Krueek Zdenik

Elektromagnetický pásový separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242066

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vleek Pavel, Seidl Pavel, Krueek Zdenik

MPK: B03C 1/02

Značky: pásový, separátor, elektromagnetický

Text:

...vzhledem k tomu, že tento pás není dělený, je nutno jej při výměně a opravách nasunovat na separátor a s něj vysunovat v bočním směru paralelně s osami rotace válců. Vzhledem k tomu, že elektromagnetický pásový separátor je zpravidla na okolní nosné konstrukcí zavěšen pomocí lan ve svých čtyřech rozích, je při uvedené výměně nekončitého poddajného pásu nutno separátor úplně nebo zčásti z místa instalace demontovat, anebo je nutno realizovat-...

Vodivá pasta pre rastrovaciu elekrónovú mikroskopiu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246433

Dátum: 15.12.1987

Autori: Frühauf Petr, Škubna Jan, Krueek Zdenik, Zegzulka Jioí

MPK: C09D 5/24

Značky: pasta, mikroskopiu, elekrónovú, vodivá, rastrovaciu

Text:

...štátov je ich cena pomerne vysoká.Tieto nedostatky odstraňuje vodivá pasta pre raistrovaciu .elektrónovú mikroskopiu,ktorej p~odstatar spočíva v tom, že pozostáva zo sadzí o špecifickom .povrchu 100 až 1 500 mZ/g, vody a polyvinylalkoholovej disperzie s koncentráciou polyvinylalkoholu do 20 hmot. a strednou molekulovou hmotnosťou (4-6 .105 g/mól, pričom hmotnostný pom-er sadzí, sušiny polyvinylaľkoholu a vodyje 1110 až 110100.Výhody...

Zařízení pro automatickou výměnu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244238

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueek Zdenik, Rudolf Zdenik

MPK: B23Q 3/155

Značky: automatickou, výměnu, nástrojů, zařízení

Text:

...na čepu.Pžedností navrženého řešení podle vynálezu je možnost automatické výměny nástrojů ve svislćm i vodorovném vŕetenu obráběcího stroje. Celý systém výměny nástrojů lze napojit na řídicí systém stroje.Praktické provedení předmětu vynálezu je znázorněno schematicky na připojeném výkresu,kde je provedení automatické výměny nástrojů na portálovém frézovacím a vyvrtávacím strojiNa stojanu lg portálového frezovaciho a vyvrtávacího stroje je...

Zařízení umožňující posuv ostřihávaného plechu po střihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244234

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krueek Zdenik, Škubna Jan, Nimeeek Petr

MPK: B23D 15/08

Značky: plechů, umožňující, ostřihávaného, posuv, střihu, zařízení

Text:

...nožů oboustrnnných ndžek bez demontáže zvedéku nastřiženého odpadu.Rovné je výhodou to, že jeho výménu lze p-ovddét blokovým způsobem. To vse umožňuje snížení potřebných prostojů e spolu s nízkýmí nároky na údržbu e obsluhu umožňuje zvýšiť. provozuschopnost e výrobnost nařízení e že rovněž umožňuje automatické řízení technologického procesu krokového ostříhňvdní plechu seěíknenýní horními noži na oboustranných nůłkdch.Na priložených...

Hydroizolační tixotropní suspenze a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244031

Dátum: 16.11.1987

Autori: Frühauf Petr, Krueek Zdenik, Škubna Jan

MPK: C08L 95/00

Značky: způsob, suspenze, tixotropní, její, hydroizolační, přípravy

Text:

...55 až 65 bítumenu o oenetraci 50 nl 200 penetrnčních jednotek při teplotě 25 OC, zo 3 už 25 hmotnostních dilů jemně mleté hydrofilní montmorillonitické horniny e ořípadně z 0,1 až 20 hmotnostních dílů latexu bitadienstyrenového nebo chloroorenového kaučuku o koncentraci 30 až 65 .Podstata zpüsobu ořípravy hydroizolsční tixotropní suspenze spočívá v tom, že se jemně mletá hydrofilní montmoŕillonitická hornina suspenduje ve vodní fázi 3 potá...

Zapojení mikropočítačů pro spolupráci s pomocnou sběrnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244030

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krueek Zdenik, Krueková Jitka, Nimeeek Petr

MPK: G06F 15/16

Značky: mikropočítačů, pomocnou, sběrnicí, zapojení, spolupráci

Text:

...m odpovídající ledrese. V adresovém dekodéru g se adrese vyhodnotí spolu s řídicími signály mikopočítače u, kterými jsou signál zápis dat mu, signál čtení dat. Q o oynchronizlční signál gL.Pomocné sběrnící PS je vyhrazena určitá oblast adres, která je pro všechny mikropočítlče Ligu spoločná. Je-lí z mikropočítače m vysílaná na sdresovou sběrnící A 54 adresa připojených obvodů m pomocné aběrnico 35 o je požedováno čtení nebo zápis...

Zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241170

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: F15B 13/02, F16P 3/22

Značky: tlakovým, poháněného, zařízení, médiem, zapojení, zabraňující, překážkou, střetu, transportního

Text:

...zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou je znázorněn na připojeném výkresu pro jednu bezpečnostní narážku.Zapojení zabraňující střetu tlakovým mé 4diem poháněného transportního zařízení s překážkou sestává z ventilu 2, osazeném na přívodu 5 tlakového média k motoru i, z rozdělovače 3, ventilu narážky 1, bezpečnostní narážky 7 a ventilu 4 vyrušení blokování. Vstupní otvory rozdělovače...

Způsob úpravy textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245479

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimeeek Petr, Krueek Zdenik, Plšek Josef, Kueera Antonín

MPK: D06M 3/40, D06M 13/38

Značky: materiálů, textilních, způsob, úpravy

Text:

...3 ymT rpmmewnnon 3 TaH c xouueawpaumeñ B pacraope I-5 Bec. mnm TmomoqeBnay c Koaueuwpaumeñ B pacwnope IO-20 Bec..M 3 oópeTeHne mnnmcTpmpyeTca npnmepamu ocymecwaneHna cnocoóa.Oraapennym TKSHB na nounamnnaux unweü nounmeaaoñ KpyTKnapT. 52187, oönyqamr non HaTHKeHMeM uowonom yCKO~peuaux anexwpoaon nosoü I 0 Mpan, a sawem nponycuaww qepea Bauay c 5-HH sonnum pacrsopom Tpnmewmnonawaua, 245479Hpn Komuawaoñ Temnepawype B Teqeane 2-3 MnnyT....

Zařízení k zavádění kontejnerů s nákladem do hydraulického dopravního potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245477

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krueek Zdenik, Fuchs Jioí, Bornhoft Ulrich, Špírek Jan

MPK: B65G 51/26

Značky: dopravního, zavádění, hydraulického, zařízení, potrubí, kontejneru, nákladem

Text:

...u as oóecueqnnam 330. ROHTEHHGpOB na npomanosxsno euópamxom menou yvtacme rpaacxxopraoroHamm nsoóperexmm mJIseTcx nonumelme Hanexuocm npn onuospeuezmou CHPIJĽBHKP sneproaawpar.Pacnoaoxeane mmóepa s mocnocm. napamensnoñ ocn. rpyóonponona, ae oxaaunaer nammma Ha morom mpancnopwnpynneü mmcocm. CKOpOCTL n qacrora BBOJIH oupeneJxaDTcH CKOpOCTLD uepememenm mnoepa, u He samom or coócmenHOPO neca n xoacmpynmmnnx napaMeu-pon xonwennepon.Koncrpyxrmn...

Zařízení pro velmi jemný rozptyl kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240678

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: A01G 25/00

Značky: rozptyl, jemný, zařízení, kapalin, velmi

Text:

...možnosti zabudovíní konečného filtru příno do zařízení je zaručene absolutní čietota a tím i znemožniní uepání při provozu a to i s předčištčnou filtrovanou kapalinou, na př. vodou, protože při průtoku dlouhým potrubín je enadná možnost odloučení nečietot nebo oxidovaných čieteček z vnitřního povrchu trubek a tím ucpíní a znemožnění trvilćho provozu. Přitom není nutno použít vyaokotlakého rozvodu, pro provozíbezpečně stačí tlaky v rozmezí 0,5...