Krueková Jitka

Způsob výroby terciálních aminboranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242064

Dátum: 01.02.1988

Autori: Potfaj Jaroslav, Frank Pavel, Pech Jozef, Krueková Jitka

MPK: C01B 35/08

Značky: výroby, aminboranů, terciálních, způsob

Text:

...reakce podle předloženého vynálezu, podle kterého se terciární aminboraný připra vív vysokém v tě ku t že se auepenzí tetrahydrobordäřs výho o o,ýv organíckém rozpouštědle, s výhodouv octanu ethylnatém, probublává plynný oxid uhličitý v přítnm noctí terciárního aminu za intenzívního míchání po dobu 1 až 5H v rozmezí teplot O až 50 °C. .Čistý produkt se zíaká po promytí organické vrstvy vodou, jejím vysušení a odpaŕení...

Kationické esteramíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246432

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: C07C 87/20

Značky: esteramíny, kationické

Text:

...teplota nasady vystúpila na 90 °C a udržovala sa pri 100 °C 1,5 h. K 100 g takto pripraveného esteramínu sa pridala kyselina octová a po homogenizácii pri 30 °C sa násada ochladila. Množstvo kyseliny a vlastnosti kaltionickýćh esteramínov .pri 20R 4 OOCCHCHZCOOR 4 stupňoch C sú uvedené v tabuľke 1. R 2 zbytok o štruktúre ~ Cl-I 2 Cl-I 2 NH mCH 2 CH 2 Tabuľka 1 Kyselina k Mól. hmot- Vlskozita Hustota nn g nosť mPa us kg . m 4 g.mól 1-) 10,7 1...

Zařízení na tlumení víceosých horizontálních kmitů a rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244235

Dátum: 15.12.1987

Autor: Krueková Jitka

MPK: F16F 7/08, B60N 1/00

Značky: tlumení, kmitů, víceosých, rázů, zařízení, horizontálních

Text:

...obr. 2 znázorňuje řez A-A z obr. 1 a obr. 3 je detaílem velívéhoulolení středové kostlq zařízení.Zékladnu zařízení tvoří spodní upínací deska l, za kterou je zařízení přichyceno, např. k podlaze vozidla nebo k horní ploée nosné konstrukce stroje nebo sedadla. Na upínací deece l jsou upevnlny kulisy z, např. pomocí nýtů 3. Zvednuté okraje i kulis g vytvéřejí dve páry podélnych sbíhavých ploch Lg a dva páry příčąých sbíhavých plech 12,...

Spoj vřetena a pohonu armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 244232

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nimeeek Petr, Holler Milan, Krueková Jitka

MPK: F16K 39/02

Značky: vřetena, armatury, pohonů

Text:

...účinku v tom, že zachycuje diistace vřetena při .zajiátění trvalé tisnosti uzáväru i při seismických podmínkách. N -Konkrátní príklad provedení spoje podle vynálezu je schematicĺky znásorněn-ns pŕipojenám výkrese, zobrszujícím vertikální že horní částí armatury s převodovou skříní -s kuželovými koly. « . Podle vynálezu je k horní části amatury tvořené slonpky 11, hlavou 12 a víkem ułremenu l upevnäna pomocí horní přiruby 2 | převodová...

Průtočné odběrové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241885

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kueera Antonín, Dvooák Pavel, Soukup Jaroslav, Štirba Jaromír, Krueková Jitka

MPK: B01D 11/00

Značky: zařízení, odběrové, průtočné

Text:

...nádoby a vnější stěnou tef plonového kelímku.Je známo, že uvedené extrakční techniky a známá zařízení bývají používány k separaci a zvyšovaní koncentrace sledovaných latek před jejich chemickou čí instrumentální analýzou tak, že poža-Ádovaný objem vzorku kapaliny je laboratorně extrahován a extraktsledovaných složek, případně dále upravený, je následovně analyzován. Dále je známa, že při velmi malých obsazíoh řady látek v kapalínách...

Zapojení mikropočítačů pro spolupráci s pomocnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244030

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueková Jitka, Nimeeek Petr, Krueek Zdenik

MPK: G06F 15/16

Značky: sběrnicí, zapojení, pomocnou, mikropočítačů, spolupráci

Text:

...m odpovídající ledrese. V adresovém dekodéru g se adrese vyhodnotí spolu s řídicími signály mikopočítače u, kterými jsou signál zápis dat mu, signál čtení dat. Q o oynchronizlční signál gL.Pomocné sběrnící PS je vyhrazena určitá oblast adres, která je pro všechny mikropočítlče Ligu spoločná. Je-lí z mikropočítače m vysílaná na sdresovou sběrnící A 54 adresa připojených obvodů m pomocné aběrnico 35 o je požedováno čtení nebo zápis...

Zařízení pro měření průvodnicového tahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244028

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krueková Jitka

MPK: G01C 11/02, G01C 7/00

Značky: průvodnicového, zařízení, měření

Text:

...práce V jámě, nabot se měření provádí z etáäe täční kleoe.zařízením se získávejí okamžité výsledky v dálkovjcb jednotkách a noluoí u provádlt aložite matematické či laboratorní vyhodnncení, což umožňuje poouovlt průběžně stav jáw pri provádění její údržby.Výhodou je i to, že rozteč nulových bodů dotykového délkového měřidla lze zvolit například 2 m, což zvyšuje přesnost měření zejména v místech styků dvou průvodnic. vlákno napjaté mezi...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241169

Dátum: 15.08.1987

Autori: Škubna Jan, Krueková Jitka, Hadrych Karel, Nimeeek Petr, Stýblo Miloslav, Frühauf Petr

MPK: B22D 7/10

Značky: hlavový, nástavec, odlévání, oceli

Text:

...plocha, podle vynálezu sníěrem nahoru svírá s osou kokily ostrý úhel.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je skutečnost, že jeho uspořádáním dochází k úspoře tekutého kovu v rozích hlavy, lzterého se jinak nevyužíva k dosazovaní. Napríklad u ingotu o hmotnosti 4 tuny dojde k úspoře kovu použitím čtyř zkosených rohových izolačních klínů o 56 kg. Dále se dosáhne menších tepelných ztrát a hlava íngotu - zejména ve své horní čás ti - dostane...

Fixační zařízení k řezání destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 245482

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueková Jitka, Svoboda Vít

MPK: B26D 7/01

Značky: zařízení, řezání, destiček, fixační

Text:

...cnadxenu upopesñuu, pacnonoannnmuu ao nsauuao uepneuAnxynapnax Hanpanneauax, K ynpyrnuu aneuearauu, pacnonoxanxuun mozny npopeanunHa qapmeze npezcranneno ycrponcrso çuucauu paapeaaeuoü nnacrunu na Qur.I - ycrponcrxo n paaseue na mur.2 - ycrponcmno 3 cóope (pa 3 pea).ÁYcrponcrno conäpzur ocnonaaua I, npuuy 2, yaen npennenua 3 RDHEEĽ K ocnonannn, ynpyrne aneuearu ,aneuenru 5 daanponanun paspeaaeuoü naacrunu. B ocaonanuu u upumne nunonueau...

Mezihřídelové radiálně čelní kontaktní těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245478

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filouš Jioí, Krueková Jitka

MPK: F16J 15/16

Značky: čelní, těsnění, mezihřídelové, radiálně, kontaktní

Text:

...oopasonananx xaaamarn n augpeaeponxann mama no sro napynnon nonepxnocu y nnyrpennen nonepxnocm oxnamnamero nana. oBosny) o nonmennm nenasiel odaoneunaew rasonyn mam a 3 on 9 pema mnm o pąuanayn nonapumocrs. Ho HD 9816 rannom 3 ynaaannon zone ooanaeer can, nanpan 245475-4 JISHHPID K 001 Bpamenm poropa, wo yueunmaem ynensaoe .nan.ueane n nsnoc mama no aapymoů pannamaaoü uoaepxnocu.Mamanuca pamaJmno-ropnome ynJloraex-lne óynem dome...