Kropáček Jaroslav

Priamočinný poistný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 278056

Dátum: 08.03.1995

Autori: Maxa Václav, Roček Jaroslav, Parma Jaroslav, Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 1/52, F16K 1/32, F16K 1/34...

Značky: ventil, poistný, priamočinný

Zhrnutie / Anotácia:

Spodná plocha (233) vonkajšej časti (23) kuželíka je vybavená výstupkom (231) so stanovenou vzdialenosťou (a) od kuželíkového sedla (211), pričom táto vzdialenosť (a) od roviny kuželíkového sedla (211) nie je väčšia ako 2,5 % najmenšieho priemeru (d) prietočnej plochy dýzy (112).

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 270648

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Křepelka Jan

MPK: C01G 49/14

Značky: přípravy, koagulačního, bezchloridového, způsob, železa, bázi, činidla, úpravu

Text:

...ss popřipsdł odstreni. Podetsts vynálezu spočivá v toa,že neaisto kyseliny sirová se poułija odpsdni, tak zvená átspná kyssline sirová. ktorá je oałai zajaána kyseliny sirová, siranu žslsznotáho. sirsnu titsnylu s doprovodnýai stopasi siranu tlžkých kovu, zajadns siranu vsnsdylu, s která odpadá při výrobá oxidu titaničitáho po filtrsci airanu žslsznateho-heptehydrátu.výhodou využiti odpsdni foray znsčistłná kyseliny airová js, že poaár složky...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 269199

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kropáček Jaroslav, Lasica Štefan, Křepelka Jan

MPK: C02F 1/28, C02F 1/52

Značky: úpravu, železa, koagulačního, bázi, činidla, způsob, přípravy, bezchloridového

Text:

...nsčistot, ktoré jsou ve výohozím produktu přítomny. Uvedené typy sraženin za daných podmínek působí příznivä a katalyticlq na oxidační proces dvojmoonćho železa na železo trojmocná, v důsledku. čehož je proces oxidace rychlý a účinný. lĺimo to se snižuje koncentrace uvedených nečistot ve výsledné produktu, získaný tlakovou oxidací, se ochladí e. případně se odstraní prítomné sraženiny, například sedimentací. Kyselinu sírovou je možno také...

Způsob přípravy bezchloridového koagulačního činidla na bázi železa pro úpravu vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261298

Dátum: 12.01.1989

Autori: Palffy Alexandr, Závodník Jiří, Křepelka Jan, Dadák Vojtěch, Kropáček Jaroslav

MPK: C02F 1/52, C01G 49/14

Značky: úpravu, železa, bázi, koagulačního, činidla, bezchloridového, způsob, přípravy

Text:

...vzniklé suspenze obsahující sraženiny hydratovaných oxidů železitých,případně jedna z jejích fází, se recykluje.Výhodou zpúsobu podle vynálezu je to, že oxidace síranu železnatého probíhá v kyselém prostředí za přítomnosti katalytických účinků Vzniklýoh hydrolytickýoh produktů solí železa s velmi rychlou kinetikou a vysokou účinnosti, účinkem vzdušného kyslíku, levného oxidačního činidla, které nezanechává v produktu zplodiny a jehož...

Způsob výroby amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258273

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Martinovič Viktor, Konrád Jan, Malina Miroslav, Uhlíř Josef, Dolejš Václav

MPK: C01C 1/04

Značky: způsob, výroby, amoniaku

Text:

...vodíku se zplyñujetechnickým kyslíkem obsahujícím nejvýše 1,25 mol. argonu, výhodně až 0,8 mol. ąrgonu.Při obvyklých podmínkách rektifikace zkapalněného vzduchu se pravidla získává kyslík obsahující 1,5 až 3 9 mol. argonu. Podmínky rektifikace určuje hlavně požadavek optimálního energetického režimu rektifikace, přičemž se méně přihlíží ke kvalitě kyslíku, která je pro požadované účely dostatečná.Při způsobu výroby amoniaku podle vynálezu...

Dvojice rovinných elektrod pro vysokofrekvenční svařování dvou nebo více vrstev plošných textilních materiálů s nánosem PVC

Načítavanie...

Číslo patentu: 256967

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kropáček Jaroslav, Seifert Jan

MPK: B29C 65/04

Značky: vysokofrekvenční, plošných, svařování, rovinných, dvojice, materiálů, elektrod, více, textilních, vrstev, nánosem

Text:

...stavu techniky, používaného pro spojování vícevrstvých materiálů vyplýva, že se tyto technologie nehodí pro výrobu vícevrstvých plošných materiálů, u kterých se počíta s využitím odpadu textilních materiálů s nánosem PVC jako výchozí suroviny pro výrobu řemínků, řemenů, výztuh, podložek a podobně, tedy polotovarů používaných například pro autoplachty, stany a řemínky k různým výrobkům.Uvedené nevýhody odstraňují rovinné elektrody podle...

Konstrukční uspořádání kuželky, zejména plnozdvižného pružinového pojistného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256805

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 1/34

Značky: uspořádání, konstrukční, plnozdvižného, pružinového, pojistného, zejména, ventilu, kuželky

Text:

...plochu gg prstence g. Pojistný prvek 5 je opatřen zajištovacím členem Ž vyhnutým do pomocného otvoru g§.Ve své spodní části je spojovací prvek 2 opatřen vnějším závitem jí,který je našroubován do vnitřního závitu gg tělesa L kuželky. Na Spodní části tělesa L kuželky je vytvořeno sedlo ll. Uvnitř tě llesa l je centrický otvor lg s vnitřním závitem lg a lůžkem lgpro uložení vřetena A. Těleso l je nasunuto do vedení g prstence g tak, že horní...

Kuželka zejména plnozdvižného pružinového pojistného ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256800

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 1/34

Značky: pojistného, kuželka, plnozdvižného, zejména, ventilu, pružinového

Text:

...svéhorní části dále opetřeno slepým centriokým 256800otvorem łgldo kterého je nasunuta tlačná tyč 3. Na dně centrického otvoru lg je Vytvořeno lůžko lg pro uložení tlačné tyče A. Tlačná tyč A je uchycena v horní části tělesa l pomocí spojovacího prvku Žiprocházejícího prvním otvorom ll.Ne vnější závit lg tělesa l je našroubován svojí závitovou částí prstenec g. Na jeho vnějším obvodu je druhý otvor § 31ve kterém je uložen zajištovací element...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 239081

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sedláček Vlastimil, Kovář Valter, Kropáček Jaroslav, Vaněk Milan

MPK: F16K 15/08

Značky: ventil, zejména, kotoučový, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru armatur a týká se zpětného ventilu, zejména kotoučového, v jehož tělese jsou zhotovena vodicí žebra a sedlo pro deskovou kuželku. Ve vodicích žebrech je zhotovena obvodová drážka, ve které je zasunuta opěrná deska a alespoň v jednom vodicím žebru je zhotovená axiální drážka. Mezi opěrnou deskou a kuželkou je umístěna pružina. Podstatou řešení je, že opěrná deska je zajištěna proti vypadnutí zajišťovací pružinou uchycenou...

Kaskádní uzavírací ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 231366

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 17/08

Značky: ventil, uzavírací, kaskádní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení vnitřního obtoku bezpečnostních rychlouzávěrů s vřetenem o malém průměru vyváženém pružinou. Uvedeného účelu se dosahuje kaskádním uzávíracím ventilem opatřeným dvěma soustředěnými kuželkami, kde vnitřní kuželka (12) je opatřena nákružkem (14) a dorazem (15), mezi nimiž je uložena posuvně vnější kuželka (13), přičemž stykové plochy (18, 19) kuželek (12, 13) jsou opatřeny polodrážkami (28, 29) otevřenými směrem k...

Ohřívací zařízení plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236724

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kropáček Jaroslav

MPK: F16K 49/00

Značky: plynů, ohřívací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru armatur a týká se ohřívacího zařízení plynu. Podstatou vynálezu a je, že do potrubí mezi vstupní částí redukčního ventilu z jeho řídícím ventilem je plynotěsně zabudováno vytápěné těleso opatřené alespoň jednou komorou 3, do které jsou vyústěny vstupní průchozí otvor 6 plynotěsně zaslepen nebo je v něm uložena vytápěná vložka 9 opatřená výstupkem 10, zasahujícím do komory 3. Povrch výstupku 10 je opatřen závitem 13 a/nebo...

Způsob filtrace plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231141

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kropáček Jaroslav, Mrština Václav

MPK: B01D 39/14, D04H 1/46

Značky: filtrace, způsob, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob filtrace plynu, zejména zemního plynu nebo svítiplynu v regulační stanici, se provádí alespoň dvoustupňově vedením proudu plynu pod tlakem skrze filtrační náplň vytvořenou nejméně ze dvou vpichovaných textilií ze syntetických vláken, které jsou k sobě přiložené a každá z nich je na jedné straně natavená. Alespoň výstupní strana filtrační náplně je tvořena natavenou stranou vpichované textilie. Většina nečistot se zachycuje ve vpichované...

Zařízení k omezení působení souosých pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214366

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kropáček Jaroslav

Značky: omezení, působení, souosých, zařízení, pružin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojních sou částí a do oboru armatur a řeší zařízení k omezení působení vnitřní pružiny souosých pružin, zejména na membránu tlakového čidla jistících stupňů bezpečnostních rychlouzávěrů za beztlakového stavu, sestávající z tělesa, v něm sou uloženy souose vřeteno, opatřené první dosedací plochou a alespoň dvě tlačné pružiny, jejichž činné konce jsou opatřeny opěrnými talíři, kde opěrný talíř vnější pružiny opatřený...

Jednoimpulsní jistící stupeň zejména bezpečnostního rychlouzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227407

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kropáček Jaroslav

Značky: jednoimpulsní, bezpečnostního, stupeň, jistící, zejména, rychlouzávěru

Zhrnutie / Anotácia:

Jednoimpulsní jisticí stupeň, zejména bezpečnostního rychlouzávěru, sestávající z tělesa a krytu, mezi nimiž je uložena membrána nebo píst s posuvnou zatěžovací tyčí, která je v záběru se spouštěcí pákou, vyznačující se tím, že spouštěcí páka (9) je s tyčí (4) kyvně spojena, přičemž konec této páky (9) je ukotven pomocí tažného prostředku.