Kroh Walter

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Li Volkhart Min-jian, Stasch Johannes-peter, Wunder Frank, Knorr Andreas, Redlich Gorden, Follmann Markus, Becker Eva-maria, Schlemmer Karl-heinz, Bierer Donald, Hartmann Elke, Griebenow Nils, Mittendorf Joachim, Ackerstaff Jens, Kroh Walter, Jautelat Rolf

MPK: A61P 9/00, A61P 15/00, A61K 31/437...

Značky: použitie, substituované, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...