Kroselj Vesna

Farmaceutický prostriedok obsahujúci montelukast

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14772

Dátum: 20.12.2006

Autori: Kroselj Vesna, Urska Turk, Franci Bevec, Osolnik Renata

MPK: A61K 31/47, A61K 9/00, A61K 9/14...

Značky: obsahujúci, prostriedok, farmaceutický, montelukast

Text:

...sušené laktóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnan-3 vápenatý, mikrokryštalickú celulózu, silikovanú mikrokryštalickú celulózu, práškovú celulózu,sprejom sušené zmesi Iaktózy a mikrokryštalickej celulózy, škroby, ako je kukuričný škrob a vopred želatlnovaný škrob. uhličitan vápenatý, sacharózu. glukózu, dextráty, dextriny. dextrózu, fruktózu,laktitol, manitol, sorbitol a/alebo ich zmesi.0026 Silikovaná mikrokryštaliická celulóza je...

Farmaceutický prípravok obsahujúci simvastatín a ezetimib

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7454

Dátum: 30.06.2006

Autori: Lakse Renata, Toporisic Rebeka, Kastelic Joze, Kroselj Vesna

MPK: A61K 31/366, A61K 9/20, A61K 31/397...

Značky: obsahujúci, ezetimib, farmaceutický, prípravok, simvastatín

Text:

...vedú k postupnej degradačnej/dekompozičnej reakcii.0014 Dalej sa predpokladá, že najmä BHA a BHT, ale aj iné antioxidanty ako kyselina citrónová alebo kyselina askorbová môžu spôsobovať zrýchlenú degradáciu aktívnych zlúčenín vo vlhkom prostredí alebo solvatované fomiy kyslou/alkalickou hydrolýzou príslušných esterových a Iaktónových funkčných skupin simvastatínu a laktámovej funkcie ezetimibu alebo kyslou/alkalickou indukovanou elimináciou...

V ústach sa rozkladajúca kompozícia olanzapínu alebo donepezilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7675

Dátum: 13.01.2006

Autori: Vrbinc Miha, Kolaric Sasa, Jakse Renata, Kroselj Vesna

MPK: A61K 9/00, A61K 31/00, A61P 25/00...

Značky: olanzapínu, rozkladajúca, ústach, kompozícia, donepezilu

Text:

...Najvýhodnejšou polymorfnou formou je polymorf l.0029 Taktiež sú použiteľné solváty uvedené v EP 733 634 a tu označené ako monometanol solvát, monoetanol solvát a mono-1-propanol solvát. Taktiež sú použiteľné hydráty olanzapínu,ktoré sú uvedené napr. v EP 831 098 B 1 a tu sú označené ako monohydrát I a dihydrát l.0030 Je výhodné, aby kompozícia podľa vynálezu zahŕňala 1 až 20, výhodnejšie 3 až 15 a najvýhodnejšie 5 až 10 hmotnostných...

Orálne sa dezintegrujúci farmaceutický prostriedok obsahujúci risperidón

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4197

Dátum: 14.06.2005

Autori: Rangus Marija, Guštin Jožica, Kroselj Vesna, Rajer Tadeja

MPK: A61K 31/519, A61K 9/00

Značky: risperidón, dezintegrujúci, farmaceutický, prostriedok, orálne, obsahujúci

Text:

...alebo kapsula, obsahovala 0,25 až 16 mg risperidónu alebo jeho soli alebo solvátu, poćítane vzhladom na risperidón.Komponentom (b) v prostriedku je polymetakrylát. Polymetakrylát je katiónový, aniónový alebo neutrálny polymér alebo kopolymer na báze monomérov majúcich metakrylovú skupinu. Použiť sa môžu aj zmesi takýchto polymérov alebo kopolymérov.Výhodne je polymetakrylátom polymer alebo kopolymér založený aspoň na jednom z nasledujúcich...