Kroupa Jiří

Kompozice pro modifikaci a plastifikaci polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267595

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubánek Vladimír, Doležal Vladimír, Vogel Tomáš, Wiesner Ivo, Hudeček Slavko, Crkal Jan, Kroupa Jiří, Binko Jan, Kruliš Zdeněk, Müller Karel

MPK: C08L 67/02

Značky: polymerů, kompozice, plastifikaci, modifikací

Text:

...mtelosy. 2 monoąncoholů se používaní s výhodou primární a sekundární alkoholy zejména hutanol, izobutanol, anrylalkoholy, oyklohaxąnol, motyloyklohoxanol, benzylancohol,metylbenzylajkohol, Z-etylhoxanol a dallí.Kompozioo dle vynâlezu Jsou obvykle viskozní kapaliny světlo žluté až öenrenohnödó barvy o viskozitě nejvýše 100.000 mPn.s/25 °c. ProkązuJí dobrou snáäenlivoet a účinný plastifikąční efekt s polystyrenem, polymetylalwyláten,...

Plastifikovaný a stabilizovaný polyvinylchlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266734

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kroupa Jiří, Müller Karel, Wiesner Ivo, Binko Jan, Kruliš Zdeněk, Hudeček Slavko, Doležal Vladimír, Votrubcová Zdeňka, Kubánek Vladimír, Vogel Tomáš

MPK: C08L 27/06, C08L 67/02

Značky: stabilizovaný, polyvinylchlorid, plastifikovaný

Text:

...10,4 až U,90,2 až 1,3, o čísle kyselosti 10 až 60 mg KOH/q, CS 266 734 B 1 31 až 98 dílů aduktu připraveného reakcí nízkomolekulární dianové epoxidové ptyskyřice o střední molekulové hmotnosti 340 až 450 s polyesterem na bäzi kyseliny ftalové,tetrahydroftalové, hexahydroftalové nebo-jejich anhydridů, kyseliny adipové, sebakové,polymerních mastných kyseliny o střední molekulové hmotnosti 540 až 640, nebo směsí těchto látek,...

Způsob přípravy výšemolekulárního změkčovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262399

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš

MPK: C08G 63/46

Značky: způsob, přípravy, změkčovadla, výšemolekulárního

Text:

...cyklohexanol, metylcyklohexanol nebo technické směsi tyto alkoholy obsahující. Proces esterifikace lze s výhodou katalyzovat baziokými katalyzátory jako jsou sodné, draselné či lithné soli slabých kyselín, oxidy, hydroxidynebo uhličitany vápníku, hořčíku, hliníku, antimonu, kvarterními amoniovými nebo fosfoniovými či sulfoniovými sloučeninami, trialkyl- nebo triarylfosfiny a podobné. Reakční voda sev průběhu esterifikace...

Nátěrová hmota schnoucí na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259462

Dátum: 17.10.1988

Autori: Moc Miloš, Klátil Karel, Wiesner Ivo, Absolon Otto, Süssmilchová Jana, Kroupa Jiří

MPK: C09F 9/00

Značky: schnoucí, nátěrová, hmota, vzduchu

Text:

...pojiva nátěrové hmoty se sikativační složkou rhodanokobaltnatého komplexu, ktery se nesmíz prosychající hmoty odlučovat během postupného odpařování jednotlivých složek rozpouštědla.Každá nátěrová hmota podle vynálezu má proto odlišné složení rozpouštědel nezbytné k dosažení optimâlního prosychání.Nátěrové hmoty se obvykle doplñují látkami zamezujícími nebo zpomalujícími tvorbu škraloupů (ketoximy), látkami zlepšujicímí povrchové...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255603

Dátum: 15.03.1988

Autori: Křivánek Jiří, Kroupa Jiří, Wiesner Ivo

MPK: C09J 3/14, C08L 33/12

Značky: reaktivní, kompozice

Text:

...molekulové hmotnosti 370 až 400 s kyselinou adipovou a metakrylovou v molárnĺm poměru 10,44 až 0,460,95 až 1,05 a zsložka A i složka B mají odděleně dostatečnou skladovatelnost, která při teplotě mfstnosti dosahuje tří dnů, při uchovávání V chladničce kolem 0 °C až 1 měsíc. Po smísení obou složek rovnými díly, má lepený spoj manipulační pevnost při pokojové teplotě do 5 minut a do 1 hodiny je dosaženo 80 celkové dosažitelné pevnosti po...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255188

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kroupa Jiří

MPK: C08G 59/04

Značky: obsahem, epoxidových, způsob, nízkým, epichlorhydrinu, pryskyřic, volného, přípravy

Text:

...míře vyhovuje.V roli amonnýoh solí se používají zejména amonné,so 1 i kyseliny sírová, fosforečné a chlorovodíkové, které se k tavenině epoxidové pryskyŕice mohou přidávat bučto v pevné formě, neho v roztoku.Do jamunitumé sulñuační baňky opatřené KPG míchadlem bylo naváženo 500 g nízkomolekulární epoxidové pryskyřice (obsah epoxiskupin 0,520 mol/100 g, viskozita Pa.s/25 °C 11,4, s obsahem volného epichlorhydrinu 760 ppm). Po zahřátí obsahu...

Tvrditelné pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 255022

Dátum: 15.02.1988

Autori: Wiesner Ivo, Křivánek Jiří, Kroupa Jiří

MPK: C08L 63/10, C08L 67/02, C08L 33/00...

Značky: pojivo, tvrditelné

Text:

...ketonperoxidů nebo hydroperoxidů a uryohlovačů na bázi mýdel obsahujících mangan, kobalt a podobně.Pojivo je poměrně nízkoviskozní, jeho viskozita nepřekračuje hranici 5 OOO mPa.s/25 °C, má dobrou adhesi ke kovům, dobrou rázovou odolnost a houževnatost, proto při zalévání či zakapávání elektronických součástí nedouhází k tvorbě prasklin či poäw kozování součástí V-důsledku vysokého vnitřního pnutí vytvrzená zálivkové hmoty.Dle potřeby lze...

Způsob přípravy sikativačního činidla na bázi sloučenin kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253329

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kožíšková Ludmila, Wiesner Ivo, Moc Miloš, Klátil Karel, Skalský Jiří, Kroupa Jiří

MPK: C08K 5/09

Značky: způsob, činidla, kobaltu, sloučenin, přípravy, sikativačního, bázi

Text:

...tak, aby molárni poměrv přitomnosti monoalkylesterů etylenglykolu 5 alkylem o počtu uhlíku 1 až 4, a/nebo butanolu.složení rozpouštědel se řídí druhem a charakterem nátěrové hmoty, způsobu zpracování,skladování a podobné. Množství použitých rozpouštědel se voli obvykle tak, aby obsah kobaltu ve vyrobeném sikativačnim činidle dosahoval nejméně 1 . Z monoalkyléterů se s výhodou používá monometyléteru, monoetyléteru nebo...

Zábradlí pásových nebo článkových dopravníků, zejména pro dopravu lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 238269

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holcman Zdeněk, Křivohlavý Zdeněk, Kroupa Jiří

MPK: B65B 21/08, B65G 47/22

Značky: dopravníku, článkových, dopravu, zábradlí, zejména, pásových, lahví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zábradlí pásových nebo článkových dopravníků zejména pro dopravu lahví opatřených lištami z plastické hmoty kombinovanými s kovovými výstuhami tvořící součást zábradlí a ohraničení pro dopravované předměty. Vynález řeší problém vytvoření a upevnění lišt.

Tvdidlo pro epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250537

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kadleček František, Dener Richard, Exnerová Karla, Kroupa Jiří, Řepka Jan

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidové, pryskyřice, tvdidlo

Text:

...látky, ale i technické směsi nebo polyaminické odpadní produkty.Reakce se provádí tak, že do predloženého polyaminu se naráz nebo postupně přidává epoxidová pryskyřice. Rychlost přídavku je dana exotermií reakce a dodržením maximální teploty 140 °C. Výšemolekulární typy epoxidů se mohou přidávat ve formě roztoků v inertním rozpouštědle. Po ukončení přídavku a dozuění exotermu se reakce dokončí jaři 80 až 120 C po dobu 30 až 120 min., produkt...

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232758

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šauli Vlastimil, Kroupa Jiří, Maxa Milan, Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Wiesner Ivo

MPK: C08G 59/06

Značky: přípravy, epoxidových, způsob, pryskyřic

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem prováděná ve dvou stupních podle vynálezu tak, že se v prvním stupni provede reakce dianu s epichlorhydrinem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu, z reakční směsi se odstraní nezreagovaný epichlorhydrin a ve druhém stupni se zbytkem hydroxidu kondenzace dokončí. Odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu se provádí azeotropickou destilací s vodou za normálního nebo...

Způsob katalýzy diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232900

Dátum: 01.01.1987

Autori: Maxa Milan, Tesař Petr, Kroupa Jiří, Tesařová Anna

MPK: C08G 18/14, C08G 18/18

Značky: způsob, přípravě, katalýzy, polyuretánových, diizokyanátových, reakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení způsobu katalýzy diizokyanátových reakcí odstraňující hygienické potíže při dosavadních způsobech. Účelu bylo dosaženo katalýzou diizokyanátových reakcí při přípravě polyuretanových pěn podle vynálezu N, N-di (2-hydroxyetyl)anilínem.

Katalyzátor pro přípravu polyuretanových pěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 232490

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vogel Tomáš, Šmíd Miroslav, Kroupa Jiří, Maxa Milan

MPK: C08G 18/18

Značky: přípravu, polyuretánových, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalezení katalyzátoru pro katalýzu diizokyanátových reakcí při výrobě polyuretanových pěn, odstraňující hygienické nedostatky dosud používaných katalyzátorů. Účelu bylo dosaženo katalyzátorem sestávajícím podle vynálezu hmotnostně z 20 až 80 % N,N-di(2-hydroxyetyl)anilinu a 80 až 20 % glykolu a/nebo polyglykolu.

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 228200

Dátum: 15.05.1986

Autori: Wiesner Ivo, Kroupa Jiří, Šauli Vladimír, Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Maxa Milan

Značky: epoxidových, pryskyřic, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic kondenzací epichlorhydrinu s dianem v molárním poměru 1,8 až 10:1, popřípadě v přítomnosti vody, působením hydroxidu alkalického kovu ve dvou stupních, vyznačený tím, že se v prvním stupni provede reakce, epichlorhydrinu s dianem 15 až 70 % celkového potřebného množství hydroxidu alkalického kovu, načež se z reakční směsi odstraní nezreagovaný epichlorhydrin částečným, anebo úplným odpařením těkavých složek...

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223326

Dátum: 15.03.1986

Autori: Wiesner Ivo, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Galíková Anna

Značky: hmota, prvků, zejména, optoelektronických, pouzdření

Zhrnutie / Anotácia:

Hmota pro pouzdření, zejména optoelektronických prvků. Vynález se týká oboru elektroniky, zejména pouzdření zářivých elektronických součástek. Vynález řeší problém snadno zpracovatelné hmoty s vysokými kvalitními parametry. Podstatou vynálezu je hmota pro pouzdření, připravitelná vytvrzením epoxidové pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností. Vynálezu může být využito v oboru elektrotechniky.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 223034

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kirschdorf Emil, Weisner Ivo, Kroupa Jiří, Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich

Značky: tvrditeľná, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je tvrditelná kompozice obsahující estery kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidovou pryskyřici o upravené distribuci molekulových hmotností, která je speciálním způsobem zušlechtěná působením aktivních sorbentů. Kompozice podle vynálezu nalézá uplatnění při výrobě implantabilních stimulátorů některých fyziologických funkcí, jako jsou zejména kardiostimulátory a stimulátory mozkových struktur.

Hmota pro ochranu elektronických implantabilních stimulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222828

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kirschdorf Emil, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš, Jeřábek Oldřich, Kroupa Jiří

Značky: ochranu, stimulátoru, hmota, elektronických, implantabilních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hmota připravitelná vytvrzením kompozice sestávající z esterů kyseliny ftalové a nízkomolekulární epoxidové pryskyřice s upravenou distribucí molekulových hmotností, která je speciálním způsobem upravena působením aktivních sorbentů. Vytvrzování se provádí diethylentraminem nebo dipropylentriaminem, při teplotách pod 30 °C. Hmota podle vynálezu se používá k ochraně elektronických implantabilních přístrojů, jako jsou...

Způsob přípravy dianu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220822

Dátum: 15.12.1985

Autori: Homola Vítězslav, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Jirásek Stanislav

Značky: způsob, přípravy, dianu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy dianu kondenzací fenolu s acetonem. Úkolem bylo dosáhnout vysokého výtěžku a čistoty produktu při maximální efektivitě celého procesu. Výsledku bylo dosaženo vedením reakce acetonu s fenolem za přítomnosti komplexního katalyzátoru, připraveného částečnou neutralizací silně kyselých katexů s vysokou aktivitou sekundárními nebo terciárními aminothioly.

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností

Načítavanie...

Číslo patentu: 219840

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich, Weisner Ivo

Značky: křivkou, molekulových, přípravy, pryskyřic, upravenou, epoxidových, hmotnosti, způsob, distribuční, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností cestou extraktivní frakcionace způsobením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků, čímž se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně řady nečistot odpovědných za barevnost, nasákavost vodou atd. Pryskyřice se používá pro speciální aplikace, zejména v oblasti kardiostimulátorů a stimulátorů mozkových struktur.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219839

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisner Ivo, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je transparentní kompozice s nízkou tendencí ke krystalizaci bis-(glycidyléteru) dianu, která se získá z esterů kyseliny ftalové a epoxidové pryskyřice s upravenou křivkou molekulových hmotností. Kompozice je nízkoviskózní a téměř vodojasná.

Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 219838

Dátum: 15.10.1985

Autori: Weisner Ivo, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich

Značky: nízkomolekulární, epoxidová, pryskyřice

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je nízkomolekulární epoxidová pryskyřice s upravenou distribuční křivkou molekulových hmotností, připravitelná extraktivní frakcionací běžných typů nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s přirozenou distribuční křivkou molekulových hmotností, působením parafinických nebo cyklanických uhlovodíků. Extraktivní frakcionací se odstraní mérhomology 909 a vyšší, včetně většiny nečistot ovlivňujících barvu, nasákavost vodou atd....

Komplexní heterogenní katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 219432

Dátum: 15.08.1985

Autori: Jirásek Stanislav, Kroupa Jiří, Jeřábek Oldřich

Značky: komplexní, heterogenní, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je komplexní heterogenní katalyzátor pro C-alkylace. Úkolem bylo nalézt nový typ účinného selektivního katalyzátoru, který by byl dostatečně stabilní, s dlouhodobou životností a při jehož přípravě by nebylo zapotřebí používat toxických látek. Účelu bylo dosaženo katalyzátorem na bázi silně kyselých katexů s vysokou aktivitou, parciálně neutralizovaných seukndárními nebo terciárními aminothioly.

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 218375

Dátum: 15.02.1985

Autori: Kroupa Jiří, Wiesner Ivo, Vogel Tomáš

Značky: kompozice, tvrditeľná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tvrditelné kompozice na bázi epoxidových pryskyřic a esterů kyseliny akrylové, která se skládá z esterů kyseliny akrylové, epoxidových pryskyřic, akrylovaných epoxidů a nereaktivních plastifikátorů. Vynález může být využit při přípravě zalévacích hmot, podlahovin, tmelů, plastbetonů apod.

Prostředek pro ředění nevytvrzených směsí epoxidů s dehty nebo asfalty

Načítavanie...

Číslo patentu: 224816

Dátum: 01.11.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Kroupa Jiří

Značky: ředění, nevytvrzených, prostředek, dehty, asfalty, směsi, epoxidů

Zhrnutie / Anotácia:

Použití desorbátu z ovzduší a aparaturních odplynů výroben syntetických pryskyřic o složení 50 až 80 % hm. toluenu, 15 až 35 % hm. xylenu, 0,1 až 3 % hm. styrenu, 1 až 10 % hm. izobutanolu, 0,1 až 3 % hm. izopropanolu, 1 až 5 % hm. epiohlorhydŕinu a 0,01 až 0,25 % hm. vody, jako prostředku pro ředění nevytvrzených směsí epoxidů s dehty nebo asfalty.