Křižka Pavel

Detská ortopedická obuv, najmä sandálová

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2298

Dátum: 08.10.1999

Autor: Křižka Pavel

MPK: A43B 7/20

Značky: sandálová, najmä, ortopedická, obuv, detská

Text:

...opatrenú v nášľapnej časti vyklenutia, zaisťujúcu podporu chodidla v oblastiklenby nohy. K bokom podošvy sú prostredníctvom textilných pások, protiľałilo k sebe napojené vystužovacie pružné tvarové elementy, ktorých plastika je uskutočnená tak že umožňuje dosadnutie vnútomých plôch týchto elementov na mediálnu a laterálnu časť talokruláméhokĺbu, teda členku, pričom na vonkajších plochách vystužovacích, pružných tvarových elementov sú...

Sposob prípravy etylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260350

Dátum: 15.12.1998

Autori: Křižka Pavel, Tatranský Ivan, Hronec Milan, Bučko Milan, Jamriška Jozef

MPK: C07C 15/02

Značky: spôsob, přípravy, etylbenzenu

Text:

...s di- a//alebo polyetylbenzénmi a kvapalný katalytický komplex chloridu hlinitého. Hmotnostný pomer benzénu k dl- a/alebo polyetylbenzénom býva 1 1 až 8 z 1. Katalytický komplex sa používa v množstve 5 až 15 pSšPC. hmot., przčitané na množstvo aromatických uhľovodíkov. Tento sa pripravuje z bezvodého chloridu hlinitého dietylbenzénu alebo zmesi benzénu s clietylhenzénom a aktivátora, ktorým je voda, vodný roztok chlorovodika alebo...

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Křižka Pavel, Lukačovičová Yveta, Kopernický Ivan, Šimko Karol, Fehér Pavol, Braunsteiner Michal, Bratský Daniel, Klempa Vladimír, Bučko Miloš

MPK: C10G 59/06

Značky: benzinu, výroby, motorového, spôsob

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256175

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kopernický Ivan, Baxa Jozef, Huba František, Horváth Jozef, Trubač Karol, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Sventek Ján, Křižka Pavel

MPK: B01D 17/05

Značky: spracovania, spôsob, materiálov, slopových

Text:

...v závislosti ako od stability slopov, tak .aj dostupnosti vedľajších nízkozhodnocovaných vedľajších produktov. Navyše prímesi zlúčeníu kobaltu a mangánu, prípadne soli aj ďalších prechodných kovov, ktoré se z destilačných zvyškov výroby »dimetyltereftalátu a »kyseliny tereftálovej dostanú do finálneho materiálu, najmä pri jeho aplikácii na palivárske účely, majú katalytický účinok na spaľovanievedľajší produkt - nderstilačné zvyšky z výroby...

Spôsob spracovania slopových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256170

Dátum: 15.04.1988

Autori: Trubač Karol, Horváth Jozef, Huba František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Baxa Jozef, Sventek Ján, Křižka Pavel, Kopernický Ivan

MPK: B01D 17/05

Značky: slopových, spôsob, spracovania, materiálov

Text:

...-spttacovania slopových materiálov, zvlášť ťažkorozložiteľnjtch slopových emulzií podľa tohto vynálezu je hlboké odvodneíiie slopových emulzií, či slopových materiálov, čo sa do~si.a 1 .nepodarilo žiadnymi deemulgátormi a.ani známymi postupmi -odvodnenia slopov. získaný materiál v podstate zbavený vody,prípadne obsahujúci malé množstvo emulgovanej vody obvykle pod 5 0/0 a navyše obsahujúci časť vedľajšieho produktu, z procesu .katalytickej...

Trojzložkové rozpúšťadlo pre extrakciu aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256086

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čellár Peter, Kovaľ Ján, Šesták Dušan, Masarovič František, Harňák Ján, Křižka Pavel, Ciffrová Marta

MPK: B01D 11/04, C07C 7/10

Značky: rozpúšťadlo, trojzložkové, extrakciu, aromátov

Text:

...je možné dosiahnut rovnaké a vyššie výťažky aromätov a selelktivitu ako pri použití udvojzl-ožkověho rozzpúšťa-dla N-metylpyrolidomnionoetyléngiykol. V dvojzložkovom r-ozpúšťadle nahrádza -sa N-metylpyirowlid-on dietylénglykolom .alebo tirietyléngly-kolom tak, aby výsledná koncentrácia N-metyljiyruolidoml bola 25 až 40 0/0.Výhody noveho rozpúšťadla sú zrejmé z nassl~e~dujúuci~ch príkladovK 100 g zmesi používame k extrakcli aro matov o...

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bučko Miloš, Křižka Pavel, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Mihályová Blanka, Bratrský Daniel, Lehotský Ľubomír, Fehér Pavol, Braunsteiner Michal, Šimko Karol

MPK: C10L 1/32

Značky: zážihové, palív, komponent, motory, komplexný

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Sposob výroby nízkomolekulových alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254946

Dátum: 15.02.1988

Autori: Baxa Jozef, Bajús Martin, Křižka Pavel, Lexa Ivan, Krivulka Ivan

MPK: C10G 9/14

Značky: alkénov, výroby, spôsob, nízkomolekulových

Text:

...pre stredneteplotnú pyrolýzu na Gtyĺéll doteraz neponžívajú. Hlavným dôvodom je výrazný priebeh reakcií, v dôsledlçu ktorých vznika koks. Gáče, ktorých molekulová hmotnost sa pohybuje od 320 do 500 g.mól 1 totiž obsahujú 3 až 30 0/0 olejových podielov. Pre ich využitie za podmienok kopyrolýzy na nízkomolekulové alkény sa doteraz nenašla vhodná uhľovodíková frakcie, ktorá by spl nila funkciu nosiča. Dá sa predpokladať,že by to mala byt...

Ropná frakcia 220 až 520 stupňov C z parafinických rop s bodom tuhnutia pod -16 stupňov C

Načítavanie...

Číslo patentu: 254239

Dátum: 15.01.1988

Autori: Irová Magda, Kabeš Vlastimil, Křižka Pavel, Huba František, Kopernický Ivan

MPK: C10L 1/10

Značky: parafinických, ropná, frakcia, bodom, tuhnutia, stupňov

Text:

...plynového oleja od 10 do 30 hmot. už priamo z destilačnej kolóny. Tým dôjde k zníženiu pôvodnej koncentrácie parafinických uhľovodíkov v ropnej frakcii destilačného rozmedzia 220 až 520 C z parafinických rôp, a v dôsledku toh-o k čiastočnému zníženiu vysokých teplôt jej bodu tuhnutia, resp. teplôt vylučovania parafinických uhľovodíkov, čo umožňuje aplikovat syntetický depresant, obvykle na báze etylén-vinylacetätových kojpolymérov, alebo...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Komorová Hana, Danilla František, Tatranský Ivan, Sůva Jan, Křižka Pavel, Kovaľ Ján, Mikula Oldřich, Štefánik Ivan, Brezuľa Ľudovít, Révus Miloš

Značky: výrobe, alfa-metylstyrenu, vedľajších, produktov, izolácie, spôsob, fenolů, vznikajúcich, kuménovým, spôsobom

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...