Križan Jozef

Univerzálna rýchloprestavitelná vložka pre presné polohovanie osadených hriadelov v paletě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260287

Dátum: 15.12.1998

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B65D 19/38

Značky: osadených, hriadeľov, univerzálna, rýchloprestavitelná, paletě, polohovanie, přesné, vložka

Text:

...osadených hriadeťov V paleta je schematicky znázornený na obr. 1. Na obr. 2 je prevedenie upevnenia zvernou poisťovacou skrutkou.Na rám 1 palety 11, v rovnakej výške -od základovej plochy, je utpevnený V každom jej rohu držiak 2. Do držiaka 2 sú navŕtané dve diery opatrené závitom tak, aby nasta 4vovacie skrutky 3, ktoré sú do dier zaskrutkované, mohli voľne výškovo prestavovať tesne vedľa seba umiestnené .nosné tyče 4. Nosné tyče 4 sú na...

Zariadenie na rozvoz systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 270528

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan, Kubiš Juraj

MPK: B65G 1/137

Značky: systémových, rozvoz, zariadenie, paliet

Text:

...sady 2 je priradené jedna dvojica centrovacích otvorov l 5 so animační 1 l a tiež signalizátor lg i signalizátor poruchy li. Každý signalizétor lg je napojený na riadiaci systém łłg. sada vozíkov 2 je tvorená vozíkmi l. Vozík l je tvorený rámom vozíka 19 tvaru U pri pohľade na vozík zhora i v smere pohybu vozíka l, otvoreným v prednej-casti 3. Re vozíka 19 je zospodu osadený štvoricou kladiek L 8 Na hornej ploche 4 vozíka-lení umiestnené...

Zásobník na rozvoz stohu systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267797

Dátum: 12.02.1990

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Kubiš Juraj, Križan Jozef

MPK: B65G 1/06

Značky: stohu, rozvoz, systémových, zásobník, paliet

Text:

...nn rozvoz atohu systémových paliet je tvorený zvaroveným rámom 1 tvaru C 1 sú upevnené dvojice vedeníi pre jednotlivé výsuvné zásuvky 2. Na vrchu rámu l sú umiestnené navádzacie lišty 2a zospodu rámu 1 sú pripevnené kladky lg. Na vonkajšej strane rúnu 1 jo umiestnená dvojica induxovaoích zariadeni ll n sú zhodne rozložené ako nnvádzeoie otvory lg v indexovacom ráme 12. Na dvojice vedení 2 sú nasumuté výsuvnć zásuvky Ž, ktoré majú...

Zariadenie na mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom na dráhe väčšej jako je snímací rozsah použitého snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 266258

Dátum: 13.12.1989

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: G07C 1/02

Značky: dráhe, väčšej, snímačom, přítomnosti, zariadenie, objektu, použitého, snímací, rozsah, mechanické, snímača, snímanie

Text:

...v tom, že držiak snímača je voľným koncom zasunutýv drážke tiahla upevneného k držiaku clonky, pričom držiak a držiak sú upevnené príchytkouZariadenie podľa vynálezu rieši mechanické snímanie prítomnosti objektu snímačom nadráhe väčšej ako je snímací rozsah použitého snímača. Hlavnou výhodou zariadenia je jeho jednoduchá konštrukcia, možnost snimat kovovéi nekovové objekty, objekty Iubovoľných rozmerov. Chráni snímač pred mechanickým...

Stoh systémových paliet pre rozoberanie a skladanie v manipulačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265517

Dátum: 13.10.1989

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: skladanie, zariadení, paliet, rozoberanie, systémových, manipulačnom

Text:

...sa postupne zväčšuje alebo zmenšuje podľa rozmiestnenia s nimi korešpondujúcich strediacichStoh systémových paliet umožňuje uskutočniť rozoberanie a skladanie stohu bez akých-koľvek pomocných mechanizmov manipulačného zariadenia, do ktorého po vložení stohu medzioperačnou dopravou sa stoh okamžite rozdruži na jednotlivé systémové palety a obsah možno jednoducho a rýchlo sprístupniť v ľubovolnom poradi.Príklad provedenia stohu sytémových...

Presuvný montážny zásobník stohov systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265516

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuchyňár Milan, Morávek Jan, Križan Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: paliet, stohov, montážny, zásobník, systémových, presuvný

Text:

...g, v ktorých sú na kladkách presuvne uložené vozíky 3 pozvárané z ocelových profilov do tvaru E tak, aby umožňovali uloženie dvoch systémových paliet á. Na každom presuvnom vozíku 3 je osem rozmiestnených dosadacích plôch3 umiestnených tak, že štyri umiestnené v ľavej časti vozíka 3 a štyri sú umiestnené v pravej časti vozíka 3. Dosadacie plochy A sú v rovine vozíka 3 zhodne rozmiestnené, ako dosadacieplochy § na systémovej paleta §....

Výsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265515

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuchyňák Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: stohom, zásobník, manipuláciu, výsuvný, paliet, montážny, systémových

Text:

...vozíkoch je rovná celkovej výške systémovej palety zo stohu ležiacej na spodnom výsuvnomvýsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet umožňuje zo stohu systémových paliet po ich vložení medzioperačnou dopravou do zariadenia okamžite sprístuptupniť obsah ľubovoľnej systémovej palety zo stohu. Zariadenie výrazne skracuje manipulačné časy pri spristuňovani obsahu paliet.Príklad prevedenia výsuvného montážneho zásobníka,...

Spôsob rozoberania a zloženia stohu systémových paliet v manipulačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 262618

Dátum: 14.03.1989

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: spôsob, rozoberania, systémových, stohu, paliet, zariadeniach, zloženia, manipulačných

Text:

...paliet je postupné, t.j. sprístupnenie obsahu spodnej systémbvej palety je možné dosiahnúť až po odobratí všetkých paliet nad ňou. Na toto sprístupñovanie je potrebné zložité manipulačné zariadenie, ktoré musí mat rozoheraciu a skladaciu jednotku s dlhými msnipulačnými časmi.Nevýhodou spôsobov využívajúcich otočné podpory je to, že manipulačné zariadenia musia mat vlastnú manipulačná vidlicu. zariadenia sú preto mechanicky zložité je potrebné...

Otočný montážny zásobník pre manipuláciu so stohmi systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 258669

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B65G 60/00

Značky: stohmi, zásobník, manipuláciu, otočný, paliet, systémových, montážny

Text:

...sú na ložiskách uložené »otočné ramená 3 pozvára-né z ocelových profilov do tvaru U. Na každom otočnom ramene 3 sú štyri dosiadacie plochy 4, ktoré sú v. rovine ramena zhodne rozmiestnené ako dosadacie plochy 5 na systémovej palete 6. Dosadaciu plo-chu 4 na otočn-orn ramene 3 tvorí kužeľový kolik,tomu na systémovej palete B odpovedá pa-lete 6 odpovedá dosadacia plocha 5 tvorená dierou v držiaku upevnenom na systémovej palete 6. Dosadacie...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: obrábacích, paliet, zariadenie, manipulačné, automatickú, výměnu, strojoch, technologických

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Morávek Jan

MPK: B23Q 7/14, B23Q 7/05

Značky: manipulačné, automatickú, centrálnu, paliet, technologických, obrábacích, zariadenie, strojoch, výměnu

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Manipulačné zariadenie pre manipuláciu so systémovými paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 251488

Dátum: 16.07.1987

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Kolpach Pavel

MPK: B65G 57/24

Značky: zariadenie, paletami, manipulačné, systémovými, manipuláciu

Text:

...klinmi 7, ktorý vytvára vstupnú a výstupnú čast zariadenia. Vidlica 2 je opatrená uąpínacími palcami 11 a slúži na odobratie jednej vrstvy 9 lsystéimovej palety 8 do vodiolberacej výšky. Vozík 3 presúva vrstvu izdvihnutú d-o odoberacej výšky so vstupnej ~časti do výstupnej, pričom dochádza ku krokov-autupodľa programu na rkrokovacom buibne 4.Vrstva 9 palety 8 je voči voziku 3 Lrstredená svojimi strediacimi koli-kmi 18 V puzdrácuh 12...

Systémová paleta vhodná najmä pre automatizované výrobné systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 249876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kolpach Pavel, Kuchyňár Milan

MPK: B65D 19/12

Značky: vhodná, najmä, výrobné, systémová, systémy, automatizované, paleta

Text:

...-s dosazdaoou .plochu pre na 4loženie systéimovej palety je ukončený tak,aby jeho valcová časť dostatočne vyčníevala z hornej steny rámu, potom spodná plocha válcovej časti bude presnou nosnou plochou systémovej palety.Výihodou takto vytvorenej systémove palety je hlavne jej malá hmotnost a výhodná manipulácia s ňou. Manipulácia so systémovou paletou sa deje na spodnej stene rámu a presné ustavenie vo vnútri rámu. Takto riešený rám plní...

Zariadenie na prekladanie systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 237854

Dátum: 15.03.1987

Autori: Križan Jozef, Kuchyňár Milan, Guniš Tibor

MPK: B23Q 7/02

Značky: prekladanie, paliet, systémových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém prekladania systémových paliet. Podstata zariadenia na prekladanie systémových paliet spočíva v tom, že pozostáva z nakladacej, pracovnej a odkladacej časti, ktoré sú usporiadané za sebou a je na nich položené vedenie pre vozík. Pracovná časť obsahuje zdvíhaciu a otočnú plošinu a je usporiadaná medzi nakladacou a odkladacou časťou. Odkladacia časť je opatrená zdvíhacou doskou spojenou prostredníctvom páky s posuvným prvkom...

Zariadenie na manipuláciu s paletami

Načítavanie...

Číslo patentu: 248986

Dátum: 12.03.1987

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kolpach Pavel, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 47/20, B23Q 7/14

Značky: paletami, manipuláciu, zariadenie

Text:

...od krivky medzioperačnej dopravy 5. Vzdialenosť od krivky a rozstup stojanov je daný typom medzioperačnej dopravy H typom palety. U pracovísk s ručnou obsluhou je signalizátor 4 ukončenia cyklu umiestnený v manipulačnom priestore obsluhy, pričom je napojený na riadiaci systém RS. U strojovej obsluhy ukončenie cyklu manipulácie dáva priamo riadiaci systém RS.Popis funkcie zariadenia. Na zariadení nie je prítomná paleta, to znamená, že...

Zariadenie na roztrhávanie veľkých chuchvalcov kovových triesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228457

Dátum: 15.07.1986

Autori: Križan Jozef, Šolc Rudolf, Šteruský Ján

Značky: kovových, zariadenie, roztrhávanie, triesok, veľkých, chuchvalcov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález najlepšie charakterizuje jeho vyobrazenie na obr. č. 1. Vynález sa týka oblasti strojárenstva a hutníctva a rieši jeden z problémov spojených s úpravou kovových triesok. Zariadenie rieši problém roztrhávania a dávkovania veľkých chuchvalcov kovových triesok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené dopravníkom s článkovým pásom opatreným trhacími hrotmi. Nad hornou vetvou pásu v priestore násypky dopravníka je...

Zmesný štandard pre radioimunoanalýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227252

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mucha Juraj, Križan Jozef, Talán Peter

Značky: radioimunoanalýzu, zmesný, štandard

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesný štandard pre rádioimunoanalýzu, pozostávajúci z roztoku digoxínu, 3,5,3´trijódtyronínu, 17ß-estradiolu, progesterónu, testosterónu a ?1-fetoproteínu v roztoku gama globulínu o koncentrácii 0,8 až 1,4 % hmot. vo vodnom tlmivom roztoku s pH v rozmedzí 6 až 9 vyznačený tým, že obsahu je digoxín o koncentrácii 10-4 až 8 nmol. 1-1, 3,5,3´trijódtyronín o koncentrácii 10-4 až 10 nmo .l-1, 17ß-estradiol o koncentrácii 10-4 až 2 nmol.l-1,...