měřeném palivu. Tohoto účelu je podle vynálezu dosaženo tím, že je materiál prozařován rychlými neutrony a jsou měřeny četnosti fotonů záření...

Způsob analýzy nerozdělených chromatografických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 232267

Dátum: 15.06.1986

Autori: Straka František, Kubant Josef

MPK: G01N 31/08

Značky: nerozdělených, analýzy, způsob, chromatografických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analýzy nerozdělených chromatografických vln eluovaných složek plynu, které představují při dané separační schopnosti plynového chromatografu blíže neurčenou směs dvou známých látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se provede při jediné analýze současná chromatografická detekce, např. tepelně vodivostní detekce, a registrace změny viskozity plynné směsi nebo tlakové nebo průtokové změny na škrtícím orgánu, přičemž z...

Způsob určení sypné hmotnosti uhlí v původním stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222829

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kubant Josef

Značky: způsob, původním, sypné, stavu, určení, hmotnosti, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu určení sypné hmotnosti uhlí v původním stavu zejména u druhů uhlí s konstantním granulometrickým složením. Řeší problém nepřímého stanovení sypné hmotnosti uhlí v původním stavu za účelem odstranění obtížné manipulace s těžkými břemeny, která je nevyhnutelná při přímém stanovení. Podstata vynálezu je vyznačena tím, že se v hodnoceném uhlí určí obsah vody v původním uhlí a obsah popela v bezvodém uhlí a podle předem...

Způsob přípravy montánních pryskyřic s teplotou tání 180 až 280°C

Načítavanie...

Číslo patentu: 222632

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustigová Milena, Kubant Josef

Značky: teplotou, tání, způsob, přípravy, montánních, pryskyřic, 280°c

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy montánních pryskyřic, s teplotou tání 180 až 280 °C, selektivní extrakcí bitumenů uhelných kaustobiolitů, zejména méně prouhelněných, po předběžném odstranění vosků a měkkých pryskyřic extrakcí parafinickými uhlovodíky a pryskyřic s teplotou tání 120 až 180 °C extrakcí dietyléterem při 34 °C. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zbylý bitumen se extrahuje bezvodým octanem etylnatým při 76 až 137 °C a tlaku 1 ....

Způsob odstraňování pryskyřičných, případně voskovitých látek z huminových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220667

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lustigová Milena, Kubant Josef

Značky: huminových, látek, způsob, kyselin, případně, odstraňování, voskovitých, pryskyřičných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování pryskyřičných, případně voskovitých látek z huminových kyselin. Tyto látky přecházejí do huminových kyselin v důsledku své rozpustnosti v alkalickém prostředí za tvorby alkalických solí, nebo v důsledku tvorby koloidních disperzí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bezvodé, umleté huminové kyseliny se extrahují bezvodým octanem etylnatým při teplotě od 76 do 76,5 °C za atmosférického tlaku po dobu od 30...

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224355

Dátum: 01.12.1985

Autori: Kubant Josef, Lustigová Milena

Značky: minerálů, odstraňování, kyselin, prostředek, jílových, huminů, huminových

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k odstraňování huminů a jílových minerálů z huminových kyselin, vyznačený tím, že sestává z vodného roztoku obsahujícího 5%±0,1% hmotnostních hydroxidu sodného a 5%±0,1% hmotnostních chloridu sodného.

Prostředek pro zapalování vzorku elektrickým proudem v kalorimetrické bombě

Načítavanie...

Číslo patentu: 220043

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novák Ladislav, Kubant Josef, Artner Petr

Značky: proudem, kalorimetrické, zapalování, bombě, prostředek, vzorků, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro zapalování vzorku elektrickým proudem v kalorimetrické bombě. Vynález se týká přípravy vzorků za účelem stanovení některých stopových prvků, zejména uhlí. Podstatou vynálezu je, že zapalovací vlákno je vytvořeno z uhlíku. Způsob podle vynálezu lze s výhodou použít při suché mineralizaci vzorků při stanovení některých prvků v organických látkách, například uhlí.

Způsob stanovení obsahu uhlíku a/nebo vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 218990

Dátum: 15.06.1985

Autori: Janout Zdeněk, Soukup Tomáš, Kubant Josef, Vobecký Miloslav, Pospíšil Stanislav, Votava Petr

Značky: způsob, obsahu, uhlíku, vodíku, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení obsahu uhlíku a/nebo vodíku v palivu, na bázi radiometrického stanovení. Účelem vynálezu je zpřesnění stanovení výhřevnosti. Totoho účelu je dosaženo tím, že změřené hodnoty četností gama kvant z interakcí neutronů s jádry vodíku a/nebo uhlíku, z nichž se vychází při stanovení obsahu těchto prvků v palivu, se korigují na příspěvky způsobené gama zářením, vzniklým při interakci neutronů s jádry ostatních prvků obsažených v...

Způsob přípravy mon tanních pryskyřic s bodem tání 120° až 180° C

Načítavanie...

Číslo patentu: 217235

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kubant Josef, Lustigová Milena

Značky: přípravy, pryskyřic, 180°, způsob, 120°, bodem, tanních, tání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy montanních pryskyřic s bodem tání 120 až 180 (C. Vynález se týká způsobu přípravy montanních pryskyřic s bodem tání 120 až 180 (C selektivní extrakcí bitumenů uhelných kaustobiolitů, zejména méně prouhelněných, po předběžném odstranění vosků a měkkých pryskyřic extrakcí parafinickými uhlovodíky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zbylý bitumen se extrahuje bezvodným dietyléterem při 34 až 90 °C a tlaku 1.105 až 5,1.105 N.m-2 a...