Kronbach Thomas

7-Azaindoly, ich použitie ako inhibítorov fosfodiesterázy 4 a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 287774

Dátum: 17.08.2011

Autori: Szelenyi Stefan, Egerland Ute, Kronbach Thomas, Polymeropoulos Emmanuel, Kuss Hildegard, Höfgen Norbert, Marx Degenhard

MPK: A61P 11/00, A61K 31/40, C07D 471/04...

Značky: inhibítorov, fosfodiesterázy, spôsob, použitie, 7-azaindoly, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované 7-azaindoly všeobecného vzorca (I), spôsoby ich syntézy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom, ich použitie ako inhibítorov fosfodiesterázy 4 ako aktívnych zložiek na výrobu liečiva na liečenie chorôb, ktoré môžu byť ovplyvnené inhibíciou aktivity fosfodiesterázy 4 v imunokompetentných bunkách, ako sú makrofágy a lymfocyty.

Hydroxyindol, spôsob jeho prípravy a jeho použitie ako inhibítora fosfodiesterázy 4

Načítavanie...

Číslo patentu: 286192

Dátum: 14.04.2008

Autori: Kronbach Thomas, Polymeropoulos Emmanuel, Höfgen Norbert, Heer Sabine, Poppe Hildegard, Marx Degenhard, Szelenyi Stefan, Egerland Ute

MPK: A61P 11/00, A61K 31/4427, A61K 31/403...

Značky: spôsob, inhibítora, fosfodiesterázy, přípravy, použitie, hydroxyindol

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané hydroxyindoly všeobecného vzorca (I), v ktorom substituenty majú význam vysvetlený v opise, ich fyziologicky prijateľné soli, spôsob prípravy uvedených zlúčenín a solí a ich použitie na liečebné účely. Ďalej sú opísané lieky s obsahom týchto zlúčenín a tiež spôsob výroby týchto liekov na liečbu porúch, pri ktorých je terapeuticky prínosná inhibícia fosfodiesterázy 4.